Hopp over navigasjon

Konfidensiell Azure-hovedbok

Manipulasjonssikker ustrukturert datalagring driftet i klarerte utførelsesmiljøer (TEE-er) og støttet av kryptografisk verifiserbare bevis

Lagre dataene dine helt trygt

Azure konfidensiell hovedbok gir en administrert og desentralisert hovedbok for dataoppføringer støttet av blokkjede. Oppretthold dataintegritet ved å hindre uautorisert eller utilsiktet endring med manipuleringssikker lagringsplass. Beskytt data som er inaktive, i transitt og i bruk med maskinvarestøttede sikre enklaver som brukes i Azure konfidensiell databehandling.

Manipulasjonssikker datalagring støttet av blokkjedestruktur

Manipulasjonsbevis tilgjengelige når som helst

Alle fordelene med konfidensiell databehandling på Azure, inkludert beskyttelse for data som flyttes

Fleksible alternativer for administrasjon av den klarerte databehandlingsbasen (TCB)

Beskytt dataene dine med blokkjede

Sørg for at de sensitive dataoppføringene forblir intakte over tid. Den desentraliserte blokkjedestrukturen bruker konsensusbaserte replikaer og kryptografisk signerte blokker til å gjøre informasjon som er forpliktet til konfidensiell hovedbok manipulasjonssikker for uvedkommende. Med konsortiumkonseptet som er en nøkkelfunksjon i blokkjedeløsninger har du snart muligheten til å legge til flere parter for å samarbeide om aktiviteter for desentralisert hovedbok.

Få tilgang til manipulasjonsbevis når som helst

Ha tillit til at de lagrede dataene dine er uforanderlige ved å bekrefte det selv. Manipulasjonsbevis kan demonstreres for servernoder, blokkene som er lagret i hovedboken og alle brukertransaksjoner. Kvitteringer er også tilgjengelige for hver transaksjon.

Skaff deg fordelene med konfidensiell databehandling på Azure

Beskytt de inaktive dataene, dataene som flyttes og dataene som er i bruk. Konfidensiell hovedbok kjører utelukkende på de klarerte utførelsesmiljøene (TEE-er) for konfidensiell databehandling på Azure. Transportlagsikkerhet (TLS) avsluttes inne i enklaven. Dette holder skyleverandører og administratorer utenfor den klarerte databehandlingsbasen (TCB), og gir det høyeste sikkerhetsnivået. I tillegg er hver transaksjon i konfidensiell hovedbok digitalt signert av rotsertifikatet for maskinvaren.

Hold leverandører ute av TBC

Forhindre at tjenesteutviklere, datasenterteknikere og skyadministratorer får tilgang til dataene dine. Konfidensiell hovedbok kjører på en minimalistisk klarert databehandlingsbase (TCB) som lar deg holde skyleverandører utenfor databehandlingsplanene dine med alternativer som sertifikatbasert godkjenning.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

  • Microsoft investerer mer enn 1 milliard USD årlig på forskning og utvikling av cybersikkerhet.
  • Vi har mer enn 3500 sikkerhetseksperter som bare jobber med datasikkerhet og personvern.
  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Priser for konfidensielle hovedbøker er bruksbasert

Priser er basert på antallet hovedbøker som er brukt, og hvor lenge de er i bruk. Betal for det du bruker!

Ressurser og dokumentasjon for konfidensiell Azure-hovedbok

Vanlige spørsmål om konfidensiell Azure-hovedbok

  • Alle dataoppføringer kan verifiseres. Du kan bekrefte manipulasjonsbevis for alle brukertransaksjoner og gjennom transaksjonsspesifikke kvitteringer. Manipulasjonsbevis er også tilgjengelige for servernoder og blokker lagret i desentralisert hovedbok.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din

Kan vi hjelpe deg?