Spring over navigation

Priser for Azure Synapse Analytics

Ubegrænset analysetjeneste med en hidtil uset hurtig levering af indsigt

Azure Synapse Analytics er en ubegrænset analysetjeneste, der kombinerer dataintegration, datalagring til virksomhedsbrug og analyse af big data. Du får friheden til at sende forespørgsler om data på dine egne betingelser ved hjælp af enten serveruafhængige ressourcer eller dedikerede ressourcer – i stor målestok. Azure Synapse forener disse verdener med en samlet oplevelse til indtagelse, udforskning, forberedelse, administration og levering af data, så de er øjeblikkelig klar til brug til business intelligence og til maskinelle indlæringsbehov.

Når du bruger Azure Synapse, skal du kun betale for de funktioner, du vælger at bruge. Fra og med den 1. januar 2022 vil der påløbe omkostninger for at aktivere yderligere funktioner i arbejdsområder, f.eks. Managed Virtual Network. For kunder, der allerede bruger et Azure Synapse-arbejdsområde før d. 1. januar 2022, og som har aktiveret funktionen Managed Virtual Network, påløber der en månedlig omkostning fra dette tidspunkt.

Eksisterende kunder med Azure SQL Data Warehouse vil ikke opleve prisændringer. På Azure Portal vil din eksisterende ressource for data warehouse være forsynet med mærkatet Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW) fra og med d. 3. december 2020.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priser på funktionalitet til hybriddataintegration i Azure Synapse beregnes på baggrund af følgende:

 • Timer med integrationskørsel af og aktiviteter med datapipelines
 • Størrelser og udførelse af klynger af dataflow
 • Driftsgebyrer

Datapipelines er kontrolflow med diskrete trin, der refereres til som aktiviteter. Datapipelines kan være cloudhostet eller selvhostet. Du betaler for orkestrering af datapipeline efter aktivitetskørsel og for aktivitetsudførelse efter timer til integrationskørsel. Integrationskørslen, der sker uden server i Azure og lokalt i hybride scenarier, sørger for de beregningsressourcer, der bruges til at udføre aktiviteterne i en pipeline. Udførelse sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Datapipelines

Type Pris på administreret VNET, der hostes i Azure Pris for hosting på Azure Pris for selvhosting
Aktivitetskørsel til orkestrering $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler
Dataflytning $-/DIU-time $-/DIU-time $-/time
Integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time
(Op til 50 sideløbende pipelineaktiviteter)
$-/time $-/time
Ekstern integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time
(Op til 800 sideløbende eksterne pipelineaktiviteter)
$-/time $-/time

Inaktive datapipelines

En datapipeline anses for at være inaktiv, hvis den ikke har nogen tilknyttet udløser eller nogen kørsler i løbet af måneden. Der opkræves (~$- pr. måned) pr. måned for en inaktiv datapipeline.

*Brug af kopiaktiviteten til at sende data ud af et Azure-datacenter vil medføre, at der påløber yderligere gebyrer for netværksbåndbredde, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Få mere at vide om priser på udgående dataoverførsel.

**Udførelse af pipelineaktiviteter ved integrationskørsel. Pipelineaktiviteter omfatter opslag, hentning af metadata, sletning og skemahandlinger under oprettelse (test af forbindelse, gennemsyn af mappeliste og tabelliste, hentning af skema samt visning af data).

***Eksterne pipelineaktiviteter styres ved integrationskørsel, men udføres på sammenkædede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter: Databricks, gemt procedure, HDInsight-aktiviteter og meget mere. Se her for at få vist en komplet liste over eksterne aktiviteter. I forbindelse med aktiviteten til tilknytning af dataflow skal du se i afsnittet "Kørsel og fejlfinding af Data Factory-dataflow" nedenfor.

Dataflow

Dataflow er visuelt designede komponenter, som muliggør datatransformationer i stor målestok. Du betaler for kørslen af Dataflow-klyngen og fejlfindingstiden pr. vCore-time. Minimumstørrelsen for klynger i forbindelse med kørsel af Dataflow er 8 vCores. Gebyrer for kørsel og fejlfinding sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Type Pris
Basis $- pr. vCore-time
Standard $- pr. vCore-time

Driftsgebyrer

Der opkræves gebyrer for handlinger for datapipelines, f.eks. handlinger til oprettelse, læsning, opdatering, sletning og overvågning, fra og med d. 1. februar 2021. Din første 1 million handlinger pr. måned er uden omkostninger. Efter 1 million handlinger bliver du opkrævet $- pr. 50,000 handlinger.

Udfør interaktiv og forudsigende analyse samt batch- og streaminganalyse med en omfattende T-SQL-oplevelse. Brugerne har fleksibiliteten til at vælge at bruge serveruafhængige og dedikerede ressourcer. Det giver kunderne mulighed for at bruge velkendt SQL til udforskning af data på tværs af deres datasø og køre krævende og forudsigelige arbejdsbelastninger, f.eks. datalagring, alt sammen fra den samme tjeneste.

Du finder prisoplysningerne for både serveruafhængige og dedikerede forbrugsmodeller nedenfor.

Serverfri

Denne funktionalitet giver dig mulighed for at bruge T-SQL til at forespørge data fra din datasø i Azure i stedet for at klargøre ressourcer på forhånd. Du betaler kun for udførte forespørgsler, og prisen er baseret på den datamængde, der behandles af hver forespørgsel. Der påløber ikke omkostninger for forespørgsler udelukkende om metadata (DDL-sætninger). Der påløber et minimumgebyr for 10 MB for forespørgsler, og hver forespørgsel rundes op til de nærmeste 1 MB data, der behandles.

Pris Gratis antal
Serverfri $- pr. TB behandlede data 10 TB of free queries per month until December 31, 2021*
* Gratis antal gælder kun for følgende abonnementstyper: Betal efter forbrug, Microsoft Azure Enterprise, Microsoft Azure Plan, Azure i CSP, Enterprise Dev/Test. Disse inkluderede gratis antal samles på tilmeldingsniveau for virksomhedsaftaler og på abonnementsniveau for abonnementer, hvor der betales efter forbrug.

Denne prisfastsættelse er specifik for forespørgsel om data fra din datasø. Hvis du vil have oplysninger om lagerpriser, kan du se på siden med priser for Azure Data Lake Storage.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til dokumentationssiden for omkostningsstyring for en serveruafhængig SQL-gruppe.

Dedikeret

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed.

Tjenesteniveau DWU Pay as you go Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Du kan købe reservekapacitet til din dedikerede SQL-grupperessource, der oprettes og administreres via det nye samlede arbejdsområde. Spar op til 65 % på dine arbejdsbelastninger, der er relateret til data warehouse, som kører på Azure, sammenlignet med priser, der er betalt efter forbrug inklusive priser for reservekapacitet .

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure Defender til SQL giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er bygget ind i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser. Dedikerede SQL-grupper i et Synapse-arbejdsområde kan uden problemer beskyttes af Azure Defender til SQL.

Azure Defender til SQL integrerer vigtige beskeder med Azure Security Center, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center på Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Du kan finde flere oplysninger på siden med priser for Azure Security Center.

Udfør opgaver til behandling af big data, f.eks. dataengineering, dataforberedelse og maskinel indlæring direkte i Azure Synapse ved hjælp af hukommelsesoptimerede Apache Spark-grupper. Brug af Spark-grupper faktureres ved at runde op til det nærmeste minut.

Type Pris Gratis antal
Hukommelsesoptimeret $- pr. vCore-time 120 free vCore-hours per month until December 31, 2021*
* Gratis antal gælder kun for følgende abonnementstyper: Betal efter forbrug, Microsoft Azure Enterprise, Microsoft Azure Plan, Azure i CSP, Enterprise Dev/Test. Disse inkluderede gratis antal samles på tilmeldingsniveau for virksomhedsaftaler og på abonnementsniveau for abonnementer, hvor der betales efter forbrug.

Læs dokumentationen for at få flere oplysninger om brug af Apache Spark-grupper i Azure Synapse.

Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW) giver en omfattende T-SQL-oplevelse til interaktiv og forudsigende analyse samt batch- og streaminganalyse. Funktionen anvender en udskaleringsarkitektur til distribution af databehandling på tværs af flere noder. Beregning er adskilt fra lageret, hvilket giver dig mulighed for at skalere beregninger uafhængigt af dataene i systemet.

Du finder prisoplysningerne for implementering af et data warehouse i virksomheden ved hjælp af ressourcen af typen Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW) nedenfor.

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed.

Tjenesteniveau DWU Pay as you go Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Du kan købe reserveret kapacitet til din ressource af typen Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW), som er offentligt tilgængelig i dag.

Spar op til 65 % sammenlignet med priser, der er betalt efter forbrug, med priser på reserveret kapacitet for dine arbejdsbelastninger med datalagring, der kører på Azure.

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure Defender til SQL giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er bygget ind i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser. Dedikerede SQL-grupper i et Synapse-arbejdsområde kan uden problemer beskyttes af Azure Defender til SQL.

Azure Defender til SQL integrerer vigtige beskeder med Azure Security Center, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center på Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Du kan finde flere oplysninger på siden med priser for Azure Security Center.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Synapse Analytics

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Synapse Analytics.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Synapse Analytics-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

 • Ja, når dette data warehouse er oprettet, faktureres du pr. time for beregning og lager. Beregning faktureres til $-/100 DWU'er/måned, medmindre data warehouse afbrydes midlertidigt. Lager faktureres til $- pr. TB lagrede data pr. måned.

 • Hvis du sætter datalageret på pause, sætter du samtidig beregningen på pause. Hvis dit datalager er blevet sat på pause i en hel time, vil du ikke blive opkrævet for beregning for den time. Hvis dit datalager var aktivt og blev sat på pause inden for en time, vil du blive opkrævet for den pågældende time. Når dit data warehouse er midlertidigt afbrudt, opkræves du for lager, som omfatter data warehouse-filer, 7-dages trinvis sikkerhedskopiering og geo-redundant kopiering, hvis du har tilmeldt dig denne funktion. Du kan få mere at vide i dokumentationen.

 • Compute og lagerplads faktureres separat for at gøre det nemmere at se, hvor mange beregningsressourcer, du har brugt. Beregning faktureres på timebasis. Hvis dit datalager f.eks. er aktivt i 12 timer på en måned, vil du kun blive faktureret for de 12 timer, som dit datalager har eksisteret. Hvis dit datalager kun eksisterer i 30 minutter på en måned, faktureres du for én time.

 • Prisen for dit datalager omfatter størrelsen af din primære database samt syv dages trinvise øjebliksbilleder. Prisen rundes op til nærmeste hele TB. Hvis dit datalager f.eks. er på 1,5 TB, og du har 100 GB øjebliksbilleder, vil du blive faktureret for 2 TB data til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned.

 • Lager sælges i intervaller på 1 TB. Hvis du bruger mere end 1 TB lagerplads, vil din lagerkonto automatisk vokse til 2 TB.

 • Du kan ikke fravælge øjebliksbilleder, da denne funktionalitet giver dit datalager beskyttelse mod datatab og -beskadigelse.

Pris for reserveret kapacitet i Azure Synapse

 • Med reserveret kapacitet i SQL Data Warehouse kan du spare op til 65 %1 i forhold til Betalt efter forbrug-priser ved at forudbetale for din beregningskapacitet over et eller tre år.

 • Du kan købe reserveret kapacitet til en periode på ét år eller tre år med en enkelt startbetaling. Reservationer kan købes via Azure Portal. Reservationsmenuen vises i venstre rude på Azure-portalen.

 • Omfanget af reserveret kapacitet er enten et enkelt abonnement eller et delt abonnement. Dette omfang styrer, hvor mange abonnementer der kan bruge den faktureringsfordel, der er knyttet til reservationen, og den styrer, hvordan reservationen anvendes på specifikke abonnementer.

  En reservation, der er omfattet af et enkelt abonnement, betyder, at rabatten på den reserverede kapacitet kun gælder for datalagringsressourcer i Synapse Analytics, der er dækket af det valgte abonnement.

  En reservation, der er omfattet af et delt abonnement, betyder, at faktureringsfordelen for den kan deles på tværs af alle andre abonnementer i tilmeldingen (Enterprise Agreement-kunder) eller kontoen (Betalt efter forbrug-kunder).

 • Start- og slutdatoerne for reservationen er baseret på købsdatoen og reservationens varighed. Fordelen træder øjeblikkeligt i kraft for alle eksisterende kørende udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen, afhængigt af hvor reservationen er gjort tilgængelig, f.eks. om det er omfattet af et enkelt abonnement eller delt på tværs af hele Azure-kontoen/-tilmeldingen. Ellers gælder reservationsfordelen, når du har nye udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen.

 • For EA-kunder trækkes køb af reserveret kapacitet altid først fra eventuelt tilgængelige Azure-forudbetalinger. Beløbet trækkes altid fra i den måned, som den reserverede kapacitet blev købt. I det tilfælde at du ikke har tilstrækkelig Azure-forudbetaling, eller du slet ikke har nogen Azure-forudbetaling, vises alle dine køb af reserveret kapacitet på næste faktura som overforbrug.

  For Web Direct-kunder vises opkrævninger for reserveret kapacitet på registrerede kreditkort eller på næste faktura, hvis der er angivet faktureringsvilkår på din konto.

 • Du kan se forbruget af reservekapacitet på siden "Usage Summary" under menuen "Reports" på EA-portalen. Der kan du se sektionen "Reservation", der viser forbruget af reserveret kapacitet. Derudover kan du finde oplysninger om forbrug af reservekapacitet i den fil med detaljerede forbrugsoplysninger (CSV), som du kan downloade fra EA-portalen. Feltet "Additional Info" hjælper dig med at identificere forbruget i forhold til den reserverede kapacitet.

 • Dine udrulninger kører fortsat, og de faktureres til en sats for brug efter behov, når den reserverede kapacitetsfordel udløber. Du modtager ikke længere prisfordelen ved reserveret kapacitet.

 • Ja, du modtager mailmeddelelser mindst 30 dage før udløb. Derudover kan du se oplysninger om reservationen på Azure-portalen.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner