Azure Queues Storage Pricing

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Se, hvordan de ser ud ved sammenligning i sektionen "Dataredundansmuligheder".

Queues

Queues provide a reliable messaging solution for your apps.

Få mere at vide

Storage-priser

Kapacitet i Storage LRS GRS RA-GRS
Første 1 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 5.000 TB pr. måned Kontakt os Kontakt os Kontakt os

Priser for adgang

We charge $- per 10.000 transactions for Queues. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/Export

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Dataredundansmuligheder

Lokalt redundant lager (LRS) Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter.
Zoneredundant lager (ZRS) Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS.
Geografisk redundant lager (GRS) Magen til LRS, plus afsendelse af flere asynkrone kopier til et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte.
Geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS) Magen til GRS, plus læseadgang til et sekundært datacenter.

Se siden Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find og køb en plan
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

 • Ja. Lagerkapacitet faktureres i enheder af den gennemsnitlige dagligt lagrede mængde data, i gigabyte (GB), over en månedlig periode. Hvis du f.eks. konsekvent har brugt 10 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, faktureres du for det gennemsnitlige forbrug på 5 GB lagerplads.

 • Lagerkonti konfigureres som standard til at være geografisk redundante. Du kan ændre disse indstillinger til geografisk eller lokalt redundant lager med læseadgang i administrationsportalen på den klassiske Microsoft Azure-portal eller via tjenesteadministrations-API'en. Derfra kan du også se status for brug af tjenesteadministrations-API'en.

 • Storage-konti debiteres for mindst 30 dage fra det tidspunkt, hvor tjenesten aktiveres. Hvis RA-GRS f.eks. aktiveres den 1. maj og deaktiveres den 5. maj, vil din lagerkonto blive opkrævet for brug af RA-GRS til og med den 30. maj. Derefter træder GRS-prissætningen i kraft.

  Hvis RA-GRS aktiveres den 1. maj og slås fra den 14. juni, opkræves der for RA-GRS til og med den 14. juni. GRS-priserne vil træde i kraft den 15. jnui.

Blob Storage

 • En Blob Storage-konto er en Storage-konto, der er beregnet specielt til lagring af data i blobs, og den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Storage-konti til generelle formål kan bruges til at lagre Blobs (blobs), Files (filer), Disks (diske), Tables (tabeller) og Queues (køer).

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig og kan ses her.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder ordet “varm” eller “kold”, betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis der på regningen for eksempel står "Standard IO – kold blok-blob (GB)", betyder det, at du bruger og betaler for Blob Storage-konti, mens "Standard IO – Blok-blob (GB)" er den måler, der er knyttet til brug af blok-blobs på Storage-konti til generelle formål.

 • Når du opretter en Blob Storage-konto, kan du indstille adgangsniveauet til kold eller varm. Adgangsniveauet kold har en lavere pris for lagring af data men en højere pris for adgang til data, og det bør anvendes til data, der ikke bruges ofte og er omfattet af SLA-krav om lav tilgængelighed. Hvis du ikke kender adgangsmønsteret for dine data, anbefaler vi, at du prøver adgangsniveauet varm i mindst en måned og derefter tager stilling til, om du kan spare noget ved at skifte til adgangsniveauet kold, på baggrund af den faktiske brug. Se nedenstående eksempel.

  Eksempel

  Du har 50 TB data, som du ønsker at lagre i Blob Storage i området Det østlige USA 2. Du sender 10 mio. HTTP-handlinger til kontoen hver måned, hvoraf 20 % er handlinger af typen Put Blob/Block, List og Create Container. Du læser 20 TB data fra kontoen hver måned og skriver 10 TB data til den. Sådan beregnes de samlede omkostninger for hhv. Varmt og Koldt.

  Måleenhed Forbrugsvolumen Pris for kold Pris for varm Månedlig omkostninger for kold Månedlig omkostninger for varm
  GB pr. måned 50 * 1.024 = 51.200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10.000 handlinger af typen Put Blob/Block, List, Create Container 20 % * 10 mio./10.000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10.000 handlinger, andre 80 % * 10 mio./10.000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB data hentet 20 * 1.024 = 20.480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB data skrevet 10 * 1.024 = 10.240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Samlede månedlige omkostninger $770.4 $1242

  I dette eksempel er de samlede månedlige omkostninger $770.4 for adgangsniveauet kold mod $1242 for adgangsniveauet varm. Du kan altså opnå en betydelig omkostningsbesparelse ved at flytte dine data til adgangsniveauet kold i dette eksempel.

 • Du bliver debiteret for datahentning, når du skifter indstillingen på din Blob Storage-konto fra Koldt til Varmt – hvis du for eksempel har 100 GB data på en Blob Storage-konto, og du skifter indstillingen fra Koldt til Varmt, bliver du debiteret 100 * $0.01 = $1 for datahentning.

 • Nej. Hvis du skifter indstillingen på din konto fra Varmt til Koldt, bliver du ikke debiteret for dataskrivning. Du bliver kun debiteret for dataskrivning, hvis du skriver data direkte til din Blob Storage-konto med adgangsniveauerne Koldt.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område.

Disk Storage

 • Hvis den tomme disk på 100 GB understøttes af en Premium Storage-konto, opkræves du for en P0-disk (128 GB). Hvis der anvendes en anden type lagerpladskonto, opkræves du kun for den lagerplads, der bruges til at gemme de data, der skrives til disken, uanset hvilken diskstørrelse der er allokeret.

 • Ja. 99,9 % læse/skrivemulighed gælder også for Premium Storage-konti.

Ressourcer

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Produktoplysninger

Få mere at vide om Storage

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag