Gå til hovedindhold

Priser for Machine Learning Studio (klassisk)

ML Studio er det GUI-baserede integrerede udviklingsmiljø til udvikling og drift af Machine Learning-arbejdsprocesser

Machine Learning Studio (klassisk) giver en visuel oplevelse af maskinel indlæring.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priser er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. Den faktiske prisfastsættelse kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes på baggrund af amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af Thomson Reuters-benchmarksatser, der opdateres den første dag i hver kalendermåned. Log på Azure-prisberegneren for at se prisfastsættelse baseret på dit aktuelle program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om prisfastsættelse eller for at anmode om et pristilbud. For flere oplysninger om prisfastsættelse for Azure kan du se de ofte stillede spørgsmål.

Studio-priser

Machine Learning Studio (klassisk) tilbydes på to niveauer – Gratis og Standard.

Funktionerne i hvert niveau er sammenlignet i nedenstående tabel:

Ikke tilgængelig Gratis Standard
Pris Gratis $- pr. Machine Learning Studio-arbejdsområde pr. måned
$- pr. studio-eksperimenttime
Azure-abonnement Ikke påkrævet Påkrævet
Maks. antal moduler pr. eksperiment 100 Ubegrænset
Maks. eksperimentvarighed 1 time pr. eksperiment Op til syv dage pr. eksperiment med maksimalt 24 timer pr. modul
Maks. lagerplads 10 GB Ubegrænset – medbring din egen
Læs data fra SQL-server i det lokale miljø Prøveversion Nej Ja
Udførelse/ydeevne Enkelt node Månedlige noder
Web-API i produktion Nej Ja
SLA Nej Ja
Timegebyrer gælder kun for aktiv brug af tjenesten. Når der er flere målere til stede, bruges de samtidigt.

Prisfastsættelse for Web-API i produktion

Med Machine Learning Studio (klassisk) kan du udrulle løsninger til forudsigende analyse som webtjenester.

De udrullede webtjenester er underlagt følgende planer:

Ikke tilgængelig Udvikling/test* Standard S1 Standard S2 Standard S3
Niveaupris pr. måned $- $- $- $-
Funktioner
Inkluderede transaktioner (pr. måned) 1.000 100.000 2.000.000 50.000.000
Inkluderede beregningstimer (pr. måned) 2 25 500 12.500
Samlet antal webtjenester1 2 10 100 500
Takster ved overforbrug I/T $- pr. 1.000 transaktioner
$- pr. Compute-time for API
$- pr. 1.000 transaktioner
$- pr. Compute-time for API
$- pr. 1.000 transaktioner
$- pr. Compute-time for API
* API-brugsbegrænsninger gælder på testniveauet - Begrænset til to samtidige RRS-kald.
1 Antal webtjenester, som kunden kan knytte til en plan på et givet tidspunkt.

Den klassiske version af webtjenester er stadig tilgængelig til følgende priser:

 • $- pr. beregningstime for produktions-API (timeenhed)
 • $- pr. 1.000 transaktioner i produktions-API (transaktionsenhed)

Timegebyrer gælder kun for aktiv brug af tjenesten. Når der er flere målere til stede, bruges de samtidigt.

Du kan finde flere oplysninger om forskellen mellem de klassiske webtjenester og de nye webtjenester i dokumentationen.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Machine Learning Studio (klassisk)

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Machine Learning Studio (klassisk).

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Machine Learning Studio (klassisk).

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Machine Learning Studio (klassisk)-materiale.

 • Hvis du vil kopiere dine eksperimenter fra Gratis-niveauet til Standard-niveauet, skal du følge nedenstående fremgangsmåde:

  1. Log på Azure Machine Learning Studio (klassisk), og kontrollér, at du kan se både Gratis arbejdsområdet og Standard arbejdsområdet i arbejdsområdevælgeren i den øverste navigationslinje.
  2. Skift til det Gratis arbejdsområde, hvis du er i Standard arbejdsområdet.
  3. Vælg det eksperiment, du vil kopiere, på listevisningen over eksperimenter, og klik på kommandoknappen Kopiér.
  4. Vælg Standard arbejdsområdet i pop op-dialogboksen, og klik på knappen Kopiér.
  5. Bemærk, at alle tilknyttede datasæt, oplærte modeller osv. kopieres sammen med eksperimentet til arbejdsområdet Standard.
  6. Du skal køre eksperimentet igen og publicere webtjenesten igen i Standard arbejdsområdet.
 • Machine Learning understøtter høj tilgængelighed via pardannelse på tværs af to regioner inden for det samme geografiske område. Den sydlige del af det centrale USA danner par med den nordlige del af det centrale USA.

 • Varigheden af produktions-API-kald kan variere meget, generelt fra nogle hundrede millisekunder til nogle få sekunder, men de kan muligvis kræve flere minutter, afhængigt af databehandlingens kompleksitet og maskinindlæringsmodellen. Den bedste måde at estimere varigheden af produktions-API-kald på er ved at sammenligne med en model i Machine Learning.

 • Machine Learning er en multiprofiltjeneste, og de faktiske beregningsressourcer, der bruges back-end, vil variere og optimeres efter ydeevne og forudsigelighed.

 • Gebyrer for arbejdsområde nedbrydes separat for hver relevant måler på en enkelt faktura.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?