Priser for Azure HDInsight

Azure HDInsight er en heladministrert skytjeneste som gjør det lett, raskt og kostnadseffektivt å behandle store mengder data. Bruk de mest populære rammeverkene basert på åpen kildekode, for eksempel Hadoop, Spark, Apache Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase og Microsoft ML Server. Azure HDInsight muliggjør en lang rekke scenarioer som for eksempel ETL, Data Warehousing, Machine Learning og IoT.

Tjenestefunksjoner

 • forhåndskonfigurerte klynger optimalisert for ulike Big Data-scenarioer
 • Nettverkssikkerhet: Sikker Gateway med Azure VNET-støtte
 • 99,9 % serviceavtale på klyngen
 • Datasikkerhet: Kryptering + rollebasert tilgangskontroll i Storage
 • Høy tilgjengelighet
 • Avansert overvåking med Azure Log Analytics
 • Kostnadseffektiv for skyskala
 • Integrering: Azure Cosmos DB og andre Azure-datatjenester
 • Jobbkjøring ved behov via Azure Data Factory
 • Active Directory- og Apache Ranger-integrasjon med Enterprise Security Package

Komponenter

 • Hadoop
 • Kafka
 • Spark
 • HBase
 • Interaktiv spørring
 • Storm
 • HDInsight Machine Learning-tjenester*
 • Utvid HDInsight til å installere alle åpen kildekode-motorer**

*Det påløper tilleggsavgift for HDInsight Machine Learning-tjenester

**Microsoft støtter ikke noen serviceavtale for disse åpen kildekode-appene. Støtte og serviceavtale gis bare for arbeidsbelastningene som angis over.

Prisfunksjoner

Azure HDInsight-klynger

Klynger faktureres per minutt, og kjører en gruppe noder avhengig av komponenten. Noder varierer etter gruppe (f.eks. arbeidernode, hodenode osv.), antall og forekomsttype (f.eks. D1v2).

Se vanlige spørsmål under hvis du vil vite mer om arbeidsbelastninger og de påkrevde nodene. Kunder vil faktureres for hver node gjennom hele klyngens levetid. Nodeprisen under gjelder for alle arbeidsbelastninger, bortsett fra Microsoft ML Server som det påløper en tilleggsavgift for.

Enterprise Security Package

Sikkerhetspakke for foretak er nå offentlig tilgjengelig. Det tas en tilleggsavgift for sikkerhetspakke for foretak og den reduseres med 50 % til $0.01/kjernetime fra og med 1. oktober 2018.

Prisdetaljer


Komponent Priser
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Basispris per node-time
HDInsight Machine Learning-tjenester:** Basispris per node-time + $0.016/kjerne-time
Enterprise Security Package Basispris per node-time + $0.01/kjerne-time
*Kafka må ha administrerte disker. Velg mellom Standard administrerte disker eller Premium administrerte disker. Priser for administrerte disker gjelder.
**Det påløper tilleggsavgift for HDInsight Machine Learning-tjenester

Basispris per node-time

Minneoptimaliserte noder for HDInsight

Forekomst vCPU(-er) RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen
Forekomst CPU RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen

Beregningsoptimert noder for HDInsight

Forekomst CPU RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen

Noder til generell bruk for HDInsight

AV2 HDInsight-noder kjører på AV2 Standard virtuell maskin, som er den nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk.

Forekomst CPU RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen
Forekomst CPU RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen

Forekomst CPU RAM Operativsystem HDInsight-pris Totalpris++
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
++kunder vil fortsatt se ett linjeelement på regningene, for totalprisen

Tilgjengelige Dev/Test-priser

Dev/test-priser for Visual Studio-abonnenter som ønsker å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing, individuelt eller som et team. Aktive Visual Studio-abonnenter kan benytte seg av mange forskjellige rabatter når de bruker et Azure-abonnement basert på et dev/test-tilbud. Lær mer om dev/test-tilbud og Visual Studio abonnementer.

Support & SLA

Vanlige spørsmål

 • HDInsight distribuerer ulike antall noder for hver klyngetype. Det finnes ulike roller for de ulike nodene innenfor en gitt klyngetype, og kundene kan derfor endre størrelse på disse nodene i en gitt rolle i henhold til detaljene i arbeidsbelastningen. En Hadoop-klynge kan for eksempel ha klargjort arbeidernodene sine med en stor mengde minne hvis det utføres minneintensiv analyse.

  Hadoop-klynger for HDInsight distribueres med to roller:

  • Hodenode (2 noder)
  • Datanode (minst 1 node)

  HBase-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Hodeservere (2 noder)
  • Områdeservere (minst 1 node)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Tilsynsservere (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-klynger for HDInsight distribueres med tre roller:

  • Hodenode (2 noder)
  • Arbeidernode (minst 1 node)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (gratis for A1-zookeepere)

  Bruken av R-Server medfører én ekstra Edge-node i tillegg til klyngedistribusjonsarkitekturen.

 • Vi tar betalt for antallet minutter klyngen kjører, avrundet til nærmeste minutt, ikke nærmeste time.

 • Hvis du kjører en klynge i 100 timer i USA, øst med to D13 v2-hodenoder og tre D12 v2-datanoder, ser faktureringen slik ut i de to scenarioene:

  • På en standard HDInsight-klynge – 100 timer x (2 x $- per time + 3 x $- per time) = $-
  • På en standard HDInsight-klynge med Enterprise Security Package – 100 timer x (2 x $- per time + 3 x $- per time) + 100 timer x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $0.01/kjerne-time = $-
 • For å stoppe en HDInsight-klynge må du slette klyngen. Som standard skal permanent data generert fra HDInsight-klyngen skrives til Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 eller Azure Data Lake Storage Gen2 slik at data ikke påvirkes av slettingen. Hvis du ønsker å bevare Hive-metadata (tabeller, skjemaer), må du angi en ekstern metadatakilde for en klynge. Du kan finne mer informasjon i denne dokumentasjonen.

 • Det finnes en rekke løsninger for å redusere kostnader:

 • Antallet datanoder varierer, alt etter dine behov. Med fleksibiliteten i Azure Cloud Services kan du prøve flere klyngestørrelser for å finne din egen optimale blanding av ytelse og kostnad og bare betale for det du bruker på et gitt tidspunkt. Klynger kan også skaleres etter behov for å vokse og krympe, for å dekke kravene til arbeidsbelastningen.

 • Hvert abonnement har en standardgrense for hvor mange HDInsight-datanoder som kan opprettes. Hvis du trenger å opprette en større HDInsight-klynge eller flere HDInsight-klynger som sammen overskrider maksimumsgrensen for det gjeldende abonnementet, kan du be om å øke fakturagrensen i abonnementet. Åpne en støtteforespørsel der Støttetype = Fakturering. Alt etter det maksimale antallet noder per abonnement som du ber om, kan du bli bedt om å oppgi mer informasjon, slik at vi kan optimalisere distribusjonen(e).

 • Du kan prøve Azure-kalkulatoren for å beregne kostnaden for klynger av ulike størrelser.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om HDInsight

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis