Hopp over navigasjon

Data Lake-analyse priser

En behovsbetinget analysejobbtjeneste som gir kraft til intelligent handling

Azure Data Lake Analytics er den første skybaserte serverløse analysetjenesten hvor du enkelt kan utvikle og kjøre massivt parallelle datatransformasjoner og bearbeidingsprogrammer i U-SQL, R, Python og .Net over petabyte med data. Med ingen infrastruktur å administrere, kan du behandle data etter behov, skalere umiddelbart, og bare betale per jobb.

Prisdetaljer

Betale for forbruk

Med forbruksbasert betaling betaler du pr. sekund uten langsiktige forpliktelser.

Bruk Pris
Analyseenhet $- per time

Månedlige forpliktelsespakker

Månedlige forpliktelsespakker gir deg en betydelig rabatt (inntil 74 %) sammenlignet med forbruksbasert betaling.

Inkludert enhetstimer for Analytics Pris/måned besparelser ved forbruksbasert betaling
100 $-
500 $-
1 000 $-
5 000 $-
10 000 $-
50 000 $-
100 000 $-
> 100 000 Kontakt oss

Overforbruk på enhetstimer blir fakturert med $-/time.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • En Azure Data Lake Analytics-enhet, eller AU, er en beregningsenhet gjort tilgjengelig for U-SQL-jobben din. Hver AU gir jobben din tilgang til et sett underliggende ressurser, som prosessor og minne. Ler mer om en AU

 • Når du oppretter en jobb, må du allokere AU-er for å kjøre jobben. En jobb vil gå gjennom fire hovedfaser: klargjøring, køplassering, kjøring og fullføring og går inn i kjøring etter at de allokerte AU-ene blir tilgjengelige. Du blir fakturert for AU-er som er allokert for varigheten av jobbkjørings- og fullføringsfasene. Ler mer om en AU

 • Du bør nøye allokere rett antall AU-er som passer jobbkravene dine. Om antallet AU-er økes, blir flere databehandlingsressurser tilgjengelige for jobben, men det øker ikke jobbens iboende parallellitet. Avhengig av jobbens egenskaper (f.eks. hvor egnet den er for parallellkjøring og hvor mye data den behandler, osv.), kan det hende at jobber kjøres raskere med flere AU-er eller du kan overallokere flere AU-er enn det som kan brukes. Azure Data Lake-verktøy for Visual Studio tilbyr flere verktøy som hjelper deg diagnostisere ytelsen til U-SQL-jobbene og beregne optimalt antall AU-er. Les mer om å spare penger og kontrollere kostnader

 • Prisen fastsettes av antallet AU-er og jobblengde. La oss anta to tilfeller:

  • Tilfelle 1: En jobb tar tre timer å fullføre med 10 AU-er, så prisen blir regnet til 3*10=30 AU-timer. Hvis jobben kan utnytte 20 AU-er og kjører dobbelt så fort, vil prisen være 1,5*20=30 AU-timer. I dette tilfellet er prisen den samme, men forsinkelsen er forbedret.
  • Tilfelle 2: En jobb tar fem timer å fullføre med 10 AU-er, så prisen blir regnet til 5*10=50 AU-timer. Hvis jobben tar 4 timer å fullføre med 20 AU-er, vil prisen være 4*20=80 AU-timer. I dette tilfellet har kostnaden økt med 80 %, mens jobben er ferdig én time tidligere.
 • Azure Data Lake Storage Gen1-transaksjoner påløper hver gang du leser og skriver data til tjenesten. Hver gang en bruker, et program eller en annen Azure-tjeneste leser eller skriver en datamengde på opptil 4 MB, faktureres det som én transaksjon. Hvis for eksempel én skrivehandling plasserer 128 KB data på Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som én transaksjon. Transaksjoner faktureres i trinn på opptil 4 MB. Hvis derfor et element er større enn 4 MB, vil det faktureres i flere trinn. Hvis for eksempel én skrivehandling får 9 MB data fra Data Lake Storage Gen1, blir den fakturert som tre transaksjoner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  La oss se hvordan transaksjonene vises på fakturaen basert på lesehandlinger. For dette kan vi se for oss et scenario hvor du har en Data Lake Analytics-jobb i fire timer per dag og du leser 1,000 elementer per sekund når jobben kjører, hvor hvert element er mindre enn 4 MB. I scenariet ovenfor vil Data Lake Storage Gen1 belaste for lesetransaksjoner for Data Lake Analytics som leser data fra Data Lake Storage Gen1. Du blir fakturert følgende:

  Element Bruksvolum per måned Pris per måned Månedlig kostnad
  Lesetransaksjoner fra Data Lake Analytics 1,000 elementer per sekund * 3,600 * 4 * 31 $- per 10,000 transaksjoner $-
  Totale transaksjonskostnader $-
 • Prisen fastsettes av antallet AU-er du reserverer for den måneden.

  • En faktureringsperiode er innrettet til en kalendermåned. Den starter alltid på den første dagen i måneden og slutter på den siste dagen i måneden.
  • Når du forplikter deg for første gang til en pakke, fordeles månedsprisen og AU-timene i forhold til hvor mange dager gjenstår i den måneden. For eksempel, hvis du forplikter deg til en 1000 AU-timer pakke og det er 10 dager igjen i den måneden, vil du umiddelbart få 334 AU-timer (1000 AU-timer / 30 dager i en måned x 10 dager igjen) til en pris på $- ($- / 31 dager i en måned x 10 dager igjen). Vi fordeler AU-timene i en pakke over 30 dager, og månedsprisen over 31 dager, for å sikre at fordelingen er i din favør.
  • Enheter i en pakke tilbakestilles den første dagen i måneden. For eksempel, hvis du forplikter deg til 100 AU-timer og du har 20 AU-timer igjen ved slutten av måneden, vil pakken tilbakestilles til 100 AU-timer dagen etter. Det er ingen videreføring av ubrukte AU-timer.
  • Du kan velge en ny pakke når som helst. Endringen vil tre i kraft på den første dagen av neste kalendermåned. Dette betyr at hvis du har en pakke på 100 AU-timer en måned, og bestemmer deg for å forplikte deg til en 500 AU-timers pakke, så vil denne endringer tre i kraft den første dagen i neste kalendermåned. For resten av den nåværende måneden vil du forbli på 100 AU-timers pakken.
  • Vi bruker «sekunder» som måleenhet for forbruket av forpliktelsespakken.
  • Når pakken din er oppbrukt, blir du belastet for overforbruk med en sats på $-/AU-time.
 • Forbruk fastsettes av antallet AU-er og jobblengde. Jobblengde påvirkes av antallet AU-er tilordnet til jobben samt jobbens egenskaper, som datastørrelse og kompleksitet.

  • Tilfelle 1: Du forpliktet deg til 100 AU-timer og sender inn en jobb som tar 2,5 timer å fullføre med 1 AU, så forbruket blir regnet til 2,5*1=2,5 AU-timer. Du vil ha 97,5 AU-timer igjen i forpliktelsen din.
  • Tilfelle 2: Du forpliktet deg til 100 AU-timer og har bare 1 AU-time igjen. Du sender inn en jobb som tar 2 timer å fullføre med 2 AU-er, så forbruket blir regnet til 2*2=4 AU-timer. Du vil bruke opp din gjenstående AU-time og bli belastet 3 ytterligere AU-timer til overforbrukssats (1,5*3 = $-)

 • Med Azure Data Lake Analytics kan du lese og skrive data fra Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage og Azure SQL Database. Bruken av disse tjenestene av Azure Data Lake Analytics kan medføre at du belastes med standardpriser for disse tjenestene (f.eks. transaksjoner, utgående dataoverføringer osv.). Det henvises til prissidene for disse tjenestene for flere detaljer.

  • Jobbavbrytning:
   Avbrytning er alltid resultatet av en tilsiktet kundehandling eller en admindefinert administrasjonspolicy. ADLA-tjenesten avbryter ikke jobber på egenhånd, bortsett fra tilfeller hvor et toppunkt når kjøretidsgrensen på 5 timer (det finnes ingen tidsgrense for en jobb, men en grense for ett enkelt toppunkt). Når en jobb avbrytes, blir du fakturert for tiden som jobben kjørte.
  • Jobbfeil:
   Jobbfeil er enten et resultat av en brukerfeil eller av og til en feil ved ADLA. Feilkoden fra en jobbfeil vil indikere om den oppstod som et resultat av en bruker- eller tjenestefeil. Hvis feilkoden inneholder «USER», var feilen et resultat av en brukerfeil, i så tilfelle vil tjenesten fakturere deg for tiden jobben kjørte. Men hvis feilen inneholder «SYSTEM», var feilen et resultat av en ADLS-tjenestefeil og du blir ikke fakturert for jobben.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Data Lake-analyse

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis