HDInsight priser

Azure HDInsight kan skilte med fullstendig administrerte og 100 prosent støttede Apache Hadoop®-, Spark-, HBase- og Storm-klynger. Du kan komme raskt i gang med enhver av disse arbeidsbelastningene med noen få klikk og i løpet av noen minutter, uten at du trenger å kjøpe maskinvare eller leie inn spesialiserte operasjonsteam, noe som vanligvis er knyttet til en infrastruktur med store data.

HDInsight-klynger består av et sett med noder. Kundene faktureres for bruken av nodene gjennom klyngens levetid. Faktureringen starter så snart en klynge er opprettet, og stopper når klyngen slettes. Den fordeles per minutt. Velg mellom Standard- og Premium-klynge. Premium-klynger er tilgjengelige mot en ekstra tilleggsavgift på toppen av standardprisen. Premium-klynger er i offentlig testversjon, og prisen under gjenspeiler 50 % av prisen for generell tilgjengelighet.

R Server-klynger er tilgjengelige for en ekstra tilleggsavgift. HDInsight Kafka er i begrenset, offentlig testversjon. Det tas ingen tilleggsavgift for HDInsight Kafka.

Azure Cloud-dataplattform

HDInsight-funksjon Standard
Basispris per node-time
Premium
Basispris per node-time + $-/kjerne-time Testversjon
Ubegrenset skalerbarhet
Elastisk skalerbarhet
Enkel klargjøring
Høy tilgjengelighet
SLA

Virksomhetsklar

HDInsight-funksjon Standard
Basispris per node-time
Premium
Basispris per node-time + $-/kjerne-time Testversjon
Basisovervåking
Versjonsoppgraderinger og oppdateringer for Hadoop
Kryptering av inaktive data
Sikker gateway og Zookeeper-noder
Ranger (sikker Hadoop) + AD-integrering

Type klynger

HDInsight-funksjon Standard
Basispris per node-time
Premium
Basispris per node-time + $-/kjerne-time Testversjon
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop med LLAP (interaktiv spørring)
HBase for NoSQL-database
Storm for strømmingsanalyse i sanntid
Spark for minneintern SQL-spørring, ML og strømmingsanalyse i sanntid
R Server for parallell maskinlæring

Slik fungerer prissettingen

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server Kafka
Standard-klynge Basispris per node-time Basispris per node-time + $-/kjerne-time Basispris per node-time + $-/kjerne-time + Storage1
Premium-klynge Testversjon Basispris per node-time + $-/kjerne-time
1 Kafka må ha administrerte disker. Velg mellom Standard administrerte disker eller Premium administrerte disker. Priser for administrerte disker gjelder.

Basispris per node-time

Med HDInsight er fullstendig Hadoop-støtte inkludert i avtalen om Azure-kundestøtte. Et Azure-kundestøtteabonnement gir teknisk hjelp fra Microsoft-eksperter for organisasjoner som implementerer Hadoop, i tillegg til alle andre tjenester i Azure. Det er også støttet av Hortonworks, den ledende bidragsyteren til Apache Hadoop med åpen kilde. Hortonworks har noen av de opprinnelige utviklerne og arkitektene av Hadoop, som har bidratt med over halvparten av all kode til Hadoop. Dette gjør Microsoft bedre kvalifisert til å støtte distribusjonen via teknisk hjelp fra eksperter og gir oss muligheten til å reparere og binde kode tilbake til Hadoop med åpen kilde.

Andre Azure-tjenester tilknyttet HDInsight, for eksempel Storage og dataoverføring, faktureres separat etter standardprisene. Prøv Azure-kalkulatoren for å få et overslag av regningen.

Vær oppmerksom på at HDInsight skriver loggfiler i lagringskontoen som er tilknyttet klyngen. Disse loggfilene er tilgjengelige også etter at klyngen er forkastet, og de kan slettes når som helst.

Basispris for noder til generelt formål i A-serien for HDInsight

Bruken av nodene A1, A2 og A3 er begrenset til Zookeper-noder og Headnodes. A-serien er ikke tilgjengelig for data- eller arbeidsnoder.

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser Basispris per node
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Basispris for intensiv databehandling i A-serien

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser Basispris per node
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Basispris for optimaliserte noder i Dv2-serien: 35 % raskere enn D-serien, siste generasjons CPU

Forekomst Kjerner RAM Diskstørrelser Basispris per node
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Tilgjengelige Dev/Test-priser

Rabatterte Azure-priser for Visual Studio-abonnenter som ønsker å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing, individuelt eller som et team. Aktive Visual Studio-abonnenter kan benytte seg av mange forskjellige rabatter når de bruker et Azure-abonnement basert på et dev/test-tilbud. Lær mer om dev/test-tilbud og Visual Studio abonnementer.

Kundestøtte og serviceavtaler

Vanlige spørsmål

 • HDInsight distribuerer ulike antall noder for hver klyngetype. Det finnes ulike roller for de ulike nodene innenfor en gitt klyngetype, og kundene kan derfor endre størrelse på disse nodene i en gitt rolle i henhold til detaljene i arbeidsbelastningen. En Hadoop-klynge kan for eksempel ha klargjort arbeidernodene sine med en stor mengde minne hvis det utføres minneintensiv analyse.

  Hadoop-klynger for HDInsight distribueres med to roller:

  • Hodenode (2 noder)
  • Datanode (minst 1 node)

  HBase-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Hodeservere (2 noder)
  • Områdeservere (minst 1 node)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Tilsynsservere (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Hodenode (2 noder)
  • Arbeidernode (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (gratis for A1-zookeepere)

  Bruken av R-Server medfører én ekstra Edge-node i tillegg til klyngedistribusjonsarkitekturen.

 • Vi tar betalt for antallet minutter klyngen kjører, avrundet til nærmeste minutt, ikke nærmeste time.

 • Hvis du kjører en klynge i 100 timer i USA, øst, med to D13 v2-hodenoder, tre D12 v2-datanoder og tre D11-Zookeepere, ser faktureringen i de to scenarioene slik ut:

  • Bruk HDInsight Standard på en kjerne HDInsight-klynge – 100 timer x (2 x $1.368 per time + 3 x $0.76 per time + 3 x $0.38 per time) = $615.6
  • Bruk HDInsight Premium på en kjerne HDInsight-klynge med R-Server – 100 timer x (2 x $1.368 per time + 3 x $0.76 per time + 3 x $0.38 per time) + 100 timer x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/kjerne-time = $751.6
 • For å stoppe en HDInsight-klynge må du slette klyngen. Alle data en HDInsight-klynge opererer på, ligger som standard i Azure Blob Storage, så dataene blir ikke påvirket av dette. Hvis du ønsker å bevare strukturmetadataene (tabeller, skjemaer), må du angi en ekstern metadatakilde for en klynge. Du kan finne mer informasjon i denne dokumentasjonen.

 • Antallet datanoder varierer, alt etter dine behov. Med fleksibiliteten i Azure Cloud Services kan du prøve flere klyngestørrelser for å finne din egen optimale blanding av ytelse og kostnad og bare betale for det du bruker på et gitt tidspunkt. Klynger kan også skaleres etter behov for å vokse og krympe, for å dekke kravene til arbeidsbelastningen.

 • Hvert abonnement har en standardgrense for hvor mange HDInsight-datanoder som kan opprettes. Hvis du trenger å opprette en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger som sammen overskrider maksimumsgrensen for det gjeldende abonnementet, kan du be om å øke fakturagrensen i abonnementet. Åpne en støtteforespørsel der Støttetype = Fakturering. Alt etter det maksimale antallet noder per abonnement som du ber om, kan du bli bedt om å oppgi mer informasjon, slik at vi kan optimalisere distribusjonen(e).

 • Du kan prøve Azure-kalkulatoren for å beregne kostnaden for klynger av ulike størrelser.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om HDInsight

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto