Priser på Event Grid

Pålitelig, serverløs leveranse i veldig stor skala.

Event Grid er en heladministrert hendelsesrutingstjeneste som leverer pålitelig meldingsleveranse i veldig stor skala. Utviklere bruker Event Grid for å utvikle reaktive, hendelsedrevne apper i en moderne serverløs databehandlingsarkitektur som eliminerer avspørring og dets tilknyttede kostnader og forsinkelser. Én til mange-kartlegging, hvor én enkel hendelse kan utløse flere handlinger, leverer en jevn opplevelse ved hendelseforbruk. En betal per forbruk-modell utfyller og utvider dine serverløse løsninger og lar deg fokusere på innovasjon i stedet for infrastruktur.

Event Grid Basic-nivå

Event Grid Basic-nivå er priset som forbruksbasert for operasjonene som utføres. Operasjonene inkluderer inntak av hendelser til domener eller emner, avanserte matcher, leveranseforsøk og administrasjonsoppkall. Abonnementspriser inkluderer en månedlig gratis bevilgning på 100,000 operasjoner.

Pris per million operasjoner $-
Kostnadsfri bruk per måned 100 000 operasjoner

Priseksempel 1 for Event Grid

En Azure-funksjon kobles til Blob Storage igjennom Event Grid, for å behandle bilder hver gang et nytt bilde legges til. I Blob-lagringsbeholdere opprettes fem millioner bilder – hvert av disse utløser funksjonen igjennom Event Grid.

 • Du publiserer fem millioner hendelser til Event Grid i én måned.
 • Alle hendelsene publiseres til ett https-endepunkt.
Antall operasjoner
Publiserte hendelser1 5 millioner operasjoner
Leveranseforsøk 5 millioner operasjoner
Månedlig gratis innvilgning – 100 000 operasjoner
Totale operasjoner
Pris per million operasjoner
9,9 millioner
x $-
Månedlig totalkostnad $-
1hendelser belastes per 64 KB-enhet med data. Hendelser større enn 64 KB belastes med et antall 64 KB. En enkelthendelse på 96 KB blir for eksempel fakturert som to separate 64 KB-hendelser.

Priseksempel 2 for Event Grid

Innkommende logger til Event Hubs sendes til lagring igjennom Event Hubs Capture. Fem millioner loggbatch-hendelser sendes av Event Grid til Logic Apps for overvåkning. Alle hendelsene sendes også til ett av fler tilpassede overvåkningsendepunkter basert på hendelsetypen og i enkelte tilfeller til hendelsens utløser. Én million av disse hendelsene krever avansert matching. Ett av endepunktene blir utsatt for nedetid og nye forsøk er nødvendige for å levere hendelsene.

 • Du publiserer fem millioner hendelser til Event Grid i én måned.
 • Alle hendelsene publiseres til to https-endepunkt.
 • Én million av hendelsene krever avansert matching.
 • Én million av hendelsene krever to leveranseforsøk.
Antall operasjoner
Publiserte hendelser1 5 millioner operasjoner
Leveranseforsøk 11 millioner operasjoner (1 millioner for det andre leveringsforsøket)
Avansert match 1 millioner operasjoner
Månedlig gratis innvilgning – 100 000 operasjoner
Totale operasjoner
Pris per million operasjoner
16,9 millioner
x $-
Månedlig totalkostnad $-
1hendelser belastes per 64 KB-enhet med data. Hendelser større enn 64 KB belastes med et antall 64 KB. En enkelthendelse på 96 KB blir for eksempel fakturert som to separate 64 KB-hendelser.

Kundestøtte og tjenestenivåavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte.
 • Fleksible støtteplaner fra $29/mnd. (Merk: Støtte fra Microsoft inkluderer ikke støtte for Linux-avbildninger fra Azure Marketplace, selv om Linux-utgivere enkelte ganger tilbyr støtte i henhold til ovennevnte planer). Finn et abonnement
 • Garantert oppetid på 99,99 % eller høyere. Les serviceavtalen.

Vanlige spørsmål

 • Operasjoner i Event Grid inkluderer alle inngangshendelser, avansert match, leveranseforsøk og administrasjonsoppkall. Du blir belastet per million operasjoner hvor de første 100,000 operasjonene er kostnadsfrie hver måned.

 • Som standard kan du ha opptil 500 hendelsesabonnementer per emne i henhold til begrensingsdokumentasjonen for Event Grid.

 • Standardgrensen for tilpassede emner er 100 per Azure-abonnement

 • Du kan ha opptil 1000 Event Grid-abonnementer i løpet av prøveperioden.

 • For øyeblikket støtter vi https-endepunkter. Andre endepunkter blir støttet i fremtiden.

 • Event Grid utfører eksponentiell tilbaketrekning for alle leveranser. Hvis WebHook ikke svarer med en 2xx, begynner nytt forsøk umiddelbart. Når tilbaketrekningsintervallet når én time, blir nye forsøk utført hver time. Etter 24 timer, slutter tjenesten forsøk på å levere hendelser på nytt.

 • Event Grid vil bufre data i maksimalt 24 timer. Etter dette blir hendelsene slettet.

 • Hver leverte databit på 64 KB faktureres som én forespørsel. Én enkelthendelse på 256 KB blir for eksempel fakturert som fire hendelser.

 • Nei, domener og emner behandles likt fra et faktureringsperspektiv. Inntak av en hendelse til Azure Event Grid-systemet er én operasjon, uavhengig av inngangspunktet.

Ressurser

Beregn dine månedlige kostnader for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Event Grid

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Legg til estimat. Trykk «v» for å vise på kalkulator

Lær hvordan du utvikler, med $200 i kredit, og fortsett gratis