Spring over navigation

Priser for StorSimple

Lavere omkostninger med en hybridlagerløsning til virksomheder i cloudmiljøet

Den samlede omkostning for en StorSimple-enhed udgøres af det månedlige abonnementsgebyr, gebyrer for Azure Blob-lagerkapacitet og adgang og gebyrer for dataoverførsel, som afhænger af forbrug.

StorSimple-abonnementsgebyret varierer, afhængigt af enhedsmodellen. Gebyret fastsættes som et dagligt gebyr for hver dag, som enheden er registreret hos Azure StorSimple-administrationstjenesten. Hvis du vil opsige tjenesten og ikke længere opkræves for den, skal du fjerne enheden fra administrationstjenesten.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priser er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. Den faktiske prisfastsættelse kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes på baggrund af amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af Thomson Reuters-benchmarksatser, der opdateres den første dag i hver kalendermåned. Log på Azure-prisberegneren for at se prisfastsættelse baseret på dit aktuelle program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om prisfastsættelse eller for at anmode om et pristilbud. For flere oplysninger om prisfastsættelse for Azure kan du se de ofte stillede spørgsmål.

Model Dagligt gebyr Månedligt gebyr (måneder med 31 dage)
Virtuel enhed – 1200 $- $-
Cloudmatrix 8010 eller 8020 $- $-
Fysisk enhed – 8100 $- $-
Fysisk enhed – 8600 $- $-

Prisen for den virtuelle enhed beregnes forholdsmæssigt på dagsbasis og begynder, når enheden aktiveres via Azure. Abonnementsmåleren standser, når enheden deaktiveres og slettes fra tjenesten StorSimple Device Manager på Azure Portal. Måleren standser ikke, selvom du slukker for enheden. Den skal deaktiveres.

Hvis du har købt din StorSimple-enhed som en del af Azure Storage Acceleration Program, bliver du fortsat opkrævet i henhold til den gamle prismodel (et månedligt StorSimple-administrationsgebyr på $0.034 pr. GB pr. måned, gælder kun for apparater i 8000-serien). Den oprindelige deadline for migrering til den nye abonnementsplan i juni 2020 er blevet forlænget til december 2021. Du kan dog stadig skifte til den nye abonnementsbaserede model (vist ovenfor). Kontakt den kundeansvarlige, hvis du har spørgsmål eller vil skifte til den nye prismodel.

Alle kunder overføres til den nye prismodel i december 2021. Vi anbefaler på det kraftigste, at kunderne begynder at planlægge migreringen, da supporten til StorSimple ophører i december 2022.

StorSimple Data Manager

Med StorSimple Data Manager kan du uden problemer få adgang til StorSimple-data i cloudmiljøet. Denne tjeneste giver dig API'er, så du kan trække data ud af StorSimple og anvende dem i andre Azure-tjenester i formater, der er klar til brug. De formater, der umiddelbart understøttes, er Azure-blobs, Azure-filer og aktiver til Azure Media Services. Dermed kan du let skabe workflows, hvor du kan bruge data, der er gemt på enheder i StorSimple 8000-serien, med Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning og Azure Cognitive Search.

Priserne for StorSimple Data Manager er baseet på det antal datatransformationsbob, der køres, og den datamængde, der transformeres.

Datatransformation (pr. job) $-
Datatransformation (pr. GB) $-

Underliggende gebyrer for lager og netværkstrafik med StorSimple

StorSimple bruger en kundes lagerkonto til at gemme data. Der er et blob-lagerkapacitetsgebyr og et gebyr for lageradgang og udgående netværkstrafik tilknyttet brugen af en lagerkonto.

Hvis du ved, hvordan dine data administreres i StorSimple, vil det hjælpe dig med at forstå, hvordan lagerkontoen faktureres. I StorSimple opdeles blokdata i mindre dele, så dubletter kan fjernes. Når clouddata opdeles i mindre dele, så dubletter kan fjernes, kan det medføre lavere cloudforbrug for bedre ydeevne, men det kan også medføre et øget antal transaktioner. Standardstørrelsen på en datablok i StorSimple er 64 KB, og kunderne kan forøge størrelsen til 512 KB for de arkiveringsdiskenheder, der sandsynligvis ikke vil få gavn af den mindre deduplikeringsstørrelse.

Der er tre Azure Storage Account-typer, som kan bruges med StorSimple – General Purpose Account V1 og General Purpose Account V2 samt Blob Storage Account.

Målertype Beskrivelse
Det daglige StorSimple-gebyr Afhænger af modellen og opkræves for hver dag, som enheden er aktiv.
Blob Storage-kapacitet Dette er Storage-kontogebyret for inaktive data i Azure efter fjernelse af dubletter og komprimering. Gebyrerne varierer, afhængigt af indstillingerne for redundans og (LRS, ZRS, GRS og RA-GRS) og adgangsniveau (varm eller kold).
Omkostninger til Blob Storage-adgang
  • Operations
  • Læse-/skriverettighed
  • Replikering
Udgående dataoverførsel Netværksgebyret for at downloade data fra Azure.
Virtuelle maskiner og administrerede standarddiske Hvis du bruger en StorSimple-cloudmatrix, vil du blive opkrævet for den underliggende virtuelle maskine og de underliggende lagerdiske plus alle de gebyrer, der er angivet ovenfor.
  • Model 8010 – Linux Standard_A3 virtuel maskine, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuel maskine
  • Model 8020 – Linux Standard_DS3 virtuel maskine, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) for hver virtuel maskine

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

StorSimple

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med StorSimple.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for StorSimple.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet StorSimple-materiale.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?