Priser for Azure Files

Pålitelig og rimelig skylagring for data, store og små

Start din Azure gratis konto og få en kreditt på $200 i 30 dager. I tillegg får du nå 12 måneder med gratistilgang til Storage.

Azure har fem typer lagring: blober, filer, disker, tabeller og køer. Se hvordan de fungerer

Totalomkostningene dine avhenger av hvor mye du lagrer, størrelsen på og typen lagringstransaksjoner og utgående dataoverføringer, samt hvilket dataredundansalternativ du velger. Se dem i forhold til hverandre i avsnittet «Alternativer for dataredundans».

File Storage

Azure Files tilbyr fullstendig administrerte fildelinger i skyen som er tilgjengelige via industristandardprotokollen Server Message Block (SMB). Azure File-delinger kan monteres samtidig av sky- eller lokale distribusjoner av Windows, macOS og Linux. Azure Files muliggjør fildeling mellom programmer som kjører på de virtuelle maskinene dine ved hjelp av kjente Windows API-er eller File REST API. I tillegg tillater Azure File Sync bufring og synkronisering av Azure Files-delinger på Windows-servere for lokal tilgang.

Mer informasjon

Lagringspriser

Dette er kostnadene ved lagring av data i Azure File-delinger. Prisene som vises nedenfor, er de månedlige kostnadene per GB lagrede data. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for dataredundans du velger.

LRS GRS
$- per GB $- per GB

Tilgangspriser

Transaksjonskostnader belastes for både SMB- og REST-operasjoner mot din Azure File-deling. Det finnes kostnader for operasjoner, slik som oppsummering av en katalog eller lese en fil, mota dataene du lagrer på en Azure File-deling. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for dataredundans du velger.

LRS GRS
Put-,Create Container-operasjoner (per 10 000) $- $-
Listeoperasjoner (per 10 000) $- $-
Alle andre operasjoner unntatt Slett, som er gratis (per 10 000) $- $-
Azure Files støtter ikke SRS og RA-GRS for øyeblikket. Fildelinger i RA-GRS-lagringskonto belastes med GRS-priser.
Merk: Filoperasjoner som fører til at data overføres utenfor Azure-datasenter vil føre til ekstragebyrer for utgående dataoverføring.

File Sync-priser*Prøveversjon

Disse er kostnadene ved å synkronisere filene dine fra Windows-servere til Azure File-delinger i skyen. Les mer om Azure File Sync.

Den totale kostnaden for Azure File Sync-tjenestene (AFS) bestemmes av antallet servere som er koblet til skyendepunktet (Azure File Share). Dette er i tillegg til den underliggende kostnaden for fillagring (inkludert lagrings- og tilgangskostnader) og utgående dataoverføring.

Nedenfor finner du det faste månedsgebyret per server.

Pris per måned for prøveversjon (med 50 % rabatt)
Sync Server* $-

*One sync server free per storage sync service. Sync uses file operations to sync your data to the cloud and other servers, and you will be billed for any operations that are generated in the sync process. The number of File operations generated and the access costs scale with the number file changes on the server and the number of servers that need to be kept in sync.

See Azure File Sync region availability

Import/eksport

Overfør store mengder data til og fra Azure ved bruk av harddisker. Mer informasjon

Alternativer for dataredundans

Lokal redundant lagring Lager flere synkrone kopier av dataene dine innenfor ett enkelt datasenter.
Soneredundant lagring Lagrer tre kopier av data over flere datasentre innenfor eller ut over regionen. Kun for blokkblober.
Georedundant lagring Samme som lokal redundant lagring samt flere asynkrone kopier til et annet datasenter hundrevis av kilometer unna.
Georedundant lagring med lesetilgang Samme som georedundant lagring samt tilgang til det andre datasenteret.

Hvis du vil ha mer informasjon om redundansalternativer og hvordan de kan brukes til å oppnå høy tilgjengelighet, kan du se Azure Storage-replikering. Vær oppmerksom på at ikke alle redundanstyper er tilgjengelige for alle lagringstyper.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

Generelt

 • Ja. Lagringskapasiteten faktureres i enheter på gjennomsnittlig daglig mengde lagrede data, i gigabyte (GB), per måned. For eksempel, hvis du regelmessig brukte 10 GB lagring første halvdel av måneden, og så ingenting den andre halvdelen av måneden, faktureres du for gjennomsnittlig bruk av 5 GB lagring.

 • Lagringskontoer er som standard satt opp til å være georedundante. Du kan endre disse innstillingene til georedundant med lesetilgang eller lokalt redundant via den klassiske Microsoft Azure-portalen eller tjenesteadministrasjons-API-en. Du kan også sjekke status på portalen ved bruk av API-et for tjenesteadministrasjon.

 • Storage-kontoer belastes for minst 30 dager fra aktiveringstidspunktet for tjenesten. For eksempel, hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 5. mai, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 30. mai. Deretter faktureres den med prisen for georedundant lagring.

  Hvis georedundant lagring med lesetilgang slås på 1. mai og slås av 14. juni, faktureres lagringskontoen for georedundant lagring med lesetilgang til og med 15. juni. Fra og med 15. juni faktureres den for georedundant lagring.

Blob-lagring

 • En BLOB-lagringskonto er en spesialisert konto for lagring av data som blober, og den gir brukerne mulighet til å angi et tilgangsnivå basert på frekvensen for tilgang til dataene i den kontoen. Lagringskontoer til generelle formål kan brukes til å lagre blober samt filer, disker, tabeller og køer.

 • Nei. Blokkblob-prisene i generelle lagringskontoer er ikke endret. Se prisene.

 • Hvis du ser «høyfrekvent», «lavfrekvent» eller «arkivering» i ressursnavnet, betyr det at faktureringen er knyttet til Blob-lagringskontoer. Når det for eksempel står «standard inn/ut – lavfrekvent blokkblob (GB)» på fakturaen, betyr det at du bruker og belastes for Blob-lagringskontoer, mens «standard inn/ut – blokkblob (GB)» er måleren knyttet til bruk av blokkblober i lagringskontoer til generelle formål.

 • På Blob-lagringskontoer kan du angi tilgangsnivået til en blob som høyfrekvent, lavfrekvent eller arkivering. Prisene for GB-lagring øker fra nivåene arkivering til lavfrekvent til høyfrekvent, og kostnaden for tilgang til data øker fra nivåene høyfrekvent til lavfrekvent til arkivering. Nivåene arkivering og lavfrekvent skal brukes til data du sjelden eller mindre hyppig trenger tilgang til, med tilsvarende lavere krav til serviceavtale. Hvis du ikke kjenner til tilgangsmønsteret for dataene dine, anbefaler vi at du begynner med høyfrekvensnivået i minst én måned. Deretter avgjør du om du kan spare penger ved å gå over til lavfrekvent lagring og arkiveringslagring basert på den faktiske bruken.

 • Du belastes for datahenting når du bytter fra lavfrekvent til høyfrekvent Blob-lagringskonto. Hvis du for eksempel har 100 GB data i en Blob-lagringskonto og endrer den kontoen fra lavfrekvent til høyfrekvent, belastes du 100 * $0.01 = $1 for datahenting.

 • Nei. Hvis du bytter fra høyfrekvent til lavfrekvent konto, blir du ikke belastet for dataskriving. Du blir bare belastet for dataskriving hvis du skriver data direkte til Blob-lagringskontoen med nivå for lavfrekvent tilgang.

 • Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er båndbreddekostnaden for replikering av dataene til et annet Azure-område.

Disk-lagring

 • Hvis den tomme disken på 100 GB støttes av en Premium Storage-konto, faktureres du for en P0-disk (128 GB). Hvis det brukes en annen type lagringskonto, faktureres du bare for lagringsplassen som brukes til å lagre dataene som skrives til disken, uavhengig av den tildelte størrelsen på disken.

 • Ja. 99,9 % lese- og skrivetilgjengelighet gjelder også for Premium Storage-kontoer.

Fillagring

 • Du blir bare fakturert for lagringsplass du bruker, ikke for den angitte kvoten.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Storage

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto