Prisfastsættelse af Azure-filer

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data

Start din gratis Azure-konto, og få en $200-kredit i 30 dage. Derudover kan du nu få 12 måneders gratis adgang til Storage.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Se, hvordan de ser ud ved sammenligning i sektionen "Dataredundansmuligheder".

File Storage

Azure-filer har filshares i cloudmiljøet, som kan administreres fuldstændigt og med adgang via protokollen Server Message Block (SMB), som er standard i branchen. Azure-filshares kan monteres samtidigt via udrulninger i cloudmiljøet eller i det lokale miljø af Windows, macOS og Linux. Azure-filer gør det muligt at dele filer mellem programmer, der kører på dine virtuelle maskiner ved hjælp af velkendte Windows-API'er eller filen REST API. Derudover muliggør filsynkroniseringen i Azure cachelagring og synkronisering af Azure-filshares på Windows Servers til lokal adgang.

Få mere at vide

Storage-priser

Priserne dækker udgifter til lagring af dine data i Azure-filshares. De nedenfor angivne priser er de månedlige priser pr. GB lagret data. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

LRS GRS
$- pr. GB $- pr. GB

Priser for adgang

Der påløber transaktionsomkostninger for både SMB- og REST-drift i forhold til dit Azure-filshare. Der er omkostninger til drift som f.eks. optælling af en mappe eller læsning af en fil i henhold til de data, du har lagret på et Azure-filshare. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

LRS GRS
Handlinger af typen Put, Create Container (pr. 10.000) $- $-
Handlinger af typen List (pr. 10.000) $- $-
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis (pr. 10.000) $- $-
Azure-filer understøtter på nuværende tidspunkt ikke ZRS og RA-GRS. Filshares i RA-GRS-lagerkontoen faktureres til GRS-priser.
Bemærk! Filhandlinger, der resulterer i, at data overføres uden for et Azure-datacenter, medfører yderligere opkrævninger for udgående dataoverførsel.

Priser for filsynkronisering *prøveversion

Det er omkostninger vedrørende synkronisering af dine filer fra Windows-servere til Azure-filshares i cloudmiljøet. Få mere at vide om Azure-filsynkronisering.

De samlede omkostninger for tjenesterne til filsynkronisering i Azure (AFS) bestemmes af antallet af servere, der har forbindelse til cloudmiljøets slutpunkt (Azure-filshare). Dette er ud over de underliggende omkostninger til fillager (herunder lager- og adgangsomkostninger) og udgående dataoverførsel.

Det faste månedlige gebyr pr. server er vist nedenfor.

Pris pr. måned for prøveversion (med 50 % rabat)
Synkroniseringserver* $-

*One sync server free per storage sync service. Sync uses file operations to sync your data to the cloud and other servers, and you will be billed for any operations that are generated in the sync process. The number of File operations generated and the access costs scale with the number file changes on the server and the number of servers that need to be kept in sync.

See Azure File Sync region availability

Import/eksport

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Dataredundansmuligheder

lokalt redundant lager Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter.
zoneredundant lager Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS.
geografisk redundant lager Det samme som lokalt redundant lager, men med flere asynkrone kopier i et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte.
geografisk redundant lager med læseadgang Det samme som geografisk redundant lager, men med læseadgang til det sekundære datacenter.

Se Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

 • Ja. Lagerkapacitet faktureres i enheder af den gennemsnitlige dagligt lagrede mængde data, i gigabyte (GB), over en månedlig periode. Hvis du f.eks. konsekvent har brugt 10 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, faktureres du for det gennemsnitlige forbrug på 5 GB lagerplads.

 • Lagerkonti konfigureres som standard til at være geografisk redundante. Du kan ændre disse indstillinger til geografisk redundant med læseadgang eller lokalt redundant på den klassiske Microsoft Azure Portal eller via tjenesteadministrations-API'en. Du kan også se status for portalen, når du bruger tjenesteadministrations-API'en.

 • Storage-konti debiteres for mindst 30 dage fra det tidspunkt, hvor tjenesten aktiveres. Hvis geografisk redundant lager med læseadgang f.eks. aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 5. maj, debiteres Storage-kontoen for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 30. maj. Herefter opkræves der for geografisk redundant lager.

  Hvis geografisk redundant lager med læseadgang aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 14. juni, opkræves der for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 14. juni. Fra 15. juni opkræves der for geografisk redundant lager.

Bloblager

 • En Blob Storage-konto er en konto beregnet specielt til lagring af data som blobs. Den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Storage-konti til generelle formål kan bruges til at lagre blobs, filer, diske, tabeller og køer.

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig. Se priserne.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder ordet "varm", "kold" eller "arkiv", betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis der på regningen for eksempel står "Standard IO – kold blok-blob (GB)", betyder det, at du bruger og betaler for Blob Storage-konti, mens "Standard IO – blok-blob (GB)" er den måler, der er knyttet til brug af blok-blobs på Storage-konti til generelle formål.

 • På Blob Storage-konti kan du indstille adgangsniveauet for en blob til Varmt, Koldt eller Arkiv. Prisen pr. lagret GB stiger fra Arkiv til Koldt til Varmt, og prisen for dataadgang stiger fra Varmt til Koldt til Arkiv. Adgangsniveauerne Arkiv og Koldt bør anvendes til data, der bruges sjældent og uregelmæssigt i henhold til kravene for lavere tilgængelighed i SLA. Hvis du ikke kender adgangsmønsteret for dine data, anbefaler vi, at du begynder med adgangsniveauet Varmt i mindst en måned og derefter tager stilling til, om du kan spare noget ved at skifte til Koldt eller Arkiv på baggrund af den faktiske brug.

 • Du bliver debiteret for datahentning, når du skifter indstilling på din Blob Storage-konto fra Koldt til Varmt. Hvis du for eksempel har 100 GB data på en Blob Storage-konto, og du skifter indstilling fra Koldt til Varmt, bliver du debiteret 100 * $0.01 = $1 for datahentning.

 • Nej. Hvis du skifter indstilling på din konto fra Varmt til Koldt, bliver du ikke debiteret for dataskrivning. Du bliver kun debiteret for dataskrivning, hvis du skriver data direkte til din Blob Storage-konto med adgangsniveauet Koldt.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område.

Disk Storage

 • Hvis den tomme disk på 100 GB understøttes af en Premium Storage-konto, opkræves du for en P0-disk (128 GB). Hvis der anvendes en anden type Storage-konto, debiteres du kun for den lagerplads, der bruges til at gemme de data, som skrives til disken, uanset hvilken diskstørrelse der er allokeret.

 • Ja. 99,9 % læse/skrivemulighed gælder også for Premium Storage-konti.

Fillager

 • Du faktureres kun for forbrugt lager og ikke for den angivne kvote.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto