Gå til hovedinnhold

Priser på Event Grid

Pålitelig levering av hendelser i enorm skala

Event Grid er en heladministrert hendelsesrutingstjeneste som leverer pålitelig meldingsleveranse i veldig stor skala. Utviklere bruker Event Grid for å utvikle reaktive, hendelsedrevne apper i en moderne serverløs databehandlingsarkitektur som eliminerer avspørring og dets tilknyttede kostnader og forsinkelser. Én til mange-kartlegging, hvor én enkel hendelse kan utløse flere handlinger, leverer en jevn opplevelse ved hendelseforbruk. En betal per forbruk-modell utfyller og utvider dine serverløse løsninger og lar deg fokusere på innovasjon i stedet for infrastruktur.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Prisene er bare estimater og er ikke ment som faktiske pristilbud. Faktiske priser kan variere avhengig av typen avtale som er inngått med Microsoft, kjøpsdato og valutakursen. Prisene beregnes basert på amerikanske dollar og konverteres i henhold til Thomson Reuters benchmark-kurser som oppdateres den første dagen i hver kalendermåned. Logg på Priskalkulator for Azure for å se priser basert på gjeldende program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspesialist for mer informasjon om priser eller for å be om et pristilbud. Se vanlige spørsmål om Azure-priser.

Event Grid Basic-nivå

Event Grid Basic-nivå er priset som forbruksbasert for operasjonene som utføres. Operasjonene inkluderer inntak av hendelser til domener eller emner, avanserte matcher, leveranseforsøk og administrasjonsoppkall. Abonnementspriser inkluderer en månedlig gratis bevilgning på 100,000 operasjoner.

Pris per million operasjoner $-
Kostnadsfri bruk per måned 100 000 operasjoner

Event Grid på Kubernetes med Azure Arc

I forhåndsversjon kan Event Grid kjøre på Kubernetes via Azure Arc-aktiverte klynger lokalt og i andre skyer. Denne funksjonen er for øyeblikket gratis* under forhåndsversjon.

*Kunder betaler fortsatt for den underliggende Kubernetes-infrastrukturen når de bruker Azure Kubernetes Service (AKS) og er ansvarlige for å administrere og skalere sine egne nodeutvalg. Mer informasjon om egenskapene til Event Grid på Kubernetes med Azure Arc.

Priseksempel 1 for Event Grid

En Azure-funksjon er koblet til Blob Storage gjennom Event Grid, for å behandle bilder hver gang et nytt bilde legges til. I Blob-lagringsbeholdere opprettes fem millioner bilder – hvert av disse utløser funksjonen igjennom Event Grid.

 • Du publiserer 5 millioner hendelser til Event Grid på én måned.
 • Alle hendelser publiseres til ett https-endepunkt.
Antall operasjoner
Publiserte hendelser1 5 millioner operasjoner
Leveranseforsøk 5 millioner operasjoner
Månedlig gratis innvilgning – 100 000 operasjoner
Totale operasjoner
Pris per million operasjoner
9,9 million
x $-
Månedlig totalkostnad $-
1hendelser belastes per 64 KB-enhet med data. Hendelser større enn 64 KB belastes med et antall 64 KB. En enkelthendelse på 96 KB blir for eksempel fakturert som to separate 64 KB-hendelser.

Priseksempel 2 for Event Grid

Innkommende logger til Event Hubs sendes til lagring via Event Hubs Capture. Fem million loggbatch-hendelser sendes av Event Grid til Logic Apps for overvåkning. Alle hendelsene sendes også til ett av fler tilpassede overvåkningsendepunkter basert på hendelsetypen og i enkelte tilfeller til hendelsens utløser. Én million av disse hendelsene krever avansert matching. Ett av endepunktene blir utsatt for nedetid og nye forsøk er nødvendige for å levere hendelsene.

 • Du publiserer 5 millioner hendelser til Event Grid på én måned.
 • Alle hendelser publiseres til to https-endepunkter.
 • Én million av hendelsene krever avansert matching.
 • 1 million av hendelsene krevde to leveringsforsøk.
Antall operasjoner
Publiserte hendelser1 5 millioner operasjoner
Leveranseforsøk 11 millioner operasjoner (1 millioner for det andre leveringsforsøket)
Avansert match 1 millioner operasjoner
Månedlig gratis innvilgning – 100 000 operasjoner
Totale operasjoner
Pris per million operasjoner
16,9 million
x $-
Månedlig totalkostnad $-
1hendelser belastes per 64 KB-enhet med data. Hendelser større enn 64 KB belastes med et antall 64 KB. En enkelthendelse på 96 KB blir for eksempel fakturert som to separate 64 KB-hendelser.

Alternativer for Azure-priser og -kjøp

Få direkte kontakt med oss

Få en gjennomgang av Azure-priser. Forstå prisingen for skyløsningen din, lær om kostnadsoptimalisering og be om et egendefinert forslag.

Snakk med en selger

Se måter å kjøpe på

Kjøp Azure-tjenester via Azure-nettstedet, en Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Se nærmere på alternativene dine

Flere ressurser

Event Grid

Les mer om Event Grid funksjoner og evner.

Priskalkulator

Beregn de forventede månedlige kostnadene ved å bruke en hvilken som helst kombinasjon av Azure-produkter.

SLA

Se gjennom serviceavtalen for Event Grid.

Dokumentasjon

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere Event Grid ressurser.

 • Operasjoner i Event Grid inkluderer alle inngangshendelser, avansert match, leveranseforsøk og administrasjonsoppkall. Du blir belastet per million operasjoner hvor de første 100,000 operasjonene er kostnadsfrie hver måned.

 • Som standard kan du ha opptil 500 hendelsesabonnementer per emne i henhold til Event Grids begrensningsdokumentasjon.

 • Standardgrensen for tilpassede emner er 100 per Azure-abonnement

 • Du kan ha opptil 1000 Event Grid-abonnementer i løpet av prøveperioden.

 • For øyeblikket støtter vi https-endepunkter. Andre endepunkter blir støttet i fremtiden.

 • Event Grid utfører eksponentiell tilbaketrekning for alle leveranser. Hvis WebHook ikke svarer med en 2xx, begynner nytt forsøk umiddelbart. Når tilbaketrekningsintervallet når én time, blir nye forsøk utført hver time. Etter 24 timer, slutter tjenesten forsøk på å levere hendelser på nytt.

 • Event Grid vil bufre data i maksimalt 24 timer. Etter dette blir hendelsene slettet.

 • Hver leverte databit på 64 kB faktureres som én forespørsel. Én enkelthendelse på 256 kB blir for eksempel fakturert som fire hendelser.

 • Nei, domener og emner behandles likt fra et faktureringsperspektiv. Inngående hendelse til Azure Event Grid-systemet er én operasjon, uavhengig av inngangspunktet.

Snakk med en selger for å få en gjennomgang av Azure-prisene. Forstå prisene for skyløsningen din.

Få gratis skytjenester og $200 i kredit til å utforske Azure i 30 dager.

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator
Kan vi hjelpe deg?