IoT Hub priser

Koble til, overvåk og kontroller millioner av IoT-ressurser

Med IoT Hub kan du koble til, overvåke og kontrollere millioner av IoT-ressurser som kjører på et stort utvalg operativsystemer og protokoller, og dermed få en god start på Tingenes Internett-prosjektet ditt. Oppnå bedre sikkerhet for IoT-løsningene dine ved å godkjenne én og én enhet, slik at du kan kommunisere med enhetene med riktig legitimasjon. Opprett pålitelig, toveis kommunikasjon med disse ressursene på en sikker måte, selv om de bare er midlertidig tilkoblet, slik at du kan analysere innkommende telemetri, synkronisere arbeidsflyter for enhetsadministrasjon og sende kommandoer og varslinger ved behov.

Priser

IoT Hub kommer i fire utgaver: gratis, S1, S2 og S3. IoT Hub er generelt tilgjengelig.

Gratis: Gratis utprøving av IoT Hub-tjenesten. Registrer deg og overfør opptil totalt 8000 meldinger i døgnet. Gratisutgaven er egnet for å bli kjent med og teste funksjonene i IoT Hub-tjenesten.

S1: IoT Hub S1-utgaven er utformet for IoT-løsninger som genererer relativt små mengder med data. Hver enhet i S1-utgaven tillater opptil 400 000 meldinger i døgnet på tvers av alle tilkoblede enheter.

S2: IoT Hub S2-utgaven er utformet for IoT-løsninger som genererer store mengder med data. Hver enhet i S2-utgaven tillater opptil 6 millioner meldinger i døgnet på tvers av alle tilkoblede enheter.

S3: S3-utgaven av IoT Hub er utformet for IoT-løsninger som genererer store mengder med data. Hver enhet i S3-utgaven tillater opptil 300 millioner meldinger i døgnet på tvers av alle tilkoblede enheter.

Utgavetype Pris per enhet (per måned) Totalt antall meldinger per dag per enhet Meldingsmålerstørrelse
Gratis Gratis 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjeneste

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjenesten tilrettelegger for helautomatisk klargjøring til riktig IoT Hub uten behov for interaksjon. Dermed kan kunder klargjøre flere millioner enheter på en trygg og skalerbar måte. Den gir enheter livssyklusstøtte og viktige funksjoner som, sammen med IoT Hub-enhetsbehandling, hjelper kundene gjennom alle fasene av IoT-enhetens livssyklus.

Nivå Pris
S1

Pris når den er generelt tilgjengelig: $- per 1 000 operasjoner

Prisene over gjelder priser for generell tilgjengelighet, og trer i kraft 1. februar 2018. Bruk før 31. januar 2018 blir fakturert til testversjonspriser.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

 • Gratisutgaven av IoT Hub er ment for å fremme prosjekter knyttet til gjennomførbarhetsbeviser. Den gjør det mulig for deg å overføre opptil 8000 meldinger i døgnet, og registrere opptil 500 enhetsidentiteter. Grensen på enhetsidentiteter gjelder kun for gratisutgaven.

 • Hver enhet i S1-utgaven gjør det mulig for deg å overføre opptil 400 000 meldinger i døgnet på tvers av alle enheter. Hvis det totale antallet meldinger på tvers av enheter er større enn 400 000 meldinger i døgnet, må du kjøpe tilleggsenheter.

 • IoT Hub S2-utgaven skal håndtere scenarioer der kundene har et stort antall enheter som genererer store datamengder, og derfor må sende meldinger oftere. Hver enhet i S2-utgaven gjør det mulig for deg å overføre opptil 6 millioner meldinger i døgnet. Hvis det totale antallet meldinger på tvers av enheter er større enn 6 millioner i døgnet, må du kjøpe tilleggsenheter.

 • IoT Hub S3-utgaven er ment for å håndtere foretaksscenarioer der kundene har et stort antall enheter som genererer store datamengder, og som derfor må sende meldinger oftere. Hver enhet i S3-utgaven gjør det mulig å sende opptil 300 millioner meldinger i døgnet. Du må kjøpe ytterligere enheter hvis det totale antallet meldinger for alle enhetene overskrider 300 millioner i døgnet.

 • Du kan kjøpe flere IoT Hub-enheter på Azure-portalen. Hvis endringen medfører at den daglige meldingsgrensen er mindre enn antallet meldinger du allerede har sendt, vil appen kveles/begrenses, men du vil ikke miste noen av meldingene du allerede har sendt. Hvis du forventer å bruke mer enn 200 enheter av S1- og S2-SKU-en for IoT Hub, eller mer enn 10 enheter av S3-SKU-en for IoT Hub, må du kontakte Microsofts kundestøtte.

 • Maksimal meldingsstørrelse for meldinger som sendes fra en enhet til skyen, er 256 KB. Disse meldingene måles i 4 KB-blokknivåelementer for de betalte utgavene (dvs. S1, S2 og S3), slik at en enhet som for eksempel sender en melding på 16 KB via S1-, S2- eller S3-utgavene, vil bli fakturert som 4 meldinger. Meldingene som sendes av enheter koblet til via gratisutgaven, måles i 0,5 KB-blokker. Hvis for eksempel enheten sender en melding på 16 KB via gratisutgaven av IoT Hub, vil den bli fakturert som 32 meldinger.

  Maksimal meldingsstørrelse for meldinger som sendes fra skyen til en enhet, er 64 KB, og måles i blokknivåelementer på 4 KB for de betalte SKU-ene (dvs. S1, S2 og S3), slik at for eksempel en melding på 8 KB som sendes via S1-, S2- eller S3-utgavene, vil bli fakturert som to meldinger. Meldinger som sendes med gratisutgaven, måles i blokknivåelementer på 0,5 KB. En melding på 8 KB sendt via gratisutgaven av IoT Hub, vil bli fakturert som 16 meldinger.

 • Det er bare meldingene som starter en ny opplasting og gir varsling om fullført opplasting, som teller mot den daglige meldingskvoten. Kundene må ha sin egen lagringskonto og betale for lagring. Det er ingen egen kostnad for filopplasting. Eksempel: I et typisk filopplastingsscenario er det bare to meldinger: meldingen som angir at en filopplasting er startet, og meldingen som angir at filopplastingen er fullført. Kunder kan velge å sende ytterligere data i statusbeskrivelsen ved varsling om mislykket opplasting. Se dokumentasjonen for IoT Hub hvis du vil ha mer informasjon om filopplastingsfunksjonen.

 • Filopplastingsfunksjonaliteten i IoT Hub følger opplastingsgrensene til Azure Storage.

 • Enhetstvillinger inneholder informasjon om enhetstilstanden (metadata, konfigurasjoner og vilkår) og lagres som JSON-dokumenter. Tvillinger kan endres av sky- og enhetsprogrammene dine, og støtter bruk av et rikt spørringsspråk. Enhetstvillinger er den grunnleggende komponenten i enhetsbehandlingen for IoT Hub. Tilgang kan oppnås via ulike operasjoner, for eksempel lesing, skriving og spørringer.

 • Tvillinglesinger, -skrivinger og -spørringer måles i bolker på 0,5 kB når det gjelder størrelsen på henholdsvis tvillingen som returneres, oppdateringen og spørringsresultatet. Lesing av en tvilling på 4 kB faktureres for eksempel som åtte meldinger, oppdatering av en tvilling med en nyttelast på 1 kB faktureres som to meldinger, og spørring av tvillinger med et resultat på 10 kB, faktureres som 20 meldinger. Alle andre meldinger belastes i bolker på 4 kB for de betalte nivåene (S1, S2, S3) og 0,5 kB for gratisnivået.

 • Direktemetoder er kommunikasjon fra skyen med forespørsel om svar. Skyen mottar et umiddelbart svar fra enheten. Både forespørsler og svar kan være på maksimalt 8 kB, og måles i blokknivåelementer på 4 kB for de betalte SKU-ene (det vil si S1, S2 og S3). Eksempel: en forespørsel på 8 kB som sendes via utgave S1, S2 eller S3, faktureres som to meldinger. Forespørslene som sendes ved bruk av gratisutgaven, måles i blokknivåelementer på 0,5 kB. En melding på 8 KB sendt via gratisutgaven av IoT Hub, vil bli fakturert som 16 meldinger.

 • Jobber tillater start eller planlegging av kjøring av tvillingskrivinger og direktemetoder på store enhetssett. Jobboperasjoner faktureres ikke, men de resulterende tvillingskrivingene og metodeaktiveringene faktureres som forklart ovenfor.

 • Forbruket av IoT Hub-enheter måles daglig, og faktureringen genereres per måned. Kundene faktureres basert på antallet IoT Hub-enheter de har forbrukt i løpet av måneden.

 • Du kan velge å øke antallet kjøpte IoT Hub-enheter når som helst. Hvis du registrerer deg for tjenesten midt i en måned, blir månedsfakturaen fordelt basert på antallet resterende dager i måneden. (Når det gjelder IoT Hub-tjenesten, defineres en måned som 31 dager.) Hvis du øker antallet IoT Hub-enheter midt i en måned, blir månedsfakturaen basert på antallet enheter som er tilgjengelige for hver dag i løpet av måneden.

 • Ja, du kan når som helst redusere antall enheter på Innstillinger-siden. Endringene trer i kraft i løpet av neste dag og vises på fakturaen ved slutten av måneden.

 • Nei, du kan ikke bytte fra gratisutgaven til en av de betalte utgavene. Gratisutgaven er bare ment for å teste konseptgodkjenningsløsninger.

 • Ja, du må eksplisitt bytte fra én betalt utgave til en annen. Enhetsidentiteten og aktive meldinger overføres til den nye utgaven. Det er ikke tillatt å bytte fra en betalt utgave til gratisutgaven. Hvis en kunde vil gå fra et høyere til et lavere nivå, for eksempel fra S2 til S1, og vedkommende har brukt flere meldinger enn S1 tillater per dag, blir kunden fakturert til S2-priser den dagen og S1-priser fra og med neste dag.

 • Du kan si opp IoT Hub-abonnementet fra Azure-administrasjonsportalen.

 • Funksjoner for enhetsadministrasjon er inkludert som en del av IoT Hub. Meldinger for enhetsadministrasjon måles på samme måte som andre telemetrimeldinger i IoT Hub.

 • IoT Hub Device Provisioning-tjeneste faktureres etter antall operasjoner. Operasjoner inkluderer enhetsregistreringer og nyregistreringer. Operasjoner inkluderer også endringer i tjenester, for eksempel legge til, oppdatere registreringslisteoppføringer og hente/spørre-operasjoner. Hver sjette måned med inaktivitet for en gitt registreringsoppføring, vil kreve en operasjon «holde i live»-operasjon.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om IoT Hub

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto