Priser for Event Hubs

Indtagelse fra websteder, apps og enheder via telemetri i clouden

Event Hubs er udviklet til at indlæse millioner af hændelser i sekundet, så du kan behandle og analysere enorme datamængder fra de opkoblede enheder og programmer. Se dine andre muligheder

Basis Standard Dedikeret*
Indgangshændelser $- pr. mio. hændelser $- pr. mio. hændelser Inkluderet
Gennemløbsenhed (1 MB/s indgang, 2 MB/s udgang) $- $- Inkluderet
Meddelelsesstørrelse 256 KB 256 KB 1 MB
Udgiverpolitikker
Forbrugergrupper 1 – Standard 20 20
Meddelelsessvar
Maksimalt antal gennemløbsenheder 20 20** 1 CU≈200
Brokered Connections 100 Inkluderet 1.000 Inkluderet 100.000 er inkluderet
Yderligere Brokered Connections
Meddelelsestilbageholdelse 1 dag er inkluderet 1 dag er inkluderet*** Op til 7 dage er inkluderet
Capture $- Inkluderet
* Dedikerede Event Hubs er kun tilgængelige for EA-kunder og sælges til en vejledende udsalgspris på $- pr. dag for 1 kapacitetsenhed. Gennemgå din Enterprise Agreement med din Microsoft-repræsentant i forbindelse med den endelige prisfastsættelse. Hvis du vil have flere oplysninger om dette tilbud kan du se under Oversigt over Event Hubs Dedicated. Hvis du vil have oplysninger om priser og har spørgsmål om, om et dedikeret tilbud er det rette for dig, skal du kontakte faktureringssupport eller din Microsoft-repræsentant.

** Hvis du har en anmodning om at øge dine Standard Event Hubs-enheder for gennemløb til mere end 20, skal du kontakte faktureringssupport.

*** På niveauet Standard kan meddelelser opbevares i op til 7 dage, men meddelelsesopbevaring i mere end 1 dag medfører en opkrævning for overforbrug.

Månedlige prisberegninger baseres på 744 timers forbrug.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover. Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

 • En indgangshændelse er en dataenhed på 64 KB eller mindre. Hver forekomst er en fakturerbar hændelse. Større meddelelser faktureres i multipla af 64 KB. 8 KB faktureres f.eks. som én hændelse, men en meddelelse på 96 KB faktureres som to hændelser.

  Hændelser, der forbruges fra en Event Hub, samt administrationshandlinger og "styringskald", f.eks. kontrolpunkter, tæller ikke som fakturerbare indgangshændelser, men tæller med i den tilladte mængde af gennemløbsenheder.

 • Gennemløbsenheder vælges eksplicit af kunden, enten gennem Azure-portalen eller gennem styrings-API'er i Event Hub. Gennemløbsenheder gælder for alle Event Hubs i et navneområde, og hver gennemløbsenhed giver navneområdet følgende egenskaber:

  1. Op til 1 MB indgangshændelser pr. sekund (= hændelser, der sendes ind i en Event Hub), men ikke mere end 1000 indgangshændelser, administrationshandlinger eller administrations-API-kald pr. sekund.
  2. Op til 2 MB udgangshændelser (= hændelser, der forbruges fra en Event Hub).
  3. Op til 84 GB hændelseslager (tilstrækkeligt til standardtilbageholdelsesperioden på 24 timer).

  Gennemløbsenheder faktureres på timebasis baseret på det maksimale antal enheder, der er valgt i løbet af denne time.

 • Hvis det totale indgangsgennemløb eller den totale hastighed for indgangshændelser på tværs af alle Event Hubs overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses afsenderne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at indgangskvoten er blevet overskredet.

  Hvis det totale udgangsgennemløb eller den totale hastighed for udgangshændelser på tværs af alle Event Hubs overstiger den samlede tilladte mængde af gennemløbsenheder, begrænses modtagerne, og de modtager fejlmeddelelser, der viser, at udgangskvoten er blevet overskredet. Indgangs- og udgangskvoter gennemtvinges hver for sig, så ingen afsender kan forårsage, at hastigheden i hændelsesforbruget går ned, og en modtager kan heller ikke forhindre, at hændelser sendes til Event Hub.

  Bemærk, at valget af gennemløbsenhed er uafhængigt af antallet af Event Hub-partitioner (det kaldes af og til shards i lignende systemer). Mens hver partition har en maksimal gennemgang på 1 MB pr. sekund, en indgang på 1000 hændelser pr. sekund og en udgang på 2 MB pr. sekund, er der ingen faste gebyrer for selve partitionerne. Gebyret dækker de samlede gennemgangsenheder på alle Event Hubs i et navneområde. Med dette kan kunderne oprette tilstrækkeligt med partitioner til at understøtte den forventede maksimale belastning af deres systemer, uden at der påløber gebyrer for gennemgangsenheder, før hændelsesbelastningen af systemet faktisk kræver højere gennemløbstal, og uden at de skal ændre strukturen og arkitekturen i deres systemer, når belastningen af systemet stiger.

  Eksempel: Vi forudsætter, at du vælger 8 gennemgangsenheder i et navneområde, og opretter en enkelt Event Hub med 32 partitioner. Hvis alle partitioner i denne Event Hub belastes ensartet, får hver partition en indgangsgennemgang på ca. 0,25 MB/s ved en total samlet gennemgang på 8 MB/s. Hvis en enkelt partition oplever en forbrugsspidsbelastning på 1 MB/s, mens 8 andre partitioner kun har halvdelen af deres spidsbelastning (0,125 MB/s), sker der ingen begrænsning. Men, hvis den enkelte partition har en spidsbelastning på over 1 MB/s, bliver den begrænset på grund af begrænsningen pr. partition, selv om den samlede gennemgang for alle partitioner er under de 8 MB/s.

 • Ja. Navneområderne for niveauerne Basic og Standard kan maksimalt have 20 gennemløbsenheder. Du kan anmode om et større antal gennemløbsenheder for niveauet Standard ved at sende en supportanmodning. Bemærk, at den umiddelbare tilgængelighed af ekstra kapacitet over 20 gennemløbsenheder pr. Azure-abonnement ikke er sikret. Vi anbefaler, at kunder, der forventer at have brug for mere end 20 genemløbsenheder i forbindelse med Event Hub-kapacitet, kontakter os for at diskutere kravene så tidligt i planlægningsfasen som muligt. Ekstra gennemløbsenheder er tilgængelige i blokke af 20 stk. ved tilsagn om køb.

 • Vi planlægger at tilbyde en opbevaringsperiode på maksimalt 7 dage, når funktionen bliver almindeligt tilgængelig. Bemærk, at Event Hubs ikke er beregnet til at være permanent datalager. Tilbageholdelsesperioder > 24 timer er beregnet til scenarier, hvor det er praktisk at kunne afspille en hændelsesstrøm ind i de samme systemer, f.eks. for at opbygge eller kontrollere en ny model for maskinel indlæring ud fra eksisterende data.

 • I mange tilfælde, ja. Hvis størrelsen af den totale mængde af lagrede hændelser overstiger det tilladte lager af valgte gennemgangsenheder (84 GB pr. gennemgangsenhed), afregnes den størrelse, der overskrider tilladelsen, til de normale Azure Blob-lagertakster. Det tilladte lager i hver gennemgangsenhed dækker alle lageromkostninger for tilbageholdelsesperioder på 24 timer (standarden), også selv om gennemgangsenheden bruges op til den tilladte maksimale indgang.

 • Den totale størrelse af alle lagrede hændelser, herunder eventuelt internt overhead til hændelsesheadere eller disklagringsstrukturer på alle Event Hubs i et navneområde, måles i løbet af dagen. Ved dagens afslutning beregnes den største lagerstørrelse. Det tilladte daglige lager beregnes på basis af det mindste antal gennemgangsenheder, der blev i løbet af dagen (hver gennemgangsenhed giver en tilladelse på 84 GB). Hvis den totale størrelse overstiger det tilladte daglige lager, afregnes det overskydende lager til taksterne for Azure Blob Storage (til taksten for lokalt redundant lager).

 • Der er ingen forbindelsesgebyrer for at sende hændelser via HTTP, uanset antallet af afsendende systemer/enheder. AMQP-forbindelser måles, men de første 100 samtidige forbindelser er gratis for hvert Basic Event Hubs-navneområde, og de første 1.000 samtidige forbindelser pr. abonnement er gratis for Standard Event Hubs. Disse tilladte antal dækker de fleste modtagelsesscenarier og mange tjeneste til tjeneste-scenarier. Gebyrer for Brokered Connections bliver normalt kun af betydning, hvis du planlægger at bruge AMQP til en lang række klienter, dvs. for at opnå en mere effektiv hændelsesstreaming eller for at muliggøre tovejskommunikation (kommandoer og styring i Internet of Things-scenarier). Se oplysningerne om priser på Service Bus-forbindelser for at få detaljerede oplysninger om, hvordan en Brokered Connection er opbygget, og hvordan den måles.

 • Event Hubs Capture aktiveres, når en Event Hub i navneområdet har Capture-funktionen aktiveret. Capture faktureres på timebasis pr. købt gennemløbsenhed. Som antallet af gennemløbsenheder stiger eller falder, vil dette blive afspejlet i faktureringen af Event Hubs Capture i hele timer.

 • Event Hubs Capture påvirker ikke udgangsfrekvenserne for Event Hubs-gennemløbsenheder. Du kan stadig læse ved den fulde gennemløbsenhedsfrekvens på 2.000 hændelser pr. sekund/2 MB pr. sekund pr gennemløbsenhed.

 • Event Hubs Capture anvender en lagerkonto, som du oplyser i en angivet plan. Da dette er din lagerkonto, vil eventuelle forbrugsgebyrer for denne lagerkonto blive faktureret under dit Azure-abonnement. Jo mindre dit Capture-vindue er, jo oftere vil der blive foretaget lagertransaktioner.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Event Hubs

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto