Beholderregister priser

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs

Azure Container Registry provides storage of private Docker container images, enabling fast, scalable retrieval, and network-close deployment of container workloads on Azure. Azure Container Registry also provides additional capabilities, such as Azure Active Directory-based authentication, webhook support, and delete operations.

Prisdetaljer

Basic Standard Premium
Pris per dag $-1 $-1 $-1
Available storage (GiB) 10 100 500
(additional available upon request)
Premium offers enhanced throughput for docker pulls across multiple, concurrent nodes
Total web hooks 2 10 100
(additional available upon request)
Geo Replication Støttes ikke Støttes ikke Supported, in preview
$-1 per replicated region
1The pricing above reflects a preview discount. General availability pricing takes effect January 1, 2018

Standard networking charges apply. No additional storage fees.

For more information: Registry SKU Features

Klassisk

A classic container registry option is also available that is billed at standard rates based on the consumption of Blob Storage and Networking in the Azure account associated with your registry. The classic implementation requires separate blob storage, but there are no incremental charges for the container registry. Customers should consider Basic, Standard or Premium SKUs for current docker feature sets such as delete, individual identity and the ability to easily move between SKUs.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

  • Nei, det er ikke mulig å overskride grensene. Når jeg har nådd grensene mine får jeg en feilmelding når jeg forsøker å overskride dem.

  • Ja, det er mulig å endre SKU-en i det administrerte nivået ved hjelp av Azure-kommandolinjegrensesnittet. Brukere blir belastet prisen på den forrige SKU-en frem til endringspunktet, og den nye SKU-prisen etter at endringen er gjort.
    Konvertering mellom klassiske og de administrerte SKU-ene kommer snart.

  • Fakturaen viser kostnaden for hvert administrerte register basert på SKU-en til registeret, i tillegg til eventuelle nettverkskostnader.

  • Standard networking fees apply to network egress from or between azure data centers. We recommend maintaining a registry in the same datacenter as your container deployments. See the geo-replication preview feature to manage multiple regions as one, providing network-close deployments across multiple regions.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Beholderregister

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto