Priser for Azure IoT Hub

Opret forbindelse til, overvåg og kontrollér millioner af IoT-aktiver

Forbind, overvåg og kontrollér millioner af IoT-enheder, der kører på mange forskellige operativsystemer og protokoller for at komme i gang med dit Tingenes internet-projekt med IoT Hub. Styrk sikkerheden for dine IoT-løsninger ved at bruge godkendelse af de enkelte enheder, så du kan kommunikere med dem ved hjælp af de rigtige legitimationsoplysninger. Opret pålidelig tovejskommunikation med disse aktiver på en sikker måde, også hvis de kun har forbindelse indimellem. Dermed kan du analysere indgående telemetridata, synkronisere arbejdsprocesser for enhedsadministration og sende kommandoer og meddelelser efter behov.

Priser

Niveauet Basic

Udgavetype Pris pr. IoT Hub-enhed (pr. måned) Samlet antal meddelelser pr. dag pr. IoT Hub-enhed Meddelelsesstørrelse
B1 $- 400.000 4 KB
B2 $- 6.000.000 4 KB
B3 $- 300.000.000 4 KB

Niveauet Standard

Udgavetype Pris pr. IoT Hub-enhed (pr. måned) Samlet antal meddelelser pr. dag pr. IoT Hub-enhed Meddelelsesstørrelse
Gratis Gratis 8.000 0,5 KB
S1 $- 400.000 4 KB
S2 $- 6.000.000 4 KB
S3 $- 300.000.000 4 KB

Hvis du vil have flere oplysninger om de funktioner, der understøttes på basis- og standardniveauerne, skal du se Sådan vælger du det korrekte IoT hub-niveau.

Funktion Basis Standard/Free
Enhed-til-cloud-telemetri Tilgængelig Tilgængelig
Id pr. enhed Tilgængelig Tilgængelig
Routing af meddelelser, integration af Event Grid Tilgængelig Tilgængelig
HTTP, AMQP, MQTT-protokoller Tilgængelig Tilgængelig
DPS Support Tilgængelig Tilgængelig
Overvågning og diagnosticering Tilgængelig Tilgængelig
Device StreamsPRØVEVERSION Ikke tilgængelig Tilgængelig
Cloud-til-enhed-meddelelser Ikke tilgængelig Tilgængelig
Enhedshåndtering, enhedstvilling, modultvilling Ikke tilgængelig Tilgængelig
IoT Edge Ikke tilgængelig Tilgængelig

Tjenesten IoT Hub Device Provisioning i Azure

Med tjenesten IoT Hub Device Provisioning i Azure kan du foretage klargøring på den rigtige IoT Hub uden at skulle medvirke aktivt. Dermed kan du klargøre millioner af enheder sikkert og med høj skalerbarhed. Tjenesten muliggør support i hele enhedens livscyklus og giver vigtige funktioner, som sammen med enhedsadministrationen for IoT Hub hjælper dig med at håndtere samtlige stadier af livscyklussen for IoT-enheder.

Niveau Pris
S1

Pris ved offentlig tilgængelighed: $- pr. 1.000 handlinger

Ovenstående priser afspejler priserne for offentligt tilgængelige versioner og træder i kraft den 1. februar 2018. Forbrug før den 31. januar 2018 afregnes på baggrund af prisen for prøveversionen.

Azure Security Center til IoT

Du kan se prisoplysninger på siden med priser på Azure Security Center under ressourcetypen "IoT-enheder".

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.
 • Garanteret 99,9 % forbindelse. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

 • IoT Hub Free Edition er beregnet til at tilskynde til oprettelse af projekter, der viser konceptets værdi. Den gør det muligt at overføre op til 8.000 meddelelser pr. dag og at registrere op til 500 forskellige enheder. Grænsen for enheder gælder kun for Free Edition.

 • IoT Hub-enhed repræsenterer en enkelt IoT Hub. Antallet af enheder afhænger af det antal meddelelser, der kræves til din IoT-løsning. Hver enhed på S1- eller B1-IoT Hub kan f.eks. håndtere 400.000 meddelelser om dagen.

 • På hvert niveau er der en grænse for antallet af daglige meddelelser. Efter denne grænse vil du opleve en begrænsning. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen om begrænsninger. Hvis du har brug for en ændring, kan du justere antallet af enheder i IoT Hub. Du kan også ændre enhedstypen på et niveau, f.eks. fra S1 til S2, eller opgradere til et højere niveau, f.eks. B1 til S2. Hvis du forventer at bruge mere end 200 enheder af varenumrene IoT Hub S1 S2 og varenumrene IoT Hub B1 B2 eller mere end 10 enheder af IoT Hub B3 eller S3, skal du kontakte Microsoft Support.

 • Den maksimale meddelelsesstørrelse for meddelelser sendt fra en enhed til clouden er 256 KB. Disse meddelelser måles i 4 KB-blokke på de betalte niveauer, så hvis enheden f.eks. sender en 16 KB-meddelelse via de betalte niveauer, faktureres den som 4 meddelelser. Meddelelser, der sendes af enheder, som er forbundet via den gratis udgave, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis enheden f.eks. sender en 16 KB-meddelelse via niveauet IoT Hub Free, faktureres den som 32 meddelelser.

  Den maksimale meddelelsesstørrelse for meddelelser sendt fra cloudmiljøet til en enhed er 64 KB, og den måles i 4 KB-blokke på de betalte niveauer, så en 8 KB-meddelelse, der sendes via betalte niveauer, faktureres som to meddelelser. Meddelelser, der sendes via den gratis version, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis f.eks. en 8 KB-meddelelse sendes via niveauet IoT Hub Free, faktureres den som 16 meddelelser.

 • Denne funktion kan bruges gratis i prøveversionsperioden.

  Den endelige prisfastsættelse for enhedsstreams annonceres, når funktionen bliver generelt tilgængelig.

  Som generel referenceramme vil hver S1-, S2- og S3 SKU-enhed levere tilstrækkelig streamingkapacitet til at give fjernadgang til hhv. 100, 1,000 og 10,000 enheder i 1 time pr. måned pr. enhed. Denne tilgængelige streamkapacitet kan bruges til andre programscenarier, herunder filoverførsel, fjernfejlfinding eller brugerdefinerede programprotokoller.

 • Kun de meddelelser, der starter et nyt upload og giver meddelelse om et fuldført upload, tæller i forhold til den daglige tildeling af meddelelser. Kunderne skal selv levere en lagerkonto og betale for lager. Der er intet separat gebyr for filupload. I et typisk scenarie med filupload er der f.eks. kun to meddelelser, meddelelsen, der angiver, at et filupload er blevet startet, og meddelelsen, som angiver, at et filupload er fuldført. Kunderne kan vælge at sende yderligere data i statusbeskrivelsen i meddelelser om et mislykket upload. Du kan finde yderligere oplysninger om filuploadfunktionen i dokumentationen til IoT Hub.

 • Filuploadfunktionen i IoT Hub følger de uploadgrænser, der gælder for Azure Storage.

 • Enhedstvillinger indeholder tilstandsoplysninger (metadata, konfigurationer og betingelser) og gemmes som JSON-dokumenter. Tvillinger kan redigeres af dine cloud- og enhedsprogrammer og understøtter et avanceret forespørgselssprog. Enhedstvillinger er den fundamentale primitiv af IoT Hub-enhedshåndtering, og der kan opnås adgang til den via flere forskellige handlinger, f.eks. læsning, skrivning og forespørgsel. Derudover deles en enhedstvilling mellem forskellige komponenter til enhedshåndtering, stort set uden nogen adskillelse mellem komponenterne. Med introduktionen af modulidentitet og modultvillinger kan en IoT-udvikler arbejde adskilt uden at andre får adgang til hans eller hendes tvillingeindhold. Alle komponenter på enheden kan arbejde adskilt.

 • Tvillingelæsninger, -skrivninger og -forespørgsler er kun tilgængelige på standardniveauer og måles i dele af 0,5 KB i forhold til størrelsen af hhv. den returnerede tvilling, opdateringsstørrelsen og størrelsen af forespørgselsresultatet. Læsning af en tvilling på 4 KB faktureres f.eks. som otte meddelelser, opdatering af en tvilling med nyttedata på 1 KB faktureres som to meddelelser, og forespørgselstvillinger med et resultat på 10 KB faktureres som 20 meddelelser. Alle andre meddelelser faktureres i dele af 4 KB for de betalte niveauer (S1, S2, S3) og 0,5 KB for det gratis niveau.

 • Direkte metoder er kun tilgængelige på standardniveauet og er anmodning-svar-kommunikation, som indledes af cloudmiljøet. Cloudmiljøet modtager et øjeblikkeligt svar fra enheden. Begge anmodninger og svar må maks. være på 8 KB, og de måles i blokke af 4 KB for de betalte niveauer. Det vil sige, at en anmodning på 8 KB, som er sendt via niveau S1, S2 eller S3, faktureres som to meddelelser. De anmodninger, der sendes via det gratis niveau, måles i 0,5 KB-blokke. Hvis f.eks. en 8 KB-meddelelse sendes via niveauet IoT Hub Free, faktureres den som 16 meddelelser.

 • Jobs tillader start eller planlægning af udførelse af tvillingeskrivninger og direkte metoder i forbindelse med store enhedssæt. Jobhandlinger faktureres ikke, men de deraf følgende tvillingeskrivninger og metodeaktiveringer faktureres som forklaret ovenfor

 • Forbruget af IoT Hub-enheder måles dagligt, og faktureringen genereres månedsvist. Kunder faktureres på basis af det antal IoT Hub-enheder, der er brugt i løbet af måneden.

 • Du kan når som helst vælge at øge antallet af købte IoT Hub-enheder. Tilmelder du dig tjenesten midt i en måned, beregnes din månedlige faktura forholdsmæssigt på det antal dage, der er tilbage i måneden. (I forbindelse med IoT Hub-tjenesten defineres en måned som 31 dage). Hvis du øger antallet af IoT Hub-enheder midt i en måned, vil din månedlige faktura være baseret på det antal enheder, der er tilgængelige hver enkelt dag i løbet af måneden.

 • Ja, du kan på et hvilket som helst tidspunkt reducere antallet af enheder på siden Indstillinger. Ændringerne træder i kraft den efterfølgende dag og afspejles på din faktura ved månedens afslutning.

 • Nej, du kan ikke skifte fra den gratis version til en af de betalte versioner. Den gratis version er kun beregnet til at teste løsninger til konceptdokumentation.

 • IoT Hub-abonnementet kan annulleres via Azure-administrationsportal.

 • Funktioner til enhedsadministration er inkluderet som en del af IoT Hub. Beskeder i forbindelse med enhedsadministration måles som alle andre telemetrimeddelelser i IoT Hub.

 • Du bliver debiteret efter antallet af handlinger i tjenesten IoT Hub Device Provisioning. Handlinger inkluderer registrering og genregistrering af enheder samt ændringer på tjenestesiden, f.eks. tilføjelse og opdatering af poster på tilmeldingslister og handlinger for hent/forespørgsel. Hvis en tilmeldingspost er inaktiv i seks måneder, udføres der en "keep-alive"-handling.

 • Ja, du skal foretage dig noget aktivt for udtrykkeligt at skifte fra én betalt version til en anden. Enhedsidentiteten og alle meddelelser overføres til den nye version. Hvis en kunde ønsker at flytte fra et højere niveau til et lavere niveau, f.eks. fra S2 til S1, og vedkommende har brugt flere meddelelser, end S1 tillader pr. dag, så faktureres kunden for den pågældende dag efter S2, og startende fra den næste dag faktureres kunden så til S1-satsen.

 • Ja, du skal foretage dig noget aktivt for udtrykkeligt at skifte fra én betalt version til en anden. Enhedsidentiteten og alle meddelelser overføres til den nye version. Hvis en kunde vil flytte fra et højere niveau til et lavere niveau, f.eks. fra B2 til B1, og vedkommende har brugt flere meddelelser, end B1 tillader pr. dag, faktureres kunden for den pågældende dag efter B2, og startende fra den næste dag faktureres kunden så til B1-satsen.

 • Ja, du kan opgradere fra basis- til standardniveau via Azure Portal, men du kan ikke nedgradere fra standard- til basisniveau. Hvis du vil flytte fra standard til basis, skal du oprette et nyt basisniveau af IoT Hub, og du skal registrere enhederne igen til den IoT hub.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure IoT Hub

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis