Funktioner Priser

Hændelsesstyret beregning efter behov.

Azure Functions leverer en serveruafhængig udviklingsoplevelse, som understøtter et robust sæt hændelsesudløsere og databindinger.

Priser på Azure Functions

Faktureringen for forbrugsabonnementet fra Azure Functions er baseret på ressourceforbrug og udførelser. Prisen for forbrugsabonnementet indbefatter en månedlig gratis bevilling på 1 millioner anmodninger og 400.000 GB-s ressourceforbrug pr. måned. Kunder kan også køre Functions på deres App Service-abonnement til de sædvanlige priser for App Service-abonnement.

Måler Pris Gratis (pr. måned)
Udførselstid* $-/GB-s 400.000 GB-s
Samlede udførelser* $- pr. millioner udførelser 1 millioner udførelser

*Gratis bevillinger gælder kun for betalte forbrugsabonnementer.

Bemærk! Som standard bliver der oprettet en lagerkonto med hver Functions App. Lagerkontoen er ikke indbefattet af den gratis bevilling, og enhver anvendelse vil blive beregnet i henhold til standardpriserne for lager.

Prisoplysninger

Udførelser

Faktureringen af Functions er baseret på det totale antal af anmodede udførelser hver måned for hele Functions. Udførelser bliver talt, hver gang en funktion bliver udført i forbindelse med en begivenhed, der er udløst af en binding. Den første million udførelser er gratis hver måned.

Ressourceforbrug

Faktureringen af Functions er baseret på et observeret ressourceforbrug, der er målt i gigabyte-sekunder (GB-s). Det observerede ressourceforbrug bliver beregnet ved at gange den gennemsnitlige hukommelsesstørrelse i gigabytes med tiden det tager i sekunder at udføre funktionen. Hukommelsen, en funktion bruger, bliver målt til nærmeste 128 MB op til den maksimale hukommelsesstørrelse på 1.536 MB. Prisen på Functions indbefatter en månedlig gratis bevilling af 400.000 GB-s.

Eksempel på prisfastsættelse

En funktion med et observeret hukommelsesforbrug på 1.536 MB køres 2.000.000 gange om måneden og har en udførelsesvarighed på 1 sekund. Den månedlige fakturering bliver beregnet således:

Beregning af ressourceforbrug til fakturering
Ressourceforbrug (i sekunder) = Udførelser * Udførelsesvarighed (i sekunder) = Ressourceforbrug (i sekunder)
2 millioner udførelser * 1 sekund = 2 millioner sekunder
Ressourceforbrug (GB-s) = Konvertering af ressourceforbrug til GB * Udførelsestid (i sekunder) = Ressourceforbrug
1.536 MB/1.024 MB * 2 millioner sekunder = 3 millioner GB-s
Fakturerbart ressourceforbrug = Ressourceforbrug - Månedlig gratis bevilling = Fakturerbart ressourceforbrug
3 millioner GB-s - 400.000 GB-s = 2.600.000 GB-s
Månedlig omkostning ved ressourceforbrug = Fakturerbart ressourceforbrug * Pris på ressourceforbrug = Månedlig omkostning ved ressourceforbrug
2.600.000 GB-s * $-/GB-s = $41.600000
Beregning af udførelser til fakturering
Fakturerbare udførelser = Samlede månedlige udførelser - Månedlige gratis udførelser = Månedlige fakturerbare udførelser
2 millioner udførelser - 1 millioner udførelser = 1 millioner udførelser
Omkostning for udførelser pr. måned = Månedlige fakturerbare udførelser * Pris pr. millioner udførelser = Omkostning for udførelser pr. måned
1 millioner udførelser * $- = $-
Beregning af det samlede forbrug til fakturering
Samlede månedlige omkostninger = Månedlig omkostning ved ressourceforbrug + Omkostning for udførelser pr. måned = Samlede månedlige omkostninger
$41.600000 + $- = $-

Flere oplysninger

Andre oplysninger om Azure Functions:

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
  • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find en plan
  • Vi garanterer, at de apps, der kører under et kundeabonnement, vil have en tilgængelighed på 99,95 %. Læs SLA'en

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag