Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis.

Lagre dataene dine helt trygt

Konfidensiell Azure-hovedbok gir en administrert og desentralisert hovedbok for dataoppføringer støttet av blokkjede. Oppretthold dataintegriteten ved å forhindre uautorisert eller utilsiktet endring med manipulasjonssikker lagring. Beskytt de inaktive dataene, under flytting og i bruk med sikre enklaver støttet av maskinvare som brukes i konfidensiell databehandling på Azure.

Manipulasjonssikker datalagring støttet av blokkjedestruktur

Manipulasjonsbevis tilgjengelige når som helst

Alle fordelene med konfidensiell databehandling på Azure, inkludert beskyttelse for data som flyttes

Fleksible alternativer for administrasjon av den klarerte databehandlingsbasen (TCB)

Beskytt dataene dine med blokkjede

Sørg for at de sensitive dataoppføringene forblir intakte over tid. Den desentraliserte blokkjedestrukturen bruker konsensusbaserte replikaer og kryptografisk signerte blokker til å gjøre informasjon som er forpliktet til konfidensiell hovedbok, manipulasjonssikker for uvedkommende. Med konsortiumkonseptet, som er en nøkkelfunksjon i blokkjedeløsninger, har du snart muligheten til å legge til flere parter for å samarbeide om aktiviteter for desentralisert hovedbok.

En person som arbeider ved et skrivebord
En person som jobber på flere skjermer ved et skrivebord

Få tilgang til manipulasjonsbevis når som helst

Ha tillit til at de lagrede dataene dine er uforanderlige ved å bekrefte det selv. Manipulasjonsbevis kan demonstreres for servernoder, blokkene som er lagret i hovedboken og alle brukertransaksjoner. Kvitteringer er også tilgjengelige for hver transaksjon.

Skaff deg fordelene med konfidensiell databehandling på Azure

Beskytt de inaktive dataene, dataene som flyttes og dataene som er i bruk. Konfidensiell hovedbok kjører utelukkende på de klarerte utførelsesmiljøene (TEE-er) for konfidensiell databehandling på Azure. Transportlagsikkerhet (TLS) avsluttes inne i enklaven. Dette holder skyleverandører og administratorer utenfor den klarerte databehandlingsbasen (TCB), og gir det høyeste sikkerhetsnivået. I tillegg er hver transaksjon i konfidensiell hovedbok digitalt signert av rotsertifikatet for maskinvaren.

Et serverrom.
Personer som jobber i et åpent kontorlandskap

Hold skytjenesteleverandører ute av TBC

Forhindre at tjenesteutviklere, datasenterteknikere og skyadministratorer får tilgang til dataene dine. Konfidensiell hovedbok kjører på en minimalistisk klarert databehandlingsbase (TCB) som lar deg holde skyleverandører utenfor databehandlingsplanene dine med alternativer som sertifikatbasert godkjenning.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 månederfår du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Ressurser og dokumentasjon for konfidensiell Azure-hovedbok

Vanlige spørsmål om konfidensiell Azure-hovedbok

  • Alle dataoppføringer kan verifiseres. Du kan bekrefte manipulasjonsbevis for alle brukertransaksjoner og gjennom transaksjonsspesifikke kvitteringer. Manipulasjonsbevis er også tilgjengelige for servernoder og blokker lagret i desentralisert hovedbok.

Klar når du er det – la oss konfigurere gratiskontoen i Azure