Functions priser

Hendelsedrevet databehandling ved behov

Azure Functions gir en serverfri utviklingsopplevelse som støtter et robust sett av hendelsesutløsere og databindinger.

Priser for Azure Functions

Azure Functions consumption plan is billed based on per-second resource consumption and executions. Consumption plan pricing includes a monthly free grant of 1 million requests and 400 000 GB-s of resource consumption per month. Customers can also run Functions within their App Service plan at regular App Service plan rates.

Måler Pris Gratis tildeling (per måned)
Kjøretid* $-/GB/s 400 000 GB/s
Kjøringer totalt* $- per million(er) kjøringer 1 million(er) kjøringer

*Gratis bevilgninger gjelder kun abonnenter med betalt forbruk.

Merk – En lagringskonto opprettes som standard med hver Functions-app. Lagringskontoen er ikke inkludert i den gratis tildelingen. Standard lagringspriser og nettverkspriser belastes henholdsvis separat.

Se detaljer om områdetilgjengelighet

Prisdetaljer

Kjøringer

Functions faktureres basert på totalt antall forespurte kjøringer hver måned for alle funksjoner. Kjøringer telles hver gang en funksjon blir kjørt som reaksjon på en hendelse, utløst av en binding. Den første millionen kjøringer er inkludert gratis hver måned.

Ressursforbruk

Functions are billed based on observed resource consumption measured in gigabyte seconds (GB-s). Observed resource consumption is calculated by multiplying average memory size in gigabytes by the time in milliseconds it takes to execute the function. Memory used by a function is measured by rounding up to the nearest 128 MB, up to the maximum memory size of 1 536 MB, with execution time calculated by rounding up to the nearest 1 ms. The minimum execution time and memory for a single function execution is 100 ms and 128 mb respectively. Functions pricing includes a monthly free grant of 400 000 GB-s.

Azure Functions can be used with Azure IoT Edge at no charge.

Priseksempler

A function with observed memory consumption of 512 MB executes 3 000 000 times during the month and has an execution duration of one second. Monthly billing would be calculated as follows:

Faktureringsberegning for ressursforbruk

Ressursforbruk (sekunder)
Kjøringer 3 million(er) kjøringer
Kjøringsvarighet (sekunder) 1 sekund
Total ressursforbruk 3 millioner sekunder
Ressursforbruk (GBs)
Ressursforbruk konvertert til GBs 512 MB / 1 024 MB
Kjøretid (sekunder) 3 millioner sekunder
Totale GB-er 1,5 million GB-s
Fakturerbart ressursforbruk
Ressursforbruk 1,5 million GB-s
Månedlig gratis innvilgning 400 000 GB/s
Totalt fakturerbart forbruk 1,1 million GB-s
Månedlig kostnad for ressursforbruk
Fakturerbart ressursforbruk 1,1 million GB-s
Pris for ressursforbruk $-/GB/s
Totalkostnad $17.6

Faktureringsberegning for kjøringer

Fakturerbare kjøringer
Totalt antall månedlige kjøringer 3 million(er) kjøringer
Månedlige gratis kjøringer 1 million(er) kjøringer
Månedlige fakturerbare kjøringer 2 million(er) kjøringer
Månedlig pris for kjøringer
Månedlige fakturerbare kjøringer 2 million(er) kjøringer
Pris per million kjøringer $-
Månedlig pris for kjøring $-

Faktureringsberegning for totalt forbruk

Månedlig totalkostnad
Månedlig kostnad for ressursforbruk $17.6
Månedlig pris for kjøringer $-
Månedlig totalkostnad $-

Mer informasjon

Kundestøtte og serviceavtaler

  • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte
  • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn en plan
  • Vi garanterer at apper som kjører i et kundeabonnement, er tilgjengelige 99,95 % av tiden. Les SLA

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Functions

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto