Azure Analysis Services priser

Velutprøvd analysemotor

Velutprøvd analysemotor

Azure Analysis Services leverer semantiske modelleringsfunksjoner med forretningsintelligens i virksomhetsklasse, med nettskyens skalerbarhet, fleksibilitet og administrasjonsfordeler. Azure Analysis Services hjelper deg med å transformere komplekse data om til handlekraftig innsyn. Azure Analysis Services er basert på den anerkjente analysemotoren i Microsoft SQL Server Analysis Services.

Prisdetaljer

Totale kostnader for Azure Analysis Services avhenger av det valgte nivået og forekomsten.

Azure Analysis Services er tilgjengelig i nivåene utvikler, basic og standard. De viktigste funksjonsforskjellene mellom nivåene vises i tabellen under:

Funksjon Developer Basic Standard
Perspektiver Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Flere partisjoner Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
DirectQuery-lagringsmodus Tilgjengelig Ikke tilgjengelig Tilgjengelig
Oversettelser Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Dax-beregninger Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Sikkerhet på radnivå Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Minnebasert lagring Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig

Innenfor hvert nivå varierer prisen på forekomster ut fra prosesseringskraft, QPU-er og minnestørrelse.

Developer-nivå

Developer-nivået anbefales for scenarioer for evaluering, utvikling og testing. Det inkluderer all funksjonalitet i standardnivået, men med begrensninger i prosessorkraft, QPU-er og minnestørrelse. Developer-nivået tilbyr ikke noen serviceavtale.

Forekomst QPU-er Minne (GB) SLA Pris1
Developer 10 3 Ingen $-

1Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Basic-nivå

Basic-nivået er et generelt nivå som anbefales for produksjonsløsninger med små tabulære modeller, begrenset brukersamtidighet og lave krav til dataoppdatering.

Forekomst QPU-er Minne (GB) Pris1
B1 40 10 $-
B2 80 20 $-

1Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Standard-nivået

Standard-nivået passer best for driftskritiske produksjonsprogrammer som krever elastisk brukersamtidighet og har datamodeller som vokser raskt. Det har avansert funksjonalitet for dataoppdatering slik at kundene kan oppdatere datamodeller i tilnærmet sanntid.

Horisontal utskalering

Utskaleringsinstanser kan legges til en primærinstans for raskere data- og spørringsbehandling. Utskaleringsinstanser har samme pris som primærinstanser.

Forekomst QPU-er Minne (GB) Pris1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 320 200 $-
S9 640 400 $-

1Standard dataoverføringsrater gjelder. Månedsprisoverslagene er basert på 730 timer per måned.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

Vanlige spørsmål

  • En Query Processing Unit (QPU) i Azure Analysis Services er en målenhet for relativ beregningsytelse for behandling av spørringer og data. En Standard nivå S4-forekomst (tilbyr 400 QPU-er) gir fire ganger så stor databeregningsytelse som en standard nivå S1-forekomst (tilbyr 100 QPU-er). En tommelfingerregel sier at 1 virtuell kjerne representerer ca. 25 QPU-er. Den eksakte ytelsen avhenger imidlertid av underliggende maskinvare og hvilken maskinvaregenerasjon som brukes.

  • Du kan endre ytelsesnivåer innenfor et nivå. Du kan for eksempel flytte sømløst fra en S2 til S4 eller omvendt. Du kan også flytte fra et lavere nivå til et høyere nivå, men ikke omvendt. Du kan for eksempel flytte fra basic- til standard-nivå eller fra utvikler- til basic-nivå, men ikke flytte fra standard- til basic-nivå eller fra basic- til utvikler-nivå.

  • Azure Analysis Services fakturerer på grunnlag av forutsigbare timepriser, som er basert på tjeneste- og ytelsesnivået for én enkelt forekomst. Faktisk forbruk beregnes på sekundet og faktureres per time. Eksempel: Hvis en forekomst eksisterer i 12 timer og 15 minutter i en måned, vil fakturaen vise et forbruk på 12,25 timer. Hvis forekomsten kun var aktiv i 6 minutter, vil fakturaen vise et forbruk på 0,1 timer.

  • Du betaler ikke noe mens forekomsten står på pause.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Analysis Services

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator Vis på kalkulator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis