Priser for Event Grid

Pålidelig, ikke-serverbaseret hændelseslevering i stor skala.

Event Grid er en fuldt administreret hændelsesrouting-tjeneste, der sikrer pålidelig meddelelseslevering i stor skala. Udviklere anvender Event Grid til at opbygge reaktive, hændelsesstyrede apps i en moderne, ikke-serverbaseret beregningsarkitektur, der fjerner forespørgsler, de tilhørende omkostninger og den tilhørende ventetid. Tilknytning fra én til mange, hvor en enkelt hændelse kan udløse flere handlinger, giver en ensartet oplevelse af hændelsesforbruget. En model, hvor der betales pr. aktivitet, supplerer og udbygger dine ikke-serverbaserede løsninger, så du kan fokusere på innovation i stedet for infrastruktur.

Event Grid Basic-niveau

Event Grid Basic-niveauet er prissat efter forbrug baseret på antal udførte aktiviteter. Aktiviteterne omfatter indgangshændelser til domæner eller emner, avanceret match, leveringsforsøg og styringsopkald. Prisfastsættelse på planen indbefatter en månedlig gratis bevilling af 100,000 handlinger.

Pris pr. million handlinger $-
Gratis brug pr. måned 100.000 aktiviteter

Event Grid priseksempel 1

En Azure Function er forbundet til Blob Storage via Event Grid for at bearbejde afbildninger, hver gang en ny afbildning tilføjes. I Blob-lagerbeholderen oprettes der fem mio. afbildninger – der hver især udløser funktionen via Event Grid.

 • Du udgiver fem mio. hændelser på Event Grid på en måned.
 • Alle hændelser udgives til 1 https-slutpunkter.
Antal aktiviteter
Udgivne hændelser1 5 million handlinger
Leveringsforsøg 5 million handlinger
Månedlig gratis bevilling - 100.000 aktiviteter
Aktiviteter i alt
Pris pr. million handlinger
9,9 millioner
x $-
Samlede månedlige omkostninger $-
1Hændelser faktureres pr. 64 KB dataenheder. Hændelser, der er større end 64 KB, faktureres som flere hændelser på 64 KB. En enkelt hændelse på 96 KB faktureres f.eks. som to separate hændelser på 64 KB.

Event Grid priseksempel 2

Indgående logger til Event Hubs sendes til opbevaring gennem Event Hubs Capture. Der sendes fem mio. logbatchhændelser af Event Grid til Logic Apps med henblik på overvågning. Alle hændelser sendes også til et af flere brugerdefinerede overvågningsslutpunkter, baseret på hændelsestypen og i nogle tilfælde også hændelsens oprindelse. En mio. af disse hændelser kræver avanceret matchning. Et af slutpunkterne oplever udfald, og nye forsøg er nødvendige for at gennemføre leveringen af hændelserne.

 • Du udgiver fem mio. hændelser på Event Grid på en måned.
 • Alle hændelser udgives til 2 https-slutpunkter.
 • En mio. af hændelserne kræver avanceret matchning.
 • 1 mio. af hændelserne krævede 2 leveringsforsøg.
Antal aktiviteter
Udgivne hændelser1 5 million handlinger
Leveringsforsøg 11 million handlinger (1 million for andet leveringsforsøg)
Avanceret match 1 million handlinger
Månedlig gratis bevilling - 100.000 aktiviteter
Aktiviteter i alt
Pris pr. million handlinger
16,9 millioner
x $-
Samlede månedlige omkostninger $-
1Hændelser faktureres pr. 64 KB dataenheder. Hændelser, der er større end 64 KB, faktureres som flere hændelser på 64 KB. En enkelt hændelse på 96 KB faktureres f.eks. som to separate hændelser på 64 KB.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned (Bemærk! Microsoft Support omfatter ikke support af Linux-billeder på Azure Marketplace, men i nogle tilfælde tilbyder Linux-udbydere support i henhold til ovenstående planer). Find en plan
 • Garanteret oppetid på 99,99 % eller derover. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • Aktiviteter i Event Grid omfatter alle indgangshændelser, avanceret match, leveringsforsøg og styringsopkald. Du faktureres pr. million aktiviteter, idet de første 100,000 aktiviteter er gratis hver måned.

 • Som standard kan du have op til 500 Event-abonnementer pr. emne som beskrevet i dokumentationen til Event Grid.

 • Standardgrænsen for brugerdefinerede emner er 100 pr. Azure-abonnement

 • Du kan have op til 1.000 Event Grid-abonnementer i prøveversionsperioden.

 • Vi understøtter i øjeblikket https-slutpunkter. Senere vil andre slutpunkter blive understøttet.

 • Event Grid udfører en eksponentiel reduktion for alle leveringer. Hvis din WebHook ikke returnerer en 2xx, begynder det nye forsøg med det samme. Når reduktionsintervallet når én time, vil nye forsøg blive udført hver time. Tjenesten holder op med at forsøge at levere hændelser efter 24 timer.

 • Event Grid lægger data i buffer i maksimalt 24 timer. Hændelserne slettes, når dette tidsrum udløber.

 • Hver del på 64 KB leverede data faktureres som 1 anmodning. F.eks. faktureres en enkelt hændelse på 256 KB som 4 hændelser.

 • Nej, domæner og emner behandles på samme måde med hensyn til fakturering. Indgang af en hændelse til Azure Event Grid-systemet er en aktivitet uanset indgangspunktet.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Event Grid

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.