Azure SQL Database

Lag apper som skaleres i takt med forretningene, med administrert og intelligent SQL i skyen

Bygg din neste app raskere på en totaladministrert SQL-database

Azure SQL Database er en del av Azure SQL-serien og er en intelligent, skalerbar, relasjonell databasetjeneste bygd for skyen. Optimaliser ytelse og holdbarhet med automatiserte, AI-drevne funksjoner som alltid er oppdatert. Serverløs databehandling og alternativer for hyperskalert lagring som automatisk skalerer ressurser etter behov, slik at du kan fokusere på å utvikle nye programmer uten å bekymre deg for lagringsstørrelse eller ressursadministrasjon.

En totaladministrert SQL-database automatiserer oppdatering, klargjøring og sikkerhetskopiering, slik at du kan fokusere på programutvikling

Fleksibel og responsiv serverløs databehandling og lagring med hyperskalering tilpasser seg raskt til endrede krav

Flere beskyttelseslag, innebygde kontroller og intelligent trusselpåvisning beskytter dataene

Innebygd kunstig intelligens og innebygd høy tilgjengelighet opprettholder maksimal ytelse og robusthet med en serviceavtale på opptil 99,995 prosent

Totaladministrert og alltid på den nyeste versjonen av SQL

Gjør det enklere å konfigurere og administrere høy tilgjengelighet, justering, sikkerhetskopiering og andre databaseoppgaver med en totaladministrert SQL-database.

Få fart på programutviklingen på den eneste skyen med vedvarende SQL, ved hjelp av den nyeste SQL Server-funksjonaliteten, og slutt å bekymre deg for oppdateringer, oppgraderinger eller slutt på kundestøtte.

Finn ut mer

Hyperskaler de mest krevende arbeidsbelastningene

Overvinn ressursbegrensningene som kan ha innvirkning på ytelsen til programmene dine. Hyperskalert Azure SQL Database tilpasser seg til endrede krav ved raskt å skalere lagringen opptil 100 TB. Med fleksibel, skybasert arkitektur kan lagringsplassen utvides etter behov, og lar deg sikkerhetskopiere data nesten umiddelbart, og databaser gjenopprettes i løpet av noen minutter, uavhengig av størrelsen på dataoperasjonen.

Les mer om skalerbarhet

Optimaliser kostnadene med databehandling som skaleres automatisk

Bygg moderne apper slik du ønsker, med klargjorte og serverløse alternativer for databehandling. Serverløs Azure SQL Database gjør ytelsesadministrasjonen enklere og gir utviklerne muligheten til å fokusere på å bygge apper raskere og mer effektivt med databehandlingsressurser som automatisk skaleres basert på kravene til arbeidsbelastningen.

Serverløs SQL Database er best for scenarioer med uregelmessig og uforutsigbar bruk, der du bare betaler for databehandlingsressursene du bruker per sekund, noe som gir optimal ytelse for pengene.

Last ned infografikken

Se nettseminaret

Spar penger med de beste totale eierkostnadene

Bytt til Azure SQL Database og få bedre ytelse for prisen enn hos andre skytjenesteleverandører. Azure SQL Database oppfyller de driftskritiske behovene dine og koster opptil 86 prosent mindre enn konkurrentene.1

Bruk Azure Hybrid Benefit for SQL Server for å få maksimal verdi ut av eksisterende lisensinvesteringer. Bruk SQL Server-lisensene dine med Software Assurance, og spar opptil 55 prosent sammenlignet med forbruksbaserte priser for SQL Database.2

Bygg og lever moderne og intelligente apper raskere

 • Utvikle på populære plattformer, inkludert Windows, Linux og Mac, med kjente verktøy som Visual Studio og Azure Data Studio.
 • Bygg intelligente programmer raskere ved å bruke populære språk som .NET, Java, Node.js, Ruby, PHP og Python.
 • Implementere CI/CD-pipeliner med Azure DevOps eller GitHub.
 • Administrer og skaler hele program- og datastakken din med Azure App Service.
 • Forenkle .NET-appintegrasjon med opprinnelig støtte i SQL Database og App Service.

Overfør .NET-appene og dataene sammen

Avansert datasikkerhet

Pris for den intelligente, relasjonelle skydatabasetjenesten

Utforsk alle prisalternativene for SQL Database, og finn den ytelsen som passer ditt arbeid.

Anerkjent av selskaper i alle størrelser

Reduser kostnader og lever den rette ytelsen for kundene

Rask skalering for å imøtekomme etterspørselstopper fra det store antallet brukere var en utfordring. Finn ut hvordan Icertis reduserte kostnadene og hjalp kundene med å få rett ytelsesnivå når de trengte det, med serverløs Azure SQL Database.

ICERTIS

Fjerne flaskehalsene for vekst i bedriften

Lær hvordan Paychex migrerte til Azure SQL Database for å håndtere sin eksplosive vekst. Ved å bruke elastiske sammenkoblinger kan Paychex levere program med høy ytelse og tilgjengelighet samtidig som de optimaliserer sine kostnader.

Paychex

Få fart på ytelsen til en lavere pris med serverløs databehandling

Finn ut hvorfor CampBrain forventer å redusere de totale databehandlingskostnadene med opptil 60 prosent.

Campbrain

Frem vekst og nyskaping med hyperskalering

ClearSale vokste ut av den lokale plattformen sin og migrerte til hyperskalert SQL Database. Les om hvordan de nå kan behandle et så å si uendelig antall transaksjoner per minutt og automatisk skalere for å tilpasse seg veksten.

ClearSale

Skymigreringen reduserte kostnadene med 70 prosent

Benesse ønsket å slippe gjentatte utgifter til bytte av Oracle-server og fant ut at Azure var det mest kostnadseffektive alternativet. Finn ut hvordan de gjennomførte migreringen helt uten innvirkning på brukerne og reduserte driftskostnadene med 70 prosent.

Benesse

Øk produktiviteten og reduser driftskostnadene

Finn ut hvordan Thomson Reuters Elite reduserte lanseringstiden betraktelig og kuttet kostnadene sammenlignet med lokal implementering med Azure SQL Database.

Thomson Reuters

Dokumentasjon, opplæring og overføringsressurser

Migrer til SQL Database

Kom i gangnå med Azure Migreringssenter.

Dokumentasjon

Se nærmere på opplæring, eksempler og annen dokumentasjon for å lære hvordan du bruker SQL Database.

Microsoft Learn

Utvid kunnskapen din og få sertifiseringer med praktiske, nettbaserte kurs.

Oppdateringer, blogger og kunngjøringer for Azure SQL Database

 • Azure SQL Database gir deg følgende utrullingsalternativer for en Azure SQL-database:

  • Som enkeltdatabase med et eget sett ressurser administrert av en logisk server
  • Som en database i et elastisk utvalg med et delt sett ressurser administrert via en logisk server

  Hovedsaklig er elastiske sammenslåinger utviklet for et typisk programvare som en tjeneste (SaaS) programvaremønster hvor det er en database per kunde eller leier. Det er ofte ikke kostnadseffektivt å kjøpe individuelle databaser og overklargjøre for å dekke variabel etterspørsel og etterspørselstopper for hver database, men med utvalg administrerer du den samlede ytelsen og databasene skaleres opp og ned automatisk. Den intelligente motoren vår anbefaler et utvalg for databaser når et bruksmønster krever det. Du finner mer informasjon i veiledningen for elastiske utvalg.

 • Med Azure Hybrid Benefit for SQL Server får du maksimal verdi ut av eksisterende lisenser og en raskere overgang til skyen. Azure Hybrid Benefit for SQL Server er en Azure-basert fordel som gir deg mulighet til å bruke SQL Server-lisensene dine med aktiv Software Assurance for å betale redusert pris («basispris») for Azure SQL Database basert på virtuelle kjerner og Azure SQL Managed Instance. Du kan bruke denne fordelen selv om SKU-en er aktiv, men være oppmerksom på at basisprisen blir belastet fra når du velger den i portalen. Ingen kredit blir gitt retroaktivt.

  Du kan aktivere Azure Hybrid Benefit via Azure Portal ved å bekrefte at du har tilstrekkelige aktive lisenser med Software Assurance.

  Azure Hybrid Benefit for SQL Server gir deg følgende:

  • Muligheten til å flytte lisensene til en totaladministrert PaaS-plattform (plattform som en tjeneste). Azure er den eneste skyen som gir denne muligheten. Amazon Web Services RDS (Relational Database Service) er ikke kvalifisert for BYOL (Bring Your Own License) og må tilbys som «lisenser som er inkludert».
  • Fire kjerner i skyen for hver lokale kjerne for kunder med Enterprise-utgaven i tjenestenivåene for generell bruk eller hyperskalering.
  • 180 dager med rettigheter for dobbeltbruk som du kan bruke på den gjeldende distribusjonen (lokalt eller på tredjepartssky) og i Azure mens dataene overføres.
 • Nei, Azure SQL Database er en totaladministrert databasetjeneste, noe som betyr at Microsoft drifter SQL Server for deg og sikrer tilgjengelighet og ytelse. SQL Database omfatter også nyskapende funksjoner som forbedrer forretningskontinuiteten, blant annet innebygd høy tilgjengelighet. En omfattende sikkerhetsportefolio lar deg implementere intelligente funksjoner som trusselpåvisning, slik at du ikke behøver å tenke på å administrere eller vedlikeholde hundrevis eller tusenvis av dine SQL Server databaser. Se hele sammenligningen av funksjoner i Azure SQL Database og SQL Server.
 • Tjenestenivåer basert på virtuelle kjerner differensieres hovedsakelig etter tilgjengelighet, lagringstype og IOPS:

  Generell bruk tilbyr budsjettorienterte og balanserte databehandlings- og lagringsalternativer der inn/ut-ytelse eller failovertid ikke er prioriteten.

  Hyperskalering egner seg for de fleste bedriftsarbeidsbelastninger, er optimalisert for nettbasert transaksjonsbehandling (OLTP) og hybride, transaksjonelle, analytiske arbeidsbelastninger (HTAP), og har svært skalerbar lagringsstørrelse, leseskalering og funksjonalitet for rask datagjenoppretting.

  Forretningskritisk er best for OLTP-program med høy transaksjonsrate og lav inn/ut-forsinkelse. Den gir høyest motstandskraft for feil og raske failover-er ved å bruke flere synkrone oppdaterte kopier.

 • Tilkoblingsmulighet mellom din Microsoft Azure SQL Database og Azure Internett Gateway garanteres i minst 99,99 prosent av tiden, uavhengig av ditt tjenestenivå. 0,01 prosent reserveres for oppdateringer, oppgraderinger og failover. For mer informasjon kan du lese SLA. Du finner informasjon om tilgjengelighetsarkitekturen for Azure SQL Database i høy tilgjengelighet og Azure SQL Database.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din.

1Påstander om ytelse for pris er basert på data fra en undersøkelse bestilt av Microsoft og utført av GigaOm i august 2019. Undersøkelsen sammenlignet pris mot ytelse mellom en enkelt 80 vCore, Gen 5 Azure SQL Database på det forretningskritiske tjenestenivået og db.r4.16x store tilbudet til Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) for SQL Server. Data for ytelsestester er hentet fra en GigaOm-analysefelttest avledet fra en anerkjent industristandard, TPC Benchmark™ E (TPC-E), og er basert på en blanding av transaksjoner med skrivebeskyttelse og intensive oppdateringer som simulerer aktiviteter som finnes i komplekse OLTP-applikasjonsmiljøer . Ytelse for pris beregnes av GigaOm etter kostnader for å kjøre skyplattformen kontinuerlig i tre år delt på transaksjoner per sekund med gjennomstrømming. Prisene er basert på offentlig tilgjengelige amerikanske priser i USA, øst for Azure SQL Database og USA, øst (Ohio) for AWS RDS per august 2019. Resultatene for ytelse for pris er basert på konfigurasjonene som er beskrevet i GigaOm-analysefelttesten. Faktiske resultater og priser kan variere basert på konfigurasjon og område.

2Besparelser basert på åtte forretningskritiske administrerte instanser basert på virtuell kjerne i området USA, øst, som kjører 730 timer per måned. Besparelser er beregnet fra full pris (lisens inkludert) mot basispris (med Azure Hybrid Benefit for SQL Server) og ekskluderer kostnaden for Software Assurance for SQL Server Enterprise Edition, som kan variere basert på foretaksavtalen. Faktiske besparelser kan variere i henhold til område, forekomststørrelse og ytelsesnivå. Prisene er fra februar 2020 og kan bli endret.