Hopp over navigasjon

Azure Monitor priser

Få detaljerte overvåkningsdata i sanntid som du behøver – alt på et sted

Azure Monitor er en plattform med overvåkningsegenskaper for Azure-ressursene dine. Azure Monitor gir deg muligheten til å samle inn detaljerte ytelses- og bruksdata, logger over aktiviteter og diagnostikk og varsler fra Azure-ressursene på en konsekvent måte. Du kan bruke Azure portalen til åvis se og analysere overvåkningsdataene og opprette automatiske hendelser basert på varsler. I tillegg kan Azure Monitor integreres med andre analyse- og overvåkingsverktøy som OMS Insight & Analytics, Application Insights og andre tredjeparters verktøy. Dette gir deg fleksibilitet til å bruke disse dataene på forskjellige måter.

Prisdetaljer

Metrikk

En måleverdi representerer et sett med tidsserier. Du blir fakturert i henhold til antallet tidsserier som overvåkes og API-oppkall som utføres.

Før 1. desember 2018 tas det ikke betalt for måledataspørringer. Fra 1. desember 2018 vil måledataspørringer faktureres i henhold til prisplanen under.

Funksjon GRATIS ENHETER INKLUDERT Pris
Metrikk1 Ubegrenset Gratis
Måledataspørringer2 1 000 000 standard API-kall per måned $-/1 000 standard API-kall

1 målverdier er tilgjengelige kostnadsfritt og inkluderer utvalgte måledata som kommer fra Azure-ressurser, -tjenester og førstepartsløsninger. Klikk her for en liste over gratis måledata.

2Måledataspørringer belastes ut fra antall standard API-kall. Et standard API-kall er et kall som returnerer 1 440 datapunkter (1 440 er også det totale antallet datapunkter som kan lagres per måledataverdi per dag). Hvis et API-kall analyserer mer enn 1 440 datapunkter, vil det telle som flere standard API-kall. Hvis et API-kall analyserer mindre enn 1 440 datapunkter, vil det telle som mindre enn ett API-kall. Antallet standard API-kall beregnes hver dag som totalt antall datapunkter som analyseres per dag delt på 1 440. )

 • Måledata er tilgjengelige i 90 dager kostnadsfritt. Hvis du beholder måledata utover perioden på 90 dager, kan du rute disse dataene til en lagringskonto, et Azure Log Analytics-arbeidsområdet eller hendelseshub. Tilsvarende gebyrer gjelder for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshub. I tillegg blir måledataspørringer belastet for de tilsvarende API-kallene som trengs for å rute data.

Eksempler

 1. Et API-kall som returnerer 2 000 datapunkter, vil telle som 2 000/1 440 = 1,4 standard API-kall.
 2. Et API-kall som returnerer 200 datapunkter, vil telle som 200/1 440 = 0,1 standard API-kall.
 3. Et scenario der fem måledata spores med en ett minutts tetthet fra 100 virtuelle maskiner per dag, vil gi 720 000 datapunkter, som tilsvarer (720 000/1 440) 500 standard API-kall per dag.

Varslingsregler

En varslingsregel er basert på typen og antallet signaler den overvåker. Et signal kan være ressursmåledata, en logg eller en aktivitetslogg. Kostnaden for en varslingsregel som overvåker flere signaler er summen av kostnaden for overvåkningen av hvert signal.

Varslingssignal GRATIS ENHETER INKLUDERT Pris
Metrikk3, 4 10 overvåkede måledata per måned $- per overvåkede måledata per måned
Logg Ingen 15 minutters intervall (eller lengre): $- per overvåkede logg per måned
10 minutters intervall: $- per overvåkede logg per måned
5 minutters intervall: $- per overvåkede logg per måned
Aktivitetslogg Ubegrenset Gratis

3Prisen som står oppført representerer prisen på en varslingsregel som overvåker én enkel måleverdi som kommer fra én enkelt ressurs.

4Prisene gjelder for den nye generasjonen av målevarslingsregler som er tilgjengelig under varsler, målevarslingsregler fra forrige generasjon (klassiske varslinger) vil fortsatt være tilgjengelige kostnadsfritt

 • Det er en konfigurasjonsgrense på 100 målingsvarsler, 100 aktivitetsloggvarsler og 10 handlingsgrupper per abonnement. Ta kontakt med Azure-kundestøtte for å øke grensen.
 • Aktivitetslogger er tilgjengelig i 90 dager uten ekstra kostnad. Hvis du vil beholde aktivitetsloggdata utover perioden på 90 dager, kan du rute disse dataene til en lagringskonto eller hendelseshuber. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for henholdsvis lagring og hendelseshuber. Det belastes ingen kostnader for API-kall for innhenting av aktivitetsloggdata.
 • Varsler som tilbys som en del av Azure Security Center (ASC) blir for øyeblikket ikke belastet.

Eksempler

 1. Prisen på en varslingsregel som overvåker CPU-bruken og RAM-bruken (f.eks. 2 måledata) for 10 virtuelle maskiner, kan beregnes som,
  • (10 virtuelle maskiner * 2 måledata per virtuelle maskin – 10 gratis enheter) * $- per måledata varslingsregel per måned = $- per måned
 2. Prisen på en varslingsregel som kjører spørring på 1 spørringsområde for logganalyse for en «404-feil»-hendelse hvert 15. minutt kan beregnes som,
  • 1 arbeidsområde * 1 loggvarselspørring * $- per loggvarselregel per måned = $- per måned

Varslinger

Varsler sendes basert på når en varslingsregel utløses. Du blir fakturert basert på typen og antallet varslinger du velger å sende.

Før 1. april 2018 er koblingen for administrasjon av IT-tjenester kostnadsfri. Fra 1. april 2018 vil koblingen for administrasjon av IT-tjenester faktureres i henhold til prisplanen under.

Funksjon GRATIS ENHETER INKLUDERT Pris
Opprett ITSM-kobling eller oppdater hendelse5 1 000 hendelser per måned $-/1 000 hendelser
E-postmeldinger 1 000 e-postmeldinger per måned $-/100 000 e-postmeldinger
Push-varsel (til Azure-mobilapp) 1 000 varsler per måned $-/100 000 varslinger
Webhooker 100 000 webhooker per måned $-/1 000 000 webhooker
Taleanrop 10 taleanrop per måned $-/taleanrop
SMS Se neste tabell for SMS-priser
Landskode GRATIS ENHETER INKLUDERT Pris
USA (+1) 100 SMS per måned $-/SMS
Australia (+61) $-/SMS
Brasil (+55) $-/SMS
Kina (+86) $-/SMS
Frankrike (+33) $-/SMS
Tyskland (+49) $-/SMS
Hongkong (+852) $-/SMS
India (+91) $-/SMS
Irland (+353) $-/SMS
Japan (+81) $-/SMS
Nederland (+31) $-/SMS
Singapore (+65) $-/SMS
Sør-Afrika (+27) $-/SMS
Sør-Korea (+82) $-/SMS
Storbritannia (+44) $-/SMS

5ITSM-kobling benytter Azure Log Analytics-tjenesten til å lagre logger relatert til daglige synkroniseringer, forespørselsopprettelse og oppdateringer. Logger som inntas faktureres ved standard Azure Log Analytics-priser.

Diagnoselogger

Diagnoselogger kan distribueres til en lagringskonto, et Log Analytics-arbeidsområde eller hendelseshub. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshub.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • SLA for enkeltfunksjoner gjelder når den tilsvarende prismodellen trer i kraft. Les mer

Vanlige spørsmål

 • Varslingsregler for aktivitetslogg, tjenestetilstand og ressurstilstand vil fortsatt være tilgjengelige kostnadsfritt.

 • Varselmeldinger belastes separat basert på varslingstypen som brukes.

 • Prisene angitt ovenfor gjelder den nye varselplattformen. Hvis du overfører dine eksisterende varslingsregler fra den klassiske varselplattformen til den nye plattformen, vil prisene ovenfor være gjeldende.

 • Eksisterende OMS Log Alerts-kunder blir ikke fakturert for de første 250 loggvarslingsreglene. Varslingsregler over grensen på 250 loggvarslingsregler blir fakturert i henhold til prisene oppført ovenfor.

 • Eksisterende OMS-loggvarselkunder kan opprette Azure-loggvarslingsregler med enhver hyppighet opptil grensen på 250 loggvarslingsregler. Loggvarslingsregler som opprettes over grensen 250 loggvarslingsregler blir fakturert i henhold til prisene oppført ovenfor.

 • Hvis du er en eksisterende Application Insight-kunde, vil varslingsregler for måleverdier og webtest fortsatt være gratis. Loggvarslingsregler for Application Insights blir fakturert i henhold til prisene ovenfor.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Monitor

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis