Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure Resource Manager

Administrer appressursene enklere
  • Distribuer ressurser sammen og enkelt 
    gjenta distribusjonsoppgaver

  • Kategoriser ressurser for å klargjøre fakturering og
    administrasjon.

  • Muliggjøre tilgangskontroll i foretaksklasse

Distribuere app-ressurser

Azure Resource Manager gir deg mulighet til gjentatt distribusjon av appen din og gir deg sikkerhet om at ressursene distribueres i en konsistent tilstand. Du definerer infrastrukturen og avhengighetene for appen i én enkel beskrivende mal. Denne malen er fleksibel nok til å kunne brukes for alle miljøene dine, slik som testing, oppsamling eller produksjon. Hvis du oppretter en løsning fra Azure Marketplace, inkluderer løsningen automatisk en mal som du kan bruke for appen.

Organisere ressurser

Azure Resource Manager gjør det enkelt for deg å administrere og visualisere ressurser i appen din. Du behøver ikke lenger å distribuere deler av appen separat og deretter lappe dem sammen manuelt. Du kan plassere ressurser med en felles livssyklus inn i en ressursgruppe som kan distribueres eller slettes med én enkel handling. Du kan se hvilke ressurser som er sammenkoblet av en avhengighet. Du kan feste tagger til ressurser for å kategorisere dem for administrasjonsoppgaver, slik som fakturering.

Administrere tilgang til ressurser

Med Azure Resource Manager kan du kontrollere hvem i organisasjonen din som kan utføre handlinger på ressursene. Du administrerer rettigheter ved å definere roller eller legge brukere eller grupper til rollene. For kritiske ressurser kan du legge til en eksplisitt lås som forhindrer at brukere sletter eller endrer ressursen. Azure Resource Manager registrerer alle brukerhandlinger slik at du kan kontrollere dem. For hver handling inneholder revisjonsloggen informasjon om bruker, klokkeslett, hendelser og status.

Opprette en app med Resource Manager med din gratis konto