Priser for Azure DDoS-beskyttelse

Beskyt dine Azure-ressourcer mod DoS-angreb

Med DDoS Protection kan du beskytte dine Azure-ressourcer imod DoS-angreb vha. overvågning, der altid er aktiveret samt automatisk afhjælpning i forbindelse med netværksangreb. Der er ingen forudgående forpligtelser, og dine samlede omkostninger skaleres i forhold til din cloududrulning.

Prisoplysninger

En enkelt Azure DDoS Protection-plan i en lejer kan bruges på tværs af flere abonnementer. Der vil være en fast månedlige pris for tjenesten DDoS Protection. Den faste månedlige pris inkluderer beskyttelse af 100 ressourcer. Beskyttelse af ekstra ressourcer faktureres månedligt baseret på ressourcer.

Pris
Månedlig pris for DDoS Protection (inkluderer beskyttelse af 100 ressourcer) $2944 pr. måned
Gebyr for overforbrug (mere end 100 ressourcer) $30 pr. ressource pr. måned

DDoS Protection er aktiveret på niveauet Virtual Network. Alle beskyttede ressourcetyper på Virtual Network er automatisk beskyttet, når DDoS Protection er aktiveret på Virtual Network. Rabatten på WAF gælder for instanser af Application Gateway WAF, der er udrullet på beskyttede virtuelle netværk.

Eksempler på prisfastsættelse

Eksempel 1 DDoS Protection Standard Plan i et enkelt abonnement og flere virtuelle netværk

Lad os antage, at du kun har 1 abonnement i din lejer. Du opretter DDoS Plan i det pågældende abonnement. Det pågældende abonnement faktureres $2944 pr. måned. Nu kan den samme DDoS Plan kædes sammen med et hvilket som helst antal virtuelle netværk i det pågældende abonnement under den samme plan.

Den samlede månedlige regning for DDoS Standard vil være på $2944 pr. måned = $2944 pr. måned.

Eksempel 2 DDoS Protection Standard Plan på tværs af lejeren (flere abonnementer) og flere virtuelle netværk

Lad os antage, at du har 10 abonnement i din lejer. Du opretter DDoS Plan i abonnement nr. 1. Abonnement nr. 1 faktureres $2944 pr. måned. Den samme plan kan nu kædes sammen med et hvilket som helst virtuelt netværk på tværs af alle dine 10 abonnementer og på tværs af forskellige områder.

Den samlede månedlige regning for DDoS Standard vil være på $2944 pr. måned = $2944 pr. måned.

Eksempel 3 DDoS Protection Standard Plan på tværs af lejeren (flere abonnementer) og flere virtuelle netværk med mere end 100 offentlige IP'er.

Lad os antage, at du har 10 abonnement i din lejer. Du opretter DDoS Plan i abonnement nr. 1. Abonnement nr. 1 faktureres $2944 pr. måned. Den samme plan kan nu kædes sammen med et hvilket som helst virtuelt netværk på tværs af alle dine 10 abonnementer og på tværs af forskellige områder. Lad os antage, at der i alt er 110 offentlige IP'er, som beskyttes af DDoS Std. (DDoS Plan). Der er et gebyr på $30 pr. ressource pr. måned for hver offentlig IP over 100.

Den samlede månedlige regning for DDoS Standard vil være på $2944 pr. måned + $295 pr. ressource pr. måned (10 offentlige IP'er over 100) = $3238 pr. måned.

Hvis ressourcen er beskyttet af DDoS Protection Standard, vil alle udskaleringsudgifter under et DDoS-angreb være dækket, og kunden vil få omkostningskreditten tilbage for disse udskalerede ressourcer.

Eksempler på ressourcer:

  • Dataproces (indgående/udgående data) til Azure Firewall, AppGW/WAF
  • Udskalering af VM'er, AKS
  • Udgående data til netværksbåndbredde – sker under et forstærkningsangreb, når den DDoS-påvirkede app opretter udgående forbindelser.
  • Udskalering af PaaS-ressourcer i backend, f.eks. SQL, CosmosDB, Storage, App Services osv.

Support og SLA 

  • Vi leverer teknisk support for alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder VPN Gateway, via Azure Support til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • SLA – Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

  • Ressourcer tælles på udrulningsniveau. Den månedlige pris for DDoS Protection faktureres i henhold til det abonnement, der er knyttet til DDoS Protection Plan.
  • En ressource er en offentlig IP-adresse knyttet til en virtuel IaaS-maskine, Load Balancer (klassiske og standard-belastningsjusteringer), Application Gateway-klynge (herunder WAF), Service Fabric eller et IaaS-baseret virtuelt netværksapparat. Der kan føjes flere beskyttede ressourcer til i fremtiden.
  • Hvis din DDoS Protection-tjeneste er aktiv hele måneden, skal du betale et månedligt gebyr uanset dit forbrug. Men hvis din tjeneste kun var aktiv i en del af måneden, skal du kun betale for de timer, hvor du har brugt tjenesten, og for dit overforbrug i forbindelse med dataoverførsel.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure DDoS-beskyttelse

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Kom i gang med DDoS Protection