Azure SQL Database Previous Generation Compute-priser

Administreret, intelligent SQL i clouden

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure SQL Database i 12 måneder.

Azure SQL Database er en fuldt administreret relationsdatabase med indbygget intelligens, der understøtter selvdrivende funktioner, f.eks. justering af ydeevne og trusselsbeskeder. Microsoft udfører alle programrettelser og opdateringer af kodebasen samt administrerer den underliggende infrastruktur for dig, så du kan spare tid og ressourcer. Med den høje SQL Server-kompatibilitet kan du også overføre dine databaser til SQL Database Managed Instance uden at ændre dine apps.

Det anbefales, at du bruger den nyeste generation, hvor det er muligt, for at få større skalerbarhed.

Indbygget høj tilgængelighed

Hjælp med at sikre forretningskontinuitet uden ekstra konfigurations-, replikerings- eller databaseomkostninger.

Fleksibel og gennemsigtig prisfastsættelse

Tilpas beregnings- og lagerressourcer på baggrund af din arbejdsbelastning.

Spar op til 55 % på vCore-baserede muligheder*

Overfør dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance.

Få mere at vide

Overfør virtualiserede arbejdsbelastninger, og spar mere

Flyt dine virtualiserede Enterprise Edition-arbejdsbelastninger til SQL Database.

Få mere at vide

Azure SQL Database Gen 4-hardware nærmer sig afslutningen af sin levetid i 2020 – Få mere at vide

Udforsk alle SQL Database-prismulighederne

Find den ydeevne og pris, der passer til din arbejdsbelastning.

SQL Database Elastic Pool er en delt ressourcemodel, der muliggør en højere effektivitet i forbindelse med ressourceudnyttelse, hvor alle databaser i en elastisk pulje deler foruddefinerede ressourcer i samme pulje. Mønstret for arbejdsbelastninger er veldefineret og yderst omkostningseffektivt i scenarier med flere lejere. Elastiske puljer er bedst til nye SaaS-apps eller til modernisering af eksisterende apps til SaaS.

vCore

En betalingsmodel af typen vCore er bedst, hvis du leder efter fleksibilitet, kontrol og gennemsigtighed i forbindelse med individuelt ressourceforbrug. Denne model lader dig skalere compute, hukommelse og lager baseret på din arbejdsbyrdes behov og giver en direkte metode til at overføre arbejdsbyrden i det lokale miljø til cloudmiljøet.

Generelt formål

Ideel til de fleste virksomheders arbejdsbelastning og tilbyder balanceret og skalerbare muligheder for compute og lager.

Gen 4

CPU'er i 4. generation er baseret på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. I Gen 4, 1 vCore = 1 fysisk CPU

vCORE Hukommelse (GB) Maksimale antal databaser pr. pulje Pris med licens inkluderet Pris på Azure Hybrid Benefit1 (% besparelse) 1 års reserveret licens inkluderet i prisen (besparelse i %) 2 3 års reserveret licens inkluderet i prisen (besparelse i %) 2 Reserveret i 3 år med Azure Hybrid Benefit (besparelse i %) 2
1 7 100 $- $- $- $- $-
2 14 200 $- $- $- $- $-
3 21 500 $- $- $- $- $-
4 28 500 $- $- $- $- $-
5 35 500 $- $- $- $- $-
6 42 500 $- $- $- $- $-
7 49 500 $- $- $- $- $-
8 56 500 $- $- $- $- $-
9 63 500 $- $- $- $- $-
10 70 500 $- $- $- $- $-
16 112 500 $- $- $- $- $-
24 157 500 $- $- $- $- $-
1Gælder for dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Få mere at vide om Azure Hybrid Benefit til SQL Server.
2Få mere at vide om priser på Azure-reservationer og reserveret kapacitet i forbindelse med Azure SQL Database.
Compute klargøres i virtuelle kerner (vCores) med muligheden for at vælge mellem compute-generationer.

Fsv2-serie

De logiske CPU'er i Fsv2-serien er baseret på Intel Xeon® Platinum 8168-processorer (SkyLake). I Fsv2-serien er 1 vCore = 1 hypertråd. Fsv2-serien er optimeret til arbejdsbelastninger, der kræver højere CPU-ydeevne pr. vCore.

vCORE Hukommelse (GB) Pris med licens inkluderet1 Pris på Azure Hybrid Benefit1, 2 (% besparelse)
72 136 $- $-
1Ovenstående pris afspejler en rabat på prøveversionen.
2Gælder for dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Få mere at vide om Azure Hybrid Benefit til SQL Server.
Denne hardwareløsning er afhængig af områdetilgængelighed. Se vores dokumentation for at få den nyeste liste over tilgængelige områder.
Compute klargøres i virtuelle kerner (vCores). En vCore repræsenterer en logisk CPU, der tilbydes med mulighed for at vælge mellem oprettelse af beregninger.

Storage

På niveauet Generel betaler du for det Premium blob-lager, som du klargør. Lageret kan konfigureres mellem 5 GB og 4 TB i trin på 1 GB.

Pris
GB pr. måned $-

Sikkerhedskopilager

Tidsbestemt gendannelse

Som standard gemmes databasesikkerhedskopier for syv dage i det geografisk redundante Standard-bloblager med læseadgang. Opbevaringsperioden kan øges til op til 35 dage. Alle beskadigede eller slettede databaser kan gendannes til et hvilket som helst tidspunkt inden for denne periode. Lageret bruges til ugentlige komplette sikkerhedskopier, daglige sikkerhedskopier af forskelle og hyppige sikkerhedskopier af transaktionslogge. Omkostningerne for sikkerhedskopiering afhænger af databasens størrelse, ændringssats og den konfigurerede opbevaringsperiode. Sikkerhedskopilageret, som svarer til størrelsen på det konfigurerede datalager for instansen, stilles til rådighed for puljen uden yderligere betaling. Yderligere forbrug af sikkerhedskopilager faktureres pr. GB pr. måned. Få mere at vide om automatiserede sikkerhedskopieringer, og hvordan du overvåger og administrerer sikkerhedskopieringsomkostninger.

Pris
RA-GRS $-/GB/måned

Langsigtet opbevaring

Mange programmer har lovgivnings- eller forretningsmæssige formål eller har til formål at overholde angivne standarder, der kræver, at du opbevarer sikkerhedskopier af databaser i længere perioder. Hvis du bruger LTR-funktionen (Long Term Retention), kan du lagre sikkerhedskopier i op til 10 år. Du kan derefter gendanne en sikkerhedskopi som en ny database. Få mere at vide om opbevaring i lang tid.

Pris
RA-GRS $-/GB/måned

Forretningskritisk

Virksomhedsprogrammer med høje I/O-krav. Tilbyder den højeste modstandsdygtighed mod fejl ved brug af forskellige isolerede replikaer.

Gen 4

CPU'er i 4. generation er baseret på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. I Gen 4, 1 vCore = 1 fysisk CPU

vCORE Hukommelse (GB) Maksimale antal databaser pr. pulje Pris med licens inkluderet Pris på Azure Hybrid Benefit1 (% besparelse) 1 års reserveret licens inkluderet i prisen (besparelse i %) 2 3 års reserveret licens inkluderet i prisen (besparelse i %) 2 Reserveret i 3 år med Azure Hybrid Benefit (besparelse i %) 2
2 14 50 $- $- $- $- $-
3 21 100 $- $- $- $- $-
4 28 100 $- $- $- $- $-
5 35 100 $- $- $- $- $-
6 42 100 $- $- $- $- $-
7 49 100 $- $- $- $- $-
8 56 100 $- $- $- $- $-
9 63 100 $- $- $- $- $-
10 70 100 $- $- $- $- $-
16 112 100 $- $- $- $- $-
24 157 100 $- $- $- $- $-
1Gælder for dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Få mere at vide om Azure Hybrid Benefit til SQL Server.
2Få mere at vide om priser på Azure-reservationer og reserveret kapacitet i forbindelse med Azure SQL Database.
Compute klargøres i virtuelle kerner (vCores) med muligheden for at vælge mellem compute-generationer.

M-serien

De logiske CPU'er i M-serien er baseret på Intel Xeon® E7-8890 v3-processorer (Haswell) på 2.5 GHz. I M-serien er 1 vCore = 1 hypertråd. M-serien er optimeret til hukommelsestunge arbejdsbelastninger.

vCORE Hukommelse (GB) Maksimalt antal databaser pr. pulje Pris med licens inkluderet1 Pris på Azure Hybrid Benefit1, 2 (% besparelse)
128 3767 100 $- $-
1Ovenstående pris afspejler en rabat på prøveversionen.
2Gælder for dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Få mere at vide om Azure Hybrid Benefit til SQL Server.
Denne hardwareløsning er afhængig af områdetilgængelighed. Se vores dokumentation for at få den nyeste liste over tilgængelige områder.
Compute klargøres i virtuelle kerner (vCores). En vCore repræsenterer en logisk CPU, der tilbydes med mulighed for at vælge mellem oprettelse af beregninger.

Storage

På niveauet Forretningskritisk betaler du for lokal SSD-lager, der bruges til din database eller Elastic Pool. Lageret kan konfigureres mellem 5 GB og 4 TB i trin på 1 GB.

Pris
GB pr. måned $-

Sikkerhedskopilager

Tidsbestemt gendannelse

Som standard gemmes databasesikkerhedskopier for syv dage i det geografisk redundante Standard-bloblager med læseadgang. Opbevaringsperioden kan øges til op til 35 dage. Alle beskadigede eller slettede databaser kan gendannes til et hvilket som helst tidspunkt inden for denne periode. Lageret bruges til ugentlige komplette sikkerhedskopier, daglige sikkerhedskopier af forskelle og hyppige sikkerhedskopier af transaktionslogge. Omkostningerne for sikkerhedskopiering afhænger af databasens størrelse, ændringssats og den konfigurerede opbevaringsperiode. Sikkerhedskopilageret, som svarer til størrelsen på det konfigurerede datalager for instansen, stilles til rådighed for puljen uden yderligere betaling. Yderligere forbrug af sikkerhedskopilager faktureres pr. GB pr. måned. Få mere at vide om automatiserede sikkerhedskopieringer, og hvordan du overvåger og administrerer sikkerhedskopieringsomkostninger.

Pris
RA-GRS $-/GB/måned

Langsigtet opbevaring

Mange programmer har lovgivnings- eller forretningsmæssige formål eller har til formål at overholde angivne standarder, der kræver, at du opbevarer sikkerhedskopier af databaser i længere perioder. Hvis du bruger LTR-funktionen (Long Term Retention), kan du lagre sikkerhedskopier i op til 10 år. Du kan derefter gendanne en sikkerhedskopi som en ny database. Få mere at vide om opbevaring i lang tid.

Pris
RA-GRS $-/GB/måned

I købsmodellen til DTU-baserede SQL'er tildeles en fast række ressourcer til databasen eller Elastic Pool via ydeevneniveauerne: Basic, Standard og Premium. Modellen er bedst til kunder, der foretrækker den nemme løsning med faste betalinger hver måned og brug af simple indstillinger, der er angivet på forhånd.


Prisoplysninger

Elastiske puljer

Med elastiske puljer kan du administrere databasepuljens samlede ydelse frem for en enkelt databases ydelse. Databaserne i puljen, kan automatisk skrue op og ned for at imødekomme behovet. Du kan nemt redigere antallet af databaser i en pulje, så din app har alt fra nogle enkelte til flere tusinde, alt sammen inden for et budget, du styrer.

Elastiske puljer er tilgængelige på tjenesteniveauerne Basic, Standard og Premium. Hvert niveau adskiller sig hovedsageligt i kraft af sin generelle ydelse, som måles i elastiske databaseoverførselsenheder (eDTU'er). Læs mere under serviceniveauer for elastiske databasepuljer.

Opret en elastisk pulje nu

Basis

eDTU'er pr. pulje Inkluderet lager pr. pulje Maks. lager pr. pulje 1 Maksimalt antal databaser pr. pulje Maks. eDTU'er pr. database Pris for eDTU'er og inkluderet lager
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1.200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1.600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1 Maks. lager pr. database i en Basic-pulje er 2 GB

Standard

eDTU'er pr. pulje Inkluderet lager pr. pulje Maks. lager pr. pulje 1 Maksimalt antal databaser pr. pulje Maks. eDTU'er pr. database 2 Pris for eDTU'er og inkluderet lager 3
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1.200 1,17 TB 2,5 TB 500 1.200 $-
1.600 1,56 TB 3 TB 500 1.600 $-
2.000 1,95 TB 3,5 TB 500 2.000 $-
2.500 2,44 TB 4 TB 500 2.500 $-
3.000 2,93 TB 4 TB 500 3.000 $-
1Maks. lager pr. database i en Standard-pulje er 1 TB.
2200 eDTU'er pr. database og mere er velegnet til CPU-intensive arbejdsbelastninger. Til IO-intensive arbejdsbelastninger giver Premium-puljer den bedste ydeevne.
3Der betales ekstra for lager ud over den mængde lager, der er inkluderet. Se Ofte stillede spørgsmål, hvor der er oplysninger om, hvordan denne ekstra betaling beregnes.

Premium

Premium – Udviklet til IO-intensive produktionsarbejdsbelastninger med høj tilgængelighed og ingen nedetid. Premium er fejltolerant og håndterer automatisk læse- og skrivetilgængelighed med en SLA på 99,99 procent tilgængelighed.

eDTU'er pr. pulje Inkluderet lager pr. pulje 1 Maks. lager pr. pulje 1,2 Maksimalt antal databaser pr. pulje Maks. eDTU'er pr. database Pris for eDTU'er og inkluderet lager 3
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1.000 1 TB 1 TB 100 1.000 $-
1.500 1,5 TB 1,5 TB 100 1.000 $-
2.000 2 TB 2 TB 100 1.750 $-
2.500 2,5 TB 2,5 TB 100 1.750 $-
3.000 3 TB 3 TB 100 1.750 $-
3.500 3,5 TB 3,5 TB 100 1.750 $-
4.000 4 TB 4 TB 100 4.000 $-
1 Mere end 1 TB lager er tilgængeligt på Premium-niveau i alle områder med undtagelse af følgende: Det vestlige centrale USA, Det centrale US DoD, Det centrale Tyskland (nationalt), Det østlige US DoD, US Gov, Texas, US Gov Arizona, US Gov Virginia, Det nordøstlige Tyskland (nationalt). Der er planlagt en bredere tilgængelighed. I disse områder er det maksimale lager på Premium-niveauet begrænset til 1 TB.
2 Det maksimale lager pr. database i en Premium-pulje er 1 TB.
3 Der skal betales ekstra for lager ud over den mængde lager, der er inkluderet. Se Ofte stillede spørgsmål, hvor der er oplysninger om, hvordan denne ekstra betaling beregnes.

Se elastiske puljer, hvis du vil vide mere om elastiske puljer, og se elastiske job, hvis du vil vide, hvordan du kan administrere elastiske databaser samlet.

Bemærk! Udgående dataoverførsler faktureres til de almindelige takster for dataoverførsler.

Elastiske SQL DB-puljer er offentligt tilgængelig i alle områder undtagen Indien, vest.

Ekstra datalager

Tjenesteniveau Pris 1
Standard $-/GB/måned
Premium $-/GB/måned
Ekstra lager er kun tilgængeligt på tjenesteniveauerne Standard og Premium. 1Priserne for ekstra lager afspejler priserne for offentligt tilgængelige versioner og træder i kraft den 1. august 2018. Forbruget før den 1. august 2018 faktureres til prisen for prøveversioner, som er 50 % af prisen for den generelt tilgængelige version.

Langsigtet opbevaring

Mange programmer har lovgivnings- eller forretningsmæssige formål eller har til formål at overholde angivne standarder, der kræver, at du opbevarer sikkerhedskopier af databaser i længere perioder. Hvis du bruger LTR-funktionen (Long Term Retention), kan du lagre sikkerhedskopier i op til 10 år. Du kan derefter gendanne en sikkerhedskopi som en ny database. Få mere at vide om opbevaring i lang tid.

Pris
RA-GRS $-/GB/måned

Aktiv geo-replikering (tilmeldingsmulighed)

Aktiv geo-replikering opretter op til fire online (læsbare) sekundære i et hvilken som helst Azure-område. Sekundære aktive geo-replikeringsdatabaser prissættes til 100 procent af priserne for primære databaser. Prisen på georeplikeringstrafik mellem den primære og online sekundære database er inkluderet i prisen på den online sekundære. Aktiv geo-replikering er tilgængelig på alle databaseniveauer.

Advanced Threat Protection

SQL Advanced Threat Protection (ATP) – find flere oplysninger på siden med prisfastsættelse for Azure Security Center.

Tilgængelige priser til udvikling/test

Dev/test-priser for SQL Database faktureres til samme pris som Azure Hybrid Benefit med en besparelse på op til 55 % på priser, hvor licensen er inkluderet.

Dev/test-priser er tilgængelige for Visual Studio-abonnenter, der vil køre udvikling og test af arbejdsbelastninger, individuelt eller som et team. Aktive Visual Studio-abonnenter kan gøre brug af en lang række rabatter, når de bruger Azure, der er baseret på et dev/test-tilbud. Få mere at vide om dev/test-tilbud og Visual Studio-abonnementer.

Support og SLA 

 • Gratis support til fakturering og kontoadministration.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan
 • Garanteret 99,995 % oppetid for SQL Database (eksklusive tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Priser for Azure SQL Database

 • En virtuel kerne (vCore) repræsenterer den logiske CPU, der er tilgængelig til din server og tilbydes med valget mellem hardwaregenerationer. For servere, der er oprettet vha. Gen4 vCores, er vCores baseret på Intel E5-2673 v3-processorer (Haswell) med 2,4 GHz. For servere, der er oprettet vha. Gen5 vCores, er vCores baseret på Intel E5-2673 v4-processorer (Broadwell) med 2,3 GHz.

 • Købsmodellen baseret på vCore giver dig mere fleksibilitet og kontrol og er en direkte måde at overføre dine krav til arbejdsbelastningen i det lokale miljø til cloudmiljøet. Med den kan du også skalere ressourcerne til compute og lager uafhængigt baseret på arbejdsbelastningen.

  Den vCore-baserede model er tilgængelig til den administrerede forekomst af SQL Database, Single Database og udrulninger af Elastic Pool og muliggør brugen af Azure Hybrid Benefit til SQL Server for hver af disse muligheder. Prisen for den vCore-baserede model er derfor tilgængelig både med og uden hybridfordele:

  • Licens er inkluderet: Omfatter ikke AHB til SQL Server. Denne mulighed er for kunder, der vælger ikke at anvende deres eksisterende SQL Server-licenser med Software Assurance til vCores-baserede SQL Database-udrulningsmuligheder.
  • Grundtakst: Reduceret pris, der inkluderer AHB til SQL Server. Kunder kan vælge denne pris ved at brug deres SQL Server-licenser med Software Assurance.

  Azure Hybrid Benefit er ikke tilgængelig i det serveruafhængige beregningsniveau for SQL Database.

 • Det er ikke nødvendigt at flytte den vCore-baserede model. Indføringen af den vCore-baserede model i Elastic Pool- og Single Database-udrulningsmulighederne viser vores engagement i at tilbyde vores kunder valgmuligheder og fleksibilitet. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge den DTU-baserede model, behøver du ikke foretage dig noget, og din oplevelse og fakturering forbliver uændret. Den DTU-baserede model forbliver et valg, når du skal købe SQL Database-ressourcer sammen med den vCore-baserede model.

 • De DTU- og vCores-baserede modeller fortsætter side om side. Vi lancerer den vCore-baserede model for at imødekomme vores kunders efterspørgsel efter mere gennemsigtighed i forhold til deres databaseressourcer og evnen til at skalere compute og lager uafhængigt af hinanden. Den vCore-baserede model giver også mulighed for yderligere besparelser for kunder med aktiv Software Assurance gennem Azure Hybrid Benefit til SQL Server.

 • Database Transaction Unit (DTU) er baseret på en blanding af CPU, hukommelse, læsninger og skrivninger. De DTU-baserede ydeevneniveauer repræsenterer prækonfigurerede ressourcebundter til at køre forskellige niveauer af programydeevne. Hvis du ikke ønsker at bekymre dig om de underliggende ressourcer, men foretrækker det simple ved et prækonfigureret bundt og at betale et fast beløb om måneden, vil du måske mene, at den DTU-baserede model passer mere til dine behov.

  Hvis du har brug for mere indsigt i de underliggende ressourcer eller brug for at skalere dem uafhængigt af hinanden for at opnå optimal ydeevne, vil den vCore-baserede model være det bedste valg. Hvis du desuden har en aktiv Software Assurance (SA) til SQL Server, kan du udnytte din nuværende investering og spare op til 55 % med Azure Hybrid Benefit til SQL Server. Begge købsmodeller giver fordelene ved en fuldt administreret tjeneste såsom automatiserede sikkerhedskopieringer, softwareopdateringer og programrettelser.

 • De nye tjenesteniveauer giver en simpel konverteringsmetode online, som ligner den eksisterende proces med opgradering af databaser fra Standard- til Premium-tjenesteniveauer og omvendt. Denne konvertering kan sættes i gang med Portal, ARM, PowerShell, Azure CLI eller T-SQL.

 • Den vCore-baserede model faktureres på forudsigelig timebasis baseret på serviceniveau, klargjort compute i vCores, klargjort lager og sikkerhedskopiering i GB pr. måned samt forbrugt sikkerhedskopilager. Hvis sikkerhedskopieringen overstiger den samlede databasestørrelse (dvs. 100 % af databasens størrelse), vil der komme yderligere gebyrer. vCores-timer, konfigureret databaselager, forbrugt IO og sikkerhedskopilager udspecificeres på fakturaen, så det er nemmere at se i detaljer, hvilke ressourcer du har brugt. Sikkerhedskopilager på op til 100 % af den maksimale databasestørrelse er inkluderet, og herudover vil du blive faktureret i GB pr. måned forbrugt på en måned.

  Eksempel:

  • Hvis SQL-databasen findes i 12 timer på en måned, viser fakturaen et vCore-forbrug på 12 timer. Hvis SQL-databasen har klargjort yderligere 100 GB, vil fakturaen vise lagerforbrug i GB-enheder pr. måned på timebasis og antallet af IO'er forbrugt på en måned.

  Hvis SQL-databasen er aktiv i mindre end én time, faktureres du for hver time, databasen findes, med det højst valgte tjenesteniveau og det klargjorte lager samt de anvendte IO'er, der var gældende i den pågældende time, uanset forbrug, og om serveren var aktiv i mindre end én time.

  Eksempel:

  • Hvis du opretter en Managed Instance-server og sletter den fem minutter senere, opkræves du for en databasetime.
  • Hvis du opretter en Managed Instance på niveauet Generel med 8 vCores og umiddelbart derefter opgraderer den til 16 vCores, opkræves du betaling for de 16 vCores den første time.
 • Hvis du øger opbevaringsperioden for din sikkerhedskopi, øger du det sikkerhedskopilager, der forbruges af din instans.

  I den vCore-baserede model er der ingen yderligere omkostninger forbundet med et sikkerhedskopilager for op til 100 % af dit samlede klargjorte databaselager. Der opkræves et gebyr for yderligere forbrug af sikkerhedskopilager i GB pr. måned. Hvis størrelsen på dit databaselager f.eks. er 100 GB, får du 100 GB sikkerhedskopi uden yderligere omkostninger. Hvis sikkerhedskopien er 110 GB, skal du betale for de ekstra 10 GB.

  I den DTU-baserede model er omkostningerne forbundet med et sikkerhedskopilager inkluderet i den samlede pris, og den maksimale opbevaringsperiode for en database afhænger af serviceniveauet.

  Se dokumentationen for at få mere at vide om sikkerhedskopilager til tidsbestemt gendannelse.

 • I både de vCore-baserede og de DTU-baserede modeller faktureres forbruget i GB pr. måned.

  Se dokumentationen for at få mere at vide om sikkerhedskopilager til opbevaring på lang sigt.

 • Der er ingen ekstra gebyrer for udgående og indgående netværksdata under den offentlige prøveversion. Der opkræves yderligere gebyrer, når tjenesten bliver tilgængelig offentligt.

 • Antag, at en S3-database har 1 TB klargjort. Den mængde lager, der er inkluderet med S3, er 250 GB, så den ekstra mængde lager er 1024 GB -250 GB = 774 GB. Enhedsprisen for ekstra lager på Standard-niveauet er ca. $-/GB/måned, og prisen for det ekstra lager er derfor 774 GB * $-/GB/måned = $- pr. måned. Derfor er den samlede pris for S3-databasen $- pr. måned for DTU'er + $- pr. måned for ekstra lager = $- pr. måned.
 • Antag, at en 125 eDTU Premium-pulje har 1 TB klargjort. Den mængde lager, der følger med en Premium-pulje på 125 eDTU'er, er 250 GB, så den ekstra mængde lager er derfor 1024 TB – 250 GB = 774 GB. Enhedsprisen for det ekstra lager på Premium-niveauet er ca. $-/GB/måned, så prisen for det ekstra lager er 774 GB * $-/GB/måned = $- pr. måned. Den samlede pris for puljen er derfor $- pr. måned for pulje-eDTU'er + $- pr. måned for ekstra lager = $- pr. måned.

Priser for Azure SQL Database – serveruafhængig

 • Den største forskel mellem det serveruafhængige og det klargjorte beregningsniveau er klargøringen og faktureringen af beregningsressourcer. På det serveruafhængige beregningsniveau skaleres beregningsressourcer dynamisk op eller ned på baggrund af arbejdsbelastningens krav, og ressourcerne faktureres pr. sekund og afbrydes midlertidigt i perioder med inaktivitet. På det klargjorte beregningsniveau køber kunden en bestemt mængde beregningsressourcer og faktureres for dem på timebasis.

  Det serveruafhængige beregningsniveau er generelt mere velegnet til enkelte databaser med variable forbrugsmønstre afbrudt af perioder med inaktivitet eller databaser med et beregningsressourceforbrug, der er vanskeligt at forudsige. Med sådanne databaser er det muligt at opnå besparelser pga. den sekundvise fakturering, der er baseret på den mængde beregningsressourcer, der benyttes.

  Det klargjorte beregningsniveau er generelt mest velegnet til:

  • Enkelte databaser med et mere ensartet og mere omfattende beregningsforbrug over tid. Databaser med dette forbrugsmønster er generelt billigere på det klargjorte beregningsniveau.
  • Flere databaser med et varierende og uforudsigeligt beregningsforbrug kan konsolideres i en fleksibel gruppe for at opnå en bedre optimering af prisen.
 • Der tilbydes en serveruafhængig løsning til vCore-baserede enkelte databaser på tjenesteniveauet Generel.

 • Den samlede regning er summen af regningen for beregning og regningen for lagring.

  Beregning faktureres pr. sekund på baggrund af det faktiske forbrug af beregningsressourcer (se næste spørgsmål for at få flere detaljer: "Hvordan beregnes regningen for beregning på det serveruafhængige beregningsniveau?").

  Faktureringen for lagring inden for et givent tjenesteniveau er den samme for både serveruafhængige og klargjorte beregningsniveauer.

 • Beregning faktureres pr. sekund baseret på det faktiske forbrug med forbehold for fakturering af minimummængden af klargjorte beregningsressourcer, mens databasen er online.

  Mængden af beregning, der faktureres hvert sekund, er baseret på den maksimale mængde CPU og hukommelse, der anvendes hvert sekund. For at kunne sammenligne CPU med hukommelse til faktureringsformål er hukommelse normaliseret i enheder af vCores ved at skalere mængden af hukommelse i GB med 3 GB pr. vCore igen. Hvis den mængde CPU og hukommelse, der anvendes, er mindre end den klargjorte minimummængde, faktureres den klargjorte mængde. Når databasen er afbrudt midlertidigt, betaler kunderne ingenting for beregning, og det er kun lagringen, der faktureres.

  Kunderne kan konfigurere den tilgængelige mængde beregningskapacitet (min vCores og maks. vCores) for databasen og perioden med inaktivitet, før en database afbrydes midlertidigt (automatisk pause). Se dokumentationen for at få flere oplysninger.

  Lad os f.eks. antage, at du konfigurerer det minimum antal vCores som 1, det maksimale antal vCores som 4 og den automatiske pause som 6 timer. Denne konfiguration svarer til en minimumhukommelse på omkring 6 GB og en maksimal hukommelse på 12 GB. I nedenstående tabel vises din regning, hvis forbruget varierer på følgende måde i en periode på 12 time:

  Varighed Den anvendte mængde CPU (vCores) Den anvendte mængde hukommelse (GB) Fakturerede vCores Fakturerede vCore-sekunder
  1 minut (60 sekunder) 1,5 3 1,5 (baseret på den anvendte mængde CPU) 1 90
  1 minut (60 sekunder) 4 9 4 (baseret på den anvendte mængde CPU) 240
  1 minut (60 sekunder) 0,5 12 4 (baseret på den anvendte mængde hukommelse) 240
  6 timer (21.600 sekunder) 0 2 1 (baseret på minimumressourcer for beregning) 2 21.600
  5 timer 56 minutter (21.360 sekunder) 0 0 0 (databasen afbrydes midlertidigt efter en automatisk pause på 6 time) 0
  1 minut (60 sekunder) 0,5 9 3 (baseret på den anvendte mængde hukommelse) 180
  Total: 12 timer Total: 22.350

  1 Den anvendte mængde CPU (1,5 vCores) er større end den anvendte mængde hukommelse baseret på 3 GB pr. vCore (3 GB delt med; 3 vCores pr. GB = 1 vCore). 1,5 vCores faktureres derfor.

  2 Den anvendte mængde CPU (0 vCores) og den anvendte mængde hukommelse efter skalering baseret på 3 GB pr. vCore (2 GB delt med; 3 vCores pr. GB = 0,67 vCores) er begge dele lavere end det minimale antal beregningsressourcer (1 vCore). 1 vCore faktureres derfor.

  Den samlede regning for beregning i denne 12-times periode er $-.

Azure Hybrid Benefit til SQL Server

 • Azure Hybrid Benefit til SQL Server hjælper dig med at få størst mulig værdi af dine nuværende licensinvesteringer og sætte skub i din overførsel til cloudmiljøet. Azure Hybrid Benefit til SQL Server er en Azure-baseret fordel, som gør det muligt for dig at bruge dine SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance til at betale en reduceret pris ("grundtakst") på SQL Database. AHB til SQL Server fås til alle vCore-baserede muligheder: MI, enkelt database og fleksibel gruppe. Du kan anvende denne fordel, selvom varenummeret ikke er aktivt, men vær opmærksom på, at grundtaksten er gældende, fra det tidspunkt hvor du vælger den i portalen. Der gives ikke kredit med tilbagevirkende kraft.

  Du kan aktivere Azure Hybrid Benefit via Azure Portal ved at vise, at du har tilstrækkelige aktive licenser med Software Assurance. Azure Hybrid Benefit fungerer som følger:

  • Hvis du har licenser pr. kerne af typen Standard Edition med Software Assurance, kan du få én vCore på niveauet Generel eller Hyperskalering for hver licenskerne, du ejer i det lokale miljø.
  • Hvis du har licenser pr. kerne af typen Enterprise Edition med Software Assurance, kan du få én vCore i muligheden Forretningskritisk for hver licenskerne, du ejer i det lokale miljø. Bemærk! AHB til SQL Server til muligheden Forretningskritisk er kun tilgængelig for kunder med Enterprise Edition.
  • Hvis du har de stærkt virtualiserede licenser pr. kerne af typen Enterprise Edition med Software Assurance, kan du få 4 vCores på niveauet Generel eller Hyperskalering for hver licenskerne, du ejer i det lokale miljø. Dette er en unik fordel ved virtualisering, der kun er tilgængelig i Azure.

  Azure Hybrid Benefit er ikke tilgængelig i det serveruafhængige beregningsniveau for SQL Database.

 • Virtualiseringsfordelen gælder for virtualiserede arbejdsbelastninger på vCore-baserede Azure SQL Database. Brug den til at konvertere 1 licenskerne i SQL Enterprise Edition med aktiv Software Assurance for at få op til 4 vCores på niveauet Generel eller Hyperskalering til grundtaksten. Det gør det yderst økonomisk at flytte virtualiserede programmer til vCore-baserede SQL Database-muligheder. Hvis du f.eks. har 4 kernelicenser i SQL Enterprise Edition, kan du modtage op til 16 vCores Generel til grundtaksten.

 • Dine licenser skal bruges enten i det lokale miljø eller cloudmiljøet, men du har en frist på 180 dage, hvor du kan bruge licenser både lokalt eller i cloudmiljøet til at lette overførslen.

 • Nej. Azure Hybrid Benefit kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

 • Hvis du vil bruge Azure Hybrid Benefit til SQL Server, skal du have en aktiv Software Assurance. Hvis din Software Assurance udløber, og du ikke fornyer den, flyttes du til prisen, hvor licensen er inkluderet, for den respektive SKU.

Reserveret kapacitet i Azure SQL Database

 • Med reserveret kapacitet i Azure SQL Database kan du spare op til 33 %1 i forhold til priser med en inkluderet licens ved at forudbetale for din SQL Database-beregningskapacitet over et eller tre år. Det er en udvidelse af Azures priser for reservation, som også inkluderer Azures reserverede instanser af VM.

  I dag kan kunder med en aktiv Software Assurance spare op til 55 % ved at bruge Azure Hybrid Benefit til SQL Server med den nye vCore-baserede købsmodel i SQL Database. Og nu, hvor reserveret kapacitet understøttes for enkelte databaser, fleksible grupper og administrerede forekomster, kan du opnå endnu større besparelser, når du kombinerer din Azure Hybrid Benefit med prisen på reserveret vCore, og dermed opnå en besparelse på op til 80 %2. Du kan reducere de samlede ejeromkostninger ved at kombinere reservationsprisen med priser med inkluderet licens for at forbedre dine budgetter og prognoser med en enkelt startbetaling, hvilket gør det nemt at beregne dine investeringer.

  Reservekapacitet er ikke tilgængelig i det serveruafhængige beregningsniveau for SQL Database.

  1 Besparelser baseret på otte vCore SQL Database Managed Instance General Purpose i området Det vestlige USA2, der kører 730 timer pr. måned. Besparelser beregnes ud fra en fuld pris efter behov (licens inkluderet) i forhold til 3 års reserveret kapacitet med inkluderet licens. De faktiske besparelser kan variere afhængigt af område, instansstørrelse og ydeevneniveau. Priser pr. maj 2018, kan ændres.

  2 Besparelser baseret på otte vCore SQL Database Managed Instance Business Critical i området Det vestlige USA2, der kører 730 timer pr. måned. Besparelser beregnes ud fra en fuld pris efter behov (licens inkluderet) i forhold grundtaksten med Azure Hybrid Benefit plus 3 års reserveret kapacitet. Besparelser omfatter ikke Software Assurance-prisen for SQL Server Enterprise-version, som kan variere afhængigt af EA-aftalen. De faktiske besparelser kan variere afhængigt af område, instansstørrelse og ydeevneniveau. Priser pr. maj 2018, kan ændres.

 • Reserveret kapacitet i Azure SQL Database er tilgængelig i alle offentlige Azure-områder undtagen Det nordlige Storbritannien. Hvis du allerede har vCore-baserede SQL-udrulninger i Det nordlige Storbritannien, og du ønsker at købe reserveret kapacitet til dem, kan du åbne en anmodning om hjælp og support, hvorefter vi ophæver blokeringen af dit abonnement i dette område. Reserveret kapacitet er i øjeblikket ikke tilgængelig i nationale clouds, som omfatter Azure Tyskland, Azure Amerikanske myndigheder og Kina.
 • Du kan købe reserveret kapacitet i SQL Database til en periode på ét år eller tre år med en enkelt startbetaling. Reservationer kan købes via https://portal.azure.com. Reservationsmenuen vises i venstre rude på Azure-portalen.
 • Omfanget af reserveret kapacitet i SQL Database er enten et enkelt abonnement eller et delt abonnement. Dette omfang styrer, hvor mange abonnementer der kan bruge den faktureringsfordel, der er knyttet til reservationen, og den styrer, hvordan reservationen anvendes på specifikke abonnementer. 

  En reservation, der er omfattet af et enkelt abonnement, betyder, at rabatten på den reserverede kapacitet kun gælder for SQL Database-ressourcer i det valgte abonnement.  

  En reservation, der er omfattet af et delt abonnement, betyder, at faktureringsfordelen for den kan deles på tværs af alle andre abonnementer i tilmeldingen (Enterprise Agreement-kunder) eller kontoen (Betalt efter forbrug-kunder) undtagen for MSDN-abonnementer i tilmeldingen eller ikke-Betalt efter forbrug-abonnementer på kontoen.

 • Start- og slutdatoerne for reservationen er baseret på købsdatoen og reservationens varighed. Fordelen træder øjeblikkeligt i kraft for alle eksisterende kørende udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen, afhængigt af hvor reservationen er gjort tilgængelig, f.eks. om det er omfattet af et enkelt abonnement eller delt på tværs af hele Azure-kontoen/-tilmeldingen. Ellers gælder reservationsfordelen, når du har nye udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen.
 • For EA-kunder trækkes køb af reserveret kapacitet altid først fra eventuelt tilgængelige økonomiske forpligtelser. Beløbet trækkes altid fra i den måned, som den reserverede kapacitet blev købt. I det tilfælde at du ikke har tilstrækkelig økonomisk forpligtelse, eller du slet ikke har nogen økonomisk forpligtelse, vises alle dine køb af reserveret kapacitet på næste faktura som overforbrug.

  For Web Direct-kunder vises opkrævninger for reserveret kapacitet på registrerede kreditkort eller på næste faktura, hvis der er angivet faktureringsvilkår på din konto.

 • Du kan se forbruget af reserveret kapacitet på siden "Usage Summary" under menuen "Reports" på EA-portalen (https://ea.azure.com). Der kan du se sektionen "Reservation", der viser forbruget af reserveret kapacitet. Derudover kan du finde oplysninger om forbrug af reserveret kapacitet i den fil med detaljerede forbrugsoplysninger (CSV), som du kan downloade fra EA-portalen (https://ea.azure.com). Feltet "Additional Info" hjælper dig med at identificere forbruget i forhold til den reserverede kapacitet.
 • Dine udrulninger kører fortsat, og de faktureres til en sats for brug efter behov, når den reserverede kapacitetsfordel udløber. Du modtager ikke længere prisfordelen ved reserveret kapacitet.
 • Ja, du modtager mailmeddelelser mindst 30 dage før udløb. Derudover kan du se oplysninger om reservationen på Azure-portalen.

Se dokumentationen vedrørende ofte stillede spørgsmål om SQL Database.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure SQL Database

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis