Priser for Scheduler

Kør gentagne job efter simple eller komplekse tidsplaner

Med Azure Scheduler kan du køre jobs – f.eks. kald af HTTP/S-slutpunkter eller post af meddelelser i Azure Storage-køer – i forbindelse med alle tidsplaner, hvilket gør den ideel til gentagne handlinger, som sletning af logge, igangsætning af backupper og andre vedligeholdelsesopgaver. Integrer jobs i dine programmer, der kører med det samme, efter en tilbagevendende tidsplan eller på et vilkårligt tidspunkt i fremtiden – og kald tjenester både i og uden for Azure.

Prisoplysninger

Standard P10 Premium P20 Premium
Pris pr. måned1 $- pr. enhed $- pr. enhed $- pr. enhed
Jobkørsler2 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Maksimal kørselsfrekvens Pr. minut Pr. minut Pr. minut
Jobsamlinger 10 pr. enhed 10.000 pr. enhed 5.000 pr. enhed
Job pr. samling 50 50 1.000
Skalering 10 1 Premium-enhed.
Kontakt os for at få flere oplysninger.
1 Premium-enhed.
Kontakt os for at få flere oplysninger.
Udgående godkendelse Inkluderet Inkluderet Inkluderet

1 Fakturering foretages forholdsmæssigt på timebasis. Prisen ovenfor er baseret på 732 timer pr. måned. Der faktureres én Standard-enhed for hver 10 oprettede jobsamlinger (eller en brøkdel) beregnet på timebasis. På samme måde faktureres der én Premium-enhed for hver 10.000 oprettede jobsamlinger (eller en brøkdel) beregnet på timebasis. Job samles på tværs af geografiske områder.

2 Alle niveauer er begrænset af den maksimale kørselsfrekvens og det samlede, tilladte antal job. Jobkørsler har en effektiv begrænsning på 21,6 millioner kørsler pr. Standard-enhed og 21,6 milliarder kørsler pr. Premium-enhed, beregnet pr. 30 dage. Den ubegrænsede kørsel, der beskrives ovenfor, drejer sig om ubegrænsede kørsler pr. enhed af de respektive samlede job, der finder sted med den tilsvarende maksimale kørselsfrekvens.

Support og SLA

  • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Scheduler, via Azure Support. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • Serviceaftale (SLA): For Scheduler Standard garanterer vi, at alle planlagte job mindst 99,9 % af tiden vil starte inden for 30 minutter efter deres planlagte udførelsestider. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Du kan finde flere oplysninger på siden Azure SLA.

Ofte stillede spørgsmål

  • Scheduler faktureres forholdsmæssigt pr. time, når der er tale om en eller flere aktive jobsamlinger. Der faktureres én Standard-enhed for hver 10 oprettede Standard-jobsamlinger (eller en brøkdel) beregnet på timebasis. På samme måde faktureres en Premium-enhed for hver oprettet samling af 10.000 Premium-job (eller del heraf), forholdsmæssigt på timebasis.

  • Der anvendes kvoter for Scheduler på abonnementsniveau. Bemærk desuden, at alle job i en given jobsamling er bundet til området for den pågældende jobsamling.

  • Kørselsloggen indeholder en rullende 60 dages oversigt over jobkørsler.

  • Ja, opgraderinger til eksisterende jobsamlinger understøttes gennem opdatering af niveauattributten.

  • Scheduler understøtter høj tilgængelighed via pardannelse på tværs af to regioner inden for det samme geografiske område. Den sydlige del af det centrale USA danner par med den nordlige del af det centrale USA, mens den nordlige del af Europa danner par med Vesteuropa, og den østlige del af Asien og Stillehavsområdet danner par med den sydøstlige del af Asien og Stillehavsområdet. Job, som sendes til et givet geografisk område (se Geografisk tilgængelighed nedenfor), kan køre i begge regioner i et par.

  • Ja. Selvom de begge kan levere planlægningsfunktionalitet, er de indbyrdes uafhængige. Planlagte job i Mobiltjenester er en funktion i denne tjeneste. Scheduler er en separat planlægningstjeneste med et bredere anvendelsesområde.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Scheduler

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto