Gå til hovedinnhold

Priser på Azure Data Lake Storage

Skalerbar og sikker datasjø for analyser med høy ytelse

Azure Data Lake Storage er verdens mest produktive datasjø. Den kombinerer kraften til et Hadoop-kompatibelt filsystem med et integrert, hierarkisk navneområde med den enorme skalaen og økonomien i Azure Blob Storage for å bidra til å øke hastigheten på overgangen fra konsept til produksjon.

 1. er helintegrert med Azure Blob Storage-plattformen, og alle Blob Storage-muligheter (Azure Active Directory-integrasjon, kryptering ved lagring, høy tilgjengelighet og katastrofegjenoppretting, automatisert håndtering av livstidspolicyer, brannmurer for lagringskontoer osv.) kan brukes av Azure Data Lake Storage.
 2. Er optimalisert for ledende skyanalysemotorer.
 3. Er tett integrert med alle elementer i Azure Big Data Analytics-stabelen for å gi rask innsikt.
 4. Tillater at analysedata kan sameksistere med objektdata i samme lager, uten programmeringsendringer eller kopiering av data.
 5. Kjører raskere enn andre datalagre, slik at analysearbeidsbelastninger kjøres raskere og TCO reduseres.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater, og er ikke ment som faktiske pristilbud. De faktiske prisene kan variere avhengig av avtaletypen, som er angitt med Microsoft, kjøpsdatoen og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar, og konverteres ved hjelp av London-spotkurser registrert to virkedager før den siste virkedagen i utgangen av forrige måned. Hvis de to virkedagene før slutten av måneden faller på en helligdag i de største markedene, er prissettingsdagen vanligvis dagen umiddelbart før de to virkedagene. Denne satsen gjelder for alle transaksjoner i løpet av den kommende måneden. Logg på priskalkulatoren for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser, eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Azure Data Lake Storage er beregnet i binære Gigabyte (GB), der 1 GB = 230 byte. Denne måleenheten er også kjent som Gibibyte (GiB), definert av International Electrotechnical Commission (IEC). På samme måte er 1 TB 240 byte, dvs. 1024 GB.

General Purpose v2 gir tilgang til de siste Azure-lagringsfunksjonene, inkludert lavfrekvent- og arkivlagring, med priser som er optimalisert for de laveste lagringsprisene per GB. Disse kontoene gir tilgang til Data Lake Storage, Block Blober, Page Blober, filer og køer.

Azure Data Lake Storage gir deg muligheten til å organisere data på to forskjellige måter. Med alternativet hierarkiske navneområder kan kunder organisere Data Lake i strukturerte kataloger, mapper og filer. Med flate navneområder kan kunder drifte Data Lake som et ustrukturert bloblager. Uavhengig av de to alternativene betaler kundene for samme lagringspris som i henhold til tabellen nedenfor. Med det hierarkiske navneområdealternativet blir kunder imidlertid belastet for ytterligere metadata knyttet til mappen og katalogstrukturen som en del av fakturaen.

Datalagring

Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
Premium Varm Kald Kald Arkiv
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
Premium Varm Kald Kald Arkiv
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T I/T
Premium Varm Kald Kald Arkiv
I/T I/T

Kapasitetsreservasjoner for Storage

Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- $- $- $- $-
1 PB per måned $- $- $- $- $- $-
Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 PB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 PB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig 1-år reservert 3-år reservert
Reservert kapasitet for Azure Storage Varm Kald Arkiv Varm Kald Arkiv
100 TB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig
1 PB per måned $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig

Transaksjon

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) $- $- $- $- $-
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
Lagringer* (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Avlesninger** (hver 4 MB, per 10 000) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data skannet (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
Spørringsakselerasjon – data returnert (per GB) I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som skriveoperasjoner: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile.

**Følgende API-anrop betraktes som leseoperasjoner: ReadFile, ListFilesystemFile.

Tidlig sletting av lavfrekvent, kald og arkiv

I tillegg til belastningen per GB per måned, er enhver blob som flyttes til arkivnivået, underlagt en tidlig slettingsperiode for arkiv på 180 dager. I tillegg, for generelle v2-lagringskontoer, er enhver blob som flyttes til lavfrekvent-nivået, underlagt en tidlig slettingsperiode på 30 dager på lavfrekvent nivå. Enhver blob som flyttes til kaldnivået, er underlagt en tidlig slettingsperiode på 90 dager på kaldnivå. Denne belastningen er fordelt. Hvis for eksempel en blob flyttes til arkivnivået og deretter slettes eller flyttes til høyfrekvent nivå etter 45 dager, belastes kunden et gebyr for tidlig sletting for 135 (180 minus 45) dager med lagring i arkivnivået.

Andre operasjoner og Metadatalagringsmålinger

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
$- $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** $- $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig Gratis I/T Ikke tilgjengelig
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- I/T Ikke tilgjengelig
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig Gratis I/T Ikke tilgjengelig
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis I/T Ikke tilgjengelig $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
$- $- $- $-
 • $-

 • $-
Repterende skriveoperasjoner (100-vis)** $- $- $- $- $-
Alle andre operasjoner (per 10 000) unntatt Slett, som er gratis $- $- $- $- $-
 • Henting av data (per GB)

  • Arkiv for høyt prioritert datahenting (per GB)
I/T Ikke tilgjengelig Gratis $- $-
 • $-

 • $-
Skriving av data (per GB) I/T Ikke tilgjengelig Gratis Gratis Gratis Gratis
Indeks (GB/måned) $- $- I/T Ikke tilgjengelig $- I/T Ikke tilgjengelig

*Følgende API-anrop betraktes som gjentatte leseoperasjoner: List Filesystem og List Path.

**Følgende API-anrop betraktes som gjentatte skriveoperasjoner: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir.

Premium Varm Kald Kald Arkiv
 • Gjentatte avlesningsoperasjoner (per 10,000)*

  • Arkiv for høyt prioriterte lesehandlinger (per 10 000)
I/T Ikke tilgjengelig $-