Priser for Azure Site Recovery

Automatiseret replikering hjælper med at beskytte dine tjenester

Azure Site Recovery kan hjælpe dig med at beskytte vigtige tjenester ved at koordinere automatiseret replikering og genoprettelse af beskyttede hændelser på en sekundær placering.

Prisoplysninger

Azure Site Recovery faktureres ud fra, hvor mange instanser der beskyttes. Hver enkelt instans, der beskyttes af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31. dage, som angivet nedenfor.

Pris i de første 31 dage Pris efter 31 dage
Azure Site Recovery til kundeejede placeringer Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery til Azure Gratis $- pr. måned pr. beskyttet instans
Azure Site Recovery mellem Azure-områder koster det samme som Azure Site Recovery til Azure.

Azure Site Recovery faktureres i enheder baseret på det gennemsnitlige daglige antal instanser, du beskytter, i en periode på en måned. Hvis du f.eks. konsekvent har beskyttet 20 instanser i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, er det gennemsnitlige daglige antal beskyttede instanser 10 for den pågældende måned.

Support og SLA 

Ofte stillede spørgsmål

 • Alle instanser, der er beskyttet af Azure Site Recovery, er gratis i de første 31 dage, de beskyttes. Fra og med den 32. dag, faktureres beskyttelsen af instansen iht. ovenstående priser.

 • Ja, det betyder ikke noget, hvor længe du har brugt Azure Site Recovery. Der påløber ikke nogen Azure Site Recovery-gebyrer for hver enkelt beskyttet instans i de første 31 dage. Hvis du f.eks. har beskyttet 10 instanser i de seneste 6 måneder, og du opretter forbindelse mellem en 11. instans og Azure Site Recovery, påløber der ingen Azure site Recovery-gebyrer for den 11. instans i de første 31 dage. Der påløber stadig Azure Site Recovery-gebyrer for de første 10 instanser, da de er blevet beskyttet i mere end 31 dage.

 • Ja. Selvom Azure Site Recovery er gratis i de første 31 dage for en beskyttet instans, kan der påløbe gebyrer for Azure Storage, lagertransaktioner og dataoverførsler. Der kan også påløbe Azure-beregningsgebyrer for en genoprettet virtuel maskine.

 • Når du bruger Site Recovery, vil der påløbe gebyrer for Site Recovery-licens, Azure-lager, lagertransaktioner og udgående dataoverførsel.

  Site Recovery-licensen pr. beskyttet instans, hvor en instans er en virtuel maskine eller fysisk server.

  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en standardlagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret lagerforbruget. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 1 TB, og der anvendes 400 GB lagerplads, opretter Site Recovery 1 TB VHD på Azure, men der opkræves for 400 GB lager (plus den mængde lagerplads, der bruges til replikeringslogge).
  • Hvis en disk på en virtuel maskine replikeres til en Premium-lagerkonto, dækker Azure Storage-gebyret den klargjorte lagerstørrelse afrundet til nærmeste mulighed for Premium-lagerdiske. Hvis størrelsen på kildedisken f.eks. er 50 GB, opretter Site Recovery en disk på 50 GB på Azure, og Azure knytter denne til den nærmeste Premium-lagerdisk (P10). Omkostningerne beregnes for P10 og ikke for diskstørrelsen på 50 GB. Få mere at vide. Hvis du anvender et Premium-lager, kræves der også en Standard-lagerkonto til replikering, og mængden af det forbrugte Standard-lager faktureres også for disse logge.
  • Der oprettes ingen diske, før der registreres en testfailover eller en failover. I replikeringstilstand påløber der lagergebyrer under kategorien "sideblob og disk" i henhold til beregning af lagerpriser. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.
  • Hvis muligheden for at anvende administrerede diske i forbindelse med en failover vælges, anvendes der gebyrer for administrerede diske efter en failover eller testfailover. Gebyrer for administrerede diske gælder ikke under replikering. Under replikering opstår der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs". Disse gebyrer baseres på lagertypen Premium/Standard og dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv.

   Eksempel: For en VM, der replikerer til Premium-lager med 128 GB OS-disk og 500 GB datadisk:

   1. Under replikering: Der påløber lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs" for Premium-lagerdiskstørrelserne P10 og P20. Størrelsen på de replikerede diske (128 GB og 500 GB) afrundes til nærmeste ikke-administrerede Premium-diskstørrelse på P10 (128 GB) og P20 (512 GB) til fakturering. Der anvendes også en standardlagerkonto til logføring af deltaændringer under replikering. Lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs", der er baseret på mængden af forbrugt standardlager for disse logge, faktureres også.
   2. Under en testfailover eller failover til administrerede diske: Der anvendes gebyrer for administrerede diske i forbindelse med Premium-administrerede diske i størrelserne P10 og P20.

   Eksempel: For en VM, der replikerer til Standard-lager med 32 GB OS-disk og 250 GB datadisk:

   1. Under replikering: Der påløber lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og side-blobs" for Standard-lager.
   2. Under en testfailover eller failover til administrerede diske: Der anvendes gebyrer for administrerede diske i forbindelse med Standard-administrerede diske i størrelserne S4 (32 GB) og S15 (256 GB). Som du kan se, er størrelserne på diskene (32 GB og 250 GB) afrundet til nærmeste størrelse for Standard-administrerede diske i S4 (32 GB) og S15 (256 GB).
  • Hvis muligheden for at anvende administrerede diske ved failover ikke vælges, påløber der lagergebyrer under kategorien "Ikke-administrerede diske og sideblobs" i henhold til beregning af lagerpriser efter failover. Disse gebyrer baseres på lagertypen – Premium eller Standard – og dataredundanstypen, herunder LRS, GRS, RA-GRS med mere.
  • Lagertransaktioner faktureres under stabil replikering og for jævnlige handlinger på virtuelle maskiner efter en failover eller en testfailover. Disse gebyrer er dog meget små.

  Der påløber også omkostninger under testfailover, hvor der anvendes gebyrer for virtuel maskine, lager, udgående data og lagertransaktioner.

 • Med Azure Hybrid Benefit får du hjælp til at få mest værdi for dine licenser i det lokale miljø og i cloudmiljøet. Du kan bruge dine Windows Server-licenser, der er dækket af Software Assurance, til virtuelle maskiner til den grundlæggende beregningstakst i alle Azure-områder. Det giver besparelser på op til 40 % eller mere. Brug din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.

 • Se under Ofte stillede spørgsmål om Azure Site Recovery.

  Licens til Microsoft Server-produkter til it-katastrofeberedskab

  Det er vigtigt at bemærke, at når en instans, der er beskyttet af Azure Site Recovery, genoprettes på genoprettelsesstedet, skal der også være en korrekt licens til den software, der kører i den beskyttede instans. Slutkunden skal have licens til Microsoft-serverprodukter som følger, afhængigt af det valgte genoprettelsessted.

  I det lokale miljø* Dedikeret hardware fra tjenesteudbyder Delt hardware fra tjenesteudbyder Azure
  Windows Server
  • Fuldt licenserede servere eller
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen (f.eks. dedikeret outsourcing)
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Med Azure Site Recovery kan du nu anvende din Hybrid Benefit, når du overfører dine Windows-servere til Azure. Få mere at vide.
  Andre Microsoft-servere (SQL, Exchange, SharePoint osv.)
  • Fuldt licenserede servere eller
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundelicenser via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen (f.eks. dedikeret outsourcing)
  • Tjenesteudbyderen giver licens via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Disaster Recovery Software Assurance-fordelen gælder for Microsoft-serverprodukter, der er beskyttet af Azure Site Recovery. Denne ændring blev foretaget i Brugervilkår for produkt fra 2015.

  * Det lokale miljø kan bruges til at beskrive både en slutkundes og en tjenesteudbyders miljø, så længe der er tale om, at det er til deres egen brug og ikke videresælges.

 • Serverne skal være fuldt licenserede med Windows Server-licenser. Hvis kunden har en aktiv Software Assurance-dækning af sin Windows Server på det primære websted, kan Windows Server udrulles på det sekundære sted vha. Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, dog udelukkende i forbindelse med it-katastrofeberedskab i ikke-produktionsrelaterede tilfælde. Se i Brugervilkår for produkt for at finde ud af, om kundens forbrug opfylder kriterierne for Disaster Recovery Software Assurance-fordelen.

 • Disse servere kan licenseres med separate licenser på det sekundære site eller via Disaster Recovery Software Assurance-fordelen, hvis kunden er kvalificeret til denne fordel.

 • Windows Server skal licenseres via din SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan gives i licens vha. din SPLA-aftale eller via slutkundens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Disse serverprodukter bør være licenseret via din SPLA på samme baggrund, som serverne almindeligvis er licenseret under SPLA (pr. kerne, pr. bruger osv.).

 • Disse tejenster kan licenseres via din SPLA eller via slutbrugerens licens, hvis vedkommende er kvalificeret til Software Assurance-fordelen i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Hybrid Benefit gælder for alle kunder med aktiv Software Assurance og kan aktiveres på Azure, uanset hvordan Azure leveres (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider med mere).

 • License Mobility og Azure Hybrid Benefit kræver Software Assurance, og derfor gælder de ikke for SPLA. Tjenesteudbyderen skal se vilkår og betingelser for aftalen i SPLA-kontrakterne.

 • Disaster Recovery Software Assurance-fordelen gælder for Microsoft-serverprodukter, der er beskyttet af Azure Site Recovery. Denne ændring blev foretaget i Brugervilkår for produkt fra januar 2015.

 • Hvis en kunde bruger Azure Site Recovery til at overføre Microsoft-serverprodukter (f.eks. SQL Server) fra en tjenesteudbyder til Azure, skal kunden have sin egen Software Assurance og bruge License Mobility.

 • Ja, testgenoprettelser er begrænset til en kort periode på én uge hver 90 dage i forbindelse med it-katastrofeberedskab.

 • Azure Site Recovery-replikering for SQL Server dækkes af Software Assurance – Disaster Recovery-fordel for alle Azure Site Recovery-scenarier (fra det lokale miljø til it-katastrofeberedskab på Azure eller IaaS-it-katastrofeberedskab på tværs af Azure-områder).

  Brug af en lettilgængelig teknologi til SQL Server, f.eks. failoverklynger, eller replikeringsteknologi, f.eks. SQL Always On Availability Groups, databasespejling og logforsendelse er bundet af følgende SQL Server-licensretningslinjer – den første passive databaseinstans (typisk til høj lokal tilgængelighed) dækkes af Software Assurance-licensen for den primære database. Ekstra passive databaseinstanser (for it-katastrofeberedskab kan det være i et fjerndatacenter i det lokale miljø eller i et vilkårligt cloudmiljø) kræver ekstra SQL Server-licenser. Hvis den primære SQL-instans ligger på en dedikeret hardware, dækkes den første passive instans af Software Assurance-licensen på dedikeret hardware og ikke på delt hardware. Hvis den primære SQL-instans ligger på delt hardware, dækkes den første passive instans på delt hardware. Læs vejledningen om SQL Server-licenser for at få flere oplysninger.

 • Azure er bredt certificeret til at køre SAP-løsninger på Azure – både på den aktuelle generation af platform (NetWeaver) og næste generation (HANA). De certificeringer, som SAP-problemer er baseret på i en kombination af virksomhedsprogram (SAP-produkt), gæsteoperativsystem og relationsdatabasesystemer. Få mere at vide. Du kan finde flere detaljer under SAP-noter på SAP Support Portal.

 • Oracle giver licensmobilitet til de kunder, som ønsker at køre Oracle-software på Microsoft Azure. Se Licensing Oracle Software in the cloud computing environment (Licens til Oracle-software i cloudmiljøet). Oracles partnerskab med Microsoft gør det muligt for kunderne at udrulle Oracle-software i Microsofts offentlige og private cloudmiljøer, hvor de kan stole på certificering og support fra Oracle. Du kan få flere oplysninger i rapporten om licens til datagenoprettelse i Oracle.

 • Se i licensvilkårene til dit tredjepartsprogram.

 • Azure understøtter ikke faste MAC-adresser, og derfor kan software med MAC-baserede licensmodeller ikke bruges til både overførsel fra det lokale miljø til Azure samt it-katastrofeberedskab.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Site Recovery

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis