Beholderregister priser

Administrer et privat Docker-register som en førsteklasses Azure-ressurs

Azure Container Registry muliggjør lagring av private Docker-beholderavbildninger for å rask, skalerbar henting og nettverksnær distribuering av beholderarbeidsbelastning i Azure. Azure Container Registry tilbyr flere funksjoner, for eksempel Azure Active Directory-basert godkjenning, webhook-støtte og slettehandlinger.

Prisdetaljer

Basic Standard Premium
Pris per dag $-1 $-1 $-1
Tilgjengelig lagring (GiB) 10 100 500
(flere tilgjengelig på forespørsel)
Premium tilbyr forbedret gjennomstrømming for Docker-trekk på tvers av flere samtidige noder
Webhooker totalt 2 10 100
(flere tilgjengelig på forespørsel)
Georeplikering Støttes ikke Støttes ikke Støttet, i testversjon
$-1 per replikert område

Standard nettverkskostnader gjelder.

Hvis du vil vite mer: Register-SKU-funksjoner

Ekstra lagring

Nivå Pris per GiB
Standard og Premium $- per dag

Klassisk

Et klassisk alternativ for beholderregistre er også tilgjengelig, og faktureres til standardpriser basert på forbruket av Blob Storage og Nettverk i Azure-kontoen som er tilknyttet registeret ditt. Den klassiske innføringen krever separat blob-lager, men det er ingen stigende gebyrer for beholderregisteret. Kunder bør vurdere Basic, Standard eller Premiu SKU-er for gjeldende Docker-funksjonssett, for eksempel slette, individuell identitet og mulighet til enkel flytting mellom SKU-er.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

  • Nei, det er ikke mulig å overskride grensene. Når jeg har nådd grensene mine får jeg en feilmelding når jeg forsøker å overskride dem.

  • Ja, det er mulig å endre SKU-en i det administrerte nivået ved hjelp av Azure-kommandolinjegrensesnittet. Brukere blir belastet prisen på den forrige SKU-en frem til endringspunktet, og den nye SKU-prisen etter at endringen er gjort.
    Konvertering mellom klassiske og de administrerte SKU-ene kommer snart.

  • Fakturaen viser kostnaden for hvert administrerte register basert på SKU-en til registeret, i tillegg til eventuelle nettverkskostnader.

  • Standardgebyrer for nettverk gjelder for utgående nettverkstrafikk fra eller til Azure-datasentre. Vi anbefaler å vedlikeholde et register i det samme datasenteret som beholderdistribusjonene dine. Se forhåndsvisningsfunksjonen for georeplikering for å administrere flere områder som ett og gi nettverksnære distribusjoner på tvers av flere områder.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Beholderregister

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto