Trace Id is missing

Ubrukte virtuelle maskiner i Azure

Få tilgang til ubrukt databehandlingskapasitet for Azure i stor skala.

Skalerbar databehandlingskapasitet med store rabatter for arbeidsbelastningene som kan avbrytes

Bruk ubrukte virtuelle maskiner og dra nytte av ubrukt databehandlingskapasitet til betraktelige kostnadsbesparelser. Rull ut arbeidsbelastninger som kan avbrytes og som ikke må fullføres innen en bestemt tidsperiode. Kjør arbeidsbelastninger for utvikling, testing, kvalitetssikring, avansert analyse, stordata, maskinlæring og kunstig intelligens, batchjobber, gjengivelse og koding av videoer, grafikk og bilder til en veldig lav pris. Kjøp en ubrukt virtuell maskin.

Kjøp ubrukte Azure-databehandlingskapasiteter med store rabatter for å kjøre arbeidsbelastninger som kan avbrytes.

Velg for å sette en maksimal kostnad for å kjøre arbeidsbelastningene dine.

Sjekk prishistorikken og frekvensen for utkastelse for ubrukte virtuelle maskiner (VM-er) som du velger i Azure-portalen.

Kjør skalerte arbeidsbelastninger som kan avbrytes på et bredt utvalg av virtuelle maskiner og på Azure Virtual Machine Scale Sets.

Få mer sky til en lavere pris

Med Azure ubrukte virtuelle maskiner kan du klargjøre ubrukt databehandlingskapasitet for Azure med rabatter på opptil 90 prosent sammenlignet med forbruksbaserte priser.* Du betaler opptil maksimumsprisen som du angir på forhånd (valgfritt). Forekomster av ubrukt virtuell maskin er ideelle for arbeidsbelastninger som kan avbrytes, og som gir skalerbarhet samtidig som de reduserer kostnader. Du får unike Azure-priser og -fordeler når du kjører Windows Server-arbeidsbelastninger på ubrukte virtuelle maskiner.

*De faktiske rabattene kan variere basert på område, type virtuell maskin og Azures tilgjengelige databehandlingskapasitet når arbeidsbelastningen rulles ut.

Velg innenfor et bredt spekter av virtuelle maskiner tilpasset budsjettet ditt

Priser på ubrukte virtuelle maskiner endres etter behov og vil variere basert på tilgjengelig kapasitet. Arbeidsbelastninger blir kastet ut når:

 • Prisen er høyere enn maksimumsprisen du godtok å betale.
 • Azure har ikke lenger tilgjengelig databehandlingskapasitet og må tildele ressursene på nytt.

Få priser på ubrukte virtuelle maskiner for et bredt spekter av virtuelle maskiner og skalasett for virtuelle maskiner. Se prishistorikken og utkastelsesfrekvensen for de ubrukte virtuelle maskinene du velger.

Kjør anbefalte arbeidsbelastninger

Kjør bare programmer som kan takle avbrudd på ubrukte virtuelle maskiner, og som ikke behøver å fullføres innenfor en spesifikk tidsramme.

Ubrukte virtuelle maskiner er ideelle for følgende typer arbeidslaster:

 • Utvikling/test-miljøer, inkludert arbeidsbelastninger for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD).
 • Utvalgte høytytende databehandlingsscenarioer, bunkebehandlingsjobber eller visuelle gjengivelsesprogrammer.
 • Stordata, analyse, beholderbaserte og store tilstandsløse programmer.

Se hvordan ubrukte virtuelle maskiner virker

Oversikt over ubrukte virtuelle maskiner

Oversikt over ubrukte virtuelle maskiner

Se denne videoen for å finne ut når du skal bruke ubrukte virtuelle maskiner, hvordan du angir en maksimumspris på forhånd, og hvordan du får tilgang til prishistorikken og utkastelsesfrekvensen for de virtuelle maskinene du velger.

Få mest mulig ut av Azure, og reduser skyutgiftene

Få mest mulig ut av Azure, og reduser skyutgiftene

Azure-reservasjoner, ubrukte virtuelle maskiner, Azure Hybrid Benefit, forhåndsbetalte Linux-abonnementer og ytterligere plattformfunksjonalitet kan bidra til å redusere skyregningen betraktelig. Bli kjent med en omfattende tilnærming som kan hjelpe deg med å maksimere avkastningen på Azure-investeringene.

Omfattende sikkerhet og forskriftssamsvar, innebygd

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn det kostnadsfrie månedlige antallet.

3

Etter 12 måneder vil du fortsatt få tilgang til mer enn 55 tjenester som alltid er gratis – og bare betale for det du bruker utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Ressurser og dokumentasjon for ubrukte virtuelle maskiner

Dokumentasjon for ubrukte virtuelle maskiner

Les ubrukte virtuelle maskiner oversikten.

Rull ut en ubrukt virtuell maskin i Azure-portalen eller med Azure PowerShell, Azure CLI, eller Azure Resource Manager-maler.

Finn den beste virtuelle maskinen for din arbeidsbelastning med velgeren for virtuelle maskiner.

Finn den mest kostnadseffektive ubrukte virtuelle maskinen for arbeidsbelastningen din.

Ubrukte virtuelle maskiner for Virtual Machine Scale Sets

Les oversikt over ubrukte virtuelle maskiner for skaleringssett.

Distribuere en ubrukt virtuell maskin på skalasett iAzure Portal eller med Azure CLI, Azure PowerShell, eller Azure Resource Manager-maler.

Vanlige spørsmål om ubrukte virtuelle maskiner

 • Ubrukte virtuelle maskiner er nå tilgjengelige for kunder som kjøper på nettet eller gjennom en Microsoft-representant. Ubrukte virtuelle maskiner er også tilgjengelige med Azure Virtual Machine Scale Sets.

 • Arbeidsbelastninger kastes ut når Azure ikke lenger har tilgjengelig databehandlingskapasitet og må tildele ressursene på nytt.

  Arbeidsbelastninger blir også kastet ut når den gjeldende prisen overskrider den maksimale prisen du avtalte før de ubrukte virtuelle maskinene ble tildelt.

  Når du abonnerer på planlagte hendelser, får du i tillegg et varsel på 30 sekunder før arbeidsbelastningen kastes ut. Se dokumentasjonen for mer informasjon.

 • Forhåndsversjonen av lavprioriterte virtuelle Azure-maskiner for skalasett er utgått og ble trukket tilbake 3. februar 2020. Ubrukte virtuelle maskiner har erstattet virtuelle Azure-maskiner med lav prioritet og inkluderer nye funksjoner, for eksempel variable priser. Priser for ubrukte virtuelle maskiner er også tilgjengelige både for enkle virtuelle maskiner og skaleringssett for virtuelle maskiner.

 • For å ha åpenhet om priser på ubrukte virtuelle maskiner på tvers av alle Azure-områder, og for å sikre rettferdighet ved tildeling av tilgjengelig databehandlingskapasitet, vil alle kundene våre legge inn maksimumspriser i amerikanske dollar. Du kan betale Azure-fakturaen din i én av disse støttede lokale valutaene.

  USA – dollar ($) USD

  Eurosonen – euro (€) EUR

  Sveits – franc (chf) CHF

  Australia – dollar ($) AUD

  Danmark – krone (kr) DKK

  Canada – dollar ($) CAD

  Japan – yen (¥) JPY

  Korea – won (₩) KRW

  Newzealandske dollar ($) NZD

  Norge – krone (kr) NOK

  Russland – rubel (руб) RUB

  Sverige – krone (kr) SEK

  Taiwan – dollar (NT$) TWD

  Storbritannia – pund (£) GBP

  India – rupi (₹) INR

  Brasil – real (R$) BRL

 • Virkemåten til en utkastet ubrukt virtuelle maskinen avhenger av policyen du har valgt for utkastelse.

  Hvis utkastelsespolicyen er satt til Oppheve tildeling, blir bare den virtuelle maskinen opphevet og ingen VM-tilknyttede kostnader påløper. Andre ressurser, for eksempel disker eller nettverk, fortsetter imidlertid å kjøre og påløpe gebyrer.

  Hvis utkastelsespolicyen er satt til Slett, slettes den virtuelle maskinen og alle tilknyttede ressurser.

  Hvis den ubrukte virtuelle maskinen blir kastet ut på grunn av kapasitet og den er en del av et skalasett, vil Azure prøve å gjenopprette den utkastede virtuelle maskinen for å opprettholde et målantall av forekomster. Mer informasjon.

 • Hvis policyen for utkastelse er angitt til Opphev tildeling, slettes ikke data lagret på disklagring. Alle midlertidige data som er lokale for den virtuelle maskinen, blir imidlertid slettet.

  Hvis utkastelsespolicyen er angitt til Slett, slettes data som er lagret på lokale disker og på alle tilknyttede harddisker.

 • Det finnes ingen garantert minimum kjøretid for en ubrukt virtuell maskin. Tildeling er basert på tilgjengelig, ubrukt kapasitet.

 • Hvis policyen for sletting er angitt til Opphev tildeling, starter du den virtuelle maskinen på nytt manuelt i Azure-portalen eller ved å bruke et kommandolinjegrensesnitt, for eksempel Azure PowerShell.

  Avhengig av den tilgjengelige Azure-kapasiteten kan den virtuelle maskinen tilordnes på nytt. Tildeling for enkle ubrukte virtuelle maskiner blir alltid opphevet av Azure.

  Hvis den ubrukte virtuelle maskinen blir kastet ut på grunn av kapasitet og er en del av et skalasett, vil Azure prøve å gjenopprette den utkastede virtuelle maskinen for å opprettholde et målantall av forekomster. Mer informasjon.

 • Priser for ubrukte virtuelle maskiner er tilgjengelige på tvers av de fleste virtuelle Azure-maskiner med unntak av virtuelle maskiner med dempede kjerner, virtuelle maskiner i kampanjer og virtuelle maskiner (B-serien) som kan øke ytelsen.

 • Ja. Det finnes imidlertid to viktige forskjeller. For det første kan virtuelle maskiner utestenges, men de gir deg tilgang til ubrukt databehandlingskapasitet for Azure (virtuelle maskiner) til store rabatter sammenlignet med forbruksbaserte priser. I motsetning til for vanlige virtuelle maskiner er det ikke en serviceavtale (SLA) tilgjengelig for ubrukte virtuelle maskiner. Se produktvilkårene for mer informasjon.

 • Kjør arbeidsbelastninger som kan avbrytes, og som ikke må fullføres innen en bestemt tidsperiode.

 • Nei. Du kan bare angi flagget for priser for ubrukt virtuell maskin ved opprettelse av et skalasett.

 • Nei. Dette alternativet støttes ikke på dette tidspunktet.

 • Ubrukte virtuelle maskiner har et separat kvote-utvalg på samme måte som virtuelle maskiner med forbruksbetaling. Mer informasjon.

 • Ja. Bruk standardprosessen for å øke kvoten – den samme som du bruker for virtuelle maskiner med forbruksbetaling – for å sende inn en forespørsel om å øke kvoten for ubrukte virtuelle maskiner. Mer informasjon.

 • Se dokumentasjonen for å gå gjennom tilgjengeligheten til ubrukte virtuelle maskiner i de ulike Azure-kanalene – inkludert skytjenesteleverandører (CSP-er). Gå til Partnersenter og kontakt kontoansvarlig for Microsoft-partnere hvis du har flere spørsmål.

 • Ubrukte virtuelle maskiner støttes bare for virtualMachineConfiguration-utvalg og ikke for cloudServiceConfiguration-utvalg. Finn ut mer om ubrukte virtuelle maskiner på Batch.

 • Ja, denne funksjonen er tilgjengelig for kundene i Azure-portalen.

 • Ubrukte virtuelle maskiner har allerede rabattert pris, og kostnadene for disse virtuelle maskinene er også variable i sin natur, og derfor er det ingen ekstra rabatt for disse virtuelle maskinene under Microsoft Foretaksavtale (EA) og de faktureres til PayG-priser.

Når du er klar, konfigurerer vi en gratis Azure-konto for deg