Priser på Notification Hubs

Azure Notification Hubs tilbyr en svært skalerbar, plattformuavhengig infrastruktur for push-varsler som gir deg mulighet til enten å kringkaste push-varsler til millioner av brukere samtidig, eller tilpasse varsler til enkeltbrukere. Du kan bruke Notification Hubs med en hvilken som helst tilkoblet mobilapp – uavhengig av om den er utviklet på Azure Virtual Machines, Cloud Services, Nettsteder eller Mobile Services.

Prisdetaljer

Notification Hubs tilbys i tre nivåer, gratis, basic og standard. Grunnpris og kvoter for navneområdenivået gjelder. Push-varslinger som overskrider inkluderte mengder, aggregeres på abonnementsnivået for hvert nivå.

Gratis Basic Standard
Grunnpris per navneområde Gratis $- per måned $- per måned
Inkluderte push-varsler per abonnement per nivå 1 millioner 10 millioner 10 millioner
Ekstra push-varsler per abonnement per nivå (pris per million push-varsler)
10 million – 100 million Ikke tilgjengelig $- $-
Over 100 million Ikke tilgjengelig $- $-
Navneområder per nivå 100 100 Unlimited 1
Huber per navneområde 100 100 100 2
Aktive enheter per navneområde 500 200 000 10 000 000
X-plat-push-varslinger til enkeltenheter Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Variabler for push-varsler Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Telemetri Begrenset Begrenset Rik 3
Spørringsmålgruppe (registreringsspørringer) Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Planlagt push-varsel ‐ ‐ ‐ ‐ Tilgjengelig
Masseimport ‐ ‐ ‐ ‐ Tilgjengelig
Flerutleie ‐ ‐ ‐ ‐ Tilgjengelig
SLA Ingen Dekket Dekket
1Som standard begrenser vi abonnementer til ti standard navneområder. Ta kontakt hvis det er behov for å heve grensen.
2På forespørsel kan vi øke grensen på de 100 hubene per standard navneområde, men vi anbefaler ikke å gjøre det for å unngå avbrudd i tjenesten når kvoter håndheves på navneområdenivå.
3Standard navneområder har tilgang til telemetri per melding og tilbakemeldingstjenester for push-varsler.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelige, inkludert Notification Hubs, via kundestøtte for Azure til priser som starter på $29 per måned.
 • For varslingshuber på basic- og standard-nivå garanterer vi i minst 99,9 % av tilfellene at riktig konfigurerte programmer kan sende varslinger eller utføre registreringsadministrasjonsoperasjoner i forbindelse med en varslingshub som er distribuert på basic- eller standardnivå. Finn ut mer om vår serviceavtale.

Vanlige spørsmål

 • Et Azure-abonnement hjelper deg med å få orden på tilgangen til skytjenesteressurser, blant annet Notification Hubs. Et navneområde er en grupperingsmekanisme som kan inneholde flere varslingshuber, og som befinner seg i ett område. Et nav er en motor som gjør det enklere å sende push-varslinger. Den sender varslinger til programmer på alle plattformer med funksjoner i Notification Hubs.

 • Push-varslinger inkluderer alle varslinger som leveres til plattformvarslingstjenestene (bl.a. Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging og Microsoft Push Notification-tjeneste).

 • Verken basic- eller standardnivået krever automatisk skalering. Kundene kan bruke et ubegrenset antall push-varsler til annonserte priser.

 • Det er ingen dagskvoter for push-varsler.

 • Aktive enheter er enheter som er kvalifisert for å motta varslinger. De er definert som unike registrerings-ID-er for enheter som bruker Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) for enheter som bruker Windows varslingstjeneste eller Microsofts push-varseltjeneste eller enhetstokener for enheter som bruker Apples push-varseltjeneste.

 • Alle nye registreringer mot huber i navneområdet som har nådd kvoten for aktive enheter, blir avbrutt.

 • Gå til administrasjonsportalen, ServiceBus og klikk ditt navneområde og deretter varslingshuben. I skaleringsfanen kan du endre tjenestenivået for Notification Hubs.

 • 1. Abonnementet har to grunnleggende navneområder som sender henholdsvis 5 og 9 millioner push-varsler. Abonnementet vil belastes med $24 per måned. $20 kommer fra grunnbetalingen for de to navneområdene. Ettersom push-varsler aggregeres på abonnementsnivå for hvert nivå, sendte abonnementet totalt 14 millioner push-varsler på basic-nivået. Overforbruket på 4 millioner gir en kostnad på $4.

  2. Abonnementet har ett gratis navneområde samt ett basic og ett standard, og sender henholdsvis 2 millioner, 10 millioner og 10 millioner push-varsler med disse tre. Det gratis navneområdet overskrider 500 aktive enheter. Abonnementet vil bli belastet med $210. Nye enhetsregistreringer vil bli avbrutt, og bare én million av de to millioner push-varslene ble sendt ut som tilfeldige varsler for gratis-navneområdet. Basic-navneområdet blir belastet med $10 og standard-navneområdet med $200 ettersom det ikke var noe overforbruk.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Notification Hubs

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis