Azure Storage-priser

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Sådan kan de sammenlignes:

Lokalt redundant lager (LRS) Zoneredundant lager (ZRS) Geografisk redundant lager (GRS) Geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS)
Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS. Magen til LRS, plus afsendelse af flere asynkrone kopier til et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte Magen til GRS, plus læseadgang til et sekundært datacenter

Se siden Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

File Storage

File Storage er nu offentligt tilgængelig. Det bruger protokollen SMB 3.0, som er industristandard. Del filer mellem programmer, der kører på dine virtuelle maskiner ved hjælp af velkendte Windows-API'er eller filen REST API.

Få mere at vide

Storage-priser

Priserne dækker udgifterne til lagring af dine data i File Storage. De nedenfor angivne priser er de månedlige priser pr. GB lagret data. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

LRS GRS
$0.08 pr. GB $0.1 pr. GB

Priser for adgang

Priserne dækker udgifterne til HTTP-handlinger på dine File-data. Priserne kan variere, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.
LRS GRS
Handlinger af typen Put, Create Container (pr. 10.000) $0.015 $0.03
Handlinger af typen List (pr. 10.000) $0.015 $0.015
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis (pr. 10.000) $0.0015 $0.0015

Import/Export

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find og køb en plan
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag