Spring over navigation

Priser for Event Hubs

Modtag telemetri fra millioner af enheder

Azure Event Hubs er en fuldt administreret tjeneste til dataindtagelse i realtid, som er enkel, sikker og kan skaleres. Med Event Hubs kan du streame millioner af hændelser pr. sekund fra enhver kilde, så du kan bygge dynamiske datapipelines og reagere omgående på forretningsmæssige udfordringer. Hold dataindtagelsen sikker med geografisk baseret it-katastrofeberedskab og mulighed for geografisk replikering.

Med Azure Event Hubs til Apache Kafka kan du gøre det muligt for eksisterende Kafka-klienter og -programmer at tale med Event Hubs uden kodeændringer. Du får adgang til en administreret Kafka-oplevelse, uden at du skal administrere dine egne klynger.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Basis Standard Premium*** Dedikeret*
Gennemløbsenhed (1 MB/s indgang, 2 MB/s udgang) $- $- Billed per Premium Unit (PU) Faktureret pr. kapacitetsenhed
Indgangshændelser $- pr. mio. hændelser $- pr. mio. hændelser Inkluderet Inkluderet
Capture Ikke tilgængelig $- Inkluderet Inkluderet
Apache Kafka Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Schema Registry Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Max Retention Period 1 dag 7 dage 90 dage 90 dage
Storage Retention 84 GB 84 GB 1 TB per PU 10 TB per CU
Forlænget opbevaring** Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig $-/GB/måned (1 TB included per PU $-/GB/måned (10 TB inkluderet pr. kapacitetsenhed)

*Prisen for Event Hubs Dedicated er $- pr. måned pr. kapacitetsenhed. Se vores benchmarkresultater for at få en forståelse af, hvor meget en kapacitetsenhed kan opnå. Forbruget afregnes pr. hele time, og der skal betales for mindst fire timers brug. Hvis du vil have flere oplysninger om dette tilbud kan du se under Oversigt over Event Hubs Dedicated. Hvis du har flere spørgsmål, bedes du kontakte support til kvoteforøgelse eller event hubs-teamet.

**Message retention above the included storage quotas will result in overage charges.

***Price for Event Hubs Premium is $- per hour per Premium Unit. Usage will be charged in one-hour increments.

Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Event Hubs

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Event Hubs.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Event Hubs-materiale.

 • En indgangshændelse er en dataenhed på 64 KB eller mindre. Hver forekomst er en fakturerbar hændelse. Større meddelelser faktureres i multipla af 64 KB. 8 KB faktureres f.eks. som én hændelse, men en meddelelse på 96 KB faktureres som to hændelser.

  Hændelser, der forbruges fra en hændelseshub, samt administrationshandlinger og "styringskald", f.eks. kontrolpunkter, tæller ikke som fakturerbare indgangshændelser, men tæller med i den tilladte mængde af enheder for gennemløb.

 • Enheder for gennemløb vælges eksplicit af kunden, enten gennem Azure Portal eller gennem styrings-API'er i Event Hub. Gennemløbsenheder gælder for alle hændelseshubber i et navneområde, og hver enhed for gennemløb giver navneområdet følgende egenskaber:

  1. Op til 1 MB indgangshændelser pr. sekund (= hændelser, der sendes ind i en hændelseshub), men ikke mere end 1.000 indgangshændelser, administrationshandlinger eller administrations-API-kald pr. sekund.
  2. Op til 2 MB udgangshændelser (= hændelser, der forbruges fra en hændelseshub).
  3. Op til 84 GB hændelseslager (tilstrækkeligt til standardtilbageholdelsesperioden på 24 timer).

  Gennemløbsenheder faktureres på timebasis baseret på det maksimale antal enheder, der er valgt i løbet af denne time.

 • Hvis det totale indgangsgennemløb eller den totale hastighed for indgangshændelser på tværs af alle hændelseshubber, overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses afsenderne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at indgangskvoten er blevet overskredet.

  Hvis det totale udgangsgennemløb eller den totale hastighed for udgangshændelser på tværs af alle hændelseshubber overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses modtagerne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at udgangskvoten er blevet overskredet. Indgangs- og udgangskvoter gennemtvinges hver for sig, så ingen afsender kan forårsage, at hastigheden i hændelsesforbruget går ned, og en modtager kan heller ikke forhindre, at hændelser sendes til Event Hub.

  Bemærk, at valget af gennemløbsenhed er uafhængigt af antallet af Event Hub-partitioner (det kaldes af og til shards i lignende systemer). Der er ingen fast pris for selve partitionerne. Gebyret dækker de samlede gennemgangsenheder på alle hændelseshubber i et navneområde. Med dette kan kunderne oprette tilstrækkeligt med partitioner til at understøtte den forventede maksimale belastning af deres systemer, uden at der påløber gebyrer for gennemgangsenheder, før hændelsesbelastningen af systemet faktisk kræver højere gennemløbstal, og uden at de skal ændre strukturen og arkitekturen i deres systemer, når belastningen af systemet stiger.

  Eksempel – Vi forudsætter, at du vælger 8 gennemgangsenheder i et navneområde, og opretter en enkelt hændelseshub med 32 partitioner. Hvis alle partitioner i denne hændelseshub belastes ensartet, får hver partition en indgangsgennemgang på ca. 0,25 MB pr. sekund ved en total samlet gennemgang på 8 MB pr. sekund. Hvis en enkelt partition oplever en forbrugsspidsbelastning på 1 MB/s, mens otte andre partitioner kun har halvdelen af deres spidsbelastning (0,125 MB pr. sekund), sker der ingen begrænsning.

 • Ja. Navneområderne for niveauerne Basic og Standard kan maksimalt have 20 enheder for gennemløb via selvbetjeningen. Du kan anmode om op til 40 enheder for gennemløb for navneområder på niveauet Standard ved at indsende en supportanmodning. Bemærk, at den umiddelbare tilgængelighed af ekstra kapacitet over 20 enheder for gennemløb pr. Azure-abonnement ikke garanteres. Vi anbefaler, at kunder, der forventer at have brug for mere end 20 enheder for gennemløb i forbindelse med Event Hubs-kapacitet, kontakter os for at diskutere kravene så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Hvis du kræver mere end 40 enheder for gennemløb, anbefaler vi, at du overvejer at bruge Dedicated Event Hubs.

 • Hvis størrelsen af den totale mængde af lagrede hændelser overstiger det tilladte lager af valgte enheder for gennemløb (84 GB pr. enhed for gennemløb for niveauet Standard, 10 TB pr. kapacitetsenhed for niveauet Dedicated), afregnes den størrelse, der overskrider tilladelsen, til de regionale priser, der er angivet i pristabellen. Event Hubs-hændelser opbevares i maksimum 7 dage på niveauet Standard og 90 dage på niveauet Dedicated.

 • Den totale størrelse af alle lagrede hændelser, herunder eventuelt internt overhead til hændelsesheadere eller disklagringsstrukturer på alle hændelseshubber i et navneområde, måles i løbet af dagen. Ved dagens afslutning beregnes den største lagerstørrelse. Hvis den totale størrelse overstiger det tilladte lager, afregnes det overskydende lager til taksten for lokalt redundant Azure Blob Storage.

 • Der er ingen forbindelsesgebyrer for at sende hændelser via HTTPS, uanset antallet af afsendende systemer eller enheder. AMQP-forbindelser måles, men de første 100 samtidige forbindelser er gratis for hvert Basic Event Hubs-navneområde, og de første 1,000 samtidige forbindelser pr. abonnement er gratis for Standard Event Hubs. Disse tilladte antal dækker de fleste modtagelsesscenarier og mange tjeneste til tjeneste-scenarier. Gebyrer for brokered forbindelser bliver normalt kun af betydning, hvis du planlægger at bruge AMQP til en lang række klienter, f.eks. for at opnå en mere effektiv hændelsesstreaming. Formidlede forbindelser afregnes til de priser, der er angivet på siden med priser for Service Bus-forbindelser.

  Der er ingen separat opkrævning for formidlede forbindelser i forbindelse med Event Hubs Dedicated.

 • Registrering af Event Hubs aktiveres, når en hændelseshub i navneområdet har registreringsfunktionen aktiveret. Capture faktureres på timebasis pr. købt gennemløbsenhed. Som antallet af gennemløbsenheder stiger eller falder, vil dette blive afspejlet i faktureringen af registreringen af Event Hubs i hele timer.

 • Event Hubs-registrering påvirker ikke udgangsfrekvenserne for Event Hubs-gennemløbsenheder. Du kan stadig læse ved den fulde gennemløbsenhedsfrekvens på 2.000 hændelser pr. sekund/2 MB pr. sekund pr. gennemløbsenhed.

 • Event Hubs-registrering anvender en lagerkonto, som du oplyser i en angivet plan. Da dette er din lagerkonto, vil eventuelle forbrugsgebyrer for denne lagerkonto blive faktureret under dit Azure-abonnement. Jo mindre dit registreringsvindue er, jo oftere vil der blive foretaget lagertransaktioner.

 • Du kan finde oplysninger om priser for Event Hubs på Azure Stack Hub på siden med priser på Azure Stack Hub.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner