Priser for Traffic Manager

Brug geo-routing til indgående trafik til dit program, så du får en bedre ydeevne og tilgængelighed

Fakturering af Traffic Manager er baseret på følgende dimensioner for prisfastsættelse:

 1. Antallet af modtagne DNS-forespørgsler fratrukket en rabat for tjenester, der modtager mere end 1 mia. forespørgsler om måneden.
 2. Antallet af overvågede slutpunkter. Taksten afhænger af, (1) om det er en Azure-tjeneste eller en ekstern tjeneste, og (2) hvor hyppigt Traffic Manager skal overvåge slutpunktet.
 3. Antallet af målinger af reelle brugere, der er modtaget af Traffic Manager-tjenesten.
 4. Antallet af datapunkter, der er brugt til at genere Traffic View-output.

Prisoplysninger

Fakturering i forbindelse med Traffic Manager er baseret på antallet af modtagne DNS-forespørgsler fratrukket en rabat for tjenester, der modtager mere end 1. mia. forespørgsler om måneden. Vi fakturerer også for hvert overvågede slutpunkt (prisen afhænger af, om det er en Azure-tjeneste eller en ekstern tjeneste).

Pris
Den første 1 mia. DNS-forespørgsler/måned $- pr. 1 million forespørgsler
Over 1 mia. DNS-forespørgsler/måned $- pr. 1 million forespørgsler
Basistilstandskontrol
Basistilstandskontrol (Azure) $- pr. Azure-slutpunkt/måned
Tilføjelsesprogram til hurtig kontrol af intervaltilstand (Azure)1 $- pr. Azure-slutpunkt/måned
Basistilstandskontrol (ekstern) $- pr. eksternt slutpunkt/måned
Tilføjelsesprogram til hurtig kontrol af intervaltilstand (eksternt)1 $- pr. eksternt slutpunkt/måned
1Hurtige kontroller af slutpunktstilstand skal købes som et tilføjelsesprogram til grundlæggende kontroller af slutpunktstilstand.
Real User Measurements
Måling for Azure-områder2 $- pr. million målinger
1Indtagelse af Real User Measurements skal være aktiveret af kunden. 2Traffic Manager Real User Measurements understøtter i øjeblikket kun måling for Azure-områder.
Trafikvisning
Behandlede datapunkter2 $- pr. million behandlede datapunkter
1Trafikvisning skal være aktiveret af brugeren. 2I øjeblikket er den eneste type datapunkter, der bruges, de forespørgsler, som modtages af tjenesten Azure Traffic Manager.

Support og SLA 

 • Teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Traffic Manager, er tilgængelig via Azure Support til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis. Du kan også få gratis teknisk support via community-forummer.
 • Vi garanterer, at DNS-forespørgsler modtager et gyldigt svar fra mindst én af vores Azure Traffic Manager-navneserverklynger i mindst 99,99 % af tiden. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Få mere at vide om vores SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • Når en bruger åbner dit program, bruges en DNS-forespørgsel til at knytte navnet på din tjeneste til dens IP-adresse. Ved at give forskellige svar på forskellige DNS-forespørgsler giver Traffic Manager dig mulighed for at dirigere indgående trafik hen over flere Azure-værtstjenester, uanset om de kører i samme datacenter eller på tværs af flere datacentre rundt omkring i verden.

  Med Traffic Manager får du valget mellem flere metoder til trafikdirigering, herunder ydeevne, failover og generelt. Når du bruger dem til effektiv styring af din trafik, kan du sikre høj ydeevne, tilgængelighed og robusthed af dine programmer.

 • Med Traffic Manager kan du øge tilgængeligheden af dine kritiske programmer ved at overvåge dine værtsbaserede Azure-tjenesters slutpunkter og levere automatiske failoverfunktioner, når en tjeneste går ned.

  Det kan lade sig gøre, fordi Traffic Manager løbende overvåger tilstanden af hvert tjenesteslutpunkt. Når denne "tilstandskontrol" registrerer, at en tjeneste er gået ned, omdirigerer Traffic Manager trafik til andre tjenester.

 • Ja, priserne for DNS-forespørgsler og tilstandskontrol er ens, uanset hvilken trafikdirigeringsmetode der anvendes.

 • Når en brugers pc sender en DNS-forespørgsel, kontakter den ikke Traffic Manager-navneserverne direkte. Forespørgslerne sendes i stedet via rekursive DNS-servere, der køres af virksomheder og internetudbydere. Disse servere cachelagrer DNS-svarene, så andre brugeres forespørgsler kan behandles hurtigere. Eftersom disse cachelagrede svar ikke når Traffic Manager-navneserverne, udløser de ikke en opkrævning.

  Varigheden af cachelagringen bestemmes af "TTL-parametrene" i det oprindelige DNS-svar. Denne parameter kan konfigureres i Traffic Manager – standard er 300 sekunder, og minimum er 30 sekunder.

  Ved at bruge en større TTL kan du øge de rekursive DNS-serveres omfang af cachelagring og derved reducere det beløb, du bliver opkrævet for DNS-forespørgsler. Øget cachelagring har dog også indflydelse på, hvor hurtigt ændringer i slutpunktsstatus registreres af brugere, f.eks. forlænges din brugerfailovertid i tilfælde af en slutpunktsfejl. Af denne grund anbefaler vi ikke at bruge meget høje TTL-værdier.

  På samme måde giver en kortere TTL hurtigere failovertider, men eftersom cachelagringen er reduceret, bliver antallet af forespørgsler på Traffic Manager-navneserverne højere.

  Når Traffic Manager giver dig tilladelse til at konfigurere TTL-værdien, kan du træffe det bedst mulige valg for TTL på basis af de virksomhedsbehov, der gælder for dit program.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Traffic Manager

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Øg din programydeevne og -tilgængelighed i dag