Azure Data Lake Storage Gen2 - priser

Massive skala, sikre data lake-lagring bygget på Blob-systemet

Azure Data Lake Storage Gen2 er verdens mest produktive datalagring. Den kombinerer kraften til et Hadoop-kompatibelt filsystem med integrert hierarkisk navneområde med den massive skalerbarheten og økonomien til Azure Blob Storage for å bidra til å øke hastigheten på overgangen fra «proof of concept»-fasen til produksjon.

 1. Er fullt integrert med Azure Blob Storage-plattformen; Hver Blob Storage-funksjon (Azure Active Directory-integrering, kryptering av inaktive data, høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting, automatisert administrering av livssyklusspolicy, lagerkontobrannmurer osv.) kan brukes av Azure Data Lake Storage
 2. Er optimalisert for ledende skyanalysemotorer
 3. Er tett integrert med alle elementene i Azure Big Data Analytics-stakken for å levere raske innsikter
 4. Lar analysedata sameksistere med objektdata i samme lager uten programmeringsendringer eller datakopiering
 5. Yter raskere enn andre datalagre, slik at analysearbeidsbelastningene dine kjører raskere og senker de totale eierkostnadene

General Purpose v2 gir tilgang til de siste Azure-lagringsfunksjonene, inkludert lavfrekvent- og arkivlagring, med priser som er optimalisert for de laveste lagringsprisene per GB. Disse kontoene gir tilgang til Data Lake Storage, Block Blober, Page Blober, filer og køer.

Azure Data Lake Storage Gen2 gir valget mellom å organisere data på to forskjellige måter. Med alternativet hierarkisk navneområder kan kundene organisere sin Data Lake-lagring i strukturerte kataloger, mapper og filer. Med flate navneområder kan kundene betjene Data Lake-lagringen som et ustrukturert blob-lager. Uansett hvilket av de to alternativene som velges, betaler kundene samme lagringspris i henhold til tabellen nedenfor. Med det hierarkiske navnealternativet blir imidlertid kunder belastet for ytterligere metadata knyttet til mappe- og katalogstrukturen som en del av fakturaen.

Datalagringspriser

Premium Varm Kald Arkiv
Første 50 terabyte (TB) / måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig
Neste 450 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig
Over 500 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig
Premium Varm Kald Arkiv
Første 50 terabyte (TB) / måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned I/T Ikke tilgjengelig $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Neste 450 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Over 500 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Første 50 terabyte (TB) / måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig
Neste 450 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig
Over 500 TB per måned $- per GB $- per GB $- per GB I/T Ikke tilgjengelig

Kapasitetsreservasjoner for Storage

1-år reservert 3-år reservert
Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
1-år reservert 3-år reservert
Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
1-år reservert 3-år reservert
Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
1-år reservert 3-år reservert
Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 PB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig

Transaksjonspriser

Premium Varm Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 Gjeldende priser som vises, er priser for offentlig forhåndsversjon til 50 % av prisen ved allmenn tilgjengelighet *Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile
Premium Varm Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- $-
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Lagringer* (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4MB, per 10 000) $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data returnert1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Forespørselsakselerasjon – data skannet1 I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 Gjeldende priser som vises, er priser for offentlig forhåndsversjon til 50 % av prisen ved allmenn tilgjengelighet *Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile

Tidlig sletting av arkiv

I tillegg til gebyret per GB per måned, blir enhver Blob som flyttes til arkiv underlagt en tidlig sletteperiode på 180 dager i arkiv. Dette gebyret fordeles. Hvis en Blob for eksempel flyttes til arkiv og deretter slettes eller flyttes til nivået for høyfrekvent tilgang etter 45 dager, blir kunden belastet et tidlig slettegebyr tilsvarende 135 (180 minus 45) dager av lagring av den Bloben i arkiv.

Andre operasjoner og Metadatalagringsmålinger

Premium Varm Kald Arkiv
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* $- $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- I/T Ikke tilgjengelig
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis I/T Ikke tilgjengelig
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
*Følgende API-oppkall betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path **The following API calls are considered iterative write operations: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir
Premium Varm Kald Arkiv
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* $- $- $- $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- $-
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagringspriser (GB/måned) $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)* I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Henting av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- I/T Ikke tilgjengelig
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis I/T Ikke tilgjengelig
Metadatalagringspriser (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
*Følgende API-oppkall betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path **The following API calls are considered iterative write operations: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Dataoverføringspriser for ADLS Gen2

Når du skriver data til GRS-kontoer, replikeres disse dataene til et annet Azure-område. Prisen for dataoverføring med georeplikering er for båndbredden som brukes for replikering av dataene til et annet Azure-område. Denne kostnaden belastes også hvis du endrer kontoreplikeringsinnstillingen fra LRS til GRS eller RA-GRS. Se Dataoverføringskostnadene på Blobs prisside.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Kjøp et abonnement.
 • Garantert 99,9 prosent eller bedre tilgjengelighet (utelukker testversjonstjenester). Les SLA.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål om Data Lake Storage Gen2

 • Azure Data Lake Storage er optimalisert for å kjøring av analysearbeidsbelastninger på ustrukturerte data. Azure Data Lake Storage Gen2 er optimalisert for rask I/O av høyvolumsdata, som gjør at analysearbeidsbelastninger kjører raskere og senker de totale eierkostnader for analysejobber. Videre gir Azure Data Lake Storage Gen2 den ekstra fleksibiliteten til å organisere data enten i et flatt eller hierarkisk navneområde.

 • Med hierarkiske navneområder kan du organisere data i strukturerte mapper og kataloger. Med et flatt navneområde blir filene dine organisert i en flat struktur, akkurat som Blob Storage. Et hierarkisk navneområde tillater at operasjoner som å endre mappenavn og slette mapper utføres i en enkel atomisk operasjon, mens det i flatt navneområde kreves et antall operasjoner som er forholdsmessige til antall objekter i strukturen. Hierarkiske navneområder lagrer ytterligere metadata for katalog- og mappestrukturene dine. Når datavolumet ditt vokser, holder hierarkiske navneområder imidlertid dataene dine organisert og gir en vesentlig bedre ytelse på de analytiske jobbene, og reduserer dermed de samlede totale eierkostnadene dine ved å kjøre analytiske jobber.

  • Fakturering ved bruk av flate navneområder

  La oss si at du lagrer 120 TB data for hele måneden i Azure Data Lake Storage Gen2 ved å bruke flate navneområder i «Hot Tier». I løpet av denne måneden utfører du 100 millioner operasjoner, og la oss anta at hver operasjon er 6 MB i størrelse. La oss videre si at 20 % av disse operasjonene er skriveoperasjoner og de resterende 80 % er leseoperasjoner. Til slutt, la oss anta at du også omdøper 10 K kataloger i løpet av måneden.

  For flate navneområder vil du ikke pådra deg ytterligere kostnader for metadata relatert til filene og mappene din, og du vil derfor bli belastet for 120 TB data. Siden hver operasjon er 6 MB, belastes du i tillegg for to transaksjoner per operasjon (4 MB + 2 MB), da hver 4 MB data som leses eller skrives, belastes som en transaksjon. Endelig belastes endringer av katalognavn i henhold til en separat måler.

  Slik beregnes totalkostnadene dine:

  Ressurs benyttet Bruksvolum Pris Månedlig kostnad
  Lagring 120 TB

  $- for første 50 TB

  $- For neste 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Totalt $-
  transaksjoner Skriver: Hver 4MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 mill. = $-

  Leser: Hver 4MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 mill. = $-

  Totalt $-
  Navneendring av kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Månedlig totalkostnad:

  Lagring

  transaksjoner

  Navneendring av kataloger

  Månedlig totalkostnad

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Fakturering ved bruk av hierarkiske navneområder

  La oss si at du lagrer 120 TB data for hele måneden i Azure Data Lake Storage Gen2 ved å bruke hierarkiske navneområder i «Hot Tier». I løpet av denne måneden utfører du 100 millioner operasjoner, og la oss anta at hver operasjon er 6 MB i størrelse. La oss videre si at 20 % av disse operasjonene er skriveoperasjoner og de resterende 80 % er leseoperasjoner. Til slutt, la oss anta at du også omdøper 10 K kataloger i løpet av måneden.

  For hierarkiske navneområder vil du pådra deg ytterligere kostnader for metadata relatert til filene og mappene dine, og vil derfor bli belastet for litt mer enn 120 TB data. Siden hver operasjon er 6 MB, belastes du i tillegg for to transaksjoner per operasjon (4 MB + 2 MB), da hver 4 MB data som leses eller skrives, belastes som en transaksjon. Endelig belastes endringer av katalognavn i henhold til en separat måler.

  Slik beregnes totalkostnadene dine:

  Ressurs benyttet Bruksvolum Pris Månedlig kostnad
  Lagring 132 TB

  $- for første 50 TB

  $- For neste 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Totalt $-
  transaksjoner Skriver: Hver 4MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 mill. = $-

  Leser: Hver 4MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 mill. = $-

  Totalt $-
  Navneendring av kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Månedlig totalkostnad:

  Lagring

  transaksjoner

  Navneendring av kataloger

  Månedlig totalkostnad

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Ja, større filer gir bedre analytisk ytelse og er mer kostnadseffektive. For filer som er større enn 4 MB, fakturerer Azure Data Lake Storage Gen2 en transaksjon for hver datablokk på 4 MB som leses eller skrives. For filer som er mindre enn 4MB, belastes en fullstendig transaksjon.

  Viktigere er det imidlertid at Azure Data Lake Storage Gen2 er svært optimalisert for å yte raskere på større filer. Dette betyr at analysejobbene dine kjører raskere på større filer, noe som gir bedre totale eierkostnader for kjøring av analysejobber.

Vanlige spørsmål om Azure Storage Reservert kapasitet

 • Reservert Azure Storage-kapasitet hjelper deg å redusere datalagringskostnadene dine ved å forplikte deg til ett år eller tre år med Azure Storage på Block Blob eller Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Reservert Azure Storage-kapasitet gir alternativer for å kjøpe standard lagringskapasitet i enheter på 100 TB og 1 PB per måned i perioder på ett år eller tre år. For å kjøpe reservert Azure Storage-kapasitet kan du velge nødvendig antall enheter for lagringslaget høyfrekvent, lavfrekvent eller arkiv på noen av de tilgjengelige lagringsredundansene (f.eks. Lokalt redundant lagring, soneredundant lagring, georedundant lagring), og for et spesifiikt område (f.eks. USA, vest 2). Du kan også velge å betale direkte eller gjennom månedlige betalinger.

  Kom i gang i Azure-portalen.

 • Reservasjoner er tilgjengelige i dag for blokknivåelementer med 100 TB eller 1 PB, med høyere rabatter på 1 PB-blokknivåelementer. I reservasjonskjøpsopplevelsen gjennom Azure-portalen kan Microsoft gi deg anbefalinger basert på tidligere bruk for å hjelpe deg å fastslå størrelsene du bør kjøpe.
 • For kunder med Microsoft Foretaksavtale, blir Azures betalingsforpliktelse brukt først til å kjøpe Azure Storage Reservert kapasitet. I scenarioer der kunder med Microsoft Foretaksavtale har brukt hele betalingsforpliktelsen sin kan Azure Storage Reservert kapasitet fremdeles kjøpes, og disse kjøpene vil da bli fakturert som én enkel forhåndsbetaling på deres neste overforbruksregning.

  For kunder som kjøper via Azure.com vil brukerens registrerte kredittkort bli belastet for hele beløpet (eller månedlige faste betalinger) av Azure Storage Reservations.

 • Så snart kjøpet er fullført. Hvis kjøpet foretas i midten av måneden, er det reserverte beløpet standard for den måneden.

 • Reservert Azure Storage-kapasitet kjøpes som ett abonnement eller en delt ressursgruppe. Reservasjon brukes derfor på bruken din samlet til det kjøpte området og kan ikke begrenses til en spesifikk lagringskonto, beholder eller objekt innenfor abonnementet.

 • Nei, alle kjøp er kun på samlet abonnementsnivå. Kjøp kan deles på flere abonnementer.

 • Reservert Azure Storage-kapasitet lar deg kjøpe datalagringskapasitet for Standard (GPv2) lagrings- og Blob Storage-kontoer. Den kjøpte kapasiteten kan brukes for Block Blobs og Azure Data Lake Storage Gen2. For øyeblikket er ikke Premium Storage, andre lagringstyper (Administrerte disker, Filer, Køer, Sideblober og Tabeller),gebyrer for tidlig sletting, operasjoner og dataoverføring inkludert i reservert Azure Storage-kapasitet.

 • Reservert Azure Storage-kapasitet kjøpes for et spesifikt område (f.eks. USA, vest 2 eller annet område du foretrekker), lagringslag (f.eks. høyfrekvent, lavfrekvent eller arkiv) og redundans (f.eks. Lokalt redundant lagring, Georedundant lagring eller Soneredundant lagring) og kan derfor ikke brukes utenfor disse konstruksjonene. Du kan alltid kjøpe en ekstra reservert Azure Storage-kapasitet for dine datalagringsbehov i andre områder eller redundanser.

 • Velg menyen «Reservasjoner» på venstre side av Azure-portalen for å se alle detaljene for Azure Storage Reservert kapasitet som er knyttet til kontoen din. Til høyre vises alle detaljene knyttet til reservert Azure Storage-kapasitet som du har kjøpt.

 • Et bytte gir deg en fordelt refusjon basert på det ubrukte beløpet, som går uavkortet til den kjøpsprisen av en ny reservert Azure Storage-kapasitet. En kansellering avslutter din Azure Storage Reservert kapasitet og du vil motta en forholdsmessig refusjon basert på den gjenværende perioden for Azure Storage Reservert kapasitet minus et avbestillingsgebyr på 12 prosent.

 • Det er ingen grense for antall bytter du kan foreta. I tillegg er det ingen gebyr forbundet med et bytte. Nye kjøp av reservert Azure Storage-kapasitet må være av lik eller større verdi enn standardkreditten fra den originale reserverte Azure Storage-kapasiteten. Reservert Azure Storage-kapasitet kan dessuten kun byttes med en annen reservert Azure Storage-kapasitet.

 • Du kan kansellere din reserverte Azure Storage-kapasitet når som helst (opptil $50000 per år). Kansellering gir deg mulighet til å returnere de gjenværende månedene av en Azure Storage Reservert kapasitet tilbake til Microsoft mot et avbestillingsgebyr på 12 prosent. Den gjenværende fordelte balansen, minus gebyret, refunderes til det opprinnelige kjøpet ditt.

 • Hvis du bestemmer deg for at du ønsker å bytte din reserverte Azure Storage-kapasitet (f.eks. bytte et kjøp av 7 enheter av 100 TB blokk for 1 enhet av 1 PB blokk), kan du initiere bytte fra administrasjonsportal og vise lageret av reserverte Azure Storage-kapasiteter. Klikk på en kjøpt kapasitet, to knapper vil så vises i kommandolinjen med «tilbakebetaling» eller «bytte». Når valgt, åpnes en støtteforespørsel med alle detaljene om den reserverte Azure Storage-kapasiteten. Når forespørselen er innsendt blir den behandlet og en e-post blir sendt til deg for å bekrefte at forespørselen er fullført.

 • Kundene mottar en e-postvarsling 30 dager før utløpet og igjen på utløpsdatoen. Når reservasjonen utløper, fortsetter den distribuerte kapasiteten å kjøre og den blir fakturert i henhold til den aktuelle betal for forbruk-prisen.

 • La oss anta at du kjøpte 100 TB reservert kapasitet for 1 år for LRS Hot Storage i USA, vest 2.

  100 TB reservert kapasitet-pris for lagrede høyfrekvente LRS-data (USA, vest 2) = $18540.

  Du kan betale hele beløpet direkte, eller betale faste månedlige avdrag på $- hver måned de neste 12 månedene. La oss anta at du registrerte deg for en månedlig reservasjonsbetalingsplan.

  Scenario 1 - Hvis du i en måned i løpet av reservasjonsperioden bruker 101 TB, vil regningen din inkludere $- for 100 TB reservert kapasitet og $19 for 1 TB ved betal for forbruk-priser. Den totale regningen for data lagret den måneden er nå $1564.

  Scenario 2 - Hvis du i en måned i reservasjonsperioden bruker 80 TB kapasitet, vil regningen din inkludere $- for 100 TB reservert kapasitet.

 • Hvis du konverterer lagringskontoen fra RA-GRS til GRS/LRS, blir den fakturert som RA-GRS i ytterligere 30 dager utover datoen den ble konvertert. Hvis du konverterer lagringskontoen fra RA-GZRS til GZRS/ZRS, blir den fakturert som RA-GZRS i ytterligere 30 dager utover datoen den ble konvertert.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kontoer for lagring

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.