Data Lake-analyse priser

En behovsbetinget analysejobbtjeneste som gir kraft til intelligent handling

Azure Data Lake Analytics er den første skybaserte serverløse analysetjenesten hvor du enkelt kan utvikle og kjøre massivt parallelle datatransformasjoner og bearbeidingsprogrammer i U-SQL, R, Python og .Net over petabyte med data. Med ingen infrastruktur å administrere, kan du behandle data etter behov, skalere umiddelbart, og bare betale per jobb.

Prisdetaljer

Betale for forbruk

Med forbruksbasert betaling betaler du pr. sekund uten langsiktige forpliktelser.

Bruk Pris
Analyseenhet $- per time

Månedlige forpliktelsespakker

Månedlige forpliktelsespakker gir deg en betydelig rabatt (inntil 74 %) sammenlignet med forbruksbasert betaling.

Inkludert enhetstimer for Analytics Pris/måned besparelser ved forbruksbasert betaling Price Per Analytic Unit Overage Price Per Analytic Unit
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1 000 $- $- $-
5 000 $- $- $-
10 000 $- $- $-
50 000 $- $- $-
100 000 $- $- $-
> 100 000 Kontakt oss

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • En Azure Data Lake Analytics-enhet, eller AU, er en beregningsenhet gjort tilgjengelig for U-SQL-jobben din. Hver AU gir jobben din tilgang til et sett underliggende ressurser, som prosessor og minne. Ler mer om en AU

 • Når du oppretter en jobb, må du allokere AU-er for å kjøre jobben. En jobb vil gå gjennom fire hovedfaser: klargjøring, køplassering, kjøring og fullføring og går inn i kjøring etter at de allokerte AU-ene blir tilgjengelige. Du blir fakturert for AU-er som er allokert for varigheten av jobbkjørings- og fullføringsfasene. Ler mer om en AU

 • Du bør nøye allokere rett antall AU-er som passer jobbkravene dine. Om antallet AU-er økes, blir flere databehandlingsressurser tilgjengelige for jobben, men det øker ikke jobbens iboende parallellitet. Avhengig av jobbens egenskaper (f.eks. hvor egnet den er for parallellkjøring og hvor mye data den behandler, osv.), kan det hende at jobber kjøres raskere med flere AU-er eller du kan overallokere flere AU-er enn det som kan brukes. Azure Data Lake-verktøy for Visual Studio tilbyr flere verktøy som hjelper deg diagnostisere ytelsen til U-SQL-jobbene og beregne optimalt antall AU-er. Les mer om å spare penger og kontrollere kostnader

 • Prisen fastsettes av antallet AU-er og jobblengde. La oss anta to tilfeller:

  • Tilfelle 1: En jobb tar tre timer å fullføre med 10 AU-er, så prisen blir regnet til 3*10=30 AU-timer. Hvis jobben kan utnytte 20 AU-er og kjører dobbelt så fort, vil prisen være 1,5*20=30 AU-timer. I dette tilfellet er prisen den samme, men forsinkelsen er forbedret.
  • Tilfelle 2: En jobb tar fem timer å fullføre med 10 AU-er, så prisen blir regnet til 5*10=50 AU-timer. Hvis jobben tar 4 timer å fullføre med 20 AU-er, vil prisen være 4*20=80 AU-timer. I dette tilfellet har kostnaden økt med 80 %, mens jobben er ferdig én time tidligere.
 • Azure Data Lake Storage Gen1-transaksjoner påløper hver gang du leser og skriver data til tjenesten. Hver gang en bruker, et program eller en annen Azure-tjeneste leser eller skriver en datamengde på opptil 4 MB, faktureres det som én transaksjon. Hvis for eksempel én skrivehandling plasserer 128 KB data på Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som én transaksjon. Transaksjoner faktureres i trinn på opptil 4 MB. Hvis derfor et element er større enn 4 MB, vil det faktureres i flere trinn. Hvis for eksempel én skrivehandling får 9 MB data fra Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som tre transaksjoner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  La oss se hvordan transaksjonene vises på fakturaen basert på lesehandlinger. For dette kan vi se for oss et scenario hvor du har en Data Lake Analytics-jobb i fire timer per dag og du leser 1,000 elementer per sekund når jobben kjører, hvor hvert element er mindre enn 4 MB. I scenariet ovenfor vil Data Lake Storage Gen1 belaste for lesetransaksjoner for Data Lake Analytics som leser data fra Data Lake Storage Gen1. Du blir fakturert følgende:

  Element Bruksvolum per måned Pris per måned Månedlig kostnad
  Lesetransaksjoner fra Data Lake Analytics 1,000 elementer per sekund * 3,600 * 4 * 31 $- per 10,000 transaksjoner $-
  Totale transaksjonskostnader $-
 • Price is determined by the number of AUs you reserve for the month.

  • A billing cycle is aligned to calendar month. Therefore, it always starts the 1st day of the month and ends the last day of the month.
  • When you commit for the first time to a package, we will pro-rate the monthly price and AU-hours to the days left within that month. As an example, if you commit to a 1,000 AU-hour package and there are 10 days left within that month, you will immediately get 334 AU-hours (1,000 AU-hours / 30 days in a month x 10 day left) at a price of $- ($- / 31 days in a month x 10 day left). We pro-rate by 30 days for the AU-hours in a package and by 31 days for the price to make sure that the pro-rata is always in your favor.
  • Units in a package reset the 1st day of the month. As an example, if you commit to 100 AU-hours and you have 20 AU-hours left by the end of the month, your package will be reset to 100 AU-hours the day after. There is no roll-over for unused AU-hours.
  • You can choose a new package at any time. The change will be effective the first day of the next calendar month. This means that during a month if you have a package of 100 AU-hours and decide to commit to a 500 AU-hours package, this change will apply on the 1st day of the next calendar month. For the current calendar month, you will remain on the 100 AU-hours package.
  • We use "seconds" as the unit of measure for the consumption of your commitment package.
  • Once your package is consumed, you will be charged at the overage consumption rate.
 • Forbruk fastsettes av antallet AU-er og jobblengde. Jobblengde påvirkes av antallet AU-er tilordnet til jobben samt jobbens egenskaper, som datastørrelse og kompleksitet.

  • Tilfelle 1: Du forpliktet deg til 100 AU-timer og sender inn en jobb som tar 2,5 timer å fullføre med 1 AU, så forbruket blir regnet til 2,5*1=2,5 AU-timer. Du vil ha 97,5 AU-timer igjen i forpliktelsen din.
  • Tilfelle 2: Du forpliktet deg til 100 AU-timer og har bare 1 AU-time igjen. Du sender inn en jobb som tar 2 timer å fullføre med 2 AU-er, så forbruket blir regnet til 2*2=4 AU-timer. Du vil bruke opp din gjenstående AU-time og bli belastet 3 ytterligere AU-timer til overforbrukssats (1,5*3 = $-)

 • Med Azure Data Lake Analytics kan du lese og skrive data fra Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage og Azure SQL Database. Bruken av disse tjenestene av Azure Data Lake Analytics kan medføre at du belastes med standardpriser for disse tjenestene (f.eks. transaksjoner, utgående dataoverføringer osv.). Det henvises til prissidene for disse tjenestene for flere detaljer.

  • Jobbavbrytning:
   Avbrytning er alltid resultatet av en tilsiktet kundehandling eller en admindefinert administrasjonspolicy. ADLA-tjenesten avbryter ikke jobber på egenhånd, bortsett fra tilfeller hvor et toppunkt når kjøretidsgrensen på 5 timer (det finnes ingen tidsgrense for en jobb, men en grense for ett enkelt toppunkt). Når en jobb avbrytes, blir du fakturert for tiden som jobben kjørte.
  • Jobbfeil:
   Jobbfeil er enten et resultat av en brukerfeil eller av og til en feil ved ADLA. Feilkoden fra en jobbfeil vil indikere om den oppstod som et resultat av en bruker- eller tjenestefeil. Hvis feilkoden inneholder «USER», var feilen et resultat av en brukerfeil, i så tilfelle vil tjenesten fakturere deg for tiden jobben kjørte. Men hvis feilen inneholder «SYSTEM», var feilen et resultat av en ADLS-tjenestefeil og du blir ikke fakturert for jobben.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Data Lake-analyse

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis