Priser på StorSimple-løsningen

Virtuel enhed

Virtual Appliance 1200-modeller kan installeres uden en fysisk enhed eller en Microsoft Enterprise Aftale. Den samlede pris for den virtuelle enhed består af prisen på StorSimple-månedsabonnementet, som vist nedenfor, samt det underliggende Azure Blob Storage og gebyrer for dataoverførsel, som kan variere afhængigt af forbruget. Standardsupport er inkluderet i prisen for månedsabonnementet.

Virtual Appliance 1200-månedsabonnement: $-*

Prisen for den virtuelle enhed beregnes forholdsmæssigt på dagsbasis og begynder, når enheden aktiveres via Azure.

* Dette er den omtrentlige månedlige pris ved en daglig pris på $-, ganget med 365 dage og divideret med 12 måneder.

Fysisk enhed

Hybridlagermatricer i Microsoft Azure StorSimple 8000-serien kan købes og føjes til din Microsoft Enterprise Aftale som led i dit samlede engagement i Microsoft Azure-tjenester og betales på samme måde, som du betaler for andre Azure-tjenester.

Den fysiske 8000-serie ledsages af StorSimple-cloudenheder. Disse virtuelle enheder kører i Azure og kan kun installeres efter aktivering af en fysisk enhed.

Kontakt dit Microsoft Account-team, eller send en mail til storagesales@microsoft.com, for at få at vide, hvordan du køber en løsning i StorSimple 8000-serien.

Support og SLA 

Vi yder teknisk support på StorSimple-løsninger, der er offentligt tilgængelige. Det første år er StorSimple-relateret software og Microsoft Azure-support inkluderet i de årlige abonnementsplaner for StorSimple 8000-serien af hybridlagermatricer. Hardwaresupport til hybridlagermatricer fra StorSimple 8000-serien og enheder fra StorSimple 5000- og 7000-serien leveres af Seagate, der bygger og distribuerer hardwaren.

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings-, skyniveauopdelings- og gendannelsesfunktionaliteten for StorSimple-løsninger. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag