Se priser på offentlige IP-adresser

Prisfastsættelse af offentlige IP-adresser i Azure kan variere baseret på den SKU, kunden har valgt – Basic eller Standard – og typen af IP-adresse – dynamisk eller statisk. I tabellen nedenfor er prisstrukturen for offentlige IP'er opsummeret.

Bemærk! I Azure er der to forskellige udrulningsmodeller til oprettelse og arbejde med ressourcer: Resource Manager (ARM) og klassisk (ASM).

Type Basic (klassisk) Basic (ARM) Standard (ARM)
Dynamisk IP-adresse Første offentlige IP-adresse til cloudtjeneste: Gratis
Yderligere: $-/time1
$-/time I/T
Statisk IP-adresse $-/time $-/time $-/time
Præfiks for offentlig IP-adresse2 I/T I/T $- pr. IP-adresse/time3

1 Alle offentlige IP-adresser på instansniveau (ILPIP) faktureres til $-/time. Hver cloudtjeneste får en gratis offentlig IP-adresse. Yderligere offentlige IP-adresser faktureres til $-/time.

2Et præfiks til en offentlig IP-adresse er et interval af fortløbende offentlige IP-adresser.

3Præfikser til offentlige IP-adresser opkræves pr. IP-adresse pr. time. Så snart præfikset er oprettet, bliver du oprettet.

De anvendte grænser for IP-adresser er angivet i det komplette sæt grænser for netværk i Azure. Kontakt support for at hæve standardgrænserne baseret på forretningens behov (op til maksimumgrænserne).

Gentilknytning af offentlig IP-adresse

* Gælder kun for udrulning i udrulningsmodellen ASM/klassisk

Hver gang en reserveret IP-adresse knyttes til en ny cloudtjeneste, anses det for at være en gentilknytning. De første 100 gentilknytninger pr. måned er gratis. Alle øvrige gentilknytninger faktureres til $0.1 pr. gentilknytning.

Ofte stillede spørgsmål

 • I ARM-udrulningsmodellen er der ikke noget gebyr for dynamiske offentlige IP-adresser, når den tilknyttede virtuelle maskine har statussen "Stopped Deallocated". Der opkræves dog et gebyr for en statisk offentlig IP-adresse, uanset hvilken ressource der er tilknyttet. Du kan finde flere oplysninger om den statiske og den dynamiske allokeringsmetode i denne artikel.

  I den klassiske udrulningsmodel er der intet gebyr for offentlige IP-adresser på instansniveau, når den virtuelle maskine er stoppet-deallokeret.

 • I forbindelse med "statiske" offentlige IP-adresser i ARM-udrulningsmodellen og "reserverede" IP-adresser i ASM-udrulningsmodellen begynder faktureringen først i den anden time, efter du har oprettet IP-adressen. Det sker for at give tid til at tildele IP-adressen korrekt. Faktureringen ophører, når du sletter IP-adresseressourcen.

  For alle andre offentlige IP-adresser begynder faktureringen først, når den tilknyttede ressource aktiveres, og den stopper igen, når den tilknyttede ressource slettes eller får statussen "Stopped Dealloacted".

 • Ud over de funktioner, der følger med Basic-udgaven af den offentlige IP, giver Standard-udgaven af offentlig IP zonetolerance. Kombineret med Standard Load Balancer giver dette høj tilgængelighed og zonetolerance.

 • Hvis du har købt en offentlig IP-adresse før september 2017, er du på Basic-udgaven af offentlig IP.

 • Ja.

 • Det er en reserveret IP-adresse, der ikke bruges i en kørende installation. Der opkræves en symbolsk betaling (se pristabellen) for ubenyttede reserverede IP-adresser.

 • Nej, der opkræves ingen betaling, så længe der er én kørende virtuel maskine i en installation, og den reserverede IP-adresse er en af de fem inkluderede reserverede IP-adresser, der er i brug.

  Der opkræves derimod betaling for den reserverede IP-adresse, hvis alle virtuelle maskiner i installationen er i tilstanden "Stopped Deallocated".

 • I tabellen nedenfor kan du se timeprisen for præfikser afhængigt af størrelsen.

  IP-blok Antal IP-adresser Pr. time*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Timebaseret opkrævning baseret på prisen pr. individuel IP-adresse pr. time på $- multipliceret med antallet af IP-adresser i en blok.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.