Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Files

Skybaserte delte filressurser egnet for store selskaper – enkelt, sikkert og serverløst

Dra nytte av totaladministrerte delte filressurser i skyen som er tilgjengelige via bransjestandardprotokollene SMB og NFS. Delte Azure-filressurser kan settes inn samtidig via skybasert eller lokal utrulling av Windows, Linux og macOS. Delte Azure-filressurser kan også bufres på Windows-servere med Azure filsynkronisering for rask tilgang i nærheten av der dataene brukes.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Bruksnivåer Beskrivelse
Premium Delte premiumfilressurser gir mulighet for svært I/U-intensive arbeidsbelastninger med høy gjennomstrømming og lav ventetid. Delte premiumfilressurser tilbys på SSD-basert lagring med høy ytelse.
Optimalisert for transaksjoner Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, gir mulighet for transaksjonstunge arbeidsbelastninger som ikke trenger ventetiden som tilbys av delte premiumfilressurser med enhetlig ventetid. Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, passer godt for programmer som krever fillagring, eller for serverdellagring.
Varm Delte filressurser for høyfrekvent lagring tilbyr lagring som er optimalisert for fildelingsscenarioer for generell bruk, for eksempel delte ressurser for team og Azure filsynkronisering.
Kald Delte filressurser for lavfrekvent lagring tilbyr kostnadseffektiv lagring som er optimalisert for lagringsscenarioer med tilkoblede arkiver. Azure filsynkronisering kan også passe godt for arbeidsbelastninger med lavere belastning.

Premium-fildelinger bruker en klargjort faktureringsmodell, der du betaler for mengden lagring du vil at fildelingen skal ha, uansett hvor mye du bruker. Standard-fildelinger (transaksjonsoptimaliserte, høyfrekvente og lavfrekvente) bruker en forbruksbasert faktureringsmodell. Der betaler du basert på lagringsbruk, inkludert lagrede data og transaksjoner. Hvis du vil vite mer om hvordan fakturering fungerer i Azure Files, kan du se Forstå Azure Files-fakturering.

Delte standardfilressurser er tilgjengelige i lagringskontoer for generell bruk. v2-lagringskontoer for generell bruk tilbyr de nyeste Azure Files-funksjonene, deriblant nivåer for høyfrekvent og lavfrekvent lagring, og anbefales for alle brukere. Delte filressurser som er optimalisert for transaksjoner, er tilgjengelige i både v1- og v2-lagringskontoer for generell bruk. Priser for delte standardfilressusser er basert på bruk, og grunnleggende lagrings- og transaksjonskostnader faktureres separat.

Datalagring

Tabellen nedenfor viser enhetsprisen for en GiB med lagring. Premium-fildelinger faktureres basert på klargjort størrelse, uavhengig av brukt kapasitet. Standard-filer faktureres basert på bruk. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for dataredundans du velger.

Datalagring Premium Optimalisert for transaksjoner Varm Kald
Inaktive data (GB/måned)

Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.

I/T* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)

Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.

I/T $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)

Kostnaden for filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.

Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)

Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.

$- per klargjorte GiB* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)

Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.

$- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)

Kostnaden for filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.

Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)

Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.

$- per klargjorte GiB* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)

Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.

$- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)

Kostnaden for filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.

Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)

Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.

I/T* $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Øyeblikksbilder (GiB/måned)

Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.

I/T $- per brukt GiB $- per brukt GiB $- per brukt GiB
Inaktive metadata (GiB/måned)

Kostnaden for filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.

Inkludert Inkludert $- $-
Inaktive data (GB/måned)

Lagringskostnader per GiB for en fils dataflyt.

I/T* I/T I/T I/T
Øyeblikksbilder (GiB/måned)

Prisene for øyeblikksbilder dekker ytterligere lagringskostnader for differensielle øyeblikksbilder.

I/T I/T I/T I/T
Inaktive metadata (GiB/måned)

Kostnaden for filsystemmetadata tilknyttet filer og kataloger, for eksempel tilgangskontrollister eller andre egenskaper.

Inkludert Inkludert I/T I/T

* Den klargjorte størrelsen til en Premium-fildeling angis i kvotefeltet via API-en. Hvis du minker den klargjorte delingsstørrelsen nedenfor den brukte GiB-en, faktureres du for brukt GiB på Premium-delinger. Du finner mer informasjon på siden om å forstå klargjøring av delte premiumfilressurser.

Mykt slettede delte filressurser faktureres alltid basert på brukte, ikke klartgjorte, GiB. Mykt slettede delte standardfilressurser faktureres til samme pris som delte sanntidsressurser. Mykt slettede delte premium-filressurser faktureres til prisen for øyeblikksbilder. Les mer om myk sletting.

NFS-støtte for Azure Files er bare tilgjengelig for Premium-nivået.

Reservasjoner

Reservasjoner hjelper deg med å redusere datalagringskostnadene ved å forplikte deg til ett år eller tre år med Azure Files. Reservasjoner kan kjøpes i trinn på 10 TiB og 100 TiB for 1 års og 3 års bindingstid. Alle priser er per måned. For mer informasjon, vennligst se forstå reservasjoner.

1-år reservert 3-år reservert
Reservasjoner Premium Varm Kald Premium Varm Kald
10 TiB/måned I/T $- $- I/T $- $-
100 TiB/måned I/T $- $- I/T $- $-
10 TiB/måned $- $- $- $- $- $-
100 TiB/måned $- $- $- $- $- $-
10 TiB/måned $- $- $- $- $- $-
100 TiB/måned $- $- $- $- $- $-
10 TiB/måned I/T $- $- I/T $- $-
100 TiB/måned I/T $- $- I/T $- $-

Transaksjoner og dataoverføring

For både SMB- og REST-operasjoner påløper transaksjonskostnader mot den delte Azure-filressursen din, og de dekker operasjoner som opplisting av en katalog eller lesing av en fil. Disse prisene varierer avhengig av hvilket alternativ for redundans du velger.

Transaksjoner og dataoverføring Premium Optimalisert for transaksjoner Varm Kald
Skrivetransaksjoner (per 10 000)

Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.

I/T $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)

Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.

I/T $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)

Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.

I/T $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)

Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.

I/T $- $- $-
Henting av data (per GiB)

Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.

I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)

Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.

Inkludert $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)

Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.

Inkludert $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)

Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.

Inkludert $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)

Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.

Inkludert $- $- $-
Henting av data (per GiB)

Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.

I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)

Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.

Inkludert $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)

Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.

Inkludert $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)

Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.

Inkludert $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)

Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.

Inkludert $- $- $-
Henting av data (per GiB)

Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.

I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)

Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.

Inkludert $- $- $-
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)

Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.

Inkludert $- $- $-
Lesetransaksjoner (per 10 000)

Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.

Inkludert $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000)

Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.

Inkludert $- $- $-
Henting av data (per GiB)

Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.

I/T I/T I/T $-
Skrivetransaksjoner (per 10 000)

Skrivetransaksjoner er alle operasjoner som endrer dataflyten til en fil. Denne kategorien omfatter også filreferanseoperasjoner.

Inkludert I/T I/T I/T
Opplistingstransaksjoner (per 10 000)

Opplistingstransaksjoner er alle operasjoner som lister opp deler av den delte filressursen, for eksempel opplisting av filer og kataloger i en delt ressurs.

Inkludert I/T I/T I/T
Lesetransaksjoner (per 10 000)

Lesetransaksjoner er alle operasjoner som leser fra dataflyten til en fil.

Inkludert I/T I/T I/T
Alle andre operasjoner (per 10 000)

Alle andre operasjoner tilknyttet Azure Files (delt ressurs, øyeblikksbilde, katalog osv.), bortsett fra sletteoperasjoner, som er gratis.

Inkludert I/T I/T I/T
Henting av data (per GiB)

Datahenting er en spesialbelastning som bare gjelder for henting av data fra lavfrekvent lager.

I/T I/T I/T I/T
GRS-dataoverføring (per GiB)

Prisen for dataoverføring med GRS er for båndbredden som brukes for replikering av dataene til et annet Azure-område.

I/T $- $- $-

Priser som er markert som I/T indikerer at alternativet for redundans ikke er tilgjengelig i det valgte området. Obs! Filoperasjoner som fører til at data overføres utenfor Azure-datasenter vil føre til ekstragebyrer for utgående dataoverføring.

Priser som er markert som I/T indikerer at alternativet for redundans ikke er tilgjengelig i det valgte området. Azure File støtter for øyeblikket ikke lesetilgang til georedundant lagring (RA-GRS) i noen områder. Fildelinger i RA-GRS-lagringskonto belastes med GRS-priser. Obs! Filoperasjoner som fører til at data overføres utenfor Azure-datasenter vil føre til ekstragebyrer for utgående dataoverføring

Filsynkronisering

Dette er kostnadene ved synkronisering av filene fra Windows-servere til delte Azure-filressurser i skyen. Les mer om Azure File Sync.

Totalkostnaden for tjenester for Azure filsynkronisering bestemmes av antallet servere som er koblet til skyendepunktet (delt Azure-filressurs) pluss de underliggende kostnadene for Azure Files (inkludert lagrings- og tilgangskostnader) og utgående dataoverføring.

Nedenfor finner du det faste månedsgebyret per server.

Filsynkronisering Pris per måned
Sync Server* $-
*Én gratis synkroniseringsserver per lagringssynkroniseringstjeneste. Sync bruker filoperasjoner for å synkronisere dataene dine til skyen og andre servere og du blir fakturert for alle operasjoner som genereres i synkroniseringsprosessen. Antallet filoperasjoner som genereres og tilgangskostnadene skaleres med antallet filendringer på serveren og antallet servere som må holdes synkronisert.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure Files

Les mer om Azure Files funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure Files.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Files ressurser.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?