Spring over navigation

Hvad er cloudmigrering?

Få mere at vide om de forskellige migreringstyper – herunder cloud til cloud- og datacentermigreringer – og udforsk læringsressourcer om en lang række cloudmigreringsemner.

Definition af cloudmigrering

Cloudmigrering er den proces, hvor du flytter programmer og data fra én placering, ofte en virksomheds private servere, der er placeret i det lokale miljø, til en offentlig cloududbyders servere, men også mellem forskellige cloudmiljøer. De vigtigste fordele ved cloudmigrering er, at it-omkostningerne reduceres, og ydeevnen forbedres, men der er også sikkerheds- og bekvemmelighedsmæssige fordele samt andre fordele.

Bliv ved med at læse for at få mere at vide om de vigtigste migreringstyper, de mest almindelige fordele og udfordringer, hvordan du flytter programmer og data til et cloudmiljø og de tre primære modeller for administrerede tjenester: IaaS, SaaS og PaaS.

Forskellige typer cloudmigrering

Der er to vigtige tekniske faktorer i de fleste migreringer:

1. den ressourcetype (eller "arbejdsbelastning"), der migreres.

2. den placering, der migreres til.

I dette afsnit forklares nogle af de mest almindelige migreringsscenarier, og der vises en oversigt over forskellige migreringsprocesser, bedste fremgangsmåder og forretningsmæssige overvejelser.

Overførsel af datacenter

Datacentermigrering er den proces, hvor du flytter data fra servere i det lokale miljø og mainframes (ofte gemt i et serverrum på et kontor i en organisation) til en cloududbyders servere, som typisk er placeret i meget store, meget sikre og professionelt vedligeholdte bygninger.

Netværk med høj kapacitet er den mest almindelige måde at flytte datacenterressourcer til cloudmiljøet på, men når et effektivt netværk ikke er tilgængeligt, kan ressourcerne stadig migreres ved først at flytte dem over på diske med høj kapacitet og "databokse" og derefter fysisk sende dem til cloududbyderen og uploade dem til deres servere.

Migrering til et hybridt cloudmiljø

Mange organisationer vælger at efterlade nogle af deres ressourcer i datacenteret i det lokale miljø og kun flytte en del af dem til cloudmiljøet og opretter derfor et "hybridt cloudmiljø". Fordelene ved det hybride cloudmiljø omfatter maksimering af værdien af eksisterende datacenterudstyr i det lokale miljø samt at gøre det muligt for organisationer i visse brancher at opfylde branchekrav og myndigheders krav om overholdelse af angivne standarder.

Hybride cloudmiljøer er også nyttige til cloud til cloud-sikkerhedskopiering, hvor data i det lokale miljø sikkerhedskopieres til et offentligt cloudmiljø som en it-katastrofeberedskabsløsning, i tilfælde af at datacenteret i det lokale miljø ikke fungerer, f.eks. i tilfælde af brand, oversvømmelse eller kriminalitet. (I dette tilfælde refererer "cloud til cloud" til datacentre i det lokale miljø, som nogle gange kaldes "private cloudmiljøer").

Cloud til cloud-migrering

Nu hvor cloudbaseret databehandling er blevet så almindeligt, bruger mange organisationer flere cloudmiljøer – ofte på grund af fusioner og anskaffelser – og de kan også vælge at flytte ressourcer mellem deres offentlige cloudmiljøer ved hjælp af migrering cloud til cloud. Denne type migrering er også nyttig, når en organisation ønsker at drage fordel af forskellige cloudbaserede platformes produkter, tjenester og priser.

Selvom administration af ressourcer på tværs af flere cloudmiljøer kan virke vanskeligt, er det muligt at administrere dem alle fra ét sted ved hjælp af et værktøj til central administration.

Migrering af program, database og mainframe

Linux, SAP, SQL Serverog Windows Server er nogle af de mest almindelige arbejdsbelastninger, der migreres. I forbindelse med mainframe-migrering er to af de hyppigst brugte IBM og Unisys.

Almindelige fordele ved cloudmigrering af disse arbejdsbelastninger omfatter lavere omkostninger, hurtigere og mere pålidelig ydeevne, adgang til cloudbaserede udviklerværktøjer og API'er, mere robust sikkerhed og muligheden for at øge eller mindske kapaciteten uden at skulle købe, installere og vedligeholde nyt udstyr.

Selvom det ofte er muligt at migrere disse arbejdsbelastninger uden at ændre dem (også kaldet "lift and shift"), er der fordele ved at opdatere (eller omstrukturere) dem for at optimere deres ydeevne og pålidelighed i cloudmiljøet.

Se ressourceafsnittet for at få oplysninger om, hvordan du overfører forskellige arbejdsbelastninger.

Modeller med administrerede tjenester

Når du sætter dig ind i cloudmigrering, er der en god chance for, at du støder på termer som f.eks. IaaS, PaaS og SaaS. Disse termer refererer til forskellige niveauer af administrerede tjenester, der er tilgængelige gennem mange teknologi- og cloududbydere.

IaaS (infrastructure as a service) giver dig mulighed for hurtigt at skalere op og ned, efterhånden som dine behov ændrer sig, så du kun betaler for det, du bruger. Dermed undgår du udgiften og kompleksiteten, der er forbundet med at købe og administrere dine egne fysiske servere og anden datacenterinfrastruktur.

PaaS (platform as a service) omfatter fordelene ved IaaS, men tilbyder også administrerede udviklingsværktøjer, databaser, virksomhedsanalyser og operativsystemer. Det er ideelt til at reducere udviklingsomkostningerne og sætte fart i udviklingen.

SaaS (software as a service) omfatter IaaS og PaaS, men omfatter også apphosting, der gør det muligt for brugerne at oprette forbindelse til og bruge cloudbaserede apps (f.eks. mail- og Office-programmer) via internettet.

Faser i cloudmigreringen

Der er forskellige tekniske processer og bedste fremgangsmåder til migrering af forskellige arbejdsbelastninger og oprettelse af forskellige cloudkonfigurationer. Alle cloudmigreringer følger dog de samme seks faser:

Definer strategien

Definer din forretningsmæssige begrundelse og de forventede resultater.

Plan

Juster planen for cloudmigreringen i henhold til de ønskede forretningsresultater.

Parathed

Forbered miljøerne i det lokale miljø og cloudmiljøerne til migreringen.

Overfør

Flyt arbejdsbelastningerne til cloudmiljøet.

Styr

Benchmark og implementer bedste praksis for styring af sikkerhed og omkostninger for cloudmiljøet og arbejdsbelastningerne.

Administrer

Brug dokumenterede metoder til løbende administration af cloudløsningen.

Fordele og udfordringer ved cloudmigrering

Nogle af de mest almindelige fordele ved cloudmigrering er:

Få mere at vide om fordelene ved cloudmigrering

Optimerede omkostninger

Ud over at kunne optimere omkostningerne i forbindelse med arbejdsbelastninger er der betydelige besparelser at hente i forhold til udstyr, vedligeholdelse og beløb til fast ejendom.

Fleksibilitet og skalerbarhed

Få lige præcis de computerressourcer, du har brug for, og betal aldrig for udstyr, du ikke bruger. Visse cloudbaserede platformes globale tilstedeværelse betyder, at du kan køre arbejdsbelastninger tættere på dér, hvor dine kunder er, for at få bedre ydeevne.

Forbedret sikkerhed

Offentlige cloudmiljøer gør det nemmere at beskytte dine data og programmer ved at levere indbygget sikkerhed på platformniveau samt en lang række specialiserede sikkerhedsværktøjer. I mange tilfælde foretages sikkerhedsopdateringer automatisk af cloududbyderen.

Overensstemmelse

For yderst regulerede brancher som finanssektoren, sundhedssektoren og offentlige myndigheder har visse cloudbaserede platforme særlige tilbud, der gør det lettere at opfylde kravene til overholdelse af angivne standarder.

Backup, genoprettelse og failover

De fleste cloududbydere tilbyder indbyggede funktioner til sikkerhedskopiering og genoprettelse med ét klik, herunder muligheden for at gemme sikkerhedskopier i forskellige geografiske områder.

Forenklet administration og overvågning

Hvis cloududbyderen tilbyder et centralt administrationsværktøj, er det nemt at administrere og overvåge datacenter- og cloudressourcer fra en enkelt skærm.

Nogle af de mest almindelige udfordringer ved migrering er:

Planlægning

Det kan være ligetil at flytte individuelle arbejdsbelastninger, men det kræver omfattende planlægning i hele organisationen, hvis du planlægger en stor migrering.

Omkostninger

Hvis du flytter til et cloudmiljø, kan det give både korte og langsigtede afkast af investeringen, men det er vigtigt at tage omkostningerne i forbindelse med planlægning og implementering af en migrering med i overvejelserne.

Sikkerhed og compliance

Cloududbydere tilbyder en række sikkerhedstilbud og tilbud til overholdelse af angivne standarder, men kunderne er ansvarlige for at implementere de rette løsninger efter behov.

Arbejdsnedetid

Flytning af enorme mængder data til cloudmiljøet kan gøres meget hurtigt, men det kræver omhyggelig planlægning at minimere nedetiden under flytningen.

Forankring og uddannelse i organisationen

It-teknikere og udviklere vil opleve, at de fleste af deres aktuelle kompetencer også gælder i cloudmiljøet, men der er stadig brug for ekstra uddannelse.

Valg af migreringspartner/-leverandør

Partnere er uvurderlige for organisationer, der ikke har den fornødne interne ekspertise eller kapacitet til at planlægge og implementere deres migrering, men det er vigtigt at vælge den rigtige partner.

Ofte stillede spørgsmål

  • Find videoer om migrering af datacenter, Microsoft-webinarer, scenarievejledninger og undervisningsressourcer til de mest almindelige scenarier og arbejdsbelastninger på siden med cloudmigreringsressourcer til Azure.
  • Få mere at vide om, hvordan du henter mainframe-programmer til skyen på siden om mainframe- og midrange-migrering.
  • Få velorganiserede ressourcer og eksperthjælp fra Azure-teknikere og -partnere i alle faser af din migreringsrejse via Azure Migration Program.
 • Få mere at vide om, hvordan du implementerer en omkostningseffektiv sikkerhedskopiering, der er let at administrere og meget sikker, for alle dine lokale og cloudbaserede ressourcer med Azure Backup.
 • For de fleste organisationer afhænger svaret af størrelsen og kompleksiteten af deres migreringsprojekt samt deres interne it-kompetencer. Azure tilbyder en række ressourcer, værktøjer, uddannelsesmuligheder samt vejledning til både interne migreringer og migreringer via partnere:

  • Hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, anbefaler vi, at du tilmelder dig det gratis Azure Migration Program for at få tilpassede anbefalinger, en telefonsamtale med en Azure-ekspert, velorganiserede ressourcer og partneranbefalinger.
  • Hvis du vil implementere din migrering (eller dele af den) selv, kan du tjekke cloudmigreringsressourcerne i Azure, hvor du finder videoer, webinarer, scenarievejledninger og undervisningsressourcer om migrering for de mest almindelige scenarier og arbejdsbelastninger.

Ressourcer til migrering til Azure

Migrerings- og moderniseringsprogram i Azure

Få velorganiserede ressourcer og eksperthjælp i alle faser af din cloudrejse

Cloudmigreringsressourcer

Find videoer, scenarievejledninger og undervisningsressourcer til almindelige scenarier

Azure Migrate

Gå på opdagelse i, vurder og tilpas let størrelsen, samt overfør dine VM'er i det lokale miljø til Azure

Migrering af apps

Opret og udrul hurtigt missionskritiske webapps i stor skala

Overførsel af Windows Server

Overfør Windows Server-arbejdsbelastninger ved hjælp af værktøjer, som du allerede er bekendt med

Overførsel af SQL Server

Flyt SQL Server-databaser til Azure med få eller ingen ændringer af programkode

Linux-migrering

Migrer Linux-arbejdsbelastninger til Azure ved hjælp af dokumenterede værktøjer

Mainframeoverførsel

Flyt mainframe- og midrange-programmer til et cloudmiljø

Azure Backup

Opnå en enkel databeskyttelse med cloud til cloud-sikkerhedskopiering med ét enkelt klik

Azure Arc

Udvid Azure-tjenester og -administration til en hvilken som helst infrastruktur

Azure Data Box

Få enheder og løsninger til dataoverførsel til Azure og grænseberegning

Microsoft Cost Management

Administrer trygt dit cloudforbrug

Azure SQL

Kør altid opdateret SQL i cloudmiljøet med fleksible muligheder for programoverførsel

Azure Hybrid Benefit

Migrer arbejdsbelastninger til det bedste cloudmiljø for Windows og SQL Server på en omkostningseffektiv måde

Få velorganiserede ressourcer og eksperthjælp i alle faser af din cloudrejse via Azure Migrerings- og moderniseringsprogram

Migrer til Azure-cloudplatformen, og kom i gang med 12 måneders gratis tjenester

Kan vi hjælpe dig?