Prisfastsættelse af Azure-filer

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Storage-konti i 12 måneder.

Azure Files giver mulighed for serveruafhængige filshares, der er tilgængelige via protokollerne SMB, NFS og FileREST. Azure-filshares kan monteres samtidigt af klienter i Azure VM'er eller fra arbejdsstationer i det lokale miljø, der kører Windows, macOS eller Linux. Derudover muliggør filsynkroniseringen i Azure cachelagring og synkronisering af Azure File-shares på Windows Servers til lokal adgang.

Udforsk indstillinger for Storage

Niveau Beskrivelse
Premium Premium-filshares giver mulighed for meget I/O-intensive arbejdsbelastninger med høj dataoverførselshastighed og lav ventetid. Premium-filshares tilbydes i et SSD-baseret lager (Solid-State Drive).
Transaktionsoptimeret Transaktionsoptimerede filshares giver mulighed for intensive transaktionsarbejdsprocesser, som ikke har brug for den ventetid, der tilbydes af Premium-filshares med ensartet ventetid. Transaktionsoptimerede filshares er velegnede til programmer, der kræver fillager eller til back end-lagring.
Varmt Varme filshares tilbyder lagring, der er optimeret til fildelingsscenarier til generelle formål som f.eks. teamdelinger og Azure Filsynkronisering.
Koldt Kolde filshares tilbyder et omkostningseffektivt lager, der er optimeret til lagring af onlinearkiver. Azure Filsynkronisering kan også være en god løsning til arbejdsbelastninger med lavere afgang.

Premium-filshares er tilgængelige via kontotypen FileStorage-lager. Priser på Premium-filshares er baseret på et klargjort antal GiB og inkluderer alle transaktionsomkostninger. Du kan konfigurere dine Premium-delinger på baggrund af din lagerstørrelse, IOPS og dine krav til gennemløb. Hvis du vil have mere at vide, skal du se klargøring af Premium-filshares.

Standardfilshares er tilgængelige på lagerkonti til generelle formål. v2-lagerkonti til almindelige formål tilbyder de nyeste Azure Files-funktioner, herunder varme og kolde niveauer, og anbefales til alle brugere. Overførselsoptimerede filshares er tilgængelige både på v1- og v2-lagerkonti til generelle formål. Priser for standardfilshares er baseret på forbrug, og basislager og transaktionsomkostninger faktureres derfor separat.

Priser for datalagring

Herunder finder du priserne for datalagring i Azure-filshare angivet som månedlige betalinger pr. GiB gemte data. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

Premium Transaktionsoptimeret Varmt** Koldt**
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
$- pr. klargjort GiB* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
$- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet I/T I/T
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
$- pr. klargjort GiB* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
$- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet I/T I/T
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* I/T I/T I/T
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T I/T I/T I/T
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet I/T I/T

* Den klargjorte størrelse på en Premium-filshare er angivet efter kvoten for shares. Hvis du reducerer størrelsen af de klargjorte delinger til mindre end de anvendte GiB, faktureres du for de anvendte GiB for Premium-delinger. Hvis du vil have mere at vide, skal du se klargøring af Premium-filshares.

** De varme og kolde niveauer er i øjeblikket tilgængelige i et begrænset antal regioner. Du kan finde flere oplysninger på siden om områdetilgængelighed for kolde/varme niveauer.

Filshares, der er blevet slettet blødt, faktureres altid på baggrund af forbrugte i stedet for klargjorte GiB. Blødt slettede Standard-filshares faktureres til samme takst som liveshares. Blødt slettede Premium-filshares faktureres til den pris, der opkræves for snapshots. Få mere at vide om blød sletning.

Priser for transaktioner og dataoverførsel

For såvel SMB- som REST-handlinger betales transaktionsomkostninger i forhold til din Azure-filshare, hvor handlingerne dækker f.eks. optælling af en mappe eller læsning af en fil. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

Premium Transaktionsoptimeret Varmt Koldt
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
I/T $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
I/T $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
I/T $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
I/T $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- I/T I/T
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- I/T I/T
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- I/T I/T
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet $- I/T I/T
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T I/T
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- I/T I/T
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- I/T I/T
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- I/T I/T
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet I/T I/T I/T
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T I/T
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet I/T I/T I/T
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet I/T I/T I/T
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet I/T I/T I/T
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet I/T I/T I/T
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T I/T

Priser, der er markeret som I/T, angiver, at redundansmuligheden ikke er tilgængelig i det valgte område. Bemærk! Filhandlinger, der resulterer i, at data overføres uden for et Azure-datacenter, medfører yderligere opkrævninger for udgående dataoverførsel.

Priser, der er markeret som I/T, angiver, at redundansmuligheden ikke er tilgængelig i det valgte område. Azure File understøtter ikke læseadgang til geografisk redundant lager (RA-GRS) i nogen områder på nuværende tidspunkt. Filshares i RA-GRS-lagerkontoen faktureres til GRS-priser. Bemærk! Filhandlinger, der resulterer i, at data overføres uden for et Azure-datacenter, medfører yderligere opkrævninger for udgående dataoverførsel

Priser for filsynkronisering

Dette er de omkostninger, der er forbundet med synkronisering af dine filer fra Windows-servere til Azure-filshares i cloudmiljøet. Få mere at vide om Azure-filsynkronisering.

Den fulde pris for Azure Filsynkroniseringstjenester bestemmes af det antal servere, der er forbundet til cloudslutpunktet (Azure-fileshare), plus de bagved liggende omkostninger for Azure Files (herunder gebyrer for lagring og adgang) samt udgående dataoverførsel.

Det faste månedlige gebyr pr. server er vist nedenfor.

Pris pr. måned
Synkroniseringserver* $-

*En gratis synkroniseringsserver pr. lagersynkroniseringstjeneste. Ved synkronisering bruges filhandlinger til at synkronisere dine data efter cloudmiljøet og andre servere, og du faktureres for alle handlinger, der genereres i synkroniseringsprocessen. Antallet af filhandlinger, der genereres, og adgangsomkostninger, skaleres efter antallet af filændringer på serveren og antallet af servere, som skal holdes synkroniserede.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage-konti

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.