Priser på Azure Synapse Analytics

Grenseløse analysetjenester med uovertruffen kort tid til innsikt

Azure Synapse er en grenseløs analysetjeneste som kombinerer datalagring i foretaksklassen med stordataanalyse. Det gir deg friheten til å kjøre dataspørringer på dine vilkår ved å bruke enten serverløse eller klargjorte ressurser i ønsket skala. Azure Synapse bringer disse to verdenene sammen med en enhetlig funksjon for å innta, forberede, administrere og betjene data for øyeblikkelig behov for forretningsanalyse og maskinlæring.

Azure Synapse-priser

Informasjon om priser for implementering av et nytt bedriftsdatalager ved bruk av Azure Synapse (tidligere Azure SQL Data Warehouse) finnes nedenfor. For eksisterende SQL Data Warehouse kunder vil det ikke være noen prisendringer for arbeidsbelastningene for datalager.

Du finner priser for de nye funksjonene i den offentlige forhåndsversjonen som er tilgjengelige i Azure Synapse Studio, ved å bla til delene med «(forhåndsversjon)» i tittelen, eller ved å gå direkte til dem ved hjelp av vekslelinjen nedenfor. Når du bruker Azure Synapse, betaler du bare for funksjonene du velger å bruke. Det koster ingenting å klargjøre et Azure Synapse-arbeidsområde i offentlig forhåndsversjon. Aktivering av et administrert VNET og kundeadministrerte nøkler kan kreve arbeidsområdegebyr når produktet ikke lenger er i offentlig forhåndsversjon. Priser for arbeidsområder med ytterligere funksjonalitet blir kunngjort på et fremtidig tidspunkt.

Les mer om Azure Synapse (forhåndsversjon for arbeidsområder).

Azure Synapse SQL (generelt tilgjengelig)

Funksjoner som er generelt tilgjengelige i dag for datalagring for virksomheter (tidligere kalt Azure SQL Data Warehouse).

Azure Synapse SQL (generelt tilgjengelig) leverer en rik T-SQL-opplevelse for interaktiv, satsvis, strømmebasert og prediktiv analyse. Den bruker en utvidet arkitektur til å distribuere behandling av data i flere noder. Databehandlingen skjer atskilt fra lagringen, noe som gir deg muligheten til å skalere databehandlingen uavhengig av dataene i systemet.

Informasjon om priser for implementering av et nytt bedriftsdatalager ved bruk av Azure Synapse (tidligere Azure SQL Data Warehouse) finnes nedenfor.

Når du bruker Azure Synapse, betaler du bare for funksjonene du velger å bruke.

Inkluderer adaptiv bufring for å levere forbedret ytelse for arbeidsbelastninger med enhetlige krav til databehandling, for eksempel datalagring. Designet for intensive arbeidsbelastninger med høyere spørringsytelse og behov for skalerbare beregninger. Denne prisen gjelder for klargjøring av ressurser fra det generelt tilgjengelige Azure Synapse-ressurssenteret (tidligere kalt SQL Data Warehouse).

Tjenestenivå Datalagerenhet Betal for forbruk 1 år reservert
(% besparelser)
3 år reservert
(% besparelser)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Lær mer om Azure-reservasjoner og priser for reservert kapasitet for virksomhetens datalagringsressurser med Azure Synapse Analytics.

Skiller beregning og lagring for uavhengig, elastisk skalering av ressurser. Designet for hyppige skaleringsoperasjoner for å administrere beregningsforbruk og skybaserte "burst"-scenarioer. Tilbyr laveste skalering for startpunktet.

Tjenestenivå Datalagerenhet Pris
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Standard egress-priser blir belastet.

Datalagring og øyeblikksbilder

Datalagring belastes med $- per TB behandlede data ($-/1 TB/time). Datalagringen inkluderer størrelsen på datalageret ditt og sju dagers trinnvise øyeblikksbilder.

Merk: Lagringstransaksjoner faktureres ikke. Du betaler bare for lagrede data, ikke for lagringstransaksjoner.

Georedundant nødgjenoppretting

Datalageret kopieres til georedundant lagring for nødgjenoppretting. Nødgjenopprettingslagring blir belastet med priser fra $-/GB/måned.

Trusselpåvisning

Azure SQL Database Threat Detection gir tjenesten et ekstra, innebygd lag med sikkerhetsintelligens. Det jobber døgnet rundt for å lære, profilere og oppdage uvanlig aktivitet som kan indikere uvanlige og potensielt skadelige forsøk på å få tilgang til eller utnytte databaser.

SQL Database Threat Detection integrerer varsler med Azure Security Center, og hver beskyttede SQL Database-server vil faktureres til samme pris som Azure Security Center Standard-nivå til $-/node/måned, der hver beskyttede SQL Database-server telles som én node. Vi inviterer deg til å prøve det i 60 dager kostnadsfritt. Se prissiden for Azure Security Center for mer informasjon.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteabonnementer fra $29 per måned. Finn en plan.
 • Garantert 99,9 % oppetid for Azure Synapse Analytics (unntatt testversjonsområder). Les servicenivåvilkårene.

Azure Synapse SQL (forhåndsversjon)

Kjør spørringer på og analyser data fra datasjøen og datalageret med T-SQL ved hjelp av både serverløse og klargjorte forbruksmodeller.

Azure Synapse SQL (forhåndsversjon) leverer en rik T-SQL-opplevelse for interaktiv, satsvis, strømmebasert og prediktiv analyse. Brukerne kan velge å bruke klargjorte eller serverløse ressurser. Dette gir kundene muligheten til å bruke velkjent SQL for krevende og forutsigbare arbeidsbelastninger, for eksempel datalagring, og utnytte hele datasjøen for forsøksanalyser – alt fra samme tjeneste.

Du finner prisinformasjon for både klargjorte og serverløse ressurser nedenfor.

For eksisterende SQL Data Warehouse kunder vil det ikke være noen prisendringer for arbeidsbelastningene for datalager. Når du bruker Azure Synapse, betaler du bare for funksjonene du velger å bruke.

Serverløs

Med denne funksjonaliteten kan du betale per spørring og bruke T-SQL til å kjøre spørringer på data fra datasjøen i Azure i stedet for å klargjøre ressurser på forhånd.

Pris
Serverløs $- per TB behandlede data

Disse prisene er spesifikke for spørring av data fra datasjøen. Du finner lagringspriser på prissiden for Azure Data Lake Storage.

Klargjorte ressurser med beregningsoptimert Gen2

Inkluderer adaptiv bufring for å levere forbedret ytelse for arbeidsbelastninger med enhetlige krav til databehandling, for eksempel datalagring. Designet for intensive arbeidsbelastninger med høyere spørringsytelse og behov for skalerbare beregninger. Disse prisene gjelder for klargjøring av ressurser fra forhåndsversjonsarbeidsområdet for Azure Synapse.

Tjenestenivå Datalagerenhet Pris
DW100c 100 $-
DW200c 200 $-
DW300c 300 $-
DW400c 400 $-
DW500c 500 $-
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-

Lær mer om Azure-reservasjoner og priser for reservert kapasitet for virksomhetens datalagringsressurser med Azure Synapse Analytics.

Datalagring og øyeblikksbilder

Datalagring belastes med $- per TB behandlede data ($-/1 TB/time). Datalagringen inkluderer størrelsen på datalageret ditt og sju dagers trinnvise øyeblikksbilder.

Merk: Lagringstransaksjoner faktureres ikke. Du betaler bare for lagrede data, ikke for lagringstransaksjoner.

Georedundant nødgjenoppretting

Datalageret kopieres til georedundant lagring for nødgjenoppretting. Nødgjenopprettingslagring blir belastet med priser fra $-/GB/måned.

Trusselpåvisning

Azure SQL Database Threat Detection gir tjenesten et ekstra, innebygd lag med sikkerhetsintelligens. Det jobber døgnet rundt for å lære, profilere og oppdage uvanlig aktivitet som kan indikere uvanlige og potensielt skadelige forsøk på å få tilgang til eller utnytte databaser.

SQL Database Threat Detection integrerer varsler med Azure Security Center, og hver beskyttede SQL Database-server vil faktureres til samme pris som Azure Security Center Standard-nivå til $-/node/måned, der hver beskyttede SQL Database-server telles som én node. Vi inviterer deg til å prøve det i 60 dager kostnadsfritt. Se prissiden for Azure Security Center for mer informasjon.

SLA

Serviceavtale gjelder ikke for tjenester i forhåndsversjonsperioden. Les mer.

Apache Spark-integrering (forhåndsversjon)

Opprett og konfigurer enkelt Apache Spark-grupper for Azure Synapse.

Utfør stordatabehandlingsoppgaver med integrert Apache Spark direkte i Azure Synapse.

Når du bruker Azure Synapse, betaler du bare for funksjonene du velger å bruke.

Type Pris
Optimalisert minne $- per vCore-time

Du finner mer informasjon om Apache Spark-integrering i Azure Synapse ved å lese dokumentasjonen.

SLA

Serviceavtale gjelder ikke for tjenester i forhåndsversjonsperioden. Les mer.

Azure Synapse-datasamlebånd (forhåndsversjon)

Utvikle ETL- og ELT-prosesser uten bruk av kode i det intuitive visuelle miljøet, eller skriv din egen kode.

Prisene for Azure Synapse-datasamlebånd beregnes basert på følgende:

 • Datasamlebåndorkestrering og -kjøring
 • Dataflytkjøring og avlusing
 • Antall Data Factory-operasjoner, for eksempel opprette datasamlebånd og opprette integrasjonskjøretid

Datasamlebånd er kontrollflyter av atskilte trinn kalt aktiviteter. Datasamlebånd kan være skybaserte eller driftes selv. Du betaler for datasamlebåndorkestrering etter aktivitetskjøring og aktivitetskjøring etter antall timer integrasjonskjøretid. Integrasjonskjøretid, som er serverløs i Azure og selvdrevne i hybridscenarier, gir databehandlingsressursene som brukes til å kjøre aktivitetene i et datasamlebånd. Prisen for kjøring fordeles per minutt og rundes opp.

Når du bruker Azure Synapse, betaler du bare for funksjonene du velger å bruke.

Datasamlebånd (forhåndsversjon)

Type Pris ved drifting i Azure Pris ved egen drifting
Aktivitetskjøring under iverksetting $- per 1000 kjøringer $- per 1000 kjøringer
Flytting av data $- per time $- per time
Integrasjonskjøretid for datasamlebåndsaktivitet $- per time $- per time
Ekstern integrasjonskjøretid for datasamlebåndsaktivitet $- per time $- per time
Lese-/skriveoperasjoner $- per 50 000 operasjoner $- per 50 000 operasjoner
Overvåkingsoperasjoner $- per 50 000 operasjoner $- per 50 000 operasjoner

Dataflyt (forhåndsversjon)

Dataflyter er visuelt utformede komponenter som muliggjør skalert datatransformasjon. Dataflyter er nå i offentlig forhåndsvisning. Du betaler for dataflytklyngekjøring og tid for feilsøking per time med virtuell kjerne.

Den minste klyngestørrelsen for å kjøre en Dataflyt er åtte virtuell kjerner. Prisen for datasamlebånds-gjennomføring fordeles ved antall minutter og blir rundet opp.

Type Pris
Optimalisert databehandling $- per vCore-time
Generelt formål $- per vCore-time
Optimalisert minne $- per vCore-time

*Bruk av kopieringsaktivitet til å eksportere data ut fra et Azure-datasenter vil føre til ekstra kostander for nettverksbåndbredde, som vises som et element på en separat linje for utgående dataoverføring på fakturaen. Lær mer om utgående dataoverførings-prising.

**Datasamlebåndaktiviteter utføres på integrasjonskjøretid. Datasamlebåndsaktiviteter omfatter oppslag, hent metadata, slett og skjemaoperasjoner under forberedelse (test forbindelse, bla gjennom mappeliste og tabelliste, hent skjema og forhåndsvis data).

***Eksterne datasamlebåndaktiviteter styres på integrasjonskjøretid, men kjører på koblede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter Databricks, lagret prosedyre, HDInsight-aktiviteter og mer. Se her for en fullstendig liste over eksterne aktiviteter. For tilordning av dataflytaktivitet, se delen nedenfor om «Dataflytkjøring og feilsøking av datafabrikk».

Inaktive datasamlebånd

Et datasamlebånd anses å være inaktivt hvis det ikke har noen utløser tilknyttet seg eller ingen kjøringer i løpet av måneden. Et inaktivt datasamlebånd belastes med (~$- per måned).

SLA

Serviceavtale gjelder ikke for tjenester i forhåndsversjonsperioden. Les mer.

Vanlige spørsmål

 • Ja, når datalageret er opprettet, blir du fakturert per time for beregning og lagring. Compute faktureres med $-/100 datalagerenheter/måned med mindre datalageret er satt på pause. Storage faktureres med $- per TB behandlede data.

 • Når du setter datalageret på pause, settes også databehandling på pause. Hvis datalageret ditt settes på pause i en hel time, belastes du ikke for databehandling i denne timen. Hvis datalageret var aktivt, men deretter ble satt på pause i løpet av timen, belastes du for databehandling i denne timen. Når datalageret blir satt på pause, blir du belastet for lagring som omfatter datalagerfiler, sju dager med inkrementelle sikkerhetskopieringer og eventuelle georedundante kopier. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen.

 • Compute og lagring faktureres hver for seg for å gjøre det enklere for deg å se forbruket av databehandlingsressurser. Compute-bruk belastes per time. Hvis for eksempel datalageret ditt er aktivt i tolv timer i løpet av en måned, faktureres du kun for de tolv timene datalageret eksisterte. Hvis datalageret ditt eksisterer kun i 30 minutter i løpet av en måned, faktureres du for én time.

 • Prisen for datalagring inkluderer størrelsen på den primære databasen din pluss sju dagers trinnvise øyeblikksbilder. Prisen rundes av til nærmeste TB. Hvis datalageret ditt er på 1,5 TB og du har 100 GB med øyeblikksbilder, belastes du for 2 TB data, med en sats på $- per TB behandlede data.

 • Storage selges i pakker på 1 TB. Hvis du passerer 1 TB lagring, oppgraderes kontoen din automatisk til 2 TB.

Priser for reservert kapasitet for Azure Synapse

 • Reservert kapasitet gir deg mulighet til å spare opptil 65 % på datalagringsressursene dine sammenlignet med forbrukspriser ved å forhåndskjøpe databehandlingskapasitet til SQL Data Warehouse for ett eller tre år.

 • Du kan kjøpe reservert kapasitet for en ett eller tre års periode, med én enkel forhåndsbetaling. Reserveringer kan kjøpes gjennom Microsoft Azure-portalen. Reserveringsmenyen vises i venstre rute i Azure-portalen.

 • Reservert kapasitet kan dekke enten et enkelt abonnement eller være delt. Denne dekningen kontrollerer hvor mange abonnementer som kan benytte faktureringsfordelen ved reserveringen, og den kontrollerer hvordan reserveringen benyttes i spesifikke abonnementer.

  En reservering for et enkeltabonnement betyr at rabatten for reservekapasiteten kun gjelder datalagringsressurser på Synapse Analytics i det valgte abonnementet.

  En reservering som er delt betyr at faktureringsfordelen kan deles på tvers av alle abonnementer i registreringen (foretaksavtalekunder) eller kontoen (forbruksbetalende kunder).

 • Start- og sluttdatoene for reserveringen er basert på kjøpsdatoen og varigheten til reserveringen. Fordelen aktiveres umiddelbart for alle eksisterende kjørende distribusjoner som stemmer overens med vilkårene til reserveringen, basert på hvor reserveringen gjøres tilgjengelig, f.eks. benyttet på et enkelt abonnement eller delt på tvers av hele Azure-kontoen/registreringen. Ellers vil reserveringfordelen gjelde når du har nye distribusjoner som stemmer overens med vilkårene til reserveringen.

 • For kunder med foretaksavtale vil kjøp av reservert kapasitet alltid bli belastet fra forhåndsbetalt kapital først, denne belastningen vil forekomme samme måned som den reserverte kapasiteten ble kjøpt. Hvis du ikke har tilstrekkelig forhåndsbetalt kapital, eller ikke har noen forhåndsbetalt kapital, vil aller kjøp av reservert kapasitet vises på neste faktura for overforbruk.

  For web direct-kunder, blir alle gebyrer for reservert kapasitet trukket fra det registrerte kredittkortet eller den neste fakturaen hvis du har etablert faktureringsvilkår på kontoen.

 • Du kan vise reservert kapasitetsbruk på «Brukssammendrag»-siden under menyen for «Rapporter» på EA-portalen. Der ser du en «Reservering»-del som viser deg den reserverte kapasitetsbruken. I tillegg finner du detaljene over reservert kapasitetsbruk i den detaljerte bruksfilen (CSV) som du kan laste ned fra EA-portalen. Feltet «Tilleggsinformasjon» hjelper deg med å identifisere bruken mot reservert kapasitet.

 • Distribusjonene fortsetter å kjøre og vil bli fakturert etter forespørsel når fordelen for reservert kapasitet utløper. Du vil ikke lenger få prisfordelen for reservert kapasitet.

 • Ja, du vil motta e-postvarsler minst 30 dager før utløp. Du kan også vise reserveringsdetaljer i Azure-portalen.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Azure Synapse Analytics

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis