Priser for Azure Files

Start din gratis Azure-konto og få en kreditt på $200 i 30 dager, i tillegg til 12 måneder med gratis tilgang til Kontoer for lagring.

Azure Files tilbyr serverløse, delte filressurser tilgjengelig via SMB-, NFS- og FileREST-protokoller. Delte Azure-filressurser kan settes inn samtidig av klienter i virtuelle Azure-maskiner eller fra lokale arbeidsstasjoner som kjører Windows, macOS og Linux. I tillegg tillater Azure File Sync bufring og synkronisering av Azure File-delinger på Windows-servere for lokal tilgang.

Utforsk lagringsalternativer

Nivå Beskrivelse
Premium Delte premiumfilressurser gir mulighet for svært I/U-intensive arbeidsbelastninger med høy gjennomstrømming og lav ventetid. Delte premiumfilressurser tilbys på SSD-basert lagring med høy ytelse.
Optimalisert for transaksjoner Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, gir mulighet for transaksjonstunge arbeidsbelastninger som ikke trenger ventetiden som tilbys av delte premiumfilressurser med enhetlig ventetid. Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, passer godt for programmer som krever fillagring, eller for serverdellagring.
Varm Delte filressurser for høyfrekvent lagring tilbyr lagring som er optimalisert for fildelingsscenarioer for generell bruk, for eksempel delte ressurser for team og Azure filsynkronisering.
Kald Delte filressurser for lavfrekvent lagring tilbyr kostnadseffektiv lagring som er optimalisert for lagringsscenarioer med tilkoblede arkiver. Azure filsynkronisering kan også passe godt for arbeidsbelastninger med lavere belastning.

Delte premiumfilressurser er tilgjengelige gjennom lagringskontotypen FileStorage. Prisene for delte premiumfilressurser er basert på klargjorte GiB og inkluderer alle transaksjonskostnader. Du kan konfigurere dine Premium-delinger basert på lagringsstørrelsen, IOPS og gjennomstrømmingskrav. Du finner mer informasjon på siden om å forstå klargjøring av delte premiumfilressurser.

Delte standardfilressurser er tilgjengelige i lagringskontoer for generell bruk. v2-lagringskontoer for generell bruk tilbyr de nyeste Azure Files-funksjonene, deriblant nivåer for høyfrekvent og lavfrekvent lagring, og anbefales for alle brukere. Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, er tilgjengelige i både v1- og v2-lagringskontoer for generell bruk. Priser for delte standardfilressusser er basert på bruk, og grunnleggende lagrings- og transaksjonskostnader faktureres separat.

Datalagringspriser

Nedenfor finner du prisene for lagring av data i delte Azure-filressurser, vist som månedlige kostnader per GiB lagrede data. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for dataredundans du velger.

Premium Optimalisert for transaksjoner Varm** Kald**
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
I/T* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
I/T $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
$- per klargjorte GiB* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
$- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
I/T* $- per brukt GiB I/T I/T
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
I/T $- per brukt GiB I/T I/T
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert I/T I/T
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
$- per klargjorte GiB* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
$- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
I/T* $- per brukt GiB I/T I/T
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
I/T $- per brukt GiB I/T I/T
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert I/T I/T
Inaktive data (GB/måned)
Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.
I/T* I/T I/T I/T
Øyeblikksbilder (GiB/måned)
Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.
I/T I/T I/T I/T
Inaktive metadata (GiB/måned)
Kostnaden til filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.
Inkludert Inkludert I/T I/T

* Den klargjorte størrelsen for en delt premiumfilressurs er angitt etter kvote på de delte ressursene. Hvis du minker den klargjorte delingsstørrelsen nedenfor den brukte GiB-en, faktureres du for brukt GiB på Premium-delinger. Du finner mer informasjon på siden om å forstå klargjøring av delte premiumfilressurser.

** Nivåene for høyfrekvent og lavfrekvent lagring er for øyeblikket tilgjengelige i et begrenset delsett av områder. Se siden om områdetilgjengelighet for høyfrekvent/lavfrekvent lagring for å få mer informasjon.

Mykt slettede delte filressurser faktureres alltid basert på brukte, ikke klartgjorte, GiB. Mykt slettede delte standardfilressurser faktureres til samme pris som delte sanntidsressurser. Mykt slettede delte premium-filressurser faktureres til prisen for øyeblikksbilder. Les mer om myk sletting.

Priser for transaksjoner og dataoverføring

For både SMB- og REST-operasjoner påløper transaksjonskostnader mot den delte Azure-filressursen din, og de dekker operasjoner som opplisting av en katalog eller lesing av en fil. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for redundans du velger.

Premium Optimalisert for transaksjoner Varm Kald
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
I/T $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
I/T $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
I/T $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
I/T $- $- $-
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
Inkludert $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
Inkludert $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
Inkludert $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
Inkludert $- $- $-
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
Inkludert $- I/T I/T
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
Inkludert $- I/T I/T
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
Inkludert $- I/T I/T
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
Inkludert $- I/T I/T
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T I/T
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
Inkludert $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
Inkludert $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
Inkludert $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
Inkludert $- $- $-
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
Inkludert $- I/T I/T
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
Inkludert $- I/T I/T
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
Inkludert $- I/T I/T
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
Inkludert I/T I/T I/T
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T I/T
Skrivetransaksjoner (per 10 000)
Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.
Inkludert I/T I/T I/T
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)
Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.
Inkludert I/T I/T I/T
Lesetransaksjoner (per 10 000)
Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.
Inkludert I/T I/T I/T
Alle andre operasjoner (per 10 000)
Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.
Inkludert I/T I/T I/T
Henting av data (per GiB)
Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletting (per GiB)
Belastning for tidlig henting er en spesialbelastning som bare gjelder for sletting av data fra lavfrekvent lager innen 30 dager fra første opprettelse. Det er ingen kostnad for sletting av filer som er eldre enn 30 dager.
I/T I/T I/T I/T

Priser som er markert som I/T indikerer at alternativet for redundans ikke er tilgjengelig i det valgte området. Obs! Filoperasjoner som fører til at data overføres utenfor Azure-datasenter vil føre til ekstragebyrer for utgående dataoverføring.

Priser som er markert som I/T indikerer at alternativet for redundans ikke er tilgjengelig i det valgte området. Azure File støtter for øyeblikket ikke lesetilgang til georedundant lagring (RA-GRS) i noen områder. Fildelinger i RA-GRS-lagringskonto belastes med GRS-priser. Obs! Filoperasjoner som fører til at data overføres utenfor Azure-datasenter vil føre til ekstragebyrer for utgående dataoverføring

Priser for filsynkronisering

Dette er kostnadene ved synkronisering av filene fra Windows-servere til delte Azure-filressurser i skyen. Les mer om Azure File Sync.

Totalkostnaden for tjenester for Azure filsynkronisering bestemmes av antallet servere som er koblet til skyendepunktet (delt Azure-filressurs) pluss de underliggende kostnadene for Azure Files (inkludert lagrings- og tilgangskostnader) og utgående dataoverføring.

Nedenfor finner du det faste månedsgebyret per server.

Pris per måned
Sync Server* $-

*Én gratis synkroniseringsserver per lagringssynkroniseringstjeneste. Sync bruker filoperasjoner for å synkronisere dataene dine til skyen og andre servere og du blir fakturert for alle operasjoner som genereres i synkroniseringsprosessen. Antallet filoperasjoner som genereres og tilgangskostnadene skaleres med antallet filendringer på serveren og antallet servere som må holdes synkronisert.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
  • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Vanlige spørsmål

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kontoer for lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.