Priser på API Management

Azure API Management lar organisasjoner publisere API-er driftet på Azure, lokalt og i andre skyer sikrere, mer pålitelig og i stor skala. Bruk API Management til å øke API-forbruket blant interne team, partnere og utviklere samtidig som du drar nytte av virksomhets- og logganalyse i administrasjonsportalen. Denne tjenesten bidrar til å levere de verktøyene som organisasjonen din trenger til totaladministrasjon av API-er – alt fra klargjøring av brukerroller, oppretting av bruksplaner og -kvoter, bruk av policyer for transformering av nyttelaster, begrensning, analyser, overvåking og varsler.

Prisdetaljer

  Forbruk Developer Basic Standard Premium
Formål Lett og serverløs versjon av API Management-tjenesten, fakturert per kjøring Brukseksempler og evalueringer uten produksjon Produksjonsbrukseksempler på grunnivå Brukseksempler ved produksjon med mellomstort volum Brukseksempler ved produksjon med høyt volum eller i foretak
Pris (per enhet) $- per millioner oppkall (1 million oppkall gratis3) $- $- $- $-
Buffer (per enhet) Kun eksternt 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Utskalering (enheter) I/T (automatisk skalering) 1 2 4 10 per område
(ring kundestøtte for å legge til mer)
SLA 99,95 % Nei 99,95 % 99,95 % 99,99 %1
Isolering Delt Privat Privat Privat Privat
Bruksgrenser Begrensninger gjelder Nei Nei Nei Nei
Buffer (per enhet) Kun eksternt 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Buffer, eksternt4 Ja Ja Ja Ja Ja
Utviklerportal Nei Ja Ja Ja Ja
Flere egendefinerte domenenavn5 Nei Ja Nei Nei Ja
Azure Active Directory-integrasjon i utviklerportalen Nei Ja Nei Ja Ja
Virtual Network-støtte Nei Ja Nei Nei Ja
Distribusjon i flere områder Nei Nei Nei Nei Ja
Selvdriftet gateway Nei Ja6 Nei Nei Ja7
estimert maksimal gjennomstrømming2
(per enhet)
I/T (automatisk skalering) 500 forespørsler/sekund 1 000 forespørsler/sekund 2 500 forespørsler/sekund 4 000 forespørsler/sekund

1 Krever distribusjon av minst én enhet i to eller flere områder.

2 Faktisk gjennomstrømming påvirkes av mange fakturer, inkludert antallet og hyppigheten til samtidige klienttilkoblinger, type og antallet av konfigurerte policyer, størrelse på nyttelast og API-ytelsen til serverdelen. Tallene som presenteres i tabellen ble innhentet ved testing med 1000 samtidige vedvarende sikre klient-HTTP-tilkoblinger, minimale nyttelaststørrelser, ingen konfigurerte policyer og lav forsinkelse på API-serverdelen.

3 Gratis månedlig tilskudd på 1 million forespørsler per Azure-abonnement.

4 Ta med deg Redis-kompatibelt buffer, f.eks. Azure Redis Cache.

5 Kun tilgjengelige for gatewayer. Grense på 20 domenenavn per forekomst. Ring kundestøtte for å legge til mer.

6 På Developer-nivå er funksjonen for selvdriftet gateway tilgjengelig uten ekstra kostnad. Antall distribusjoner av gateway er ikke begrenset, men hver distribusjon er begrenset til en enkelt gateway-replika (node).

7 På Premium-nivå er funksjonen for selvdriftet gateway tilgjengelig med ekstra kostnad (se nedenfor). Antall distribusjoner av gateway og gateway-replikaer (noder) i hver distribusjon er ikke begrenset.

Selvdriftet gateway

Funksjonen for selvdriftet gateway utvider støtten for hybride og multi-sky-miljøer i API Management. Den lar kunder administrere alle deres API-er via en enkelt løsning for API-administrasjon uten å være til hinder for sikkerhet, forskriftssamsvar og ytelse. Med funksjonen for selvdriftet gateway kan organisasjoner distribuere en versjon av gateway-komponenten for API Management i en beholder til samme miljøer som de bruker til å drifte API-ene mens de fortsatt administrere dem fra en tilknyttet API Management-tjeneste i Azure.

Pris $-
Fakturering starter 1. juni 2020 og gjelder bare for distribusjoner på Premium-nivået. Distribusjoner på Developer-nivået er gratis.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Vi tilbyr kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelige, via kundestøtte for Azure, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er uten kostnad.
  • Vi garanterer at forekomster av API Management Service som kjører i distribusjoner på Consumption-, Basic-, Standard- og Premium-nivå, og som er skalert innenfor et enkeltområde, svarer på forespørsler om å utføre operasjoner minst 99,95 % av tiden.
  • Vi garanterer at instanser av API Management Service som kjører på Premium-nivå med distribusjoner skalert på tvers av to eller flere vil svare på forespørsler om å utføre operasjoner minst 99,99 % av tiden.​

Ingen serviceavtale gis for følgende:​

  • Developer-nivå av API Management Service.​
  • Selvdriftede komponenter av API Management.
Alle detaljer her

Vanlige spørsmål

  • Developer-nivået tilbyr ikke en serviceavtale. Derfor er det ikke egnet til bruk i produksjon. Developer-nivået skal brukes til evaluering, utvikling og testing.

  • Ja. Den nye funksjonen for selvdriftet gateway muliggjør distribusjon lokalt eller i flere skyer. Funksjonen er tilgjengelig for bruk i produksjon på Premium-nivå og bruk i evaluering på Developer-nivå. Se produktsiden samt avsnittet om pris ovenfor for flere detaljer.

  • Kunder kan skalere API Management ved å legge til og fjerne enheter. Hver enhet har en viss kapasitet for behandling av forespørsler avhengig av nivået for tjenesten. En enhet på Standard-nivået har for eksempel en estimert maksimal gjennomstrømming på cirka 2 500 forespørsler per sekund. Etter hvert som du legger til eller fjerner enheter blir kapasiteten skalert proporsjonalt. To enheter på Standard-nivået gir for eksempel en estimert gjennomstrømming på cirka 5 000 forespørsler per sekund.

  • Alle noder i gateway-distribusjonen deler egenskaper for lokasjon og konfigurasjon, for eksempel egendefinerte domenenavn og tilordnede API-er. Hver gateway-distribusjon svarer til en gateway-ressurs som kan opprettes enten via Azure-portalen på Gateway-bladet i en API Management-tjeneste eller programmatisk via administrasjons-API.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om API Management

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis