Gå til hovedindhold

Priser for Azure Site Recovery

Sørg for at holde din virksomhed i gang vha. den indbyggede tjeneste til it-katastrofeberedskab

Azure Site Recovery kan hjælpe dig med at beskytte vigtige tjenester ved at koordinere automatiseret replikering og genoprettelse af beskyttede hændelser på en sekundær placering.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priser er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. Den faktiske prisfastsættelse kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes på baggrund af amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af Thomson Reuters-benchmarksatser, der opdateres den første dag i hver kalendermåned. Log på Azure-prisberegneren for at se prisfastsættelse baseret på dit aktuelle program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om prisfastsættelse eller for at anmode om et pristilbud. For flere oplysninger om prisfastsættelse for Azure kan du se de ofte stillede spørgsmål.

Azure Site Recovery faktureres ud fra, hvor mange instanser der beskyttes. Hver enkelt instans, der beskyttes af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31. dage, som angivet nedenfor.

Pris i de første 31 dage Pris efter 31 dage
Azure Site Recovery til kundeejede placeringer Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery til Azure Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery mellem Azure-områder koster det samme som Azure Site Recovery til Azure.

Azure Site Recovery faktureres i enheder baseret på det gennemsnitlige daglige antal instanser, du beskytter, i en periode på en måned. Hvis du f.eks. konsekvent har beskyttet 20 instanser i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, er det gennemsnitlige daglige antal beskyttede instanser 10 for den pågældende måned.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Azure Site Recovery

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Site Recovery.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Azure Site Recovery.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Site Recovery-materiale.

 • Alle instanser, der er beskyttet af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dage, de beskyttes. Fra og med den 32. dag, faktureres beskyttelsen af instansen iht. ovenstående priser.

 • Ja, det betyder ikke noget, hvor længe du har brugt Azure Site Recovery. Der påløber ikke nogen Azure Site Recovery-gebyrer for hver enkelt beskyttet instans i de første 31 dage. Hvis du f.eks. har beskyttet 10 instanser i de seneste 6 måneder, og du opretter forbindelse mellem en 11. instans og Azure Site Recovery, påløber der ingen Azure site Recovery-gebyrer for den 11. instans i de første 31 dage. Der påløber stadig Azure Site Recovery-gebyrer for de første 10 instanser, da de er blevet beskyttet i mere end 31 dage.

 • Ja. Selvom Azure Site Recovery er gratis i de første 31 dage for en beskyttet instans, kan der påløbe gebyrer for Azure Storage, lagertransaktioner og dataoverførsler. Der kan også påløbe Azure-beregningsgebyrer for en genoprettet virtuel maskine.

 • Når du bruger Site Recovery, vil der påløbe gebyrer for Site Recovery-licens, Azure Storage, lagertransaktioner og udgående dataoverførsel.

  1. Site Recovery-licensen pr. beskyttet instans, hvor en instans er en virtuel maskine eller fysisk server.
  2. Der påløber lageromkostninger for Site Recovery-replikaet af lageret på destinationsplaceringen. Et snapshot, der er taget af dette replikalager, bruges til at oprette en ny destinationslagerdisk i forbindelse med testfailover eller failover. De samlede lageromkostninger er derfor baseret på et lagerreplika og antallet af prøver på it-katastrofeberedskab, der udføres på ét år.
  3. Lagertransaktioner faktureres under stabil replikering og for jævnlige handlinger på virtuelle maskiner efter en failover eller en testfailover.
  4. Omkostningerne for udgående dataoverførsel kaldes også for udgående data, og de opkræves kun, når trafikken forlader et Azure-område. Derfor påløber disse udgifter, når du replikerer en virtuel Azure-maskine fra ét område til et andet. Dataene komprimeres i Azure Site Recovery, inden du overfører dem. Derfor faktureres udgående data for de komprimerede replikeringsdata.
  5. Genoprettelsespunkter, der er oprettet af Site Recovery, er snapshots, der tages til replikalageret. Disse snapshots opkræves på baggrund af den forbrugte kapacitet. Du kan finde flere oplysninger under priser på administrerede diske.
  6. Der påløber også omkostninger for kapaciteten af den virtuelle maskine, som først faktureres på tidspunktet for testfailover og failover. Denne omkostning er normalt nul, såfremt der ikke afholdes nogen prøver på IT-katastrofeberedskabet eller sker nogen faktisk IT-katastrofe.
  7. I forbindelse med beskyttelse af virtuelle Azure-maskiner efterligner Site Recovery typen af kildelager på destinationssiden. Hvis du f.eks. beskytter en virtuel maskine på Azure med diske på lagerkonti, bruger Site Recovery en lagerkonto på destinationssiden til at lagre replikeringsdata. I andre tilfælde, hvor en virtuel maskine på Azure anvender administrerede diske, opretter Site Recovery en ASR-replikadisk på destinationen, der svarer til hver enkelt kildedisk.
  8. I forbindelse med VMware/fysiske maskiner opretter Site Recovery en ASR-replikadisk på destinationen, der svarer til hver enkelt kildedisk. Alle nye replikeringer fra marts 2019 og fremefter bruger administrerede diske til både replikering og failover. Omkostninger til administrerede diske beregnes efter klargjort kapacitet. Du kan finde flere oplysninger under priser på administrerede diske.
  9. I forbindelse med Hyper-V-maskiner opretter og bruger Site Recovery en lagerkonto til replikering. Som standard sker testfailover eller failover på en lagerkonto. Du får dog mulighed for at foretage failover til administrerede diske, hvis det er nødvendigt. I så tilfælde oprettes administrerede diske på failovertidspunktet.
 • Med Azure Hybrid Benefit får du hjælp til at få mest værdi for dine licenser i det lokale miljø og i cloudmiljøet. Du kan bruge dine Windows Server-licenser, der er dækket af Software Assurance, til virtuelle maskiner til den grundlæggende beregningstakst i alle Azure-områder. Det giver besparelser på op til 40 % eller mere. Brug din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.

 • Se under Ofte stillede spørgsmål om Azure Site Recovery.

  Licens til Microsoft Server-produkter til it-katastrofeberedskab

  Det er vigtigt at bemærke, at når en instans, der er beskyttet af Azure Site Recovery, genoprettes på genoprettelsesstedet, skal der også være en korrekt licens til den software, der kører i den beskyttede instans. Slutkunden skal have licens til Microsoft-serverprodukter som følger, afhængigt af det valgte genoprettelsessted.

  I det lokale miljø* Dedikeret hardware fra tjenesteudbyder Delt hardware fra tjenesteudbyder Azure
  Windows Server
  • Fuldt licenserede servere eller
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen (f.eks. dedikeret outsourcing)
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Med Azure Site Recovery kan du nu anvende din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.
  Andre Microsoft-servere (SQL, Exchange, SharePoint osv.)
  • Fuldt licenserede servere eller
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen (f.eks. dedikeret outsourcing)
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Disaster Recovery Software Assurance-fordelen gælder for Microsoft-serverprodukter, der er beskyttet af Azure Site Recovery. Denne ændring blev foretaget i Brugervilkår for produkt fra 2015.

  * Det lokale miljø kan bruges til at beskrive både en slutkundes og en tjenesteudbyders miljø, så længe der er tale om, at det er til deres egen brug og ikke videresælges.

 • Serverne skal være fuldt licenserede med Windows Server-licenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dækning af sin Windows Server på det primære websted, kan Windows Server udrulles på det sekundære sted vha. Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, dog udelukkende i forbindelse med it-katastrofeberedskab i ikke-produktionsrelaterede tilfælde. Se i Brugervilkår for produkt for at finde ud af, om kundens forbrug opfylder kriterierne for Disaster Recovery Software Assurance-fordelen.

 • Disse servere kan licenseres med separate licenser på det sekundære site eller via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, hvis kunden er kvalificeret til denne fordel.

 • Windows Server skal licenseres via din SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan gives i licens vha. din SPLA-aftale eller via slutkundens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Disse serverprodukter bør være licenseret via din SPLA på samme baggrund, som serverne almindeligvis er licenseret under SPLA (pr. kerne, pr. bruger osv.).

 • Disse tejenster kan licenseres via din SPLA eller via slutbrugerens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Hybrid Benefit gælder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres på Azure, uanset hvordan Azure leveres (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider med mere).

 • License Mobility og Azure Hybrid Benefit kræver Software Assurance, og derfor gælder de ikke for SPLA. Tjenesteudbyderen skal se vilkår og betingelser for aftalen i SPLA-kontrakterne.

 • Disaster Recovery Software Assurance-fordelen gælder for Microsoft-serverprodukter, der er beskyttet af Azure Site Recovery. Denne ændring blev foretaget i Brugervilkår for produkt fra januar 2015.

 • Hvis en kunde bruger Azure Site Recovery til at overføre Microsoft-serverprodukter (f.eks. SQL Server) fra en tjenesteudbyder til Azure, skal kunden have sin egen Software Assurance og bruge License Mobility.

 • Ja, testgenoprettelser er begrænset til en kort periode på én uge hver 90 dage i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Site Recovery-replikering for SQL Server dækkes af Software Assurance – Disaster Recovery-fordel for alle Azure Site Recovery-scenarier (fra det lokale miljø til it-katastrofeberedskab på Azure eller IaaS-it-katastrofeberedskab på tværs af Azure-områder).

  Brug af en lettilgængelig teknologi til SQL Server, f.eks. failoverklynger, eller replikeringsteknologi, f.eks. SQL Always On Availability Groups, databasespejling og logforsendelse er bundet af følgende SQL Server-licensretningslinjer – den første passive databaseinstans (typisk til høj lokal tilgængelighed) dækkes af Software Assurance-licensen for den primære database. Ekstra passive databaseinstanser (for it-katastrofeberedskab kan det være i et fjerndatacenter i det lokale miljø eller i et vilkårligt cloudmiljø) kræver ekstra SQL Server-licenser. Hvis den primære SQL-instans ligger på en dedikeret hardware, dækkes den første passive instans af Software Assurance-licensen på dedikeret hardware og ikke på delt hardware. Hvis den primære SQL-instans ligger på delt hardware, dækkes den første passive instans på delt hardware. Læs vejledningen om SQL Server-licenser for at få flere oplysninger.

 • Azure er bredt certificeret til at køre SAP-løsninger på Azure – både på den aktuelle generation af platform (NetWeaver) og næste generation (HANA). De certificeringer, som SAP-problemer er baseret på i en kombination af virksomhedsprogram (SAP-produkt), gæsteoperativsystem og relationsdatabasesystemer. Få mere at vide. Du kan finde flere detaljer under SAP-noter på SAP Support Portal.

 • Oracle giver licensmobilitet til de kunder, som ønsker at køre Oracle-software på Microsoft Azure. Se Licensing Oracle Software in the cloud computing environment (Licens til Oracle-software i cloudmiljøet). Oracles partnerskab med Microsoft gør det muligt for kunderne at udrulle Oracle-software i Microsofts offentlige og private cloudmiljøer, hvor de kan stole på certificering og support fra Oracle. Du kan få flere oplysninger i rapporten om licens til datagenoprettelse i Oracle.

 • Se i licensvilkårene til dit tredjepartsprogram.

 • Azure understøtter ikke faste MAC-adresser, og derfor kan software med MAC-baserede licensmodeller ikke bruges til både overførsel fra det lokale miljø til Azure samt it-katastrofeberedskab.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?