Priser for Azure Synapse Analytics

Ubegrænset analysetjeneste med en hidtil uset hurtig levering af indsigt

Azure Synapse er en ubegrænset analysetjeneste, der kombinerer datalagring til virksomhedsbrug og analyser af big data. Du får friheden til at sende forespørgsler om data på dine egne betingelser ved hjælp af enten serveruafhængige ressourcer eller klargjorte ressourcer – i stor målestok. Azure Synapse forener disse to verdener med en samlet oplevelse til indtagelse, forberedelse, administration og levering af data, så de er øjeblikkelig klar til brug til business intelligence og til maskinelle indlæringsbehov.

Priser på Azure Synapse

Nedenfor kan du se prisoplysningerne for implementering af et data warehouse for virksomheder ved hjælp af Azure Synapse (tidligere Azure SQL Data Warehouse). Der er ingen prisændring i forbindelse med data warehouse-arbejdsbelastninger for eksisterende SQL Data Warehouse-kunder.

Hvis du vil have adgang til de nye offentlige prøveversioner, der er tilgængelige i Azure Synapse Studio, kan du finde priserne ved at rulle til sektioner med (prøveversion) i titlen eller gå direkte til dem ved hjælp af nedenstående til/fra-linje. Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge. I den offentlige prøveperiode vil der ikke være omkostninger forbundet med klargøring af et Azure Synapse-arbejdsområde. Aktivering af et administreret virtuelt netværk og kundeadministrerede nøgler kan medføre et arbejdsområdegebyr efter udløb af den offentlige prøveperiode. Priser på arbejdsområder med yderligere funktioner annonceres på et senere tidspunkt.

Få mere at vide om Azure Synapse (prøveversion af arbejdsområder).

Azure Synapse SQL (generelt tilgængelig)

Professionelle data warehouse-funktioner, der er generelt tilgængelige i dag (tidligere Azure SQL Data Warehouse).

Azure Synapse SQL (generelt tilgængelig) giver en mere detaljeret T-SQL-oplevelse med interaktive og forudsigende analyser samt batch- og streaminganalyser. Funktionen anvender en udskaleringsarkitektur til distribution af databehandling på tværs af flere noder. Beregning er adskilt fra lageret, hvilket giver dig mulighed for at skalere beregninger uafhængigt af dataene i systemet.

Nedenfor kan du se prisoplysningerne for implementering af et data warehouse for virksomheder ved hjælp af Azure Synapse (tidligere Azure SQL Data Warehouse).

Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge.

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed. Denne prissætning er for klargøring af ressourcer fra det generelt tilgængelige ressourcecenter for Azure Synapse (tidligere SQL Data Warehouse).

Tjenesteniveau DWU Pay as you go Reserveret i 1 år
(% besparelser)
Reserveret i 3 år
(% besparelser)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Få mere at vide om priser for Azure-reservationer og reserveret kapacitet for datalagringsressourcer for virksomheder med Azure Synapse Analytics.

Adskiller beregning og lagring for at fastsætte uafhængige og elastiske størrelser for ressourcer. Designet til jævnlige skaleringshandlinger for at administrere forbrugt beregning og "burst"-scenarier i clouden. Tilbyder laveste startskaleringspunkt.

Tjenesteniveau DWU Pris
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Standard Udgåendeudgifter anvendes.

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB behandlede data ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure SQL Database Threat Detection giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er bygget ind i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser.

SQL Database Threat Detection integrerer vigtige beskeder med Azure Security Center, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center på Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Du kan finde flere oplysninger på siden med priser for Azure Security Center.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.
 • Garanteret oppetid på 99,9 % for Azure Synapse Analytics (ekskl. områder, der kun har prøveversionen). Læs SLA'en.

Azure Synapse SQL (prøveversion)

Forespørg om og analysér data fra din datasø og dit data warehouse med T-SQL ved hjælp af både serveruafhængige og klargjorte forbrugsmodeller.

Azure Synapse SQL (prøveversion) giver en mere detaljeret T-SQL-oplevelse med interaktive og forudsigende analyser samt batch- og streaminganalyser. Brugerne har fleksibiliteten til at vælge at bruge klargjorte og serveruafhængige ressourcer. Det giver kunderne mulighed for at bruge velkendt SQL til krævende og forudsigelige arbejdsprocesser, f.eks. data warehousing, og på tværs af deres datasø i forbindelse med undersøgelsesanalyser – alt sammen fra den samme tjeneste.

Du kan finde prisoplysninger om både klargjorte og serveruafhængige ressourcer nedenfor.

Der er ingen prisændring i forbindelse med data warehouse-arbejdsbelastninger for eksisterende SQL Data Warehouse-kunder. Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge.

Serverfri

Denne funktionalitet gør det muligt at betale pr. forespørgsel og bruge T-SQL til at forespørge om data fra din datasø på Azure i stedet for at klargøre ressourcer på forhånd.

Pris
Serverfri $- pr. TB behandlede data

Denne prisfastsættelse er specifik for forespørgsel om data fra din datasø. Hvis du vil have oplysninger om lagerpriser, kan du se på siden med priser for Azure Data Lake Storage.

Klargjorte ressourcer med beregningsoptimeret Gen2

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed. Denne prisfastsættelse er for klargøring af ressourcer fra prøveversionen af arbejdsområdet i Azure Synapse.

Tjenesteniveau DWU Pris
DW100c 100 $-
DW200c 200 $-
DW300c 300 $-
DW400c 400 $-
DW500c 500 $-
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-

Få mere at vide om priser for Azure-reservationer og reserveret kapacitet for datalagringsressourcer for virksomheder med Azure Synapse Analytics.

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB behandlede data ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure SQL Database Threat Detection giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er bygget ind i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser.

SQL Database Threat Detection integrerer vigtige beskeder med Azure Security Center, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center på Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Du kan finde flere oplysninger på siden med priser for Azure Security Center.

SLA

SLA'en gælder ikke for tjenester i prøveperioden. Få mere at vide.

Integration med Apache Spark (prøveversion)

Opret og konfigurer nemt Apache Spark-grupper til Azure Synapse.

Udfør behandlingsopgaver for big data med Apache Spark integreret direkte i Azure Synapse.

Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge.

Type Pris
Hukommelsesoptimeret $- pr. vCore-time

Du kan få flere oplysninger om Apache Spark-integration i Azure Synapse i dokumentationen.

SLA

SLA'en gælder ikke for tjenester i prøveperioden. Få mere at vide.

Azure Synapse Pipelines (prøveversion)

Konstruer nemt ETL- og ELT-processer uden kode i det intuitive visuelle miljø, eller skriv din egen kode.

Priser på Azure Synapse Pipelines beregnes på baggrund af:

 • Pipelineorkestrering og udførelse
 • Dataflowkørsel og -fejlfinding
 • Antallet af Data Factory-handlinger, f.eks. oprettelse af pipelines og pipelineovervågning

Pipelines er kontrolflow af diskrete trin, der refereres til som aktiviteter. Datapipelines kan være cloudhostet eller selvhostet. Du betaler for orkestrering af datapipeline efter aktivitetskørsel og for aktivitetsudførelse efter timer til integrationskørsel. Integrationskørslen, der sker uden server i Azure og lokalt i hybride scenarier, sørger for de beregningsressourcer, der bruges til at udføre aktiviteterne i en pipeline. Udførelse sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge.

Datapipelines (prøveversion)

Type Pris for hosting på Azure Pris for selvhosting
Aktivitetskørsel til orkestrering $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler
Dataflytning $-/time $-/time
Integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time $-/time
Ekstern integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time $-/time
Læse/skrivehandlinger $- pr. 50.000 handlinger $- pr. 50.000 handlinger
Overvåger driften $- pr. 50.000 handlinger $- pr. 50.000 handlinger

Data Flow (prøveversion)

Dataflow er visuelt designede komponenter, som muliggør datatransformationer i stor målestok. Data Flow er i øjeblikket tilgængelig som offentlig prøveversion. Du betaler for kørslen af Dataflow-klyngen og fejlfindingstiden pr. vCore-time.

Minimumstørrelsen for klynger i forbindelse med kørsel af Dataflow er 8 vCores. Gebyrer for kørsel og fejlfinding sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Type Pris
Beregningsoptimeret $- pr. vCore-time
Generelt formål $- pr. vCore-time
Hukommelsesoptimeret $- pr. vCore-time

*Brug af kopiaktiviteten til at sende data ud af et Azure-datacenter vil medføre, at der påløber yderligere gebyrer for netværksbåndbredde, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Få mere at vide om priser på udgående dataoverførsel.

**Udførelse af pipelineaktiviteter ved integrationskørsel. Pipelineaktiviteter omfatter opslag, hentning af metadata, sletning og skemahandlinger under oprettelse (test af forbindelse, gennemsyn af mappeliste og tabelliste, hentning af skema samt visning af data).

***Eksterne pipelineaktiviteter styres ved integrationskørsel, men udføres på sammenkædede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter: Databricks, gemt procedure, HDInsight-aktiviteter og meget mere. Se her for at få vist en komplet liste over eksterne aktiviteter. I forbindelse med aktiviteten til tilknytning af dataflow skal du se i afsnittet "Kørsel og fejlfinding af Data Factory-dataflow" nedenfor.

Inaktive pipelines

En pipeline betragtes som inaktiv, hvis den ikke har nogen tilknyttet udløser eller nogen kørsler i løbet af måneden. Der opkræves (~$- pr. måned) for en inaktiv pipeline.

SLA

SLA'en gælder ikke for tjenester i prøveperioden. Få mere at vide.

Ofte stillede spørgsmål

 • Ja, når dette data warehouse er oprettet, faktureres du pr. time for beregning og lager. Beregning faktureres til $-/100 DWU'er/måned, medmindre data warehouse afbrydes midlertidigt. Lager faktureres til $- pr. TB behandlede data.

 • Hvis du sætter datalageret på pause, sætter du samtidig beregningen på pause. Hvis dit datalager er blevet sat på pause i en hel time, vil du ikke blive opkrævet for beregning for den time. Hvis dit datalager var aktivt og blev sat på pause inden for en time, vil du blive opkrævet for den pågældende time. Når dit data warehouse er midlertidigt afbrudt, opkræves du for lager, som omfatter data warehouse-filer, 7-dages trinvis sikkerhedskopiering og geo-redundant kopiering, hvis du har tilmeldt dig denne funktion. Du kan få mere at vide i dokumentationen.

 • Compute og lagerplads faktureres separat for at gøre det nemmere at se, hvor mange beregningsressourcer, du har brugt. Beregning faktureres på timebasis. Hvis dit datalager f.eks. er aktivt i 12 timer på en måned, vil du kun blive faktureret for de 12 timer, som dit datalager har eksisteret. Hvis dit datalager kun eksisterer i 30 minutter på en måned, faktureres du for én time.

 • Prisen for dit datalager omfatter størrelsen af din primære database samt syv dages trinvise øjebliksbilleder. Prisen rundes op til nærmeste hele TB. Hvis dit datalager f.eks. er på 1,5 TB, og du har 100 GB øjebliksbilleder, vil du blive faktureret for 2 TB data til en pris på $- pr. TB behandlede data.

 • Lager sælges i intervaller på 1 TB. Hvis du bruger mere end 1 TB lagerplads, vil din lagerkonto automatisk vokse til 2 TB.

Pris for reserveret kapacitet i Azure Synapse

 • Med reserveret kapacitet i SQL Data Warehouse kan du spare op til 65 %1 i forhold til Betalt efter forbrug-priser ved at forudbetale for din beregningskapacitet over et eller tre år.

 • Du kan købe reserveret kapacitet til en periode på ét år eller tre år med en enkelt startbetaling. Reservationer kan købes via Azure Portal. Reservationsmenuen vises i venstre rude på Azure-portalen.

 • Omfanget af reserveret kapacitet er enten et enkelt abonnement eller et delt abonnement. Dette omfang styrer, hvor mange abonnementer der kan bruge den faktureringsfordel, der er knyttet til reservationen, og den styrer, hvordan reservationen anvendes på specifikke abonnementer.

  En reservation, der er omfattet af et enkelt abonnement, betyder, at rabatten på den reserverede kapacitet kun gælder for datalagringsressourcer i Synapse Analytics, der er dækket af det valgte abonnement.

  En reservation, der er omfattet af et delt abonnement, betyder, at faktureringsfordelen for den kan deles på tværs af alle andre abonnementer i tilmeldingen (Enterprise Agreement-kunder) eller kontoen (Betalt efter forbrug-kunder).

 • Start- og slutdatoerne for reservationen er baseret på købsdatoen og reservationens varighed. Fordelen træder øjeblikkeligt i kraft for alle eksisterende kørende udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen, afhængigt af hvor reservationen er gjort tilgængelig, f.eks. om det er omfattet af et enkelt abonnement eller delt på tværs af hele Azure-kontoen/-tilmeldingen. Ellers gælder reservationsfordelen, når du har nye udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen.

 • For EA-kunder trækkes køb af reserveret kapacitet altid først fra eventuelt tilgængelige økonomiske forpligtelser. Beløbet trækkes altid fra i den måned, som den reserverede kapacitet blev købt. I det tilfælde at du ikke har tilstrækkelig økonomisk forpligtelse, eller du slet ikke har nogen økonomisk forpligtelse, vises alle dine køb af reserveret kapacitet på næste faktura som overforbrug.

  For Web Direct-kunder vises opkrævninger for reserveret kapacitet på registrerede kreditkort eller på næste faktura, hvis der er angivet faktureringsvilkår på din konto.

 • Du kan se forbruget af reservekapacitet på siden "Usage Summary" under menuen "Reports" på EA-portalen. Der kan du se sektionen "Reservation", der viser forbruget af reserveret kapacitet. Derudover kan du finde oplysninger om forbrug af reservekapacitet i den fil med detaljerede forbrugsoplysninger (CSV), som du kan downloade fra EA-portalen. Feltet "Additional Info" hjælper dig med at identificere forbruget i forhold til den reserverede kapacitet.

 • Dine udrulninger kører fortsat, og de faktureres til en sats for brug efter behov, når den reserverede kapacitetsfordel udløber. Du modtager ikke længere prisfordelen ved reserveret kapacitet.

 • Ja, du modtager mailmeddelelser mindst 30 dage før udløb. Derudover kan du se oplysninger om reservationen på Azure-portalen.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Synapse Analytics

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis