Gå til hovedinnhold

Priser på Azure IoT Central

Gå fra konseptbevis til verdibevis

Ikke la kompleksiteten til prisingen av en IOT-løsning komme i veien. Det er enkelt og fleksibelt med flere prisplaner å velge mellom for å imøtekomme behovene dine etter hvert som de endrer seg.

Azure IoT Central er en IoT-programplattform som reduserer belastningene og kostnadene knyttet til utvikling, administrering og vedlikehold av IoT-løsninger i foretaksklassen. Hvis du velger IoT Central, kan du bruke tiden, pengene og energien din på å transformere forretningene med IoT-data i stedet for bare å vedlikeholde og oppdatere en komplisert IoT-infrastruktur som stadig forandrer seg.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Prisnivå Standard-nivå 0 Standardnivå 1 Standardnivå 2
Brukseksempel For enheter som sender noen få meldinger per dag For enheter som sender noen få meldinger per time For enheter som sender en melding i løpet av noen få minutter
Pris per enhet per måned $- per måned $- per måned $- per måned
Månedlig tildeling av enhetsmelding* 400 meldinger 5,000 meldinger 30,000 meldinger
Inkluderte gratismengder per program 2 gratis enheter (800 inkluderte meldinger) 2 gratis enheter (10,000 inkluderte meldinger) 2 gratis enheter (60,000 inkluderte meldinger)
Overforbrukspriser per 1000 meldinger1 $- per 1000 meldinger $- per 1000 meldinger $- per 1000 meldinger

*Total meldingstildeling deles på tvers av alle enheter i et IoT Central-program.

1Standard meldingsstørrelse er 4 KB. Hvis enheten for eksempel sender en 4,5 KB-melding, blir den fakturert som 2 meldinger.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure IoT Central

Les mer om Azure IoT Central funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure IoT Central.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure IoT Central ressurser.

 • De første 2 aktive enhetene i et IoT Central-program belastes ikke så lenge meldingsvolumet ikke overstiger 800 (Standard-nivå 0-abonnement), 10 000 (Standardnivå 1-abonnement) eller 60 000 (Standardnivå 2-abonnement) per måned. Når det gjelder meldingsvolumer større enn disse tersklene, påløper kostnader for overforbruk. Utover dette prissettes enheter per måned. For hver time i faktureringsperioden telles og faktureres det høyeste antallet aktive enheter.

  Priseksempel

  Hvis en kunde bruker Azure IoT Central og registrerer seg i Standardnivå 1-planen, som sammenkobler 100 enheter som hver sender 6 000 meldinger, faktureres kunden i henhold til listen nedenfor.

  $- for de første 2 enhetene

  De neste 98 enhetene belastes (100 enheter – 2 gratis enheter) * ($- per enhet/måned) = $-

  Hver enhet belastes også månedlig for overforbruk ved $- per melding sendt over den opptjente månedlige tildelingen.

  I dette eksemplet ble 1 000 meldinger sendt av hver enhet utover tildelingen (100 enheter * 1 000 meldinger) * $- per melding = $-

  Total kostnad for måneden er summen av overforbruksgebyrer og gebyrer per enhet

  $- + $- = $-

 • En enhet som er registrert og har fullført den opprinnelige tilkoblingen til Azure IoT Central er en aktiv enhet og regnes med for fakturering. Hvis en enhet er registrert, men ikke har fullført en innledende tilkobling, regnes de ikke med for fakturering. Hvis en enhet ikke lenger er i bruk, må den eksplisitt fjernes for å forhindre at den regnes med for fakturering.
 • Det kommer an på om du har klargjort gatewayen og nedstrømsenhetene i Azure IoT Central.

  Hvis både gateway-enheten og nedstrømsenheten(e) klargjøres i Azure IoT Central per enhetsprising, gjelder meldingsbegrensninger og overforbruk individuelt for gateway-enheten og nedstrømsenheten(e).

  Hvis du velger bare å klargjøre en gateway-enhet i IoT Central, representeres både gateway-meldinger og nedstrømsenhet-melding(er) samlet som gateway-enhetsmeldinger. Meldingsgrenser og overforbruk gjelder.

 • All kommunikasjon frem og tilbake mellom enheten og skyen regnes som en melding, inkludert kommunikasjon av typen telemetri, sky-til-enhet og enhet-til-sky (inkludert tvillinglesing og oppdatering). Utforsking av historiske enhetsdata vil ikke medføre ekstra kostnader.
 • Når en kunde overstiger den delte månedlige meldingstildelingen, belastes vedkommende med $- per melding. Dette tilsvarer $- per 1 million meldinger.
 • Meldingstildeling opptjenes per time basert på den valgte SKU-en og antallet enheter.

  Eksempel på meldingstildeling

  Hvis en kunde registrerer et Azure IoT Central-program i Standardnivå 1-planen, tjenes 7 meldinger hver time (5 000 meldinger / 730 timer per måned) til bruk i faktureringsperioden. En faktureringsperiode er i dette eksemplet én måned.

  Opptjente meldinger kan brukes av alle enheter i programmet.

  Opptjente meldinger kan brukes i alle timer i faktureringen etter at de er opptjent.

  Opptjente meldinger må brukes i den gjeldende faktureringsperioden og kan ikke overføres til senere faktureringsperioder.

 • Vi vurderer kostnaden basert på når du legger til enheten. Du blir for eksempel fakturert $- for en enhet som finnes for hele måneden, og $- for en enhet som legges til halvveis gjennom måneden.
 • Når du oppretter et Azure IoT Central-program, blir du bedt om å velge en SKU. Hvis du vil endre prisplan, kan du se dokumentasjonen vår.
 • Ja, du kan skifte prisplan når som helst for et Azure IoT Central-program. Se dokumentasjonen for veiledning om hvordan du bytter plan.
 • Meldingskvoter deles på tvers av enhetene i IoT Central-programmet, men deles ikke på tvers av andre programmer eller på tvers av Azure-abonnementer.
 • Dataene holdes på rullerende 30-dagsbasis, og kunder kan kontinuerlig eksportere dataene sine ved hjelp av eksportfunksjonen i IoT Central.
 • Kunder kontrollerer brukerens tilgang til programmet via rollebasert tilgang i produktet. Azure IoT Central-brukere kan legge til opptil 200 brukere i et program.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?