Priser for Site Recovery

Automatiseret replikering hjælper med at beskytte dine tjenester

Azure Site Recovery kan hjælpe dig med at beskytte vigtige tjenester ved at koordinere automatiseret replikering og genoprettelse af beskyttede hændelser på en sekundær placering.

Prisoplysninger

Azure Site Recovery faktureres ud fra, hvor mange instanser der beskyttes. Hver enkelt instans, der beskyttes af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31. dage, som angivet nedenfor.

Pris i de første 31 dage Pris efter 31 dage
Azure Site Recovery til kundeejede placeringer Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery til Azure Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery mellem Azure-områder koster det samme som Azure Site Recovery til Azure.

Azure Site Recovery faktureres i enheder baseret på det gennemsnitlige daglige antal instanser, du beskytter, i en periode på en måned. Hvis du f.eks. konsekvent har beskyttet 20 instanser i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, er det gennemsnitlige daglige antal beskyttede instanser 10 for den pågældende måned.

Support og SLA 

Ofte stillede spørgsmål

 • Alle instanser, der er beskyttet af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dage, de beskyttes. Fra og med den 32. dag, faktureres beskyttelsen af instansen iht. ovenstående priser.

 • Ja, det betyder ikke noget, hvor længe du har brugt Azure Site Recovery. Der påløber ikke nogen Azure Site Recovery-gebyrer for hver enkelt beskyttet instans i de første 31 dage. Hvis du f.eks. har beskyttet 10 instanser i de seneste 6 måneder, og du opretter forbindelse mellem en 11. instans og Azure Site Recovery, påløber der ingen Azure site Recovery-gebyrer for den 11. instans i de første 31 dage. Der påløber stadig Azure Site Recovery-gebyrer for de første 10 instanser, da de er blevet beskyttet i mere end 31 dage.

 • Ja. Selvom Azure Site Recovery er gratis i de første 31 dage for en beskyttet instans, kan der påløbe gebyrer for Azure Storage, lagertransaktioner og dataoverførsler. Der kan også påløbe Azure-beregningsgebyrer for en genoprettet virtuel maskine.

 • When you use Site Recovery, you incur charges for the Site Recovery license, Azure storage, storage transactions, and outbound data transfer.

  The Site Recovery license is per protected instance, where an instance is a virtual machine or a physical server.

  • If a virtual machine disk replicates to a standard storage account, the Azure Storage charge is for the storage consumption. For example, if the source disk size is 1 TB, and 400 GB of storage is used, Site Recovery creates a 1 TB VHD in Azure, but the storage charged is 400 GB (plus the amount of storage space used for replication logs).
  • If a virtual machine disk replicates to a premium storage account, the Azure storage charge is for the provisioned storage size, rounded out for the nearest premium storage disk option. For example, if the source disk size is 50 GB, Site Recovery creates a 50 GB disk in Azure, and Azure maps this to the nearest premium storage disk (P10). Costs are calculated on P10, and not on the 50 GB disk size. Learn more. If you're using premium storage, a standard storage account for replication logging is also required, and the amount of standard storage space used for these logs is also billed.
  • No disks are created until a test failover or a failover. In the replication state, storage charges under the category of "Page blob and disk" as per the storage pricing calculator are incurred. These charges are based on the type of storage—premium or standard—and the data redundancy type, including LRS, GRS, RA-GRS, and more.
  • If the option to use managed disks on a failover is selected, charges for managed disks apply after a failover or test failover. Managed disks charges do not apply during replication. During replication, storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" are incurred. These charges are based on the storage type of premium/standard and the data redundancy type - LRS, GRS, RA-GRS etc.

   Example: For a VM replicating to premium storage with 128 GB OS disk and 500 GB data disk:

   1. During replication: Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" for premium storage disk sizes P10 and P20 are incurred. The size of the disks being replicated (128 GB and 500 GB) are rounded off to the nearest unmanaged premium disk size of P10(128 GB) and P20(512 GB) for billing. A standard storage account for logging delta changes during replication is also used. Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" based on the amount of standard storage used for these logs is also billed.
   2. During a Test failover or after failover to managed disks: Managed disk charges for premium managed disks of sizes P10 and P20 apply.

   Example: For a VM replicating to standard storage with 32 GB OS disk and 250 GB data disk:

   1. During replication: Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" for standard storage are incurred.
   2. During a Test failover or after failover to managed disks: Managed disk charges for standard managed disks of sizes S4(32 GB) and S15(256 GB) apply. As you can see, the size of the disks (32 GB and 250 GB) have been rounded off to the nearest standard managed disk size of S4(32 GB) and S15(256 GB).
  • If the option to use managed disks on a failover is not selected, storage charges under the category of "Unmanaged Disks and Page blobs" as per the Storage pricing calculator are incurred after failover. These charges are based on the type of storage—premium or standard—and the data redundancy type, including LRS, GRS, RA-GRS, and more.
  • Storage transactions are charged during steady-state replication and for regular virtual machine operations after a failover or test failover. But these charges are negligible.

  Costs are also incurred during test failover, where the virtual machine, storage, egress, and storage transactions costs will be applied.

 • Med Azure Hybrid Benefit får du hjælp til at få mest værdi for dine licenser i det lokale miljø og i cloudmiljøet. Du kan bruge dine Windows Server-licenser, der er dækket af Software Assurance, til virtuelle maskiner til den grundlæggende beregningstakst i alle Azure-områder. Det giver besparelser på op til 40 % eller mere. Brug din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.

 • See Azure Site Recovery frequently asked questions.

  Licensing Microsoft Server products for disaster recovery

  It's important to note that when an instance protected by Azure Site Recovery is recovered at the recovery site, the software running inside the protected instance must be properly licensed as well. The end customer needs to license Microsoft server products as follows, depending on the recovery site selected.

  On-Premises* Service Provider Dedicated Hardware Service Provider Shared Hardware Azure
  Windows Server
  • Fully licensed servers, or
  • End Customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • End customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit (for example, dedicated outsourcing)
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Azure Site Recovery, now lets you leverage your Hybrid Benefit while migrating your Windows servers to Azure. Learn more.
  Other Microsoft Servers (SQL, Exchange, SharePoint, etc.)
  • Fully licensed servers, or
  • End Customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • End customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit (for example, dedicated outsourcing)
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • The disaster recovery software assurance benefit applies to Microsoft server products protected with Azure Site Recovery. This change was made in the 2015 Product Use Rights (PUR).

  *On-premises can be used to describe both an end customer or service provider environment, as long as it is for their own usage and not resold.

 • Serverne skal være fuldt licenserede med Windows Server-licenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dækning af sin Windows Server på det primære websted, kan Windows Server udrulles på det sekundære sted vha. Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, dog udelukkende i forbindelse med it-katastrofeberedskab i ikke-produktionsrelaterede tilfælde. Se i Brugervilkår for produkt for at finde ud af, om kundens forbrug opfylder kriterierne for Disaster Recovery Software Assurance-fordelen.

 • Disse servere kan licenseres med separate licenser på det sekundære site eller via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, hvis kunden er kvalificeret til denne fordel.

 • Windows Server skal licenseres via din SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan gives i licens vha. din SPLA-aftale eller via slutkundens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Disse serverprodukter bør være licenseret via din SPLA på samme baggrund, som serverne almindeligvis er licenseret under SPLA (pr. kerne, pr. bruger osv.).

 • Disse tejenster kan licenseres via din SPLA eller via slutbrugerens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Hybrid Benefit gælder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres på Azure, uanset hvordan Azure leveres (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider med mere).

 • License Mobility og Azure Hybrid Benefit kræver Software Assurance, og derfor gælder de ikke for SPLA. Tjenesteudbyderen skal se vilkår og betingelser for aftalen i SPLA-kontrakterne.

 • Disaster Recovery Software Assurance-fordelen gælder for Microsoft-serverprodukter, der er beskyttet af Azure Site Recovery. Denne ændring blev foretaget i Brugervilkår for produkt fra januar 2015.

 • Nej, ingen af disse Software Assurance-fordele har begrænsninger, som gør dem utilstrækkelige til licensgenoprettelse på Azure. License Mobility-fordelen kræver, at kunderne tildeler deres licenser til Azure igen i minimum 90 dage. Det stemmer dog ikke overens med en midlertidig produktionsgenoprettelse på Azure. Desuden kan der kun køres én instans ad gangen i License Mobility, hvilket betyder, at testgenoprettelser, hvor produktionsinstansen fortsat kører i det lokale miljø samtidigt med, at den genoprettede testinstans kører på Azure, ikke er mulige. Disaster Recovery-fordelen dækker både produktions- og testgenoprettelsesscenarier, men ikke instanser, der køres på delt hardware (dvs. med flere lejere).

 • Hvis en kunde bruger Azure Site Recovery til at overføre Microsoft-serverprodukter (f.eks. SQL Server) fra en tjenesteudbyder til Azure, skal kunden have sin egen Software Assurance og bruge License Mobility.

 • Ja, testgenoprettelser er begrænset til en kort periode på én uge hver 90 dage i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Site Recovery-replikering for SQL Server dækkes af Software Assurance – Disaster Recovery-fordel for alle Azure Site Recovery-scenarier (fra det lokale miljø til it-katastrofeberedskab på Azure eller IaaS-it-katastrofeberedskab på tværs af Azure-områder).

  Brug af en lettilgængelig teknologi til SQL Server, f.eks. failoverklynger, eller replikeringsteknologi, f.eks. SQL Always On Availability Groups, databasespejling og logforsendelse er bundet af følgende SQL Server-licensretningslinjer – den første passive databaseinstans (typisk til høj lokal tilgængelighed) dækkes af Software Assurance-licensen for den primære database. Ekstra passive databaseinstanser (for it-katastrofeberedskab kan det være i et fjerndatacenter i det lokale miljø eller i et vilkårligt cloudmiljø) kræver ekstra SQL Server-licenser. Hvis den primære SQL-instans ligger på en dedikeret hardware, dækkes den første passive instans af Software Assurance-licensen på dedikeret hardware og ikke på delt hardware. Hvis den primære SQL-instans ligger på delt hardware, dækkes den første passive instans på delt hardware. Læs vejledningen om SQL Server-licenser for at få flere oplysninger.

 • Azure er bredt certificeret til at køre SAP-løsninger på Azure – både på den aktuelle generation af platform (NetWeaver) og næste generation (HANA). De certificeringer, som SAP-problemer er baseret på i en kombination af virksomhedsprogram (SAP-produkt), gæsteoperativsystem og relationsdatabasesystemer. Få mere at vide. Du kan finde flere detaljer under SAP-noter på SAP Support Portal.

 • Oracle giver licensmobilitet til de kunder, som ønsker at køre Oracle-software på Microsoft Azure. Se Licensing Oracle Software in the cloud computing environment (Licens til Oracle-software i cloudmiljøet). Oracles partnerskab med Microsoft gør det muligt for kunderne at udrulle Oracle-software i Microsofts offentlige og private cloudmiljøer, hvor de kan stole på certificering og support fra Oracle.

 • Se i licensvilkårene til dit tredjepartsprogram.

 • Azure understøtter ikke faste MAC-adresser, og derfor kan software med MAC-baserede licensmodeller ikke bruges til både overførsel fra det lokale miljø til Azure samt it-katastrofeberedskab.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Site Recovery

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto