Gå til hovedindhold

Priser for Azure Synapse Analytics

Ubegrænset analysetjeneste med en hidtil uset hurtig levering af indsigt

Azure Synapse Analytics er en samlet analyseplatform, der samler dataintegration, opbevaring af virksomhedsdata og big data-analyse. Det giver dig frihed til at forespørge data på dine vilkår, ved at bruge enten serveruafhængige eller dedikerede muligheder – i stor skala. Azure Synapse bringer disse verdener sammen med en samlet oplevelse til at indtage, udforske, forberede, transformere, administrere og servere data til øjeblikkelige behov for BI og maskinel indlæring.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priserne er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. De faktiske priser kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes ud fra den amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af London børsens slutkurs, der registreres i løbet af de to hverdage før den sidste hverdag i den forrige måned. Hvis de to hverdage før månedens slutning falder på en banklukkedag på større markeder, angives kursen umiddelbart dagen før de to hverdage. Denne kurs gælder for alle transaktioner i løbet af den kommende måned. Log på Azure-prisberegneren for at se priser baseret på dit aktuelle program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om priser eller for at anmode om et pristilbud. Se ofte stillede spørgsmål om Azure-priser.

Du kan opnå en besparelse på op til 28 % i forhold til priser, der er baseret på betaling efter forbrug, når du forudbestiller Azure Synapse Analytics Commit Units (SCU'er), som skal bruges på alle offentligt tilgængelige produkter under Azure Synapse, undtagen lagring i de efterfølgende 12 måneder. Dit Azure Synapse-forbrug trækkes fra dine forudbestilte SCU'er for det enkelte produkts detailpris, indtil de er opbrugt eller indtil udgangen af den 12-måneders periode.

Købsniveauer og rabatter for Synapse Commit Units for planer ved forudbestilling vises nedenfor:

Niveau SCU'er (Synapse Commit Units) Rabat i % Pris
1 5.000 6% $4700
2 10.000 8% $9200
3 24.000 11% $21360
4 60.000 16% $50400
5 150.000 22% $117000
6 360.000 28% $259200

Priser på funktionalitet til hybriddataintegration i Azure Synapse beregnes på baggrund af følgende:

 • Timer med integrationskørsel af og aktiviteter med datapipelines
 • Størrelser og udførelse af klynger af dataflow
 • Driftsgebyrer

Datapipelines er kontrolflow med diskrete trin, der refereres til som aktiviteter. Datapipelines kan være cloudhostet eller selvhostet. Du betaler for orkestrering af datapipeline efter aktivitetskørsel og for aktivitetsudførelse efter timer til integrationskørsel. Integrationskørslen, der sker uden server i Azure og lokalt i hybride scenarier, sørger for de beregningsressourcer, der bruges til at udføre aktiviteterne i en pipeline. Udførelse sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Datapipelines

Type Pris på administreret VNET, der hostes i Azure Pris for hosting på Azure Pris for selvhosting
Aktivitetskørsel til orkestrering $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler $- pr. 1.000 kørsler
Dataflytning $-/DIU-time $-/DIU-time $-/time
Integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time
(Op til 50 sideløbende pipelineaktiviteter)
$-/time $-/time
Ekstern integrationskørsel af pipelineaktivitet $-/time
(Op til 800 sideløbende eksterne pipelineaktiviteter)
$-/time $-/time
Brug af kopiaktiviteten til at sende data ud af et Azure-datacenter vil medføre, at der påløber yderligere gebyrer for netværksbåndbredde, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Få mere at vide om priser på udgående dataoverførsel.

Udførelse af pipelineaktiviteter ved integrationskørsel. Pipelineaktiviteter omfatter opslag, hentning af metadata, sletning og skemahandlinger under oprettelse (test af forbindelse, gennemsyn af mappeliste og tabelliste, hentning af skema samt visning af data).

Eksterne pipelineaktiviteter styres ved integrationskørsel, men udføres på sammenkædede tjenester. Eksterne aktiviteter omfatter: Databricks, gemt procedure, HDInsight-aktiviteter og meget mere. Se her for at få vist en komplet liste over eksterne aktiviteter. I forbindelse med aktiviteten til tilknytning af dataflow skal du se i afsnittet \"Kørsel og fejlfinding af Data Factory-dataflow\" nedenfor.

Prissætning for SQL Server Integration Services i Azure Synapse er den samme som i Azure Data Factory. Se oplysninger om prisfastsættelse.

Dataflow

Dataflow er visuelt designede komponenter, som muliggør datatransformationer i stor målestok. Du betaler for kørslen af Dataflow-klyngen og fejlfindingstiden pr. vCore-time. Minimumstørrelsen for klynger i forbindelse med kørsel af Dataflow er 8 vCores. Gebyrer for kørsel og fejlfinding sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op.

Type Pris
Basis $- pr. vCore-time
Standard $- pr. vCore-time

Driftsgebyrer

Der opkræves gebyrer for handlinger for datapipelines, f.eks. handlinger til oprettelse, læsning, opdatering, sletning og overvågning, fra og med d. 1. februar 2021. Din første 1 million handlinger pr. måned er uden omkostninger. Efter 1 million handlinger bliver du opkrævet $- pr. 50,000 handlinger.

Udfør interaktiv og forudsigende analyse samt batch- og streaminganalyse med en omfattende T-SQL-oplevelse. Brugerne har fleksibiliteten til at vælge at bruge serveruafhængige og dedikerede ressourcer. Det giver kunderne mulighed for at bruge velkendt SQL til udforskning af data på tværs af deres datasø og køre krævende og forudsigelige arbejdsbelastninger, f.eks. datalagring, alt sammen fra den samme tjeneste.

Du finder prisoplysningerne for både serveruafhængige og dedikerede forbrugsmodeller nedenfor.

Serverfri

Denne funktionalitet giver dig mulighed for at bruge T-SQL til at forespørge data fra din datasø i Azure i stedet for at klargøre ressourcer på forhånd. Du betaler kun for udførte forespørgsler, og prisen er baseret på den datamængde, der behandles af hver forespørgsel. Der påløber ikke omkostninger for forespørgsler udelukkende om metadata (DDL-sætninger). Der påløber et minimumgebyr for 10 MB for forespørgsler, og hver forespørgsel rundes op til de nærmeste 1 MB data, der behandles.

Pris
Serverfri $- pr. TB behandlede data

Denne prisfastsættelse er specifik for forespørgsel om data fra din datasø. Hvis du vil have oplysninger om lagerpriser, kan du se på siden med priser for Azure Data Lake Storage.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til dokumentationssiden for omkostningsstyring for en serveruafhængig SQL-gruppe.

Dedikeret

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed.

Tjenesteniveau DWU Pay as you go Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Du kan købe reservekapacitet til din dedikerede SQL-grupperessource, der oprettes og administreres via det nye samlede arbejdsområde. Spar op til 65 % på dine arbejdsbelastninger, der er relateret til data warehouse, som kører på Azure, sammenlignet med priser, der er betalt efter forbrug inklusive priser for reservekapacitet .

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure Defender for SQL giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er indbygget i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser. Dedikerede SQL-grupper i et Synapse-arbejdsområde kan uden problemer beskyttes med Azure Defender for SQL.

Azure Defender for SQL integrerer beskeder med Microsoft Defender for Cloud, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, hvor hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Se siden med priser på Microsoft Defender for Cloud for at få flere oplysninger.

Udfør opgaver til behandling af big data, f.eks. dataengineering, dataforberedelse og maskinel indlæring direkte i Azure Synapse ved hjælp af hukommelsesoptimerede eller hardwareaccelererede Apache Spark-grupper. Brug af Spark-grupper faktureres ved at runde op til det nærmeste minut.

Type Pris
Hukommelsesoptimeret $- pr. vCore-time
GPU-accelereret (offentlig prøveversion) $- pr. vCore-time

Du kan finde flere oplysninger om brug af Apache Spark-grupper, herunder vejledning til hvornår du skal bruge hukommelsesoptimerede i forhold til hardwareaccelererede grupper i Azure Synapse, i dokumentationen.

Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW) giver en omfattende T-SQL-oplevelse til interaktiv og forudsigende analyse samt batch- og streaminganalyse. Funktionen anvender en udskaleringsarkitektur til distribution af databehandling på tværs af flere noder. Beregning er adskilt fra lageret, hvilket giver dig mulighed for at skalere beregninger uafhængigt af dataene i systemet.

Du finder prisoplysningerne for implementering af et data warehouse i virksomheden ved hjælp af ressourcen af typen Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW) nedenfor.

Inkluderer adaptiv cachelagring for at levere en forbedret ydeevne til arbejdsbelastninger med ensartede beregningskrav, f.eks. data warehousing. Designet til store arbejdsbelastninger med behov for højere forespørgselsydeevne og beregningsskalerbarhed.

Tjenesteniveau DWU Pay as you go Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Du kan købe reserveret kapacitet til din ressource af typen Dedikeret SQL-gruppe (tidligere SQL DW), som er offentligt tilgængelig i dag.

Spar op til 65 % sammenlignet med priser, der er betalt efter forbrug, med priser på reserveret kapacitet for dine arbejdsbelastninger med datalagring, der kører på Azure.

Datalager og øjebliksbilleder

Datalagring afregnes til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned ($- pr. 1 TB pr. time). Datalageret omfatter størrelsen af dit datalager og syv dages trinvise lagrede øjebliksbilleder.

Bemærk! – Lagertransaktioner faktureres ikke. Du betaler kun for gemte data, ikke for lagertransaktioner.

Geo-redundant it-katastrofeberedskab

Dit datalager kopieres til et geo-redundant lager med henblik på it-katastrofeberedskab. Lagring i forbindelse med it-katastrofeberedskab faktureres fra og med $-/GB/måned.

Trusselsregistrering

Azure Defender for SQL giver et ekstra lag af sikkerhedsintelligens, der er indbygget i tjenesten. Denne funktion er aktiv døgnet rundt for at lære, profilere og registrere unormale aktiviteter, som kan indikere usædvanlige og potentielt skadelige forsøg på at få adgang til eller udnytte databaser. Dedikerede SQL-grupper i et Synapse-arbejdsområde kan uden problemer beskyttes med Azure Defender for SQL.

Azure Defender for SQL integrerer beskeder med Microsoft Defender for Cloud, og hver enkelt beskyttet SQL Database-server faktureres til samme pris som Azure Security Center Standard-niveau – $- pr. node pr. måned, hvor hver enkelt beskyttet SQL Database-server tælles som én node. Vi inviterer dig til at prøve gratis i 60 dage. Se siden med priser på Microsoft Defender for Cloud for at få flere oplysninger.

Azure Synapse Data Explorer giver kunderne mulighed for at få adgang til indsigt fra tidsserie-, log- og telemetridata ved hjælp af interaktive forespørgsler. Dette effektive distribuerede forespørgselsprogram, der er gjort tilgængeligt i alle Synapse-arbejdsområder, leverer den bedste tekstindekseringsteknologi i klassen til effektiv søgning med fritekst og regex, fortolkning af sporinger og tekstdata samt omfattende funktioner til JSON-fortolkning. Kunderne kan hurtigt forespørge på ustrukturerede, delvist strukturerede og strukturerede data, herunder matrixer og indlejrede strukturer samt standardunderstøttelse og avanceret understøttelse af tidsserier med henblik på oprettelse, manipulation og analyse af flere tidsserier med understøttelse af Python-udførelse i programmet til vurdering af modellen.

Når du bruger Azure Synapse Data Explorer, afkobles beregning og lagring, så du kan skalere uafhængigt af dette og optimere pris-ydelse.

Type Pris
Beregning i Azure Synapse Data Explorer $- pr. vCore-time
Lagrede data for standard-ZRS $- pr. TB/måned
Lagrede data for standard-LRS $- pr. TB/måned
 • Bemærk! Beregning for en Data Explorer-gruppe i Azure Synapse kræver kun én af de ovenfor nævnte standarddatalagre. Brug af ZRS- eller LRS-datalageret afhænger af de tilgængelighedszoner, hvor Data Explorer-gruppen er klargjort.
 • Beregning for kørsel af programmet Azure Synapse Data Explorer, der er ansvarligt for indeksering, cachelagring af data på lokale SSD'er og Premium-lager som administrerede diske, og som håndterer forespørgsler, kræver mindst to beregningsforekomster. Azure Synapse Data Explorer tilbyder beregningsoptimerede (38 GB diskcache pr. vCore) og lagringsoptimerede (mellem – 128 GB diskcache pr. vCore, stor – 192 GB diskcache pr. vCore) typer af arbejdsbelastninger. Du kan ændre arbejdsbelastningstypen (bevare den samme gruppestørrelse) efter den indledende udrulning, uden at omkostningerne påvirkes. Begge arbejdsbelastningstyper faktureres i henhold til Azure Synapse Data Explorer-måleren.
 • Beregning for kørsel af dataadministrationstjenesten (DM), der er ansvarlig for dataindtagelse fra administrerede datapipelines, f.eks. Azure Data Lake Storage, Event Hub og IoT Hub, kræver mindst to beregningsforekomster. Størrelse og skalering for forekomsten af DM-tjenesten administreres automatisk på baggrund af programforekomstens størrelse og forbrug og faktureres som 0,5 enheder af Azure Synapse Data Explorer-måleren.
 • Azure Synapse Data Explorer bruger lagring under hjelmen som det vedvarende lag, hvor alle data er gemt komprimeret, og faktureres som lagrede data for standard-LRS eller som lagrede data for standard-ZRS, hvor Tilgængelighedszoner er tilgængelige. Beregning for en Data Explorer-gruppe i Azure Synapse kræver kun én af de ovenfor nævnte standarddatalagre. Brug af ZRS- eller LRS-datalageret afhænger af de tilgængelighedszoner, hvor Data Explorer-gruppen er klargjort.
 • Andre ressourcer, f.eks. netværks-I/O og båndbredde, faktureres muligvis separat på baggrund af din brug på tværs af områder.
 • Azure Synapse Data Explorer faktureres ved at runde forbruget op til nærmeste minut.

Azure Synapse Link til SQL

Med Azure Synapse Link til SQL kan du automatisk flytte data fra dine SQL-databaser uden tidskrævende processer for udtrækning, transformation og indlæsning (ETL). Få et komplet overblik over din virksomhed ved nemt at forbinde separate systemer og aktivere BI-rapportering på driftsdata uden at påvirke dit driftslager.

Pris
Azure Synapse Link til SQL $- pr. vCore-time

Azure Synapse Link til Cosmos DB

Brug Azure Synapse Link til Azure Cosmos DB til at implementere en enkel, lavpris, cloudbaseret HTAP-løsning, der muliggør analyse i næsten realtid. Giv datateams mulighed for at bruge Apache Spark eller serveruafhængige SQL-puljer på Azure Synapse for at få indsigt gennem business intelligence, big data-analyse, indbygget AI og muligheder for maskinel indlæring og mere.

Prisoplysninger for Azure Synapse Link til Cosmos DB er detaljerede som analytiske lagertransaktioner på siden med Azure Cosmos DB-priser.

Azure Synapse-link til Dataverse

Brug Azure Synapse Link til Dataverse til at køre avancerede analyseopgaver på data fra Dynamics 365 og Power Platform. Forbind dine Dataverse-miljøer med Azure Synapse for dataadgang i næsten realtid til dataintegrations-pipelines, big data-behandling med Apache Spark, databerigelse med indbyggede AI- og ML-funktioner og serveruafhængige datasøudforskning til ad-hoc-analyse.

Azure Synapse Link til Dataverse er inkluderet i Microsoft Power Platform og visse Microsoft 365-licenser. Se oversigten for licenser for flere oplysninger.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Azure Synapse Analytics

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Synapse Analytics.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Azure Synapse Analytics.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Synapse Analytics-materiale.

 • Ja, når dette data warehouse er oprettet, faktureres du pr. time for beregning og lager. Beregning faktureres til $-/100 DWU'er/måned, medmindre data warehouse afbrydes midlertidigt. Lager faktureres til $- pr. TB lagrede data pr. måned.

 • Hvis du sætter datalageret på pause, sætter du samtidig beregningen på pause. Hvis dit datalager er blevet sat på pause i en hel time, vil du ikke blive opkrævet for beregning for den time. Hvis dit datalager var aktivt og blev sat på pause inden for en time, vil du blive opkrævet for den pågældende time. Når dit data warehouse er midlertidigt afbrudt, opkræves du for lager, som omfatter data warehouse-filer, 7-dages trinvis sikkerhedskopiering og geo-redundant kopiering, hvis du har tilmeldt dig denne funktion. Du kan få mere at vide i dokumentationen.

 • Compute og lagerplads faktureres separat for at gøre det nemmere at se, hvor mange beregningsressourcer, du har brugt. Beregning faktureres på timebasis. Hvis dit datalager f.eks. er aktivt i 12 timer på en måned, vil du kun blive faktureret for de 12 timer, som dit datalager har eksisteret. Hvis dit datalager kun eksisterer i 30 minutter på en måned, faktureres du for én time.

 • Prisen for dit datalager omfatter størrelsen af din primære database samt syv dages trinvise øjebliksbilleder. Prisen rundes op til nærmeste hele TB. Hvis dit datalager f.eks. er på 1,5 TB, og du har 100 GB øjebliksbilleder, vil du blive faktureret for 2 TB data til en pris på $- pr. TB lagrede data pr. måned.

 • Lager sælges i intervaller på 1 TB. Hvis du bruger mere end 1 TB lagerplads, vil din lagerkonto automatisk vokse til 2 TB.

 • Du kan ikke fravælge øjebliksbilleder, da denne funktionalitet giver dit datalager beskyttelse mod datatab og -beskadigelse.

Pris for reserveret kapacitet i Azure Synapse

 • Med reserveret kapacitet i SQL Data Warehouse kan du spare op til 65 %1 i forhold til Betalt efter forbrug-priser ved at forudbetale for din beregningskapacitet over et eller tre år.

 • Du kan købe reserveret kapacitet til en periode på ét år eller tre år med en enkelt startbetaling. Reservationer kan købes via Azure Portal. Reservationsmenuen vises i venstre rude på Azure-portalen.

 • Omfanget af reserveret kapacitet er enten et enkelt abonnement eller et delt abonnement. Dette omfang styrer, hvor mange abonnementer der kan bruge den faktureringsfordel, der er knyttet til reservationen, og den styrer, hvordan reservationen anvendes på specifikke abonnementer.

  En reservation, der er omfattet af et enkelt abonnement, betyder, at rabatten på den reserverede kapacitet kun gælder for datalagringsressourcer i Synapse Analytics, der er dækket af det valgte abonnement.

  En reservation, der er omfattet af et delt abonnement, betyder, at faktureringsfordelen for den kan deles på tværs af alle andre abonnementer i tilmeldingen (Enterprise Agreement-kunder) eller kontoen (Betalt efter forbrug-kunder).

 • Start- og slutdatoerne for reservationen er baseret på købsdatoen og reservationens varighed. Fordelen træder øjeblikkeligt i kraft for alle eksisterende kørende udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen, afhængigt af hvor reservationen er gjort tilgængelig, f.eks. om det er omfattet af et enkelt abonnement eller delt på tværs af hele Azure-kontoen/-tilmeldingen. Ellers gælder reservationsfordelen, når du har nye udrulninger, der overholder vilkårene for reservationen.

 • For EA-kunder trækkes køb af reserveret kapacitet altid først fra eventuelt tilgængelige Azure-forudbetalinger. Beløbet trækkes altid fra i den måned, som den reserverede kapacitet blev købt. I det tilfælde at du ikke har tilstrækkelig Azure-forudbetaling, eller du slet ikke har nogen Azure-forudbetaling, vises alle dine køb af reserveret kapacitet på næste faktura som overforbrug.

  For Web Direct-kunder vises opkrævninger for reserveret kapacitet på registrerede kreditkort eller på næste faktura, hvis der er angivet faktureringsvilkår på din konto.

 • Du kan se forbruget af reservekapacitet på siden \"Usage Summary\" under menuen \"Reports\" på EA-portalen. Der kan du se sektionen \"Reservation\", der viser forbruget af reserveret kapacitet. Derudover kan du finde oplysninger om forbrug af reservekapacitet i den fil med detaljerede forbrugsoplysninger (CSV), som du kan downloade fra EA-portalen. Feltet \"Additional Info\" hjælper dig med at identificere forbruget i forhold til den reserverede kapacitet.

 • Dine udrulninger kører fortsat, og de faktureres til en sats for brug efter behov, når den reserverede kapacitetsfordel udløber. Du modtager ikke længere prisfordelen ved reserveret kapacitet.

 • Ja, du modtager mailmeddelelser mindst 30 dage før udløb. Derudover kan du se oplysninger om reservationen på Azure-portalen.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?