Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure Networking

Koble til og lever hybride og skybaserte programmer ved bruk av nulltillitsbaserte nettverkstjenester med lite ventetid

Finn det nettverksproduktet du trenger

Hvis du vil Bruk denne
Koble til alt fra Virtual Machines til innkommende VPN-tilkoblinger Azure Virtual Network
Balanser programmenes innkommende og utgående tilkoblinger og forespørsler Azure Load Balancer
Beskytt programmene dine mot DDoS-angrep Azure DDoS Protection
Innebygde brannmurfunksjonaliteter med høy tilgjengelighet og null vedlikehold Azure Firewall
Administrer policy for nettverkssikkerhet og ruting sentralt Azure Firewall Manager
Privat og totaladministrert RDP- og SSH-tilgang til Virtual Machines Azure Bastion
Privat tilgang til tjenester som er driftet på Azure-plattformen Azure Private Link
Du kan rute innkommende trafikk for bedre ytelse og tilgjengelighet Traffic Manager
Overvåk og diagnostiser nettverksproblemer Network Watcher
Utvid Azure-administrasjon til distribusjon av nettverksfunksjoner for 5G og SD-WAN på kantenheter Azure Network Function Manager
Legg til private nettverkstilkoblinger fra bedriftens nettverk i skyen Azure ExpressRoute
Koble til forretningskontorer, lokaler for detaljhandel og områder trygt med en enhetlig portal Azure Virtual WAN
Bruk Internett sikkert for å få tilgang til Azure Virtual Networks Azure VPN Gateway
Velg hvordan trafikken skal rutes mellom Azure og Internett Foretrukket ruting
Gi kundeopplevelser i sanntid takket være databehandling på kanten med svært liten ventetid Azure Public MECAzure Private MEC
Forenkle leveringen av trådløse 5G-nettverk og administrer privat 5G Azure Private 5G Core
Få fart på leveringen av innhold med høy båndbredde til kunder over hele verden Azure CDN
Skalerbart leveringssted med økt sikkerhet for globale, mikrotjenestebaserte nettprogrammer Azure Front Door
Administrer trafikken til nettprogrammene med belastningsfordeling for nettrafikk. Azure Application Gateway
Bruk en brannmurtjeneste for nettapper, og øk sikkerheten for nettappene Azure brannmur for nettbaserte apper
Sørg for svært raske DNS-responser og tilgjengelighet for domenebehovene dine. Azure DNS
Test hvordan endringer i nettverksinfrastrukturen påvirker ytelsen Internet Analyzer
Gi svært skalerbar, robust og sikker utgående tilkobling for virtuelle nettverk Azure NAT Gateway
Opprett skybaserte og kantopprinnelige programmer som samhandler med intelligensen i nettverket. Azure Programmable Connectivity
Moderniser nettverket med en fleksibel, skalerbar mobil pakkekjerne med 5G-teknologi. Azure Operator 5G Core

Kom i gang med læringsressurser

Bygg nettverkskompetanse

Få konkret veiledning og praktiske oppskrifter administrasjon, optimalisering og sikring av nettverkstrafikk i Azure.