Hopp over navigasjon

Vilkår for Cloud-databehandling

kunstig intelligens (AI)

Evnen et datasystem har til å imitere menneskelig intelligens. Ved å bruke matematikk og logikk simulerer datasystemet menneskelige resonnementer for å lære fra ny informasjon og ta avgjørelser. Lær mer om kunstig intelligens (AI).

forretningsanalyseverktøy

Verktøy som trekker ut data fra flere forretningssystemer og integrerer dem i et lager, som datalager, der de kan analyseres. Analyseverktøy kan være alt fra regneark med statistikkfunksjoner til avanserte verktøy for datautvinning og prediktiv modellering. Les mer om forretningsanalyseverktøy.

verktøy for forretningsintelligens (BI)

Verktøy som behandler store mengder ustrukturerte data i bøker, journaler, dokumenter, helsejournaler, filer, e-post, video og så videre, for å hjelpe deg med å oppdage nyttige trender og identifisere nye forretningsmuligheter. Les mer om forretningsanalyseverktøy.

sky

En metafor for et globalt nettverk som først ble brukt for å referere til telefonnettverket og som nå ofte brukes for å representere Internett. Les mer om skyen.

skyfordeling

En konfigurasjon som etableres mellom en privat sky og en offentlig sky. Hvis 100 prosent av ressurskapasiteten brukes i en privat sky, blir overflømmende trafikk sendt til den offentlige skyen ved hjelp av skyfordeling. Les mer om skyfordeling.

skydatabehandling

En leveringsmodell for databehandlingsressurser hvor forskjellige servere, programmer, data og andre ressurser integreres og leveres som en tjeneste over Internett. Ressursene er ofte virtualiserte. Les mer om skydatabehandling.

skydatabehandlingstyper

Det finnes tre hovedtyper av skydatabehandling, hvor nye er under utvikling – programvare som en tjeneste (SaaS) for nettbaserte programmer, infrastruktur som en tjeneste (IaaS) for Internett-basert lagring og databehandlingskraft og plattform som en tjeneste (PaaS) som gir utviklere verktøy for å bygge og være vert for webprogrammer. Les mer om skydatabehandlingstyper.

skytjenesteleverandør

Et selskap som tilbyr skybasert plattform, infrastruktur, program eller lagringstjenester, vanligvis mot en avgift. Lær mer om skytjenesteleverandører.

skylagring

En tjeneste der du lagrer data ved å overføre dem over Internett eller et annet nettverk til et eksternt lagringssystem som vedlikeholdes av en tredjepart. Les mer om skylagring.

datamaskingrupper

En gruppe av datamaskiner i et nettverk som jobber sammen for å utføre store oppgaver, for eksempel for å analysere store sett med data eller utføre værmodellering. Ved hjelp av skydatabehandling kan du sette sammen og bruke enorme datamaskingrupper i bestemte perioder og for bestemte formål. Du betaler bare for det du bruker, og sparer derved både tid og penger, siden du ikke behøver å kjøpe og distribuere de nødvendige ressursene selv. Les mer om grid-databehandling.

databasefragmentering

En type partisjonering som lar deg dele din store database i mindre databaser, som kan administreres raskere på tvers av servere. Lær mer om SQL Databasefragmentering.

DevOps

Samlingen av personer, prosess og teknologi for å muliggjøre kontinuerlig leveranse av verdier til kunder. Praksisen med DevOps bringer utviklings- og operasjonsteam sammen for å øke hastigheten på programvareleveransene og gjøre produktene mer sikre og pålitelige. Les mer om DevOps.

elastisk databehandling

Muligheten til å dynamisk utvide eller redusere databehandlings-, minne- og lagringsressurser i henhold til skiftende behov, uten å måtte tenke på kapasitetsplanlegging og tekniske løsninger for bruk ved topper i etterspørselen. Les mer om elastisk databehandling.

hybrid sky

En sky som kombinerer offentlige og private skyer, sammenkoblet av teknologi som tillater deling av data og programmer mellom dem. En hybrid sky gir bedrifter større fleksibilitet for å skalere opp og ned og tilbyr flere distribusjonsalternativer. Les mer om hybrid skydatabehandling.

infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

Et virtualisert datamiljø som leveres som en tjeneste over Internett av en leverandør. Infrastrukturen kan inkludere servere, nettverksutstyr og programvare. Kalles også maskinvare som en tjeneste (HaaS). Oppdag fordelene ved IaaS.

maskinlæring

Prosessen med å bruke matematiske modeller til å forutsi resultater i forhold til et sett med instruksjoner. Dette er mulig ved å identifisere mønstre i data, bygge en analytisk modell og bruke den til å foreta prognoser og beslutninger. Maskinlæring ligner på hvordan mennesker lærer, ved at økt erfaring kan forbedre nøyaktigheten. Les mer om maskinlæring.

maskinlæringsalgoritmer

Hjelp dataforskere med å identifisere mønstre i datasett. Valgt basert på ønsket resultat – forutse verdier, identifisere avvik, finne struktur eller avgjøre kategorier – maksinlæringsalgoritmer er vanligvis delt inn i de som brukes for overvåket læring, og de som brukes for læring uten overvåkning. Lær mer om maskinlæringsalgoritmer.

Microsoft Azure

Microsoft-skyplattformen, et økende utvalg av integrerte tjenester, inkludert infrastruktur som en tjeneste (IaaS) og plattform som en tjeneste (PaaS). Les mer om Azure.

mellomvare

Programvare som ligger mellom et operativsystem og programmene som kjører på det. Den muliggjør kommunikasjon og dataadministrasjon for distribuerte programmer slik som skybaserte programmer, slik at for eksempel data i én database kan nåes fra en annen database. Eksempler må mellomvare er nettservere, programservere og innholdsadministrasjonssystemer. Les mer om mellomvare.

NoSQL

NoSQL er et sett med ikke-relasjonelle databaseteknologier, utviklet med unike muligheter for å håndtere et høyt volum med ustrukturert og endrede data. NoSQL-teknologien tilbyr dynamisk skjema, horisontal skalering og muligheten til å lagre og hente data som kolonner, grafer, nøkkelverdier eller dokumenter. Finn ut mer om NoSQL.

plattform som tjeneste (PaaS)

En databehandlingsplattform (operativsystem og andre tjenester) som leveres som en tjeneste over Internett av en leverandør. Et eksempel på dette er et programutviklingsmiljø som du kan abonnere på og bruke umiddelbart. Azure tilbyr PaaS. Oppdag fordelene ved PaaS.

privat sky

Tjenester for databehandling i skyen som tilbys over nettet eller et privat, internt nettverk til bare utvalgte brukere, ikke allmennheten. Les mer om privat skydatabehandling.

offentlig sky

Tjenester for databehandling i skyen som tilbys over det offentlige Internett, og som er tilgjengelig for alle som vil kjøpe dem. Les mer om offentlig skydatabehandling.

programvare som en tjeneste (SaaS)

Et program som leveres over Internett av en leverandør. Kalles også et vertsbasert program. Programmet trenger ikke å kjøpes, installeres eller kjøres på datamaskinene til brukere. SaaS-leverandører ble tidligere referert til som ASP-er eller programtjenesteleverandører. Oppdag fordelene ved SaaS.

serverløs databehandling

En databehandlingsmodell hvor skyleverandøren klargjør og administrerer servere. Den gjør utviklere i stand til å bruke mer tid på å utvikle apper og mindre tid på administrasjon av infrastruktur. Les mer om serverløs databehandling.

virtuell maskin

En datafil (vanligvis kalt en avbildning) som oppfører seg som en faktisk datamaskin. Flere virtuelle maskiner kan kjøre samtidig på den samme fysiske datamaskinen. Les mer om virtuelle maskiner.

virtualisering

Opprettelsen av en virtuell i stedet for en fysisk versjon av et databehandlingsmiljø, inkludert maskinvare, operativsystem, lagringsenheter og så videre. Les mer om virtualisering.

Kan vi hjelpe deg?