Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Event Grid

Pålitelig levering av hendelser i svært stor skala.

Bruk Event Grid til å kjøre dine hendelsedrevne og serverløse apper

Forenkle dine hendelsebaserte apper med Event Grid, én enkel tjeneste for administrasjon av ruting for alle hendelser fra enhver kilde til ethvert mål. Event Grid er designet for høy tilgjengelighet, konsistent ytelse og dynamisk skalering og det lar deg fokusere på app-logikken i stedet for infrastrukturen.

Støtte for et rikholdig sett med brukssituasjoner.

Pålitelig behandling og levering av hendelser

Støtte for CloudEvents 1.0, en spesifikasjon med åpen standard.

Tilgjengelig på Azure og Kubernetes.

Forenkle hendelseleveringen

Eliminer avstemming – og tilknyttede kostnader og forsinkelser. Med Event Grid frakobles hendelsesutgivere fra hendelsesabonnementer ved hjelp av en pub/sub-modell og enkel HTTP-baser hendelseslevering som lar deg utvikle skalerbare serverløse programmer, mikrotjenester og distribuerte systemer.

Utvikle pålitelige skyprogrammer

Oppnå enorm skalering, dynamisk, mens du får varsler i sanntid for endringer som interesserer deg. Utvikle bedre, mer pålitelige programmer igjennom reaktiv programmering, benytt deg av hendelseleveringen og den høye tilgjengeligheten til skyen.

Fokuser på produktinnovasjon

Utvikle mer omfattende programscenarioer ved å koble sammen flere mulige kilder og destinasjoner for hendelser. Forretningslogikken din kan utløses av nesten alle Azure-tjenester, i tillegg til tilpassede kilder. Heladministrert hendelsesbehandling med levering, intelligent filtrering og muligheten til å sende hendelser til flere mottakere samtidig. Dette lar deg fokusere på å løse forretningsproblemer i stedet for infrastruktur.

Effektiviser hendelsesdrevet integrasjon

Integrer arbeidsbelastninger som driftes i skyen eller Kubernetes ved hjelp av hendelsesdrevne arkitekturer i Event Grid. Administrer Event Grid-ressurser i skyen eller Kubernetes ved hjelp av et enkelt kontrollplan på Azure. Dra nytte av hybridarkitekturer til videresending av hendelser fra Kubernetes til Azure-mål.

Brukseksempler for Event Grid

Serverløs programarkitektur i skyen

Event Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Ops-automatisering

Event Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Appintegrasjon

Event Grid kobler appen din til andre tjenester. Du kan for eksempel opprette et emne til sending av appens hendelsesdata til Event Grid, og få pålitelig levering og avansert ruting på Azure og på Kubernetes. Bruk Event Grid med Azure Logic Apps til å behandle data hvor som helst, uten å skrive kode.

NETTSEMINAR

NETTSEMINAR

Nettseminarserien om å bli serverløs

Lær om bygging av hendelsesdrevne programmer ved hjelp av serverløs arkitektur på Azure

NETTSEMINAR

NETTSEMINAR

Nettseminarserien med tittelen Introduksjon til Azure Integration Services

Finn ut hvordan du effektivt integrerer programmer gjennom API-er, arbeidsflyter, meldinger og hendelser

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

En oversikt i et sikkerhetssenter i Azure som viser policy- og samsvarsdata samt sikkerhetsrutiner for ressurser
Fanen for databehandling og apper i sikkerhetssenteret i Azure som viser en liste over anbefalinger

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Start gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, kan du få et fritt antall av de mest populære tjenestene våre, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 månederfår du stadig mer enn 55 gratis tjenester – og betaler fortsatt bare for det du bruker utover de gratis månedlige beløpene.

Få fart på serverløs databehandling med heladministrert hendelsesruting