Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure Test Plans

Test og lever trygt med et utforskende testverktøysett.

Løsninger for planlagt og utforskende testing

Forbedre kodekvaliteten ved å benytte tjenester for planlagt testing og forsøkstesting for appene.

En testplan for et nettteam i Azure DevOps

Register omfattende data

Registrer omfattende scenariodata når du kjører tester for å gjøre oppdagede defekter handlekraftige.

Test på tvers av nettet og skrivebordet

Test programmet ved å utføre tester på tvers av skrivebords- og nettprogrammer.

Få sporbarhet fra ende til ende

Benytt deg av sporbarhet fra ende til ende og kvalitet for historiene og funksjonene.

Få verktøy for manuell og utforskende testing

Planlagt manuell testing

Planlegg, kjør og spor skriptede tester med handlekraftige defekter og sporbarhet fra ende til ende. Få tolgang til kvalitet gjennom hele livssyklusen til utviklingen, ved å teste skrivebords- og nettprogrammene.

En testplan i Azure Test Plans, som viser hvilke trinn som passerte, mislyktes og hvorfor
En utforskende testingstøkt som slutter med en feil som opprettes

Utforskende testing

Utform og kjør tester samtidig, for å få maksimal kvalitet i moderne programutviklingsprosesser ved hjelp av økter med utforskende testing.

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar

Kom i gang med en gratis Azure-konto

1

Begynn gratis. Få USD 200 i kreditt som du kan bruke innen 30 dager. Mens du har kreditten, får du mange av de mest populære tjenestene våre kostnadsfritt, og over 55 andre tjenester er alltid kostnadsfrie.

2

Etter kreditten kan du gå over til forbruksbasert betaling for å fortsette å utvikle med de samme gratistjenestene. Du betaler bare hvis du bruker mer enn de gratis månedlige mengdene.

3

Etter 12 måneder får du fortsatt over 55 tjenester som alltid er kostnadsfrie, og du betaler bare for det du bruker utover det kostnadsfrie månedlige antallet.

Vil du ha automatisert testing for CI/CD-arbeidsflyten? Bruk Azure-datasamlebånd.

Slik bruker Microsoft DevOps

Se hvordan vi hos Microsoft tar i bruk DevOps ved å bryte siloer mellom team, tar i bruk en vekstmentalitet og bruker teknologi til å muliggjøre endringer. Utforsk utfordringene og læringsmomentene til Microsoft-team, som tok i bruk en DevOps-kultur.
En person som arbeider ved skrivebordet med fem skjermer, som viser data og programmer

Når du er klar, konfigurerer vi en kostnadsfri konto til deg i Azure