Spring over navigation

Priser for Filer i Azure

Enkle, sikre og serveruafhængige professionelle cloudfilshares

Drag fordel af cloudmiljøets filshares, som kan administreres fuldstændigt og er tilgængelige via SMB- og NFS-protokoller, der er standard i branchen. Azure-filshares kan monteres samtidigt via udrulninger i cloudmiljøet eller i det lokale miljø af Windows, macOS og Linux. Azure-filshares kan også cachelagres på Windows Servers med Azure Filsynkronisering og få hurtig adgang tæt på, hvor dataene bruges.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Niveau Beskrivelse
Premium Premium-filshares giver mulighed for meget I/O-intensive arbejdsbelastninger med høj dataoverførselshastighed og lav ventetid. Premium-filshares tilbydes i et SSD-baseret lager (Solid-State Drive).
Transaktionsoptimeret Transaktionsoptimerede filshares giver mulighed for intensive transaktionsarbejdsprocesser, som ikke har brug for den ventetid, der tilbydes af Premium-filshares med ensartet ventetid. Transaktionsoptimerede filshares er velegnede til programmer, der kræver fillager eller til back end-lagring.
Varmt Varme filshares tilbyder lagring, der er optimeret til fildelingsscenarier til generelle formål som f.eks. teamdelinger og Azure Filsynkronisering.
Koldt Kolde filshares tilbyder et omkostningseffektivt lager, der er optimeret til lagring af onlinearkiver. Azure Filsynkronisering kan også være en god løsning til arbejdsbelastninger med lavere afgang.

Premium-filshares anvender en klargjort faktureringsmodel, hvor du betaler for den lagermængde, du ønsker, dit filshare skal have, uanset hvor meget du bruger. Standard-filshares (transaktionsoptimerede, varme og kolde) anvender en faktureringsmodel med betaling efter forbrug, hvor du betaler baseret på lagerforbrug, herunder lagrede data og transaktioner. Du kan få mere at vide om, hvordan fakturering fungerer for Azure Files, under Om Azure Files-fakturering.

Standardfilshares er tilgængelige på lagerkonti til generelle formål. v2-lagerkonti til almindelige formål tilbyder de nyeste Azure Files-funktioner, herunder varme og kolde niveauer, og anbefales til alle brugere. Overførselsoptimerede filshares er tilgængelige både på v1- og v2-lagerkonti til generelle formål. Priser for standardfilshares er baseret på forbrug, og basislager og transaktionsomkostninger faktureres derfor separat.

Datalager

I følgende tabel vises enhedsprisen for lager pr. GiB. Premium-filshares faktureres på baggrund af klargjort størrelse, uanset den forbrugte kapacitet. Standard-filer faktureres på baggrund af forbrug. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

Premium Transaktionsoptimeret Varmt Koldt
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
$- pr. klargjort GiB* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
$- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
$- pr. klargjort GiB* $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
$- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB $- pr. anvendt GiB
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet $- $-
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T $- pr. anvendt GiB I/T I/T
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet I/T I/T
Inaktive data (GiB pr. måned)
Lageromkostninger pr. GiB for en fils datastrøm.
I/T* I/T I/T I/T
Snapshots (GiB pr. måned)
Prisfastsættelse af snapshots dækker ekstra lageromkostninger i forbindelse med differentielle snapshots.
I/T I/T I/T I/T
Inaktive metadata (GiB pr. måned)
Omkostningerne til filsystemets metadata, der er knyttet til filer og mapper, f.eks. ACL'er (adgangskontrollister) eller andre egenskaber.
Inkluderet Inkluderet I/T I/T

* Den klargjorte størrelse på et Premium-filshare er angivet efter kvotefeltet via API'en. Hvis du reducerer størrelsen af de klargjorte delinger til mindre end de anvendte GiB, faktureres du for de anvendte GiB for Premium-delinger. Hvis du vil have mere at vide, skal du se klargøring af Premium-filshares.

Filshares, der er blevet slettet blødt, faktureres altid på baggrund af forbrugte i stedet for klargjorte GiB. Blødt slettede Standard-filshares faktureres til samme takst som liveshares. Blødt slettede Premium-filshares faktureres til den pris, der opkræves for snapshots. Få mere at vide om blød sletning.

NFS support for Azure Files is only available for the Premium tier.

Reservekapacitet

Reservekapacitet hjælper dig med at reducere dine omkostninger for datalager, idet du forpligter dig til ét års eller tre års forbrug af Azure Files. Reservekapacitet kan købes i intervaller af 10 TiB og 100 TiB med en forpligtelse på 1 eller 3 år. Alle priser er pr. måned. Du kan finde flere oplysninger under Om kapacitetsreservationer.

Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Premium Varmt Koldt Premium Varmt Koldt
10 TiB pr. måned I/T $- $- I/T $- $-
100 TiB pr. måned I/T $- $- I/T $- $-
10 TiB pr. måned $- $- $- $- $- $-
100 TiB pr. måned $- $- $- $- $- $-
10 TiB pr. måned $- $- $- $- $- $-
100 TiB pr. måned $- $- $- $- $- $-
10 TiB pr. måned I/T $- $- I/T $- $-
100 TiB pr. måned I/T $- $- I/T $- $-

Transaktioner og dataoverførsel

For såvel SMB- som REST-handlinger betales transaktionsomkostninger i forhold til din Azure-filshare, hvor handlingerne dækker f.eks. optælling af en mappe eller læsning af en fil. Priserne varierer, afhængigt af hvilken form for redundans du vælger.

Premium Transaktionsoptimeret Varmt Koldt
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
I/T $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
I/T $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
I/T $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
I/T $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- $- $-
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- $- $-
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet $- $- $-
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T $-
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T $-
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet $- I/T I/T
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet $- I/T I/T
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet $- I/T I/T
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet I/T I/T I/T
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T I/T
Skrivetransaktioner (pr. 10.000)
Skrivetransaktioner er alle handlinger, der ændrer en fils datastrøm. Denne kategori omfatter også filhåndteringshandlinger.
Inkluderet I/T I/T I/T
Listetransaktioner (pr. 10.000)
Listetransaktioner er alle handlinger, der optæller dele af filsharet, f.eks. visning af filer og mapper i et share.
Inkluderet I/T I/T I/T
Læsetransaktioner (pr. 10.000)
Læsetransaktioner er alle handlinger, der læser fra en fils datastrøm.
Inkluderet I/T I/T I/T
Alle andre handlinger (pr. 10.000)
Alle andre handlinger, der er knyttet til Azure Files (share, snapshot, mappe osv.) med undtagelse af slettehandlinger, der er gratis.
Inkluderet I/T I/T I/T
Hentning af data (pr. GiB)
Datahentning er et særligt gebyr, der kun gælder for hentning af data fra kolde lagre.
I/T I/T I/T I/T
Tidlig sletning (pr. GiB)
Gebyret for tidlig sletning er et særligt gebyr, der kun gælder for sletning af data fra et koldt lager inden for 30 dage efter den indledende oprettelse. Det er gratis at slette filer, der er ældre end 30 dage.
I/T I/T I/T I/T
GRS data transfer (pr. GiB)
Gebyret for GRS-dataoverførsel er for den båndbredde, der bruges til at replikere dataene til det sekundære Azure-område.
I/T $- $- $-

Priser, der er markeret som I/T, angiver, at redundansmuligheden ikke er tilgængelig i det valgte område. Bemærk! Filhandlinger, der resulterer i, at data overføres uden for et Azure-datacenter, medfører yderligere opkrævninger for udgående dataoverførsel.

Priser, der er markeret som I/T, angiver, at redundansmuligheden ikke er tilgængelig i det valgte område. Azure File understøtter ikke læseadgang til geografisk redundant lager (RA-GRS) i nogen områder på nuværende tidspunkt. Filshares i RA-GRS-lagerkontoen faktureres til GRS-priser. Bemærk! Filhandlinger, der resulterer i, at data overføres uden for et Azure-datacenter, medfører yderligere opkrævninger for udgående dataoverførsel

Filsynkronisering

Dette er de omkostninger, der er forbundet med synkronisering af dine filer fra Windows-servere til Azure-filshares i cloudmiljøet. Få mere at vide om Azure-filsynkronisering.

Den fulde pris for Azure Filsynkroniseringstjenester bestemmes af det antal servere, der er forbundet til cloudslutpunktet (Azure-fileshare), plus de bagved liggende omkostninger for Azure Files (herunder gebyrer for lagring og adgang) samt udgående dataoverførsel.

Det faste månedlige gebyr pr. server er vist nedenfor.

Pris pr. måned
Synkroniseringserver* $-
*En gratis synkroniseringsserver pr. lagersynkroniseringstjeneste. Ved synkronisering bruges filhandlinger til at synkronisere dine data efter cloudmiljøet og andre servere, og du faktureres for alle handlinger, der genereres i synkroniseringsprocessen. Antallet af filhandlinger, der genereres, og adgangsomkostninger, skaleres efter antallet af filændringer på serveren og antallet af servere, som skal holdes synkroniserede.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Filer i Azure

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Filer i Azure.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Filer i Azure-materiale.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner