Priser på StorSimple-løsningen

StorSimple Cloud Appliance

StorSimple Cloud Appliance 1200-modeller kan installeres uden en fysisk enhed eller en Microsoft Enterprise Aftale. Den samlede pris for cloudenheden består af prisen på StorSimple-månedsabonnementet, som vist nedenfor, samt det underliggende Azure Blob Storage og gebyrer for dataoverførsel, som kan variere afhængigt af forbruget. Standardsupport er inkluderet i prisen for månedsabonnementet.

StorSimple Cloud Appliance 1200-månedsabonnement= $-*

Prisen for cloudenheden beregnes forholdsmæssigt på dagsbasis og begynder, når enheden aktiveres via Azure.

StorSimple Manager er tilgængelige i specifikke Azure-områder. StorSimple-enheder, der administreres i ét område, kan sende data til et vilkårligt Azure Data Center, der understøtter Blob Storage.

* Dette er den omtrentlige månedlige pris ved en daglig pris på $-, ganget med 365 dage og divideret med 12 måneder.

Fysisk enhed

Hybridlagermatricer i Microsoft Azure StorSimple 8000-serien kan købes og føjes til din Microsoft Enterprise Aftale som led i dit samlede engagement med Azure-tjenester og betales på samme måde, som du betaler for andre Azure-tjenester.

8000-serien ledsages af StorSimple-cloudenheder. Disse cloudenheder kører i Azure og kan kun installeres efter aktivering af en enhed.

Lancering af mulighed for at købe et nyt abonnement på StorSimple 8000-serien

Der er nu mulighed for at købe et nyt abonnement på StorSimple 8000-serien og Cloud Appliance. I forbindelse med Enterprise Agreement, Enterprise Subscription, Udrulning til uddannelsesløsninger og server- og cloududrulning kan du abonnere på StorSimple og få standardsupport for et fast årligt gebyr. Der vil ikke påløbe variable gebyrer for brugen af enheden. Opkrævninger for Azure Storage og udgående dataoverførsler faktureres dog stadig separat.

Denne nye mulighed giver flere fordel:

  • Ekstra fleksibilitet og enkelhed i forbindelse med køb og brug af StorSimple.
  • Lavere StorSimple-anskaffelsespris i forhold til det aktuelle Azure Storage-accelerationsprogram, ASAP+.
  • Betydeligt lavere løbende omkostninger for datalagring sammenlignet med ASAP+.

Kontakt dit Microsoft-kontoteam eller kontakt os direkte for at få oplysninger om, hvordan du køber en løsning fra StorSimple 8000-serien.

Support og SLA 

Vi yder teknisk support på StorSimple-løsninger, der er offentligt tilgængelige. Det første år er StorSimple-relateret software og Microsoft Azure-support inkluderet i de årlige abonnementsplaner for StorSimple 8000-serien af hybridlagermatricer. Hardwaresupport til hybridlagermatricer fra StorSimple 8000-serien og enheder fra StorSimple 5000- og 7000-serien leveres af Seagate, der bygger og distribuerer hardwaren.

Vi garanterer mindst 99,9 % tilgængelighed af sikkerhedskopierings-, skyniveauopdelings- og gendannelsesfunktionaliteten for StorSimple-løsninger. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om StorSimple

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto