Spring over navigation

Priser for Azure Firewall Manager

Politik for central netværkssikkerhed og rutestyring for globalt distribuerede, softwaredefinerede perimetre

Azure Firewall Manager er en tjeneste til administration af sikkerhed, der leverer en central sikkerhedspolitik og ruteadministration til cloudbaserede sikkerhedsperimetre. Firewall Manager kan levere sikkerhedsadministration til to typer netværksarkitektur.

  • Sikker virtuel hub: En Azure Virtual WAN Hub er en Microsoft-administreret ressource, der gør det muligt for dig let at oprette hub og spoke-arkitekturer. Når sikkerheds- og routingpolitikker knyttes til en sådan hub, kaldes den en sikker virtuel hub. En sikker virtuel hub kan bruges som en Azure Virtual WAN-hub i forbindelse med netværksmuligheder og dermed alle eksisterende og kommende vWAN-faktureringer.

  • Virtuel netværkshub: Dette er et virtuelt Azure Standard-netværk, som du selv kan oprette og administrere. Du opretter det virtuelle hubnetværk, der indeholder firewallen, og sørger for, at de virtuelle spokenetværk, som indeholder servere og tjenester til dine arbejdsbelastninger, fungerer som peers.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Azure Firewall Manager

Tjenestetype Pris
Politikker om Azure Firewall Manager $- pr. politik pr. område

Azure Firewall Manager-integrationer

Tjenestetype Pris
Sikker virtuel hub med tredjepartsintegration $- pr. udrulningstime

Azure Firewall med sikker virtuel hub

Tjenestetype Pris
Udrulninger af sikre virtuelle hubber $- pr. udrulningstime
Behandlede data i sikre virtuelle hubber $- pr. GB behandlet

Azure Firewall med Hub Virtual Network

Tjenestetype Pris
Udrulninger af Azure Firewall $- pr. udrulningstime
Behandlede data for Azure Firewall $- pr. GB behandlet

Logik i forbindelse med politikpriser

Der opkræves ingen politikgebyrer for Azure Firewall Manager i forbindelse med politikker, der er knyttet til en enkelt firewall. Det fremgår af følgende illustration.

Eksempel på prisfastsættelse

  • Basispolitik: Politikken er knyttet til fire firewalls. Hvis disse fire firewalls befinder sig i et enkelt område, er prisen på politikken $- pr. måned. Men hvis disse fire firewalludrulninger spreder sig over fire områder, er prisen på denne politik $- pr. måned. For at opsummere så ligger prisen på firewallpolitik fast på $-/måned/område.
  • Underordnet politik 1: Politikken er knyttet til to firewalls. Hvis disse to firewalls befinder sig i et enkelt område, er prisen på politikken $- pr. måned. Hvis disse to udrulninger af firewalls spreder sig over to områder, er prisen på politikken $- pr. måned. For at opsummere så ligger prisen på firewallpolitik fast på $-/måned/område.
  • Underordnet politik 2: Der opkræves ingen gebyrer for politikken, da den er knyttet til en enkelt firewall af typen Sikker hub. Der opkræves ingen gebyrer for firewallpolitikken, hvis der kun er en enkelt firewalltilknytning.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Firewall Manager

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Firewall Manager.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Firewall Manager-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

  • Ja, en delvis time faktureres som en fuld time.
  • Kunderne opkræves som minimum for én basispolitik. Afhængigt af antallet af områder opkræves hvert område $- pr. politik pr. område pr. område. Hvis en underordnet politik er i en enkelt hub, vil der ikke være nogen opkrævning, men der vil stadig blive opkrævet en basispolitik til et beløb af $- pr. politik pr. område.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner