Backup priser

Enkel og pålitelig sikkerhetskopiering, integrert med skyen

Prisdetaljer

Størrelsene på de sikkerhetskopierte dataene avgjør prisen på Azure Backup i hver beskyttet forekomst før komprimering og kryptering.

 • For virtuelle maskiner er det størrelsen på den tildelte disken som avgjør datastørrelsen.
 • Ved sikkerhetskopiering av filer og mapper er det størrelsen på filene og mappene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.
 • Ved sikkerhetskopiering av SQL Server er det størrelsen på databasene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.

Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS). Både LRS og GRS er blokkbloblagring. Du finner prisene for blokkbloblagring på siden med Azure Storage-priser. Lagring belastes separat fra Azure Backup.

Størrelsen på hver forekomst Azure Backup-pris per måned
Forekomsten er < eller = 50 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 50 men < eller = 500 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 500 GB $- for hvert intervall på 500 GB + brukt lagring

Eksempel: Hvis du har 1,2 TB data i én forekomst, blir kostnaden $- pluss brukt lagring. Du blir belastet $- for to intervaller på 500 GB og $- for de gjenstående 200 GB med data.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Vi tilbyr teknisk kundestøtte for alle Azure-tjenester som er generelt tilgjengelig, inkludert Backup via kundestøtte for Azure, fra $29 per måned. Fakturerings- og abonnementsstøtte er gratis.
 • Vi garanterer minst 99,9 % tilgjengelighet for sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonaliteten i Azure Backup-tjenesten. Tilgjengelighet beregnes over en månedlig faktureringssyklus.

Azure Backup-priser – vanlige spørsmål

Svært god oversikt

 • Den nye prismodellen for Azure Backup består av to komponenter:

  • Beskyttede forekomster: Dette er den primære faktureringsenheten for Azure Backup. Kundene betaler for antallet forekomster som beskyttes med Azure Backup-tjenesten.
  • Lagring: Kundene kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS) for sikkerhetskopihvelvet. Nettoprisen for lagring avhenger av datamengden som lagres med tjenesten.

  Disse to komponentene vises som separate linjeelementer på den månedlige Azure-fakturaen.

 • En beskyttet forekomst viser til datamaskinen, den fysiske eller virtuelle serveren eller databasen du bruker til å konfigurere sikkerhetskopieringen til Azure. En forekomst er beskyttet når du har konfigurert en sikkerhetskopieringspolicy for datamaskinen, serveren eller databasen og har opprettet en sikkerhetskopi av dataene. Påfølgende kopier av de sikkerhetskopierte dataene endrer mengden brukt lagring, men ytterligere sikkerhetskopier øker ikke antallet beskyttede forekomster. Noen vanlige eksempler på beskyttede forekomster er virtuelle maskiner, programservere, databaser og personlige datamaskiner som kjører Windows-operativsystemet. Eksempel:

  • En virtuell maskin som kjører hypervisor-infrastrukturen Hyper-V eller Azure IaaS. Gjesteoperativsystemet for disse virtuelle maskinene kan være Windows Server eller Linux.
  • En programserver med en fysisk eller virtuell maskin som kjører Windows Server, og arbeidsbelastninger med data som skal sikkerhetskopieres. Vanlige arbeidsbelastninger er Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Dynamics og filserverrollen på Windows Server. Du må ha Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager for å kunne sikkerhetskopiere eller beskytte disse arbeidsbelastningene.
  • En personlig datamaskin som kjører Windows-operativsystemet.
  • SQL-server, inkludert alle databasene på serveren.

  Hvis du velger å sikkerhetskopiere en hypervisor-infrastruktur for en virtuell maskin samt den tilknyttede gjestearbeidsbelastningen, blir hypervisor-infrastrukturen og gjestearbeidsbelastningen behandlet som separate beskyttede forekomster og belastet uavhengig av hverandre.

 • Nei. Når det gjelder fakturering, klassifiseres forekomster i tre kategorier, basert på størrelsen på forekomsten. Prisen per beskyttede forekomst avhenger av kategoriseringen av forekomsten i pristabellen ovenfor. Legg merke til at prisene i tabellen ovenfor ikke inkluderer lagring, som belastes separat.

 • Kundene belastes ikke for gjenopprettingsoperasjoner eller utgående nettverksbåndbredde («egress») i forbindelse med gjenopprettingsoperasjoner.

 • De nye prisene er tilgjengelige for alle Azure Backup-kunder.

Beskyttede forekomster

 • Nei. Bruken fordeles basert på antall dager i en måned som en forekomst har vært beskyttet.

 • Alle data som er lagret med Azure Backup, belastes i henhold til priser for Azure-blokkeringsblobber, for tidsrommet dataene oppbevares med Azure Backup. Økt oppbevaring virker imidlertid ikke inn på programvareprisen for beskyttede forekomster som du betaler. Legg merke til at du må ha den siste Azure Backup-agenten installert på maskinen for å aktivere denne virkemåten.

 • Så lenge dataene dine oppbevares med Azure Backup, fortsetter du å betale både for beskyttede forekomster og for lagring. Fakturaen for beskyttede forekomster er basert på størrelsen fra den siste vellykkede sikkerhetskopieringen før du bestemte deg for å oppheve beskyttelsen. Fakturaen for lagring er basert på den totale datamengden som er lagret i sikkerhetskopihvelvet for den aktuelle forekomsten.

  Vi kan bruke en sikkerhetskopi av en virtuell maskin på 100 GB som et eksempel. Prisen for den beskyttede forekomsten er $- per måned. Hver dag legges det til 1 GB med data, og dataene beholdes i 120 dager. Du belastes separat for lagring av disse dataene. Hvis du bestemmer du deg for å oppheve beskyttelsen av den virtuelle maskinen etter en måned, men vil beholde dataene i Azure Backup, belastes du for $- per måned til du eksplisitt sletter sikkerhetskopidataene selv.

 • Ja. Azure Backup-agenten må oppgraderes til den nyeste versjonen for at du skal kunne dra nytte av de nye prisene. Bruk av en eldre agent vil virke alvorlig inn på størrelsen på de beskyttede forekomstene som faktureres.

 • De nye prisene er tilgjengelige for alle Azure Backup-kunder.

Lagringskostnader for sikkerhetskopier

 • Med de nye prisene faktureres sikkerhetskopidataene som er lagret i Azure, etter prisene for blokkeringsblober for området.

 • Dette avhenger av lagringsalternativet som er valgt for sikkerhetskopihvelvet. Følgende lagringsalternativer er tilgjengelige for sikkerhetskopihvelvet: Lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS).

 • Ja. Sikkerhetskopidataene i hvert hvelv faktureres etter de aktuelle prisene for LRS- eller GRS-blokkeringsblober for området der hvelvet befinner seg. Kunden har fullstendig kontroll over Azure Storage-fakturaen med hvelvalternativene som er valgt.

 • Den totale mengden sikkerhetskopidata i Azure Backup («serverdeltjenesten») for en spesifikk beskyttet forekomst kan endres på grunn av følgende faktorer:

  • Oppbevaringsperioden for de sikkerhetskopierte dataene
  • Nytt nettofrafall lagret på hvert gjenopprettingspunkt
  • Komprimeringsnivået som oppnås for sikkerhetskopidataene
  • Hyppigheten for de planlagte sikkerhetskopieringsjobbene
  • Eventuelt tilknyttede metadata for sikkerhetskopieringen
 • På Instrumentbord-siden i sikkerhetskopihvelvet finner du den totale datamengden fra maskinen som er registrert i hvelvet. Her vises også typen lagring som er brukt for sikkerhetskopihvelvet.

 • I likhet med de aktuelle prisene slipper du å betale for lagringstransaksjoner med Azure Backup. Disse er inkludert som en del av programvareprisen du betaler.

Nettverkskostnader

 • ExpressRoute-priser dekkes ikke av Azure Backup. Kunden vil fortsette å betale for Azure Backup uavhengig, og for ExpressRoute basert på porthastigheten som er valgt.

Eksempler

 • Primær maskin Arbeidsbelastning Størrelse på beskyttet forekomst Fakturert beløp*
  1 Windows-vert Windows Server 2012 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 300 GB $- per måned
  3 Windows-verter Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $- per måned
  $- per måned
  $- per måned
  1 Windows-klientmaskin Windows 8.1 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 25 GB $- per måned
  1 virtuell Hyper-V-maskin Sikkerhetskopi av virtuell maskin 30 GB $- per måned
  1 virtuell Azure IaaS-maskin Sikkerhetskopi av virtuell maskin 250 GB $- per måned
  1 Windows-gjestemaskin Windows Server 2012 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 120 GB $- per måned
  1 Windows-gjestemaskin Frittstående Microsoft SQL Server 600 GB $- per måned
  3 Windows-gjestemaskiner Microsoft SQL Server-klynge:
  • Maskin 1: 50 databaser
  • Maskin 2: 75 databaser
  • Maskin 3: 20 databaser
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $- per måned +
  $- per måned +
  $- per måned

  OBS! Hvis databasene flyttes rundt i klyngen, brukes størrelsen ved tidspunktet for sikkerhetskopieringen til prisberegninger.

  5 Windows-gjestemaskiner Komplett SharePoint-farm med frontdel, innholdsdatabase osv … 1300 GB $- per måned (størrelse på SharePoint-farm > 1000 GB og < 1500 GB)

  OBS! En SharePoint-farm er en spesiell enhet og faktureres basert på den totale mengden beskyttede data i farmen.

  *Azure Storage faktureres i tillegg basert på sikkerhetskopivalg

 • For å beskytte de 250 GB med SQL Server-databaser i Azure Backup behandles SQL Server som en beskyttet forekomst. Siden størrelsen på den beskyttede forekomsten er større enn 50 GB, men mindre enn 500 GB, er prisen $- per måned. Hvis den virtuelle maskinen også er sikkerhetskopiert til Azure Backup, regnes den som nok en beskyttet forekomst. Siden størrelsen på den virtuelle maskinen er mellom 50 GB og 500 GB, er prisen for denne også $- per måned.

  Sikkerhetskopiering av en virtuell maskin og sikkerhetskopiering av arbeidsbelastningen til en gjest belastes uavhengig av hverandre.

 • Ja, når du bruker MAB-serveren til å sikkerhetskopiere data lokalt, blir du likevel belastet tjenestavgiften for sikkerhetskopiering per forekomst. Siden dataene bare sikkerhetskopieres lokalt, blir du ikke belastet for Azure-lagring.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Backup

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Sikkerhetskopier opptil 1000 GB med data gratis

Gratis konto