Azure Monitor priser

Få detaljerte overvåkningsdata i sanntid som du behøver – alt på et sted

Azure Monitor er en plattform med overvåkningsegenskaper for Azure-ressursene dine. Azure Monitor gir deg muligheten til å samle inn detaljerte ytelses- og bruksdata, logger over aktiviteter og diagnostikk og varsler fra Azure-ressursene på en konsekvent måte. Du kan bruke Azure portalen til åvis se og analysere overvåkningsdataene og opprette automatiske hendelser basert på varsler. I tillegg kan Azure Monitor integreres med andre analyse- og overvåkingsverktøy som OMS Insight & Analytics, Application Insights og andre tredjeparts verktøy. Dette gir deg fleksibilitet til å bruke disse dataene på forskjellige måter.

Prisdetaljer

Prior to December 1, 2017, there are no charges for metric queries. On December 1, 2017, charges for metric queries will go into effect per the pricing plan below.

Funksjon Månedlig tildeling Overforbrukspris
Måledataspørringer 1 000 000 standard API-kall $-/1 000 standard API-kall
Varslingslevering
SMS - USA 100 $-/SMS
E-postmeldinger 1 000 $-/100 000
Push-varslinger (til Azure App) 1 000 $-/100 000
Webhooker 100 000 $-/1 000 000

Måledataspørringer belastes ut fra antall standard API-kall. Et standard API-kall er et kall som returnerer 1440 datapunkter (1440 er også det totale antallet datapunkter som kan lagres per måledataverdi per dag). Hvis et API-kall returnerer flere enn 1440 datapunkter, vil det telle som flere standard API-kall. Hvis et API-kall returnerer færre enn 1440 datapunkter, vil det telle som mindre enn ett API-kall. Antallet standard API-kall beregnes hver dag som totalt antall datapunkter som forbrukes per dag delt på 1440.

  • Aktivitetslogger er tilgjengelige i 90 dager uten ekstra kostnad. Hvis du vil beholde aktivitetsloggdata utover perioden på 90 dager, kan du rute disse dataene til en lagringskonto eller hendelseshuber. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring og hendelseshuber. Det belastes ingen kostnader for API-kall for innhenting av aktivitetsloggdata.
  • Måledata er tilgjengelige i 30 dager uten ekstra kostnad. Hvis du beholde måledata utover perioden på 30 dager, kan du rute disse dataene til en lagringskonto, et Log Analytics-arbeidsområde eller hendelseshuber. Tilsvarende gebyrer gjelder for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshuber. I tillegg blir måledataspørringer belastet for de tilsvarende API-kallene som trengs for å rute data.
  • Det er en grense på 100 målingsvarsler, 100 aktivitetsloggvarsler og 10 handlingsgrupper per abonnement. Ta kontakt med Azure-kundestøtte for å øke grensen.
  • Diagnoselogger kan distribueres til en lagringskonto, et Log Analytics-arbeidsområde eller hendelseshuber. Tilsvarende gebyrer vil gjelde for hhv. lagring, Log Analytics og hendelseshuber.

Eksempler

  1. Et API-kall som returnerer 2000 datapunkter, vil telle som 2000/1440=1,4 standard API-kall.
  2. Et API-kall som returnerer 200 datapunkter, vil telle som 200/1440=0,1 standard API-kall.
  3. Et scenario der fem måledata spores med en minste tetthet på 100 VM-er per dag, vil gi 720 000 datapunkter, som tilsvarer 500 standard API-kall (720 000/1440) per dag.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

  • SLA for enkeltfunksjoner gjelder når den tilsvarende prismodellen trer i kraft. Les mer

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Monitor

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto