Priser for Azure Cosmos DB

Globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få en $200-kredit i 30 dage. Derudover kan du nu få 12 måneders gratis adgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB er Microsofts database med flere modeller, der distribueres globalt. Azure Cosmos DB er udviklet fra bunden med global distribution og horisontal skalering for øje. Den tilbyder nøglefærdig global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner ved at skalere og replikere dine data på gennemskuelig vis, uanset hvor brugerne er. Skaler dataoverførselshastighed og lager verden over på en fleksibel facon, og betal kun for den dataoverførselshastighed og det lager, du har brug for. Med Azure Cosmos DB får du garanti for en virkelig lav ventetid overalt i verden, flere veldefinerede konsistensmodeller til finjustering af ydeevnen og høj tilgængelighed af egenskaber, der understøtter flere websteder – det hele understøttes af førende SLA'er inden for branchen.

Azure Cosmos DB er fuldstændig skemaagnostisk og indekserer derfor automatisk alle data, uden at du behøver at håndtere skema- og indeksadministrationen. Den kan også håndtere flere modeller og understøtter som standard dokument-, nøgleværdi-, graf- og kolonnefamiliedatamodeller. Med Azure Cosmos DB kan du få adgang til dine data med API'er efter eget valg, eftersom SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøgleværdi) og Gremlin (graf), Apache Cassandra (kolonne-serie) alle sammen understøttes som standard.

Prisoplysninger

Klargjort dataoverførselshastighed

I Azure Cosmos DB betaler du kun for reserveret gennemløb, der er klargjort, og data, der er gemt i objektbeholdere (dokumentsamling eller en tabel eller et diagram). Reserveret gennemløb, der faktureres som anmodningsenheder pr. sekund, giver dig mulighed for at læse fra eller skrive til objektbeholdere. De enkelte objektbeholdere faktureres på timebases for gennemløb, der er klargjort i enheder af 100 anmodningsenheder pr. sekund, med et minimum på 400 anmodningsenheder pr. sekund, og lagrede data (i GB). Ubegrænsede objektbeholdere har et minimum på 100 anmodningsenheder pr. sekund pr. partition.

Under den offentlige prøveversion opkræves der ikke noget ekstragebyr for brug af Gremlin-API'en.

Enhed Pris
SSD-lager (pr. GB) $- GB pr. måned
Reserverede anmodningsenheder pr. sekund (pr. 100 anmodningsenheder, minimum 400 anmodningsenheder) $-
Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 732 timer pr. måned.

Skalering af beholdere

Du kan oprette udbegrænsede lagerbeholdere for arbejdsprocesser med høj dataoverførselshastighed og stort lager ved at definere en partitionsnøgle, når beholderen oprettes. En partitioneret beholder kan skaleres problemfrit, efterhånden som både mængden af lagrede data og den reserverede dataoverførselshastighed øges.

Azure Cosmos DB Emulator (gratis)

Download den gratis Azure Cosmos DB Emulator for at udvikle og teste programmer vha. Azure Cosmos DB på din lokale maskine. Når du er tilfreds med, hvordan programmet fungerer, kan du udrulle det ved blot at ændre konfigurationen, så den peger på en Azure Cosmos DB-instans.

Størst mulig skalering med geo-replikering

Azure Cosmos DB-objektbeholdere kan distribueres globalt for at hjælpe dig med nemmere at udvikle apps med den størst tænkelige skalering. Det betyder, at alle dine data automatisk replikeres til de angivne områder. Din app fungerer stadig med et logisk slutpunkt, mens dine data automatisk betjenes fra det område, der ligger tættest på dine brugere, vha. en intuitiv programmeringsmodel til datakonsistens og høj tilgængelighed. Globalt distribuerede objektbeholdere faktureres ud fra den lagerplads, der bruges i hvert område, og den reserverede dataoverførselshastighed til hver Azure Cosmos DB-beholder, der ganges med antallet af områder, der er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Der opkræves standardpriser for dataoverførsel for replikering af data mellem områder.

Forespørgsler om højt gennemløb og lav ventetid

Med Azure Cosmos DB, og så længe du skriver en vedvarende datamængde, indekseres disse data synkront for at opnå konsistente SQL-forespørgsler ved hjælp af et skriveoptimeret, låsefrit databaseprogram, der er udviklet til SSD-drev, samt opnå adgang med kort ventetid. Anmodninger om læse og skriveadgang behandles altid fra dit lokale område, mens data distribueres globalt. Du kan optimere ydeevnen yderligere ved at tilpasse den automatiske indeksfunktionsmåde.

Support og SLA 

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cosmos DB, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • SLA – Vi garanterer, at vi i mindst 99,99 % af tiden kan behandle anmodninger om at udføre handlinger i relation til Azure Cosmos DB-ressourcer. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • En anmodningsenhed er en måling af dataoverførselshastighed i Azure Cosmos DB. 1 anmodningsenhed svarer til dataoverførselshastigheden for GET for et element på 1 KB. Hver handling i Azure Cosmos DB, herunder læsninger, skrivninger, SQL-forespørgsler og udførelser af lagrede procedurer, har en deterministisk værdi for anmodningsenhed baseret på den dataoverførselshastighed, der kræves til at fuldføre handlingen. I stedet for at skulle overveje CPU, IO og hukommelse og hvordan de påvirker gennemløbet for dit program, kan du fokusere på måling i form af en enkelt anmodningsenhed.

  En anmodningsenhed, der forbruges via klargjorte anmodningsenheder pr. sekund, eller en ét minuts-bucket er det samme.

  Få mere at vide om anmodningsenheder, og få hjælp til at fastlægge dine objektbeholderbehov her.

 • Du faktureres en fast og forudsigelig takst pr. time ud fra den overordnede kapacitet (anmodningsenhed/sek.), som er blevet klargjort under din Azure Cosmos DB-konto i den pågældende periode.

  Hvis du opretter en konto i det Østlige USA 2 ved hjælp af to enkeltstående partitioner med henholdsvis 500 RU/sek. og 700 RU/sek., har du en samlet klargjort kapacitet på 1.200 RU/sek. Du bliver således opkrævet 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit dataoverførselshastighedsbehov ændres, og du øger hver kapaciteten for hver partition med 500 RU/sek., og du desuden opretter en ny ubegrænset lagerbeholder, der bruger 20.000 RU/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 RU/sek. (1.000 RU/sek. + 1.200 RU/sek. + 20.000 RU/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer vil din månedlige faktura, hvis 500 timer er klargjort med 1.200 anmodningsenheder/sek. og 220 timer er klargjort med 22.200 anmodningsenheder/sek., vise: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $-/time

 • Når du vælger, at objektbeholdere skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer 3 områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres den faste takst for hver time, beholderen findes, uanset brug, og selvom objektbeholderen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en beholder og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Hvis du definerer din egen ydeevne for en objektbeholder, og du opgraderer kl. 9:30 fra 400 anmodningsenheder til 1.000 anmodningsenheder og nedgraderer kl. 10:45 tilbage til 400 anmodningsenheder, faktureres du for to timer med 1.000 anmodningsenheder.

  Hvis du vælger et foruddefineret ydeevneniveau for samlingen og du opgraderer fra en S1-samling til en S3-samling kl. 9:30 og nedgraderer til S1 igen kl. 10:45, faktureres du for to timers S3.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST API til at opskalere eller nedskalere antallet af anmodningsenheder for hver objektbeholder på din Azure Cosmos DB-konto.

 • Se Changing performance levels using the Azure Portal (Ændring af ydelsesniveauer via Azure Portal) for at få oplysninger om, hvordan du flytter en samling S1-, S2- eller S3-ydelsesniveauer til en enkelt partition med samme lagerstørrelse.

  Se Partitioning and scaling in Azure Cosmos DB (Partitionering og skalering i Azure Cosmos DB) for at få oplysninger om, hvordan du flytter en enkelt eksisterende samling til en ubegrænset lagerbeholder.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto