Azure Functions priser

Hendelsedrevet databehandling ved behov

Azure Functions gir en serverfri utviklingsopplevelse som støtter et robust sett av hendelsesutløsere og databindinger.

Priser for Azure Functions

Azure Functions’ forbruksplan faktureres basert på ressursforbruk per sekund og kjøringer. Abonnementet for betaling etter forbruk inkluderer et månedlig gratis tilskudd på 1 millioner forespørsler og 400 000 GB ressursforbruk per måned pr. abonnement på betale-for-forbruk-priser på tvers av alle funksjonsappene i abonnementet. Azure Functions Premium-abonnementet tilbyr forbedret ytelse og faktureres per sekund basert på antallet vCPU-s og GB-s som Premium-funksjonene dine forbruker. Kunder kan også kjøre Functions i App Service-planen sin til den vanlige prisen som gjelder for App Service-planen.

Måler Pris Gratis tildeling (per måned)
Kjøretid* $-/GB/s 400 000 GB/s
Kjøringer totalt* $- per million(er) kjøringer 1 million(er) kjøringer

*Gratis bevilgninger gjelder kun abonnenter med betalt forbruk.

Merk – En lagringskonto opprettes som standard med hver Functions-app. Lagringskontoen er ikke inkludert i den gratis tildelingen. Standard lagringspriser og nettverkspriser belastes henholdsvis separat.

Se detaljer om områdetilgjengelighet

Prisdetaljer

Kjøringer

Functions faktureres basert på totalt antall forespurte kjøringer hver måned for alle funksjoner. Kjøringer telles hver gang en funksjon blir kjørt som reaksjon på en hendelse, utløst av en binding. Den første millionen kjøringer er inkludert gratis hver måned.

Ressursforbruk

Functions faktureres basert på observert ressursforbruk målt i gigabytesekunder (GBs). Observert ressursforbruk beregnes ved å multiplisere gjennomsnittlig minnestørrelse i gigabyte med antallet millisekunder det tar å kjøre funksjonen. Minne som brukes av en funksjon måles ved å runde opp til nærmeste 128 MB, opp til den maksimale minnestørrelsen på 1 536 MB, der kjøretiden beregnes ved å runde opp til nærmeste 1 ms. Minimal kjøretid og minimalt minne for én enkel funksjonskjøring er 100 ms og 128 MB henholdsvis. Functions-priser inkluderer en månedlig gratis bevilgning på 400 000 GBs.

Azure Functions kan brukes kostnadsfritt med Azure IoT Edge.

Premium-abonnementTestversjon

Azure Functions Premium-abonnementet tilbyr kundene de samme funksjonene den samme skaleringsmekanismen som brukes på Consumption-abonnementet (basert på antall hendelser) med forbedret ytelse og VNET-tilgang. Azure Functions Premium Functions-abonnementet faktureres per sekund basert på antallet vCPU-s og GB-s som premium-funksjonene dine forbruker.

Måler Pris
Varigheten til beholdergruppe* Minne: $-/100 GB-s
Premium-funksjonsvarighet* vCPU: $-/100 vCPU-S

Prisene gjenspeiler en rabatt på 50 % på testversjonen.

Functions Proxies

Samme pris gjelder for Functions Proxies. En proxy er en funksjon som utløses av en HTTP-forespørsel. Minnet som brukes av en proxy er mindre enn 128 MB. Proxy-utførelsestid er rundturtiden (forespørsel til svar) siden proxyen må være oppe for å holde HTTP-forbindelsen i live. Hvis en proxy utløser en funksjon, telles funksjonsutføringen og minnebruken separat.

Priseksempler

En funksjon med et observert minneforbruk på 512 MB kjøres 3 000 000 ganger i løpet av måneden og har en kjøringsvarighet på ett sekund. Månedlig fakturering beregnes som følger:

Faktureringsberegning for ressursforbruk

Ressursforbruk (sekunder)
Kjøringer 3 million(er) kjøringer
Kjøringsvarighet (sekunder) 1 sekund
Total ressursforbruk 3 millioner sekunder
Ressursforbruk (GBs)
Ressursforbruk konvertert til GBs 512 MB / 1 024 MB
Kjøretid (sekunder) 3 millioner sekunder
Totale GB-er 1,5 millioner GB-er
Fakturerbart ressursforbruk
Ressursforbruk 1,5 millioner GB-er
Månedlig gratis innvilgning 400 000 GB/s
Totalt fakturerbart forbruk 1,1 millioner GB-er
Månedlig kostnad for ressursforbruk
Fakturerbart ressursforbruk 1,1 millioner GB-er
Pris for ressursforbruk $-/GB/s
Totalkostnad $17.6

Faktureringsberegning for kjøringer

Fakturerbare kjøringer
Totalt antall månedlige kjøringer 3 million(er) kjøringer
Månedlige gratis kjøringer 1 million(er) kjøringer
Månedlige fakturerbare kjøringer 2 million(er) kjøringer
Månedlig pris for kjøringer
Månedlige fakturerbare kjøringer 2 million(er) kjøringer
Pris per million kjøringer $-
Månedlig pris for kjøring $-

Faktureringsberegning for totalt forbruk

Månedlig totalkostnad
Månedlig kostnad for ressursforbruk $17.6
Månedlig pris for kjøringer $-
Månedlig totalkostnad $-

Mer informasjon

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn et abonnement
  • Vi garanterer at apper som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,95 % av tiden. Les tjenestenivåavtalen

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Functions

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis