Hopp over navigasjon

Priser på Azure Backup

Forenkle databeskyttelse og beskytt mot løsepengevirus

Azure Backup er en Azure-basert tjeneste som brukes til å sikkerhetskopiere (eller beskytte) og gjenopprette data i Microsoft-skyen.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Sikkerhetskopi for Azure VM-er og lokale servere

Prisene som står under gjelder når du bruker noen av de følgende komponentene til å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene eller fysiske serverne dine: Azure IaaS VM-sikkerhetskopi, Azure Backup-agent (MARS), System Center Data Protection Manager eller Microsoft Azure Backup Server (MABS).

Størrelsene på de sikkerhetskopierte dataene avgjør prisen på Azure Backup i hver beskyttet forekomst før komprimering og kryptering.

 • For virtuelle maskiner (VM) er størrelsesberegningen basert på faktisk (brukt) VM-størrelse. Dette er summen av alle dataene i den virtuelle maskinen, unntatt midlertidig lagring.
 • Ved sikkerhetskopiering av filer og mapper er det størrelsen på filene og mappene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.
 • Ved sikkerhetskopiering av SQL Server er det størrelsen på databasene som er konfigurert for sikkerhetskopiering, som avgjør datastørrelsen.

Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Hvis du aktiverer gjenoppretting på tvers av områder, oppgraderer vi sikkerhetslageret fra GRS til geografisk redundant lagring med lesetilgang (RA-GRS). Lagring belastes separat fra kostnaden for beskyttede forekomster for Azure Backup.

Størrelsen på hver forekomst Azure Backup-pris per måned
Forekomsten er < eller = 50 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 50 men < eller = 500 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 500 GB $- for hvert intervall på 500 GB + brukt lagring

Eksempel: Hvis du har 1,2 TB data i én forekomst, blir kostnaden $- pluss den anvendte lagringsplassen. Du blir belastet $- for hver av de to intervallene på 500 GB og $- for de gjenstående 200 GB med data.

Sikkerhetskopilagring

Sikkerhetslager er et pålitelig sett med lagringskontoer med automatisk skalering. Det administreres av Azure Backup og er isolert fra kundeleiere for å gi ekstra sikkerhet. Lagring belastes separat fra kostnaden for beskyttede forekomster for Azure Backup.

Som standard går alle sikkerhetskopierte data som er beskyttet av Azure Backup inn i Standard-nivået. Du har alternativ om å flytte sikkerhetskopier med langvarig oppbevaring (månedlig og årlig sikkerhetskopi med oppbevaring lenger enn 6 måneder) til arkivnivået. Les mer.

På Standard-nivået har du fleksibilitet til å velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Hvis du aktiverer gjenoppretting på tvers av områder, oppgraderer vi sikkerhetslageret fra GRS til geografisk redundant lagring med lesetilgang (RA-GRS).

Sikkerhetskopidataene dine kan flyttes til arkivnivå via policy 1 eller ved å kjøre spesifikke PowerShell-kommandoer på valgte sikkerhetskopier.

Standard-nivået Arkivnivå
LRS $- per GB $- per GB
ZRSFORHÅNDSVERSJON $- per GB I/T
GRS $- per GB $- per GB
RA-GRS $- per GB $- per GB
1Tilgjengelig for sikkerhetskopiering av Azure PostgreSQL i dag

Tidlig sletting

I tillegg til gebyret per GB per måned, blir alle sikkerhetskopierte data som flyttes til arkivnivået underlagt en tidlig sletteperiode på 180 dager i arkiv. Dette gebyret fordeles. Hvis en sikkerhetskopi for eksempel flyttes til arkivnivået og «Stopp beskyttelse og slett data» deretter utføres på den tilknyttede datakilden, blir du belastet et gebyr for tidlig sletting for 135 (180 minus 45) dager med sikkerhetslager på arkivnivået.

Rehydrering

Gjenoppretting fra Standard-nivået for sikkerhetslager er gratis og medfører ingen transaksjon eller utgående kostnader. Når du imidlertid gjenoppretter data fra arkivnivået, belastes det et engangsgebyr for datahenting. Kostnadene er de samme som kostnadene for datahenting for Azure Blob Storage. Les mer.

Sikkerhetskopi for SQL Server på virtuelle Azure-maskiner

Størrelsene på de sikkerhetskopierte dataene før komprimering og kryptering er det som avgjør prisen på Azure Backup for SQL Server på virtuelle Azure-maskiner.

 • Når du sikkerhetskopierer SQL Server på en Azure VM, er det størrelsen på databasene som er konfigurert for sikkerhetskopiering som avgjør størrelsen på hver forekomst.
 • Når du sikkerhetskopierer tilgjengelighetsgrupper for SQL Server på en virtuell Azure-maskin, er det størrelsen på databasene som er konfigurert for sikkerhetskopiering på en tilgjengelighetsgruppe som avgjør størrelsen på hver forekomst.

Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Lagring belastes separat fra kostnaden for beskyttede forekomster for Azure Backup.

Størrelsen på hver forekomst Azure Backup-pris per måned
Forekomsten er < eller = 500 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 500 GB $- for hvert intervall på 500 GB + brukt lagring

Eksempel: Hvis du har 1,2 TB data i én forekomst, blir kostnaden $- pluss den anvendte lagringsplassen. Du blir belastet $- for to intervaller på 500 GB og $- for de gjenstående 200 GB med data.

Sikkerhetskopilagring

Azure Backup bruker bloblagring til å lagre sikkerhetskopiene dine. Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Lagring belastes separat fra kostnaden for beskyttede forekomster for Azure Backup.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Sikkerhetskopi for SAP HANA på virtuelle Azure-maskiner

Størrelsene på de sikkerhetskopierte dataene før komprimering og kryptering er det som avgjør prisen på Azure Backup for SAP HANA-databaser på virtuelle Azure-maskiner. For øyeblikket støttes sikkerhets kopiering bare for oppskaleringsdistribusjon, som for eksempel en SAP HANA server i en enkelt Azure VM.

Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Både LRS og GRS er blokkbloblagring. Lagring belastes separat fra Azure Backup.

Størrelsen på hver forekomst Azure Backup-pris per måned
Forekomsten er < eller = 500 GB $- + brukt lagring
Forekomsten er > 500 GB $- for hvert intervall på 500 GB + brukt lagring

Eksempel: Hvis du har 1,2 TB data i én forekomst, blir kostnaden $- pluss den anvendte lagringsplassen. Du blir belastet $- for hver av de to intervallene på 500 GB og $- for de gjenstående 200 GB med data.

Sikkerhetskopilagring

Azure Backup bruker blokkbloblagring for å sikkerhetskopiere forekomstene dine. Du kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS), soneredundant lagring (ZRS)Forhåndsversjon eller georedundant lagring (GRS) til sikkerhetskopiene. Både LRS og GRS er blokkbloblagring.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Sikkerhetskopi for Azure Files

Azure Backup tilbyr en løsning for administrasjon av øyeblikksbilder for beskyttelse av Azure Files. Øyeblikksbildedataene som opprettes av Azure Backup, ligger i lagringskontoen din, og det påløperkostnader for lagring av øyeblikksbilder. Disse dataene flyttes ikke til et Recovery Services-hvelv.

En beskyttet forekomst for Azure Files er definert som lagringskontoen som inneholder sikkerhetskopierte delte Azure Files-ressurser.

 • Den samlede størrelsen av alle sikkerhetskopierte delte Azure Files-ressurser i en lagringskonto bestemmer forekomststørrelsen ved bruk av administrasjon av øyeblikksbilder for Azure Files.
 • Azure Backup bruker øyeblikksbilder av delte Azure Files-ressurser for oppretting av gjenopprettingspunkter.
Størrelsen på hver forekomst Azure Backup-pris per måned
Forekomsten er > 250 GB $-
Forekomsten er < eller = 250 GB 60 % av prisen for beskyttede forekomster for Azure Files per måned

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-prisene. Få en forståelse av prisene for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et tilpasset forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Tilleggsressurser

Mer informasjon om Azure Backup

Les mer om Azure Backup funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for dette produktet.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure Backup ressurser.

Svært god oversikt

 • Den nye prismodellen for Azure Backup består av to komponenter:

  • Beskyttede forekomster: Dette er den primære faktureringsenheten for Azure Backup. Kundene betaler for antallet forekomster som beskyttes med Azure Backup-tjenesten.
  • Lagring: Kundene kan velge mellom lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS) for sikkerhetskopivelvet. Nettoprisen for lagring avhenger av datamengden som lagres med tjenesten.

  Disse to komponentene vises som separate linjeelementer på den månedlige Azure-fakturaen.

 • En beskyttet forekomst viser til datamaskinen, den fysiske eller virtuelle serveren eller databasen du bruker til å konfigurere sikkerhetskopieringen til Azure. En forekomst er beskyttet når du har konfigurert en sikkerhetskopieringspolicy for datamaskinen, serveren eller databasen og har opprettet en sikkerhetskopi av dataene. Påfølgende kopier av de sikkerhetskopierte dataene endrer mengden brukt lagring, men ytterligere sikkerhetskopier øker ikke antallet beskyttede forekomster. Noen vanlige eksempler på beskyttede forekomster er virtuelle maskiner, programservere, databaser og personlige datamaskiner som kjører Windows-operativsystemet. Eksempel:

  • En virtuell maskin som kjører hypervisor-infrastrukturen Hyper-V eller Azure IaaS. Gjesteoperativsystemet for disse virtuelle maskinene kan være Windows Server eller Linux.
  • En programserver med en fysisk eller virtuell maskin som kjører Windows Server, og arbeidsbelastninger med data som skal sikkerhetskopieres. Vanlige arbeidsbelastninger er Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Dynamics og filserverrollen på Windows Server. Du må ha Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager for å kunne sikkerhetskopiere eller beskytte disse arbeidsbelastningene.
  • En personlig datamaskin som kjører Windows-operativsystemet.
  • SQL-server, inkludert alle databasene på serveren.

  Hvis du velger å sikkerhetskopiere en hypervisor-infrastruktur for en virtuell maskin samt den tilknyttede gjestearbeidsbelastningen, blir hypervisor-infrastrukturen og gjestearbeidsbelastningen behandlet som separate beskyttede forekomster og belastet uavhengig av hverandre.

 • Nei. Når det gjelder fakturering, klassifiseres forekomster i tre kategorier, basert på størrelsen på forekomsten. Prisen per beskyttede forekomst avhenger av kategoriseringen av forekomsten i pristabellen ovenfor. Legg merke til at prisene i tabellen ovenfor ikke inkluderer lagring, som belastes separat.

 • Kundene belastes ikke for gjenopprettingsoperasjoner eller utgående nettverksbåndbredde i forbindelse med gjenopprettingsoperasjoner.

 • De nye prisene er tilgjengelige for alle Azure Backup-kunder.

Beskyttede forekomster

 • Nei. Bruken fordeles basert på antall dager i en måned som en forekomst har vært beskyttet.

 • Alle data som er lagret med Azure Backup, belastes i henhold til prisene for sikkerhetskopilagring som er oppgitt ovenfor, for tidsrommet dataene oppbevares med Azure Backup. Økt oppbevaring virker imidlertid ikke inn på programvareprisen for beskyttede forekomster som du betaler. Legg merke til at du må ha den siste Azure Backup-agenten installert på maskinen for å aktivere denne virkemåten.

 • Så lenge dataene dine oppbevares med Azure Backup, fortsetter du å betale både for beskyttede forekomster og for lagring. Fakturaen for beskyttede forekomster er basert på størrelsen fra den siste vellykkede sikkerhetskopieringen før du bestemte deg for å oppheve beskyttelsen. Fakturaen for lagring er basert på den totale datamengden som er lagret i sikkerhetskopihvelvet for den aktuelle forekomsten.

  Vi kan bruke en sikkerhetskopi av en virtuell maskin på 100 GB som et eksempel. Prisen for den beskyttede forekomsten er $- per måned. Hver dag legges det til 1 GB med data, og dataene beholdes i 120 dager. Du belastes separat for lagring av disse dataene. Hvis du bestemmer du deg for å oppheve beskyttelsen av den virtuelle maskinen etter en måned, men vil beholde dataene i Azure Backup, belastes du for $- per måned til du eksplisitt sletter sikkerhetskopidataene selv.

 • Ja. Azure Backup-agenten må oppgraderes til den nyeste versjonen for at du skal kunne dra nytte av de nye prisene. Bruk av en eldre agent vil virke alvorlig inn på størrelsen på de beskyttede forekomstene som faktureres.

 • De nye prisene er tilgjengelige for alle Azure Backup-kunder.

Lagringskostnader for sikkerhetskopier

 • Alle data som lagres med Azure Backup belastes i henhold til prisene for sikkerhetskopilagring som er oppgitt ovenfor.

 • Dette avhenger av lagringsalternativet som er valgt for sikkerhetskopihvelvet. Lagringsvalget for sikkerhetskopihvelvet er: lokalt redundant lagring (LRS) eller georedundant lagring (GRS).

 • Ja. Sikkerhetskopidataene i hvert hvelv faktureres etter de aktuelle prisene for LRS- eller GRS-blokkeringsblober for området der hvelvet befinner seg. Kunden har fullstendig kontroll over Azure Storage-fakturaen med hvelvalternativene som er valgt.

 • Den totale mengden sikkerhetskopidata i Azure Backup («serverdeltjenesten») for en spesifikk beskyttet forekomst kan endres på grunn av følgende faktorer:

  • Oppbevaringsperioden for de sikkerhetskopierte dataene
  • Nytt nettofrafall lagret på hvert gjenopprettingspunkt
  • Komprimeringsnivået som oppnås for sikkerhetskopidataene
  • Hyppigheten for de planlagte sikkerhetskopieringsjobbene
  • Eventuelt tilknyttede metadata for sikkerhetskopieringen
 • På Instrumentbord-siden i sikkerhetskopihvelvet finner du den totale datamengden fra maskinen som er registrert i hvelvet. Her vises også typen lagring som er brukt for sikkerhetskopihvelvet.

 • I likhet med de aktuelle prisene slipper du å betale for lagringstransaksjoner med Azure Backup. Disse er inkludert som en del av programvareprisen du betaler.

Nettverkskostnader

 • ExpressRoute-priser dekkes ikke av Azure Backup. Kunden vil fortsette å betale for Azure Backup uavhengig, og for ExpressRoute basert på porthastigheten som er valgt.

Eksempler

 • Primær maskin Arbeidsbelastning Størrelse på beskyttet forekomst Fakturert beløp*
  1 Windows-vert Windows Server 2012 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 300 GB $- per måned
  3 Windows-verter Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $- per måned
  $- per måned
  $- per måned
  1 Windows-klientmaskin Windows 8.1 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 25 GB $- per måned
  1 virtuell Hyper-V-maskin Sikkerhetskopi av virtuell maskin 30 GB $- per måned
  1 virtuell Azure IaaS-maskin Sikkerhetskopi av virtuell maskin 250 GB $- per måned
  1 Windows-gjestemaskin Windows Server 2012 (sikkerhetskopiering av filer/mapper) 120 GB $- per måned
  1 Windows-gjestemaskin Frittstående Microsoft SQL Server 600 GB $- per måned
  3 Windows-gjestemaskiner Microsoft SQL Server-klynge:
  • Maskin 1: 50 Databaser
  • Maskin 2: 75 Databaser
  • Maskin 3: 20 Databaser
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $- per måned +
  $- per måned +
  $- per måned

  OBS! Dersom databasene flyttes rundt i klyngen, brukes størrelsen ved tidspunktet for sikkerhetskopieringen til prisberegninger.

  5 Windows-gjestemaskiner Komplett SharePoint-farm med frontdel, innholdsdatabase osv … 1300 GB $- per måned (størrelse på SharePoint-farm > 1000 GB og < 1500 GB)

  OBS! En SharePoint-farm er en spesiell enhet og faktureres basert på den totale mengden beskyttede data i farmen.

  *Azure Storage faktureres i tillegg basert på sikkerhetskopivalg
 • For å beskytte de 250 GB med SQL Server-databaser i Azure Backup behandles SQL Server som en beskyttet forekomst. Siden størrelsen på den beskyttede forekomsten er større enn 50 GB, men mindre enn 500 GB, er prisen $- per måned. Hvis den virtuelle maskinen også er sikkerhetskopiert til Azure Backup, regnes den som nok en beskyttet forekomst. Siden størrelsen på den virtuelle maskinen er mellom 50 GB og 500 GB, er prisen for denne også $- per måned.

  Sikkerhetskopiering av en virtuell maskin og sikkerhetskopiering av arbeidsbelastningen til en gjest belastes uavhengig av hverandre.

 • Ja, når du bruker MAB-serveren til å sikkerhetskopiere data lokalt, blir du likevel belastet tjenestavgiften for sikkerhetskopiering per forekomst. Siden dataene bare sikkerhetskopieres lokalt, blir du ikke belastet for Azure-lagring.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator