Automatisering priser

Forenklet skybehandling med prosessautomatisering og -konfigurasjon

Med Automation kan du spare tid, redusere antallet feil og øke effektiviteten samtidig med at du reduserer driftskostnadene. Automatiser alle de hyppige, tidkrevende og feilutsatte IT-administrasjonsoppgavene, i skyen eller lokalt, slik at du får mer tid til å fokusere på arbeid som tilfører forretningsverdi. Automation fungerer sammen med alle de velkjente Azure-tjenestene i tillegg til lokale systemer og systemer i andre skyer. Du kan også bruke Automation til å koble til og administrere en hvilken som helst nettbasert tjeneste med en API.

Azure Automation gir deg mulighet til å foreta prosessautomasjon, oppdateringsbehandling og konfigurasjon av ønsket tilstand, spore endringer og beholdingsinnsamling.

Prosessautomatisering prises per jobbutførelsesminutt, mens konfigurasjonsadministrasjon prises per administrerte node.

Prisdetaljer

Process automation

Process automation includes runbook jobs and watchers. Billing for jobs is based on the number of job run time minutes used in the month and for watchers is based on the number of hours used in a month. Charges for process automation are incurred whenever a job or watcher runs.

Inkluderte kostnadsfrie enheter (per måned) Pris
Jobbkjøretid 500 minutter $- per minutt
Watchers 744 hours $- per time

Configuration management

Configuration management includes the configuration pull service and change tracking capabilities. Billing is based on the number of nodes that are registered with the service and the log data stored in the Azure Log Analytics service.

Charges for configuration management start when a node is registered with the service and stop when the node is unregistered from the service. A node is any machine whose configuration is managed by configuration management. This could be an Azure virtual machine (VM), on-premises VM, physical host, or a VM in another public cloud. Billing for nodes is pro-rated hourly.

Inkluderte kostnadsfrie enheter (per måned) Pris
Azure-node I/T Gratis
Ikke-Azure-node 5 noder $- per node

Update management

Update management includes visibility and deployment of updates in your environment. There are no charges for the service, you only pay for log data stored in the Azure Log Analytics service.

Inkluderte kostnadsfrie enheter (per måned) Pris
Enhver node I/T Gratis

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Free billing and subscription management support.
  • Flexible support plans starting at $29/month. Shop for a plan.
  • Guaranteed 99.9% of planned jobs start within 30 minutes. Read the SLA.

Vanlige spørsmål

  • Vi fakturerer deg for bruk over de inkluderte kostnadsfrie enhetene. For administrasjon av automasjon og konfigurasjon er faktureringen basert på totalantallet jobbkjøretidminutter for prosessautomasjon, antallet timer for automasjonsovervåkere eller antallet noder for konfigurasjonsadministrasjon. Bruken aggregeres over alle Automation-kontoene som er tilknyttet abonnementet ditt. For eksempel gir bruk av 5 500 minutter på én måned en kostnad på $-.

  • Inkluderte kostnadsfrie enheter er tilgjengelige for bruk gebyrfritt og de fornyes hver måned. Enhver bruk som overskrider de inkluderte kostnadsfrie enhetene i løpet av en måned faktureres til standardprisene for enhver løsning.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Automatisering

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Klar til å starte automatiseringen? Få 500 gratis jobbminutter

Gratis konto