Spring over navigation

Termer inden for cloudbaseret databehandling

kunstig intelligens (AI)

Et computersystems evne til at imitere menneskelig intelligens. Ved hjælp af matematik og logik simulerer computersystemet de ræsonnementer, som mennesker bruger til at lære af nye oplysninger og træffe beslutninger. Få mere at vide om kunstig intelligens (AI).

værktøjer til virksomhedsanalyse

Værktøjer, som trækker data ud af virksomhedssystemer og integrerer dem i et lager, f.eks. et datalager, for videre analyse. Analyseværktøjer dækker alt fra regneark med statistiske funktioner til avancerede værktøjer inden for datamining og modellering af forudsigelser. Få mere at vide om virksomhedsanalyseværktøjer.

værktøjer til Business Intelligence (BI)

Værktøjer, som behandler store mængder ustrukturede data i bøger, aviser, dokumenter, journaler, billeder, filer, mails, videoer osv. med henblik på at vise tendenser og identificere nye forretningsmuligheder. Få mere at vide om business intelligence-værktøjer.

cloud

En metafor for et globalt netværk, som oprindelig refererede til telefonnetværket og i dag refererer til internettet. Få mere at vide om cloudmiljøet.

cloud-bursting

En konfiguration mellem en privat cloud og en offentlig cloud. Hvis 100 procent af ressourcekapaciteten i en privat cloud anvendes, henvises overskydende trafik til den offentlige cloud ved hjælp af cloud bursting. Få mere at vide om cloud bursting.

cloudcomputing

En leveringsmodel for databehandlingsressourcer, hvor forskellige servere, programmer, data og andre ressourcer er integrerede og udbudt som en tjeneste via internettet. Ressourcer er ofte virtuelle. Få mere at vide om cloudbaseret databehandling.

typer af cloudcomputing

Der er tre primære typer cloudbaseret databehandling, og der kommer stadig flere til – Software som en service (SaaS) til webbaserede programmer, Infrastruktur som en service (IaaS) til internetbaseret adgang til lager og databehandling samt Platform som en service (PaaS), som giver udviklere værktøjerne til at bygge og hoste webprogrammer. Få mere at vide om typer af cloudbaseret databehandling.

cloudtjenesteudbyder

En virksomhed som tilbyder en cloudbaseret platform-, infrastruktur-, program- eller lagertjeneste – ofte gratis. Få mere at vide om cloudtjenesteudbydere.

skylager

En tjeneste, som giver dig mulighed for at gemme data ved at overføre data via internettet eller et andet netværk til et andet lagersystem, som drives af tredjepart. Få mere at vide om cloudlager.

computernetværk

Gruppe af forbundne computere, som samarbejder for at udføre store opgaver, f.eks. analyse af et stort sæt data samt i forbindelse med vejrmodellering. Med cloudbaseret databehandling kan du samle og anvende store computernetværk i bestemte perioder og til bestemte formål og kun betale for forbrug, så du sparer tid og udgifter på anskaffelse og installation af de nødvendige ressourcer. Få mere at vide om gitterbehandling.

database-sharding

En form for partitionering, der giver dig mulighed for at opdele din store database i mindre databaser, som kan administreres hurtigere og nemmere på tværs af servere. Få mere at vide om databasesharding.

DevOps

Foreningen af mennesker, processer og teknologi for at skabe en kontinuerlig levering af værdi til kunder. DevOps-øvelsen samler udviklings- og driftsteams for at sætte skub i softwareleveringen og for at gøre produkterne mere sikre og pålidelige. Få mere at vide om DevOps.

elastisk databehandling

Evnen til dynamisk at klargøre computerbehandling, hukommelse og lagerressourcer med henblik på at opfylde forskellige behov uden at bekymre sig om kapacitetsplanlægning og teknik i perioder med spidsbelastning. Få mere at vide om elastisk databehandling.

hybridsky

En cloud, som indeholder offentlige og private clouds, som er forbundet af en teknologi, som tillader deling af data og programmer mellem de forskellige clouds. En hybridcloud giver virksomheder større fleksibilitet i forbindelse med op- og nedskalering samt tilbyder flere udrulningsmuligheder. Få mere at vide om databehandling i hybridcloudmiljøet.

infrastruktur som en service (IaaS)

Et virtuelt computermiljø, som leveres som en service via internettet af en udbyder. Infrastrukturen kan indeholde servere, netværksudstyr og software. Kaldes også hardware som en service (HaaS). Opdag fordelene ved IaaS.

maskinel indlæring

Processen, hvor matematiske modeller bruges til at forudsige resultater i forhold til et sæt instruktioner. Det kan du gøre ved at identificere mønstre i data, oprette en analysemodel og bruge den til at foretage forudsigelser og beslutninger. Maskinel indlæring har en vis lighed med den måde, mennesker lærer på, idet øget viden kan øge nøjagtigheden. Få mere at vide om maskinel indlæring.

algoritmer til maskinel indlæring

Hjælp datateknikerne med at identificere mønstre i datasæt. Algoritmer til maskinel indlæring er valgt på baggrund af det ønskede resultat – forudsigelse af værdier, identificering af afvigelser, søgning efter struktur eller fastlæggelse af kategorier – og de er ofte delt i algoritmer, der bruges til overvåget indlæring, og algoritmer, der bruges til ikke-overvåget indlæring. Få mere at vide om algoritmer til maskinel indlæring.

Microsoft Azure

En cloudplatform fra Microsoft, som omfatter en samling af integrerede tjenester, herunder Infrastruktur som en service (IaaS) og Platform as a service (PaaS). Få mere at vide om Azure.

middleware

Software, der ligger mellem et operativsystem og de programmer, som kører på det. Softwaren muliggør kommunikation og dataadministration i forbindelse med distribuerede programmer som cloudbaserede programmer, så der f.eks. kan opnås adgang til data i en database via en anden database. Webservere, programservere og CMS-systemer er eksempler på middleware. Få mere at vide om middleware.

NoSQL

NoSQL er en række ikke-relationelle databaseteknologier, som er udviklet med unikke egenskaber til at håndtere store mængder ustrukturerede data, der ændrer sig. Med NoSQL-teknologien får du dynamisk skema, horisontal skalering og mulighed for at gemme og hente data som søjler, grafer, nøgleværdier eller dokumenter. Få mere at vide om NoSQL.

Platform as a Service (PaaS)

En databehandlingsplatform (operativsystem og andre tjenester), som leveres som en tjeneste via internettet af en udbyder. Et eksempel er et programudviklingsmiljø, som du kan abonnere på og anvende med det samme. Azure tilbyder PaaS. Opdag fordelene ved PaaS.

privat cloud

Tjenester som tilbydes via internettet eller via et privat internt netværk til udvalgte brugere og ikke til offentligheden Få mere at vide om databehandling i det private cloudmiljø.

offentlig sky

Tjenester som tilbydes det offentlige internet og som er tilgængelige for alle, som gerne vil købe dem. Få mere at vide om databehandling i det private cloudmiljø.

software som en service (SaaS)

Et program som leveres via internettet af en udbyder. Kaldes også et hosted program. Programmet skal ikke købes, installeres eller køres på brugerens egen computer. SaaS-udbydere blev tidligere kaldt ASP’er (programtjenesteudbydere) Opdag fordelene ved SaaS.

serverløs databehandling

En databehandlingsmodel hvor cloududbyderen klargør og administrerer servere. Den gør det muligt for udviklere at bruge mere tid på at oprette apps og mindre tid på infrastruktur. Få mere at vide om serverløs databehandling.

virtuel maskine

En computerfil (ofte kaldet et billede), som opfører sig som en reel computer. Flere virtuelle maskiner kan køre samtidig på den samme fysiske computer. Få mere at vide om virtuelle maskiner.

virtualisering

Oprettelse af en virtuel i stedet for en fysisk version af et databehandlingsmiljø, herunder computerhardware, operativsystem, lagerenheder osv. Få mere at vide om virtualisering.

Kan vi hjælpe dig?