Priser på StorSimple-løsningen

Prisoplysninger

Microsoft Azure StorSimple-løsningen er baseret på StorSimple 8000-serien af hybridlagermatricer. Den kan købes som et tillæg til din Microsoft Enterprise Agreement som led i dit samlede engagement i Microsoft Azure-tjenester og betales på samme måde, som du betaler for andre Azure-tjenester. Microsoft tilbyder fortsat den populære brancheførende hybride skybaserede lagerløsning, der er baseret på enhederne i StorSimple 5000- og 7000-serien.

Kontakt dit Microsoft-kontoteam, eller send en mail til storagesales@microsoft.com for at få oplysninger om, hvordan du køber en løsning fra StorSimple 8000-serien.

Support og SLA 

Vi yder teknisk support på StorSimple-løsninger, der er offentligt tilgængelige. Det første år er StorSimple-relateret software og Microsoft Azure-support inkluderet i de årlige abonnementsplaner for StorSimple 8000-serien af hybridlagermatricer. Hardwaresupport til hybridlagermatricer fra StorSimple 8000-serien og enheder fra StorSimple 5000- og 7000-serien leveres af Seagate, der bygger og distribuerer hardwaren.

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings-, skyniveauopdelings- og gendannelsesfunktionaliteten for StorSimple-løsninger. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag