Priser for Data Catalog

Aktivér selvbetjent søgning i datakilder i hele virksomheden

Azure Data Catalog er et katalog med metadata til hele virksomheden, der gør det muligt at foretage selvbetjent søgning efter dataaktiver. Kataloget er en fuldt administreret tjeneste i Azure. Data Catalog gemmer, beskriver, indekserer og leverer oplysninger om, hvordan der opnås adgang til et vilkårlig registreret dataaktiv og søges efter datakilder. Data Catalog gør det muligt at samarbejde og er designet til at føre dem, der søger information, sammen med dem, der skaber den.

I modsætning til traditionelle løsninger til administration af metadata, der normalt er målrettet mod IT, fokuserer Azure Data Catalog på at føre IT og virksomheden sammen. Data Catalog gør det muligt at bruge crowdsourcede anmærkninger, der hjælper med at udstyre brugerne med viden om dataene. Derved forbedres systemet, mens det bliver brugt, ved at gøre det muligt for brugerne at registrere deres viden om hvert datasæt, når det opdages. Samtidig kan IT stadig bevare kontrollen og overblikket, mens systemet udvikler sig, og fastlåse synlighed i bestemte aktiver efter behov.

Prisoplysninger

Azure Data Catalog tilbydes i to versioner: Gratis og Standard.

Gratis: Prøv Azure Data Catalog-tjenesten gratis. Tilmeld dig, og registrer brugere i organisationen.

Standard: Skaler tjenesten i virksomheden ved at registrere et større antal brugere og muliggøre begrænset synlighed ved autorisation på aktivniveau efter behov.

Gratis Standard
Pris Gratis $- pr. bruger pr. måned
Maks. antal brugere Ubegrænset Ubegrænset
Maks. antal katalogobjekter 5.000 100.000

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at udføre handlinger i relation til Data Catalog.
 • Du kan få mere at vide om SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • En bruger defineres som en person, der er registreret til at kunne bruge tjenesten. En bruger kan enten være en standardbruger eller en administrator. Standardbrugeren har tilladelse til at registrere, anmærke og søge efter dataaktiver. Administratoren har disse tilladelser og derudover øgede rettigheder på tjeneste- og aktivniveau, hvilket giver dem tilladelse til at tilmelde nye brugere til tjenesten og til at slette alle aktiver, der er registreret i kataloget, uanset hvem der ejer det pågældende aktiv. En person kan være konfigureret til at være både bruger og administrator. Hver person, som identificeres via sin mailadresse, tæller kun én gang i faktureringstælleren. 

 • Den tiltænkte anvendelse af Azure Data Catalog Free Edition er, at den skal levere en slutpunkt-til-slutpunkt-oplevelse, når Azure Data Catalog-tjenesten bruges. Det giver alle brugere mulighed for at registrere, forbedre, forstå, finde og forbruge data fra kilder, der er registreret i Data Catalog. Alle aktiver, der er registreret, kan ses af alle godkendte brugere i lejeren.

 • Azure Data Catalog Standard Edition gør det muligt at søge efter datakilder i stor skala, hvilket gør det muligt for enhver bruger at registrere, forbedre, forstå, finde og bruge data fra kilder, der er registreret i Data Catalog. Udover funktionerne i Free Edition, leverer Standard Edition ledelsesfunktioner, der gør det muligt for brugere at tage ejerskab af det registrerede aktiv for at opnå større kontrol. Standard Edition indeholder også godkendelse på aktivniveau, som gør det muligt for ejere af aktiver at begrænse muligheden for andre brugere at opdage og kommentere på de registrerede dataaktiver.

 • Azure Data Catalog Standard Edition koster $- pr. bruger pr. måned.

  Brugeren, der tilmelder sig tjenesten, bliver som standard administrator for tjenesten. Der kan tilføjes yderligere administratorer under tilmeldingen, eller når klargøringsprocessen er fuldført.

  Under den indledende del af tilmeldingsprocessen vælger administratoren enten Free Edition eller Standard Edition. Når Standard Edition er valgt, kan administratoren vælge det antal, der er nødvendigt for at dække de brugere (standardbrugere og administratorer), som får adgang til tjenesten.

 • Al fakturering sker på månedsbasis. Kunder faktureres på basis af det antal brugere, der har tilmeldt sig.

 • Du kan når som helst vælge at øge antallet af købte enheder.

  Tilmelder du dig tjenesten midt i en måned, vil din månedlige faktura være baseret på det antal dage, der er tilbage i måneden.

 • Ja, du kan på et hvilket som helst tidspunkt reducere antallet af enheder på siden Indstillinger i Azure Data Catalog. Ændringerne træder i kraft den efterfølgende dag og afspejles på din faktura ved månedens afslutning.

 • Du kan når som helst annullere dit abonnement på tjenesten via siden Settings på portalen Azure Data Catalog.

 • Ja, administratorer kan opgraderer fra Free Edition til Standard Edition ved at ændre valgmulighederne for prisfastsættelse på siden Settings på Azure Data Catalog-portalen. Når du har foretaget din ændring af Standard Edition, vælger du det antal enheder, du har brug for, og lader ændringerne træde i kraft. De faciliteter, der tilbydes i Standard Edition, vil være tilgængelige med det samme.

 • Ja, administratorer kan nedgradere fra Standard Edition til Free Edition.

 • Hvis du annullerer dit abonnement under en prøveversion, der er offentligt tilgængelig, vil eventuelle metadata, der er registreret i Azure Data Catalog, blive permanent utilgængelige. Dette træder i kraft med det samme. Metadataene opbevares ikke længere end 30 dage efter annullering.

 • Et katalogobjekt eller "dataaktiv" er metadatarepræsentanten i Data Catalog for et dataobjekt i den virkelige verden. Eksempler: tabeller, visninger, filer, rapporter med mere. Azure Data Catalog understøtter en lang række datakilder. Du kan finde en udførlig liste her.

 • Hvis en bruger knyttes til niveauet Standard i en måned, faktureres brugeren for denne periode. Hvis en bruger ikke længere er knyttet til organisationen, skal brugeren fjernes fra brugerlisten i Azure Data Catalog for at undgå, at brugeren faktureres. Hvis f.eks. en bruger har forladt virksomheden, skal brugerkontoen deaktiveres i både Azure Active Directory og i niveauet Standard i Azure Data Catalog for at vedkommende ikke længere tælles som en fakturerbar bruger.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Data Catalog

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis