Azure Archive Storage

Branchens bedste pris for lagring af data, der sjældent benyttes

  • Lagerniveau med den laveste prisfastsættelse
  • Inaktive data krypteres automatisk
  • Problemfri integration med varme og kolde lagerniveauer
  • Understøttet af førende partnere inden for dataadministration

Lav pris, høj værdi

Eksponentiel datavækst behøver ikke at betyde eksponentielle udgifter til lagring og administration af data. Azure Archive Storage tilbyder prisbilligt, holdbart samt let tilgængeligt og sikkert cloudlager til data, der sjældent bruges, og som har fleksible krav til ventetid. For et beskedent beløb pr. måned kan du gemme terabyte af data i cloudmiljøet, ligesom du kan bruge din lagerinfrastruktur til andre og mere vigtige formål for din virksomhed.

Sikret lige fra start

At data ikke bruges så ofte, betyder ikke, at de ikke vigtige. I mange brancher kræves det, at organisationerne opbevarer mange års følsomme finansielle, medicinske eller medarbejderrelaterede data. Når du flytter disse data til clouden, ønsker du, at de er beskyttet af det bedste sikkerhedsniveau. Archive Storage sørger for sikker dataoverførsel til clouden med brug af HTTPS og placerer automatisk disse data i arkivlagring med brug af 256-bit AES-nøgler.

Nemmere administration og blob-lagerniveau

Azure Archive Storage er endnu et lagerniveau, der er tilgængeligt for BLOB-lager. Varme, kolde og arkiverede objekter kan sameksistere på samme konto. Og med introduktionen af blob-lagerniveau kan du ændre et objekts lager med et enkelt klik i Azure-portalen, eller du kan bruge din REST-API (eller .NET, Java, Python og en række andre SDK'er) til at foretage programmeringsmæssige ændringer i så mange objekter, der er behov for.

Use cases i forbindelse med Arkivlagring

Langsigtet opbevaring af sikkerhedskopier

Mange organisationer opbevarer PB-store samlinger af sikkerhedskopier af server- og skrivebordsdata i flere år og gemmer dem i dyre lagermatrixer. Med Azure Arkivlagring får du en sikker, billig måde at opbevarer disse sikkerhedskopier på, og samtidig frigør du lagerkapacitet til andre produktive formål.

Påkrævet dataarkivering i henhold til virksomhedspolitikker

Virksomheder kan oprette data i PB-størrelse i de daglige forretninger og for at opfylde de juridiske krav til overholdelse af angivne standarder. Virksomhedspolitikker dikterer ofte, at disse data (følsomme HR-poster, mails, økonomi/momsoptegnelser) opbevares i al evighed. Arkivlagring kan fungere sammen med tilbud om smart arkivering fra ISV'er for at skabe en indholdsarkiveringsløsning til lave omkostninger

Arkivering af sundhedsdata

Udbydere af sundhedspleje skal i stigende grad opbevare patienternes journaldata i perioder på flere år. Lagringskrav i forbindelse med patientdata kan hurtigt eskalere, når journalerne indeholder billeder i høj opløsning og ultralydsindhold. Azure Arkivlagring gør det muligt for udbydere af sundhedspleje at reducere deres omkostninger, samtidig med at de anvender et sikkert lager til deres følsomme medicinske data, som globalt overholder angivne standarder.

Erstatning af magnetbånd

Det er dyrt at vedligeholde en infrastruktur af båndlagring, og det kræver ofte specialiseret udstyr og ekspertise. Arkivlagring er et billigt alternativ til båndlagring, der ikke kræver meget vedligeholdelse.

Opbevaring af digitalt medieindhold

Forfattere kan skabe video- og billedindhold i en PB-størrelsesorden, som bruges til udviklingen af originale digitale medier. Arkivlagring giver forfatterne et billigt lager til originalt kildeindhold. Niveauinddeling på blob-niveau gør det let at skifte fra koldt til varmt lager, hvis behovet for at bruge dette indhold til et andet projekt opstår.

Dataopbevaring i forbindelse med sikkerhed/offentlig sikkerhed

Efterhånden som antallet og udviklingen af trusler mod den personlige og virksomhedernes sikkerhed øges, gør det samme sig gældende for kravet om videoovervågning. Både offentlige og private virksomheder genererer nu dagligt flere TB af overvågningsoptagelser i deres arbejde med at beskytte borgerne og deres aktiver. Arkivlagring er en billig løsning til opbevaring af denne type data.

Partnervenligt

Vi har gjort det nemt for leverandører af dataadministration at gøre brug af fordelene ved arkiveringslag. Se partnerløsninger med indbygget support til Azure-arkiveringslag.

Kom godt i gang med Azure Archive Storage i dag