Priser for IoT Hub

Opret forbindelse til, overvåg og kontrollér millioner af IoT-aktiver

Forbind, overvåg og kontrollér millioner af IoT-enheder, der kører på mange forskellige operativsystemer og protokoller for at komme i gang med dit Tingenes internet-projekt med IoT Hub. Styrk sikkerheden for dine IoT-løsninger ved at bruge godkendelse af de enkelte enheder, så du kan kommunikere med dem ved hjælp af de rigtige legitimationsoplysninger. Opret pålidelig tovejskommunikation med disse aktiver på en sikker måde, også hvis de kun har forbindelse indimellem. Dermed kan du analysere indgående telemetridata, synkronisere arbejdsprocesser for enhedsadministration og sende kommandoer og meddelelser efter behov.

Priser

IoT Hub fås i fire versioner – Free, S1, S2 og S3. IoT Hub er offentligt tilgængelig.

Free – Prøv IoT Hub-tjenesten gratis. Tilmeld dig, og overfør op til i alt 8.000 meddelelser pr. dag. Den gratis version er velegnet, hvis man vil indsamle erfaringer og teste mulighederne i IoT Hub-tjenesten.

S1 – IoT Hub S1 Edition er beregnet til IoT-løsninger, der genererer relativt små mængder data. Hver enhed i S1 Edition giver mulighed for op til 400.000 meddelelser pr. dag på tværs af alle forbundne enheder.

S2 – IoT Hub S2 Edition er beregnet til IoT-løsninger, der genererer store mængder data. Hver enhed i S2 Edition gør det muligt at overføre op til 6 mio. meddelelser pr. dag på tværs af alle forbundne enheder.

S3 – IoT Hub S3 Edition er beregnet til IoT-løsninger, der genererer store mængder data. Hver enhed i S3 Edition gør det muligt at overføre op til 300 millioner meddelelser pr. dag på tværs af alle forbundne enheder.

Udgavetype Pris pr. enhed (pr. måned) Samlet antal meddelelser/pr. dag pr. enhed Meddelelsesstørrelse
Gratis Gratis 8.000 0,5 KB
S1 $- 400.000 4 KB
S2 $- 6.000.000 4 KB
S3 $- 300.000.000 4 KB

Tjenesten IoT Hub Device Provisioning i Azure

Med tjenesten IoT Hub Device Provisioning i Azure kan du foretage klargøring på den rigtige IoT Hub uden at skulle medvirke aktivt. Dermed kan du klargøre millioner af enheder sikkert og med høj skalerbarhed. Tjenesten muliggør support i hele enhedens livscyklus og giver vigtige funktioner, som sammen med enhedsadministrationen for IoT Hub hjælper dig med at håndtere samtlige stadier af livscyklussen for IoT-enheder.

Niveau Pris
S1

Pris ved offentlig tilgængelighed: $- pr. 1.000 handlinger

Ovenstående priser afspejler priserne for offentligt tilgængelige versioner og træder i kraft den 1. februar 2018. Forbrug før den 31. januar 2018 afregnes på baggrund af prisen for prøveversionen.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.
 • Garanteret 99,9 % forbindelse. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • IoT Hub Free Edition er beregnet til at tilskynde til oprettelse af projekter, der viser konceptets værdi. Den gør det muligt at overføre op til 8.000 meddelelser pr. dag og at registrere op til 500 forskellige enheder. Grænsen for enheder gælder kun for Free Edition.

 • Hver enhed i S1 Edition gør det muligt at overføre op til 400.000 meddelelser pr. dag på tværs af alle enheder. Der skal tilkøbes yderligere enheder, hvis det samlede antal meddelelser på tværs af alle enheder er højere end 400.000 pr. dag.

 • IoT Hub S2 Edition er beregnet til scenarier, hvor kunderne har mange enheder, der genererer store datamængder, og dermed skal overføre meddelelser oftere. Hver enhed i S2 Edition gør det muligt at overføre op til 6 millioner meddelelser pr. dag. Der skal tilkøbes yderligere enheder, hvis det samlede antal meddelelser på tværs af alle enheder er højere end 6 mio. pr. dag.

 • IoT Hub S3 Edition er beregnet til virksomhedsscenarier, hvor kunderne har mange enheder, der genererer store datamængder, og dermed skal overføre meddelelser oftere. Hver enhed i S3 Edition gør det muligt at overføre op til 300 millioner meddelelser pr. dag. Der skal tilkøbes yderligere enheder, hvis det samlede antal meddelelser på tværs af alle enheder er højere end 300 millioner pr. dag.

 • Du kan tilvejebringe flere IoT Hub-enheder via Azure-portalen. Hvis din daglige meddelelsesgrænse på grund af denne ændring er mindre end antallet af meddelelser, som du allerede har sendt, begrænses din app, men du mister ikke nogen meddelelser, som du tidligere har sendt. Hvis du forventer at bruge flere end 200 enheder af IoT Hub S1- og S2-SKU'er og 10 enheder af S3 IoT Hub SKU'en, bedes du kontakte Microsoft Support.

 • Den maksimale meddelelsesstørrelse for meddelelser sendt fra en enhed til clouden er 256 KB. Disse meddelelser måles i 4 KB-blokke i de betalte versioner (dvs. S1, S2 og S3), så hvis enheden f.eks. sender en 16 KB-meddelelse via udgaverne S1, S2 eller S3, faktureres den som 4 meddelelser. Meddelelser, der sendes af enheder, som er forbundet via den gratis udgave, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis enheden f.eks. sender en 16 KB-meddelelse via IoT Hub Free Edition, faktureres den som 32 meddelelser.

  Den maksimale meddelelsesstørrelse for meddelelser sendt fra cloudmiljøet til en enhed er 64 KB, og den måles i 4 KB-blokke i de betalte SKU'er (dvs. S1, S2 og S3), så en 8 KB-meddelelse, der sendes via versionerne S1, S2 eller S3, faktureres som to meddelelser. Meddelelser, der sendes via den gratis version, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis en 8 KB-meddelelse sendes via IoT Hub Free Edition, faktureres den som 16 meddelelser.

 • Kun de meddelelser, der starter et nyt upload og giver meddelelse om et fuldført upload, tæller i forhold til den daglige tildeling af meddelelser. Kunderne skal selv levere en lagerkonto og betale for lager. Der er intet separat gebyr for filupload. I et typisk scenarie med filupload er der f.eks. kun to meddelelser, meddelelsen, der angiver, at et filupload er blevet startet, og meddelelsen, som angiver, at et filupload er fuldført. Kunderne kan vælge at sende yderligere data i statusbeskrivelsen i meddelelser om et mislykket upload. Du kan finde yderligere oplysninger om filuploadfunktionen i dokumentationen til IoT Hub.

 • Filuploadfunktionen i IoT Hub følger de uploadgrænser, der gælder for Azure Storage.

 • Enhedstvillinger indeholder tilstandsoplysninger (metadata, konfigurationer og betingelser) og gemmes som JSON-dokumenter. Tvillinger kan redigeres af dine cloud- og enhedsprogrammer og understøtter et avanceret forespørgselssprog. Enhedstvillinger er den fundamentale primitiv af IoT Hub-enhedshåndtering, og der kan opnås adgang til den via flere forskellige handlinger, f.eks. læsning, skrivning og forespørgsel.

 • Tvillingelæsninger, -skrivninger og -forespørgsler måles i dele af 0,5 KB i forhold til størrelsen af hhv. den returnerede tvilling, opdateringsstørrelse og størrelse af forespørgselsresultat. Læsning af en tvilling på 4 KB faktureres f.eks. som otte meddelelser, opdatering af en tvilling med nyttedata på 1 KB faktureres som to meddelelser, og forespørgselstvillinger med et resultat på 10 KB faktureres som 20 meddelelser. Alle andre meddelelser faktureres i dele af 4 KB for de betalte niveauer (S1, S2, S3) og 0,5 KB for det gratis niveau.

 • Direkte metoder er anmodning-svar-kommunikation, der indledes af cloudmiljøet. Cloudmiljøet modtager et øjeblikkeligt svar fra enheden. Begge anmodninger og svar må maks. være på 4 KB, og de måles i blokke af 8 KB for de betalte SKU'er (dvs. S1, S2 og S3), dvs. at en anmodning på 8 KB, som er sendt via version S1, S2 eller S3 faktureres som to meddelelser. Anmodninger, der sendes via den gratis version, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis en 8 KB-meddelelse sendes via IoT Hub Free Edition, faktureres den som 16 meddelelser.

 • Jobs tillader start eller planlægning af udførelse af tvillingeskrivninger og direkte metoder i forbindelse med store enhedssæt. Jobhandlinger faktureres ikke, men de deraf følgende tvillingeskrivninger og metodeaktiveringer faktureres som forklaret ovenfor

 • Forbruget af IoT Hub-enheder måles dagligt, og faktureringen genereres månedsvist. Kunder faktureres på basis af det antal IoT Hub-enheder, der er brugt i løbet af måneden.

 • Du kan når som helst vælge at øge antallet af købte IoT Hub-enheder. Tilmelder du dig tjenesten midt i en måned, beregnes din månedlige faktura forholdsmæssigt på det antal dage, der er tilbage i måneden. (I forbindelse med IoT Hub-tjenesten defineres en måned som 31 dage). Hvis du øger antallet af IoT Hub-enheder midt i en måned, vil din månedlige faktura være baseret på det antal enheder, der er tilgængelige hver enkelt dag i løbet af måneden.

 • Ja, du kan på et hvilket som helst tidspunkt reducere antallet af enheder på siden Indstillinger. Ændringerne træder i kraft den efterfølgende dag og afspejles på din faktura ved månedens afslutning.

 • Nej, du kan ikke skifte fra den gratis version til en af de betalte versioner. Den gratis version er kun beregnet til at teste løsninger til konceptdokumentation.

 • Ja, du skal foretage dig noget aktivt for udtrykkeligt at skifte fra én betalt version til en anden. Enhedsidentiteten og alle meddelelser overføres til den nye version. Det er ikke tilladt at skifte fra en betalt version til den gratis version. Hvis en kunde ønsker at flytte fra et højere niveau til et lavere niveau, f.eks. fra S2 til S1, og vedkommende har brugt flere meddelelser, end S1 tillader pr. dag, så faktureres kunden for den pågældende dag efter S2, og startende fra den næste dag faktureres kunden så til S1-satsen.

 • IoT Hub-abonnementet kan annulleres via Azure-administrationsportal.

 • Funktioner til enhedsadministration er inkluderet som en del af IoT Hub. Beskeder i forbindelse med enhedsadministration måles som alle andre telemetrimeddelelser i IoT Hub.

 • Du bliver debiteret efter antallet af handlinger i tjenesten IoT Hub Device Provisioning. Handlinger inkluderer registrering og genregistrering af enheder samt ændringer på tjenestesiden som tilføjelse og opdatering af poster på tilmeldingslister. Hvis en tilmeldingspost er inaktiv i seks måneder, udføres der en "keep-alive"-handling.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om IoT Hub

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto