Priser for Azure Cosmos DB

Globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få en $200-kredit i 30 dage. Derudover kan du nu få 12 måneders gratis adgang til Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB er Microsofts database med flere modeller, der distribueres globalt. Azure Cosmos DB er udviklet fra bunden med global distribution og horisontal skalering for øje. Den tilbyder nøglefærdig global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner ved at skalere og replikere dine data på gennemskuelig vis, uanset hvor brugerne er. Du kan skalere dataoverførselshastighed og lager verden over på en fleksibel facon og kun betale for den dataoverførselshastighed og det lager, du har brug for. Med Azure Cosmos DB får du garanti for en virkelig kort ventetid overalt i verden, flere veldefinerede konsistensmodeller til finjustering af ydeevnen og høj tilgængelighed af egenskaber, der understøtter flere websteder – det hele understøttes af omfattende SLA'er, som er førende inden for branchen.

Azure Cosmos DB er fuldstændig skemaagnostisk og indekserer derfor automatisk alle data, uden at du behøver at håndtere skema- og indeksadministrationen. Den kan også håndtere flere modeller og understøtter som standard dokument-, nøgleværdi-, graf- og kolonnefamiliedatamodeller. Med Azure Cosmos DB kan du få adgang til dine data med API'er efter eget valg, eftersom SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøgleværdi), Gremlin (graf) og Cassandra (kolonne-serie) alle sammen understøttes som standard.

Prisoplysninger

I Azure Cosmos DB betaler du kun for klargjorte gennemløb og lagrede data i en objektbeholder (f.eks. en samling af dokumenter, en tabel med poster eller en graf, der består af knudepunkter/kanter). Klargjort gennemløb, der faktureres som anmodningsenheder pr. sekund, giver dig mulighed for at læse fra eller skrive data til objektbeholdere. De enkelte objektbeholdere faktureres på timebases for gennemløb, der er klargjort i enheder af 100 anmodningsenheder pr. sekund, med et minimum på 400 anmodningsenheder pr. sekund, og lagrede data (i GB).

Enhed Pris
SSD-lager (pr. GB) $- GB pr. måned
Reserverede anmodningsenheder pr. sekund (pr. 100 anmodningsenheder, minimum 400 anmodningsenheder) $-
Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Skalering af Azure Cosmos DB-objektbeholdere

Du kan oprette udbegrænsede objektbeholdere for arbejdsprocesser med høj dataoverførselshastighed og stort lager ved at definere en partitionsnøgle, når objektbeholderen oprettes. En ubegrænset objektbeholder kan skaleres problemfrit, efterhånden som både mængden af lagrede data og den klargjorte dataoverførselshastighed øges.

Azure Cosmos DB Emulator (gratis)

Download den gratis Azure Cosmos DB Emulator for at udvikle og teste programmer vha. Azure Cosmos DB på din lokale maskine. Når du er tilfreds med, hvordan programmet fungerer, kan du udrulle det ved blot at ændre konfigurationen, så den peger på en Azure Cosmos DB-instans i clouden.

Der er to måder, du kan prøve CosmoDB gratis på.

Prøv Azure Cosmos DB som en del af gratis Azure-konto.

Drag fordel af en tidsbegrænset Azure Cosmos DB-oplevelse uden abonnement, gratis og uden binding via Prøv Azure Cosmos DB gratis.

Få størst mulig skalering med geo-replikering

Azure Cosmos DB-databaser kan distribueres globalt for at hjælpe dig med nemmere at udvikle apps med den størst tænkelige skalering. Det betyder, at alle dine data automatisk replikeres til de angivne områder. Din app fungerer stadig med et logisk slutpunkt, mens dine data automatisk betjenes fra det område, der ligger tættest på dine brugere, vha. en intuitiv programmeringsmodel til datakonsistens og høj tilgængelighed. Globalt distribuerede objektbeholdere faktureres ud fra den lagerplads, der bruges i hvert område, og den klargjorte dataoverførselshastighed til hver Azure Cosmos DB-beholder, der ganges med antallet af områder, der er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Der opkræves standardpriser for dataoverførsel for replikering af data mellem områder.

Forespørgsler om højt gennemløb og lav ventetid

Azure Cosmos DB giver dig mulighed for elastisk og uafhængigt at skalere gennemløb og lager efter behov og over hele verden, og den garanterer lav ventetid end-to-end i det 99. fraktil til kunderne. Anmodninger om læse og skriveadgang behandles altid fra dit lokale område, mens data distribueres globalt. Du kan optimere ydeevnen yderligere ved at tilpasse den automatiske indeksfunktionsmåde.

Support og SLA

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cosmos DB, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • SLA – Vi garanterer mindst 99,99 % tilgængelighed for databaser i enkeltområde og 99,999 % for databaser i flere områder for kørsel af anmodninger og udførelse af handlinger i Azure Cosmos DB. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • En anmodningsenhed er en måling af dataoverførselshastighed i Azure Cosmos DB. 1 anmodningsenhed svarer til dataoverførselshastigheden for GET for et element på 1 KB. Hver handling i Azure Cosmos DB, herunder læsninger, skrivninger, SQL-forespørgsler og udførelser af lagrede procedurer, har en deterministisk værdi for anmodningsenhed baseret på den dataoverførselshastighed, der kræves til at fuldføre handlingen. I stedet for at skulle overveje CPU, IO og hukommelse og hvordan de påvirker gennemløbet for dit program, kan du fokusere på måling i form af en enkelt anmodningsenhed.

  En anmodningsenhed, der forbruges via klargjorte anmodningsenheder pr. sekund, eller en ét minuts-bucket er det samme.

  Få mere at vide om anmodningsenheder, og få hjælp til at fastlægge dine objektbeholderbehov her.

 • Du faktureres på baggrund af det klargjorte gennemløb (anmodningsenhed/sek.), der er blevet klargjort til din Azure Cosmos DB-objektbeholder baseret på en timetakst for den tid, hvor den var klargjort.

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort gennemløb på henholdsvis 500 RU/sek og 700 RU/sek, har du et totalt klargjort gennemløb på 1.200 RU/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver objektbeholders kapacitet med 500 RU/sek., og du desuden opretter en ny ubegrænset objektbeholder, der bruger 20.000 RU/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 RU/sek. (1.000 RU/sek. + 1.200 RU/sek. + 20.000 RU/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $-/time, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1,200 anmodningsenheder/sek. og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22,200 anmodningsenheder/sek.

 • Når du vælger, at objektbeholdere skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer 3 områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres den faste takst for hver time, beholderen findes, uanset brug, og selvom objektbeholderen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Hvis du forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 RU/s til 1.000 RU/s og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 RU/s, faktureres du for to timer med 1.000 RU/s.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST API til at opskalere eller nedskalere antallet af anmodningsenheder for hver objektbeholder på din Azure Cosmos DB-konto.

 • Hvis du vil ændre en samling af S1-, S2- eller S3-ydelsesniveauer til en fast objektbeholder (samling), skal du se Ændring af ydeevneniveauer ved brug af Azure Portal.

  Se Partitionering og skalering i Azure Cosmos DB, hvis du vil ændre en eksisterende fast objektbeholder (samling) til en ubegrænset lagerobjektbeholder (samling).

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto