Traffic Manager Priser

Brug geo-routing til indgående trafik til dit program, så du får en bedre ydeevne og tilgængelighed

Med Azure Traffic Manager kan du få hjælp til at reducere nedetiden og forbedre reaktionsevnen for vigtige programmer ved at dirigere indgående trafik på flere installationer i forskellige områder. Integreret tilstandskontrol og automatisk omdirigering gør det muligt at sikre en høj tilgængelighed, hvis der er fejl i forbindelse med en tjeneste. Brug Traffic Manager med Azure-tjenester, herunder Web Apps, Cloud Services og Virtual Machines – eller kombiner den med tjenester i det lokale miljø for at skabe hybridinstallationer og lette overførslen til cloudmiljøet.

Prisoplysninger

Fakturering i forbindelse med Traffic Manager er baseret på antallet af modtagne DNS-forespørgsler fratrukket en rabat for tjenester, der modtager mere end 1. mia. forespørgsler om måneden. Vi fakturerer også for hvert overvågede slutpunkt (prisen afhænger af, om det er en Azure-tjenste eller en ekstern tjeneste).

Pris
Den første 1 mia. DNS-forespørgsler/måned $- pr. 1 million forespørgsler
Over 1 mia. DNS-forespørgsler/måned $- pr. 1 million forespørgsler
Tilstandskontrol (Azure) $- pr. Azure-slutpunkt pr. måned
Tilføjelsesprogram til hurtig kontrol af intervaltilstand (Azure)* $- pr. Azure-slutpunkt pr. måned
Tilstandskontrol (ekstern) $- pr. eksternt slutpunkt pr. måned
Tilføjelsesprogram til hurtig kontrol af intervaltilstand (eksternt)* $- pr. eksternt slutpunkt pr. måned

* Hurtige kontroller af slutpunktstilstand skal købes som et tilføjelsesprogram til grundlæggende kontroller af slutpunktstilstand.

Support og SLA 

 • Teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Traffic Manager, er tilgængelig via Azure Support til en startpris på $29.0 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis. Du kan også få gratis teknisk support via community-forummer.
 • Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et kompetent svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger i mindst 99,99 % af tiden. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • Når en bruger åbner dit program, bruges en DNS-forespørgsel til at knytte navnet på din tjeneste til dens IP-adresse. Ved at give forskellige svar på forskellige DNS-forespørgsler giver Traffic Manager dig mulighed for at dirigere indgående trafik hen over flere Azure-værtstjenester, uanset om de kører i samme datacenter eller på tværs af flere datacentre rundt omkring i verden.

  Med Traffic Manager får du tre metoder til trafikdirigering, nemlig ydeevne, failover og generelt. Når du bruger dem til effektiv styring af din trafik, kan du sikre høj ydeevne, tilgængelighed og robusthed af dine programmer.

 • Med Traffic Manager kan du øge tilgængeligheden af dine kritiske programmer ved at overvåge dine værtsbaserede Azure-tjenesters slutpunkter og levere automatiske failoverfunktioner, når en tjeneste går ned.

  Det kan lade sig gøre, fordi Traffic Manager løbende overvåger tilstanden af hvert tjenesteslutpunkt. Når denne "tilstandskontrol" registrerer, at en tjeneste er gået ned, omdirigerer Traffic Manager trafik til andre tjenester.

 • Ja, priserne for DNS-forespørgsler og tilstandskontrol er ens, uanset hvilken trafikdirigeringsmetode der anvendes.

 • Når en slutbrugers pc sender en DNS-forespørgsel, kontakter den ikke Traffic Manager-navneservere direkte. Forespørgslerne sendes i stedet via "rekursive" DNS-servere, der køres af virksomheder og internetudbydere. Disse servere cachelagrer DNS-svarene, så andre brugeres forespørgsler kan behandles hurtigere. Eftersom disse cachelagrede svar ikke når Traffic Manager-navneserverne, udløser de ikke en opkrævning.

  Varigheden af cachelagringen bestemmes af "TTL-parametrene" i det oprindelige DNS-svar. Denne parameter kan konfigureres i Traffic Manager – standard er 300 sekunder, og minimum er 30 sekunder.

  Ved at bruge en større TTL kan du øge de rekursive DNS-serveres omfang af cachelagring og derved reducere det beløb, du bliver opkrævet for DNS-forespørgsler. Øget cachelagring har dog også indflydelse på, hvor hurtigt ændringer i slutpunktsstatus registreres af slutbrugere, dvs. at din slutbrugerfailovertid forlænges i tilfælde af en slutpunktsfejl. Af denne grund anbefaler vi ikke at bruge meget høje TTL-værdier.

  På samme måde giver en kortere TTL hurtigere failovertider, men eftersom cachelagringen er reduceret, bliver antallet af forespørgsler på Traffic Manager-navneserverne højere.

  Når Traffic Manager giver dig tilladelse til at konfigurere TTL-værdien, kan du træffe det bedst mulige valg for TTL på basis af de virksomhedsbehov, der gælder for dit program.

Ressourcer

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Produktoplysninger

Få mere at vide om Traffic Manager

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Øg din programydeevne og -tilgængelighed i dag

Start i dag