Spring over navigation

Priser for Event Hubs

Indtagelse fra websteder, apps og enheder via telemetri i clouden

Event Hubs er udviklet til at indlæse millioner af hændelser i sekundet, så du kan behandle og analysere enorme datamængder fra de opkoblede enheder og programmer. Se dine andre muligheder.

Basis Standard Dedikeret*
Indgangshændelser $- pr. mio. hændelser $- pr. mio. hændelser Inkluderet
Gennemløbsenhed (1 MB/s indgang, 2 MB/s udgang) $- $- Inkluderet
Meddelelsesstørrelse 256 KB 256 KB 1 MB
Udgiverpolitikker Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Forbrugergrupper 1 – Standard 20 20
Meddelelsessvar Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Maksimalt antal gennemløbsenheder 20 20** 1 CU≈50
Brokered Connections 100 Inkluderet 1.000 Inkluderet 25.000 er inkluderet
Yderligere brokered forbindelser Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Meddelelsestilbageholdelse 1 dag er inkluderet 1 dag er inkluderet*** Op til 7 dage er inkluderet
Capture Ikke tilgængelig $- Inkluderet

*Prisen for Event Hubs Dedicated er $- pr. måned. Forbruget afregnes pr. hele time, og der skal betales for mindst fire timers brug. Niveauet Dedicated er ikke tilgængeligt til udrulning fra Azure-portalen. Kunderne skal kontakte support til kvoteforøgelse for at få en Dedicated-klynge. Hvis du vil have flere oplysninger om dette tilbud kan du se under Oversigt over Event Hubs Dedicated. Hvis du har flere spørgsmål, bedes du kontakte support til kvoteforøgelse eller event hubs-teamet.

**I forbindelse med anmodninger om at øge gennemløbet i Standard Event Hubs til mere end 20, skal du kontakte support til kvoteforøgelse.

***På niveauet Standard kan meddelelser opbevares i op til syv dage, men meddelelsesopbevaring i mere end én dag medfører en opkrævning for overforbrug.

Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • En indgangshændelse er en dataenhed på 64 KB eller mindre. Hver forekomst er en fakturerbar hændelse. Større meddelelser faktureres i multipla af 64 KB. 8 KB faktureres f.eks. som én hændelse, men en meddelelse på 96 KB faktureres som to hændelser.

  Hændelser, der forbruges fra en hændelseshub, samt administrationshandlinger og "styringskald", f.eks. kontrolpunkter, tæller ikke som fakturerbare indgangshændelser, men tæller med i den tilladte mængde af gennemløbsenheder.

 • Gennemløbsenheder vælges eksplicit af kunden, enten gennem Azure-portalen eller gennem styrings-API'er i Event Hub. Gennemløbsenheder gælder for alle hændelseshubber i et navneområde, og hver gennemløbsenhed giver navneområdet følgende egenskaber:

  1. Op til 1 MB indgangshændelser pr. sekund (= hændelser, der sendes ind i en hændelseshub), men ikke mere end 1.000 indgangshændelser, administrationshandlinger eller administrations-API-kald pr. sekund.
  2. Op til 2 MB udgangshændelser (= hændelser, der forbruges fra en hændelseshub).
  3. Op til 84 GB hændelseslager (tilstrækkeligt til standardtilbageholdelsesperioden på 24 timer).

  Gennemløbsenheder faktureres på timebasis baseret på det maksimale antal enheder, der er valgt i løbet af denne time.

 • Hvis det totale indgangsgennemløb eller den totale hastighed for indgangshændelser på tværs af alle hændelseshubber, overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses afsenderne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at indgangskvoten er blevet overskredet.

  Hvis det totale udgangsgennemløb eller den totale hastighed for udgangshændelser på tværs af alle hændelseshubber overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses modtagerne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at udgangskvoten er blevet overskredet. Indgangs- og udgangskvoter gennemtvinges hver for sig, så ingen afsender kan forårsage, at hastigheden i hændelsesforbruget går ned, og en modtager kan heller ikke forhindre, at hændelser sendes til Event Hub.

  Bemærk, at valget af gennemløbsenhed er uafhængigt af antallet af Event Hub-partitioner (det kaldes af og til shards i lignende systemer). Der er ingen fast pris for selve partitionerne. Gebyret dækker de samlede gennemgangsenheder på alle hændelseshubber i et navneområde. Med dette kan kunderne oprette tilstrækkeligt med partitioner til at understøtte den forventede maksimale belastning af deres systemer, uden at der påløber gebyrer for gennemgangsenheder, før hændelsesbelastningen af systemet faktisk kræver højere gennemløbstal, og uden at de skal ændre strukturen og arkitekturen i deres systemer, når belastningen af systemet stiger.

  Eksempel – Vi forudsætter, at du vælger 8 gennemgangsenheder i et navneområde, og opretter en enkelt hændelseshub med 32 partitioner. Hvis alle partitioner i denne hændelseshub belastes ensartet, får hver partition en indgangsgennemgang på ca. 0,25 MB pr. sekund ved en total samlet gennemgang på 8 MB pr. sekund. Hvis en enkelt partition oplever en forbrugsspidsbelastning på 1 MB/s, mens otte andre partitioner kun har halvdelen af deres spidsbelastning (0,125 MB pr. sekund), sker der ingen begrænsning.

 • Ja. Navneområderne for niveauerne Basic og Standard kan maksimalt have 20 gennemløbsenheder. Du kan anmode om et større antal gennemløbsenheder for niveauet Standard ved at sende en supportanmodning. Bemærk, at den umiddelbare tilgængelighed af ekstra kapacitet over 20 gennemløbsenheder pr. Azure-abonnement ikke er sikret. Vi anbefaler, at kunder, der forventer at have brug for mere end 20 gennemløbsenheder i forbindelse med Event Hub-kapacitet, kontakter os for at diskutere kravene så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Ekstra gennemløbsenheder er tilgængelige i blokke af 20 stk. ved tilsagn om køb.

 • Vi planlægger at tilbyde en opbevaringsperiode på maksimalt syv dage, når funktionen bliver almindeligt tilgængelig. Bemærk, at hændelseshubber ikke er beregnet til at være permanent datalager. Tilbageholdelsesperioder på mere end 24 timer er beregnet til scenarier, hvor det er praktisk at kunne afspille en hændelsesstrøm ind i de samme systemer, f.eks. for at opbygge eller kontrollere en ny model for maskinel indlæring ud fra eksisterende data.

 • I mange tilfælde, ja. Hvis størrelsen af den totale mængde af lagrede hændelser overstiger det tilladte lager af valgte gennemgangsenheder (84 GB pr. gennemgangsenhed), afregnes den størrelse, der overskrider tilladelsen, til de normale Azure Blob-lagertakster. Det tilladte lager i hver gennemgangsenhed dækker alle lageromkostninger for tilbageholdelsesperioder på 24 timer (standarden), også selv om gennemgangsenheden bruges op til den tilladte maksimale indgang.

 • Den totale størrelse af alle lagrede hændelser, herunder eventuelt internt overhead til hændelsesheadere eller disklagringsstrukturer på alle hændelseshubber i et navneområde, måles i løbet af dagen. Ved dagens afslutning beregnes den største lagerstørrelse. Det tilladte daglige lager beregnes på basis af det mindste antal gennemgangsenheder, der blev i løbet af dagen (hver gennemgangsenhed giver en tilladelse på 84 GB). Hvis den totale størrelse overstiger det tilladte daglige lager, afregnes det overskydende lager til taksterne for Azure Blob Storage (til taksten for lokalt redundant lager).

 • Der er ingen forbindelsesgebyrer for at sende hændelser via HTTP, uanset antallet af afsendende systemer eller enheder. AMQP-forbindelser måles, men de første 100 samtidige forbindelser er gratis for hvert Basic Event Hubs-navneområde, og de første 1.000 samtidige forbindelser pr. abonnement er gratis for Standard Event Hubs. Disse tilladte antal dækker de fleste modtagelsesscenarier og mange tjeneste til tjeneste-scenarier. Gebyrer for brokered forbindelser bliver normalt kun af betydning, hvis du planlægger at bruge AMQP til en lang række klienter, f.eks. for at opnå en mere effektiv hændelsesstreaming. Se oplysningerne om priser på Service Bus-forbindelser for at få detaljerede oplysninger om, hvordan en brokered forbindelse er opbygget, og hvordan den måles.

 • Registrering af Event Hubs aktiveres, når en hændelseshub i navneområdet har registreringsfunktionen aktiveret. Capture faktureres på timebasis pr. købt gennemløbsenhed. Som antallet af gennemløbsenheder stiger eller falder, vil dette blive afspejlet i faktureringen af registreringen af Event Hubs i hele timer.

 • Event Hubs-registrering påvirker ikke udgangsfrekvenserne for Event Hubs-gennemløbsenheder. Du kan stadig læse ved den fulde gennemløbsenhedsfrekvens på 2.000 hændelser pr. sekund/2 MB pr. sekund pr. gennemløbsenhed.

 • Event Hubs-registrering anvender en lagerkonto, som du oplyser i en angivet plan. Da dette er din lagerkonto, vil eventuelle forbrugsgebyrer for denne lagerkonto blive faktureret under dit Azure-abonnement. Jo mindre dit registreringsvindue er, jo oftere vil der blive foretaget lagertransaktioner.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Event Hubs

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis