Gå til hovedinnhold

Priser på Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Med IoT Hub kan du koble til, overvåke og kontrollere millioner av IoT-ressurser som kjører på et stort utvalg operativsystemer og protokoller, og dermed få en god start på Tingenes Internett-prosjektet ditt. Oppnå bedre sikkerhet for IoT-løsningene dine ved å godkjenne én og én enhet, slik at du kan kommunisere med enhetene med riktig legitimasjon. Opprett pålitelig, toveis kommunikasjon med disse ressursene på en sikker måte, selv om de bare er midlertidig tilkoblet, slik at du kan analysere innkommende telemetri, synkronisere arbeidsflyter for enhetsadministrasjon og sende kommandoer og varslinger ved behov.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Basic-nivå

Utgavetype Pris per IoT-nav (per måned) Totalt antall meldinger per dag per IoT-nav Meldingsmålerstørrelse
B1 $- 400 000 4 kB
B2 $- 6 000 000 4 kB
B3 $- 300 000 000 4 kB

Standard-nivået

Utgavetype Pris per IoT-nav (per måned) Totalt antall meldinger per dag per IoT-nav Meldingsmålerstørrelse
Gratis Gratis 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

For mer informasjon om egenskapene som støttes i de grunnleggende og standard nivåene, kan du se slik velger du rett IoT Hub-nivå.

For å få veiledning om priser, kan du gå til IoT Hub-prisveiledning.

Funksjon Basic Standard/Gratis
Enhet-til-sky-telemetri Tilgjengelig Tilgjengelig
Identitet per enhet Tilgjengelig Tilgjengelig
Meldingsruting, Event Grid-integrering Tilgjengelig Tilgjengelig
HTTP-, AMQP-, MQTT-protokoller Tilgjengelig Tilgjengelig
DPS-støtte Tilgjengelig Tilgjengelig
Overvåkning og diagnostikk Tilgjengelig Tilgjengelig
EnhetsstrømmingFORHÅNDSVERSJON Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Meldinger fra skyen til enheter Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Enhetsbehandling, enhetstvilling, modultvilling Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
IoT Edge Ikke tilgjengelig Tilgjengelig

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjeneste

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjenesten tilrettelegger for helautomatisk klargjøring til riktig IoT Hub uten behov for interaksjon. Dermed kan kunder klargjøre flere millioner enheter på en trygg og skalerbar måte. Den gir enheter livssyklusstøtte og viktige funksjoner som, sammen med IoT Hub-enhetsbehandling, hjelper kundene gjennom alle fasene av IoT-enhetens livssyklus.

Nivå Pris
S1 Pris når den er generelt tilgjengelig: $- per 1 000 operasjoner

Enhetsoppdatering for IoT Hub

Enhetsoppdatering for IoT Hub er en tjeneste som gjør det mulig å distribuere oppdateringer over luften (OTA) for IoT-enheter for å holde IoT-enhetene oppdaterte og sikre

Pris per leier Pris per enhet
Standard $- per måned $- per måned

Vi tilbyr muligheten til å teste enhetsoppdateringstjenesten, kunder kan aktivere opptil ti enheter kostnadsfritt for å oppleve alle tjenestefordelene. En fullstendig liste over begrensninger for test-SKU-en finner du her.

Forekomsten for leieren eller en enhetsoppdatering er en logisk beholder som inneholder oppdateringer og distribusjoner forbundet med en spesifikk IoT Hub. En forekomst for enhetsoppdatering tilordner 1:1 med en IoT Hub. Du kan ha mer én eller flere forekomster for enhetsoppdatering i et gitt Azure-abonnement.

Azure Security Center for Tingenes Internett

For priser, se prissiden for Azure Security Center under ressurstype "IoT-enheter".

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Azure IoT Hub

Les mer om Azure IoT Hub funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Azure IoT Hub.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Azure IoT Hub ressurser.

 • Gratisutgaven av IoT Hub er ment for å fremme prosjekter knyttet til gjennomførbarhetsbeviser. Den gjør det mulig for deg å overføre opptil 8000 meldinger i døgnet, og registrere opptil 500 enhetsidentiteter. Grensen på enhetsidentiteter gjelder kun for gratisutgaven.

 • IoT.navenhet representerer et enkelt IoT-nav. Antallet enheter avhenger av antallet meldinger som kreves for din IoT-løsning. For eksempel, hver enhet S1 eller B1 IoT-nav kan håndtere 400 000 meldinger per døgn.

 • Se gjennom veiledning for mer informasjon.
 • Hvert nivå har en daglig meldingsgrense, når denne er nådd vil du oppleve begrensninger. Se også dokumentasjonen for begrensinger for mer informasjon. Hvis du har behov for å endre, kan du justere enhetene i IoT Hub. Du kan også endre enhetstypen i et nivå (f.eks.: fra S1 til S2) eller oppgradere til et høyere nivå (f.eks.: B1 to S2). Hvis du forventer å bruke mer enn 200 enheter av IoT Hub S1 S2 SKU-er og IoT Hub B1 B2 SKU-er, eller mer enn 10 enheter av IoT Hub B3 eller S3, tar du kontakt med Microsofts kundestøtte.

 • Maksimal meldingsstørrelse for meldinger som sendes fra en enhet til skyen, er 256 KB. Disse meldingene måles i 4 KB-blokker for de betalte nivåene, slik at hvis enheten for eksempel sender en melding på 16 KB via de betalte nivåene, vil den bli fakturert som 4 meldinger. Meldingene som sendes av enheter koblet til via gratisutgaven, måles i 0,5 KB-blokker. Hvis for eksempel enheten sender en melding på 16 KB via gratisnivået av IoT Hub, vil den bli fakturert som 32 meldinger.

  Maksimal meldingsstørrelse for meldinger som sendes fra skyen til en enhet, er 64 KB, og måles i blokknivåelementer på 4 KB for de betalte nivåene, slik at for eksempel en melding på 8 KB som sendes via betalte nivåer, vil bli fakturert som to meldinger. Meldinger som sendes med gratisutgaven, måles i blokknivåelementer på 0,5 KB. For eksempel vil en melding på 8 KB sendt via gratisnivået av IoT Hub, vil bli fakturert som 16 meldinger.

 • Det er bare meldingene som starter en ny opplasting og gir varsling om fullført opplasting, som teller mot den daglige meldingskvoten. Kundene må ha sin egen lagringskonto og betale for lagring. Det er ingen egen kostnad for filopplasting. Eksempel: I et typisk filopplastingsscenario er det bare to meldinger: meldingen som angir at en filopplasting er startet, og meldingen som angir at filopplastingen er fullført. Kunder kan velge å sende ytterligere data i statusbeskrivelsen ved varsling om mislykket opplasting. Se dokumentasjonen for IoT Hub hvis du vil ha mer informasjon om filopplastingsfunksjonen.

 • Filopplastingsfunksjonaliteten i IoT Hub følger opplastingsgrensene til Azure Storage.

 • Enhetstvillinger inneholder informasjon om enhetstilstanden (metadata, konfigurasjoner og vilkår) og lagres som JSON-dokumenter. Tvillinger kan endres av sky- og enhetsprogrammene dine, og støtter bruk av et rikt spørringsspråk. Enhetstvillinger er den grunnleggende komponenten i enhetsbehandlingen for IoT Hub. Tilgang kan oppnås via ulike operasjoner, for eksempel lesing, skriving og spørringer. I tillegg deles en enhetstvilling mellom forskjellige komponenter for enhetsadministrasjon, uten isolering mellom komponentene. Med introduksjonen av modulidentitet og modultvilling, kan en IoT-utvikler jobbe separat uten at andre kan få tilgang til hans eller hennes tvillingkomponent. Hver komponent på enheter kan jobbe i isolasjon.

 • Tvillinger leser, skriver og kjører spørringer, og er bare tilgjengelig på standard-nivå og måles i 4-kB-biter uavhengig av størrelsen på henholdsvis den returnerte tvillingen, størrelsen på oppdateringen og størrelsen på spørringsresultatet. Lesing av en tvilling på 8 kB faktureres for eksempel som to meldinger, oppdatering av en tvilling med en nyttelast på 12 kB faktureres som tre meldinger, og spørring av tvillinger med et resultat på 16 kB, faktureres som fire meldinger. Tvillinger leser, skriver og kjører spørringer på gratisnivået målt til 0,5 kB.

 • Direktemetoder er bare tilgjengelige på standardnivået og er kommunikasjon fra skyen med forespørsel om svar. Skyen mottar et umiddelbart svar fra enheten. Både forespørsler og svar kan være på maksimalt 8 kB, og måles i blokknivåelementer på 4 kB for de betalte nivåene (det vil si S1, S2 og S3). Eksempel: en forespørsel på 8 kB som sendes via nivåene S1, S2 eller S3, faktureres som to meldinger. Forespørslene som sendes ved bruk av gratisnivået, måles i blokknivåelementer på 0,5 kB. For eksempel vil en melding på 8 KB sendt via gratisnivået av IoT Hub, vil bli fakturert som 16 meldinger.

 • Jobber tillater start eller planlegging av kjøring av tvillingskrivinger og direktemetoder på store enhetssett. Jobboperasjoner faktureres ikke, men de resulterende tvillingskrivingene og metodeaktiveringene faktureres som forklart ovenfor.

 • Forbruket av IoT Hub-enheter måles daglig, og faktureringen genereres per måned. Kundene faktureres basert på antallet IoT Hub-enheter de har forbrukt i løpet av måneden.

 • Du kan velge å øke antallet kjøpte IoT Hub-enheter når som helst. Hvis du registrerer deg for tjenesten midt i en måned, blir månedsfakturaen fordelt basert på antallet resterende dager i måneden. (Når det gjelder IoT Hub-tjenesten, defineres en måned som 31 dager.) Hvis du øker antallet IoT Hub-enheter midt i en måned, blir månedsfakturaen basert på antallet enheter som er tilgjengelige for hver dag i løpet av måneden.

 • Ja, du kan når som helst redusere antall enheter på Innstillinger-siden. Endringene trer i kraft i løpet av neste dag og vises på fakturaen ved slutten av måneden.

 • Nei, du kan ikke bytte fra gratisutgaven til en av de betalte utgavene. Gratisutgaven er bare ment for å teste konseptgodkjenningsløsninger.

 • Du kan si opp IoT Hub-abonnementet fra Azure-administrasjonsportalen.

 • Funksjoner for enhetsadministrasjon er inkludert som en del av IoT Hub. Meldinger for enhetsadministrasjon måles på samme måte som andre telemetrimeldinger i IoT Hub.

 • IoT Hub Device Provisioning-tjeneste faktureres etter antall operasjoner. Operasjoner inkluderer enhetsregistreringer og nyregistreringer. Operasjoner inkluderer også endringer i tjenester, for eksempel legge til, oppdatere registreringslisteoppføringer og hente/spørre-operasjoner. Hver sjette måned med inaktivitet for en gitt registreringsoppføring, vil kreve en operasjon «holde i live»-operasjon.

 • Ja, du må eksplisitt bytte fra én betalt utgave til en annen. Enhetsidentiteten og aktive meldinger overføres til den nye utgaven. Hvis en kunde vil gå fra et høyere til et lavere nivå, for eksempel fra S2 til S1, og vedkommende har brukt flere meldinger enn S1 tillater per dag, blir kunden fakturert til S2-priser den dagen og S1-priser fra og med neste dag.

 • Ja, du må eksplisitt bytte fra én betalt utgave til en annen. Enhetsidentiteten og aktive meldinger overføres til den nye utgaven. Hvis en kunde vil gå fra et høyere til et lavere nivå, for eksempel fra B2 til B1, og vedkommende har brukt flere meldinger enn B1 tillater per dag, blir kunden fakturert til B2-priser den dagen og B1-priser fra og med neste dag.

 • Ja, du kan oppgradere fra grunnleggende til standard nivå via Azure Portal, men du kan ikke nedgradere fra standard til grunnleggende nivå. For å gå fra standard til grunnleggende må du opprette en ny IoT Hub på grunnleggende nivå og registrere enhetene dine på nytt til den IoT Hub-en.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?