Spring over navigation

Priser for Azure Cosmos DB

Globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure Cosmos DB i 12 måneder.

Azure Cosmos DB er Microsofts database med flere modeller, der distribueres globalt. Azure Cosmos DB er udviklet fra bunden med global distribution og horisontal skalering for øje. Den tilbyder nøglefærdig global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner ved at skalere og replikere dine data på gennemskuelig vis, uanset hvor brugerne er. Du kan skalere dataoverførselshastighed og lager verden over på en fleksibel facon og kun betale for den dataoverførselshastighed og det lager, du har brug for. Med Azure Cosmos DB får du garanti for virkelig kort ventetid overalt i verden, flere veldefinerede konsistensmodeller til finjustering af ydeevnen og høj tilgængelighed med funktionalitet, der understøtter flere websteder – det hele understøttes af omfattende, brancheførende serviceniveauaftaler.

Azure Cosmos DB er fuldstændig skemaagnostisk og indekserer derfor automatisk alle data, uden at du behøver at håndtere skema- og indeksadministrationen. Den kan også håndtere flere modeller og understøtter som standard dokument-, nøgleværdi-, graf- og kolonnefamiliedatamodeller. Med Azure Cosmos DB kan du få adgang til dine data med API'er efter eget valg, eftersom SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøgleværdi), Gremlin (graf) og Cassandra (kolonne-serie) alle sammen understøttes som standard.

Azure Cosmos DB capabilities
Turn Key global distribution with multi-master capability Tilgængelig
Global Availability - all Azure regions, including US Government Tilgængelig
Multi-model, rich query and automatic indexing with multiple API support

(support for document, key-value, wide-column, and graph model
including Mongo DB and Apache Cassandra API combability)

Tilgængelig
Single digit millisecond read and write requests at 99th percentile backed by SLA Tilgængelig
Comprehensive SLAs
 • Availability SLA
 • Throughput SLA
 • Consistency SLA
 • Latency SLA
Tilgængelig
Security
 • End-to-End Data encryption (at-rest and in-motion)
 • IP and VNET isolation
 • Access control and authorization
Tilgængelig
Elastic and Limitless Scale
 • No limit on throughput and storage
 • Instant scaling that lowers TCO over on-prem and self-managed cloud NoSQL databases
Tilgængelig
Comprehensive compliance certifications consistent with Azure compliance Tilgængelig

Pricing at a glance

Provisioned Throughput

Your Azure Cosmos DB database account is designed to be distributed across one or more Azure regions. While all the regions associated with your database account can serve reads, your database account can also be configured to have all regions to process the writes (multi-master) or exactly one region to process the writes (single-master).

In Azure Cosmos DB, you are billed for the provisioned throughput and consumed storage by the hour. The throughput is expressed in terms of a normalized throughput currency called Request Units per second (RU/s). Once provisioned, RU/s can be used interchangeably across various database operations (e.g., inserts, reads, replaces, upserts, deletes, queries, etc.). You can programmatically (or via Azure Portal) configure the throughput you need and elastically scale the throughput in increments of 100 RU/s.

Provisioning at different granularities

You can provision throughput at different granularities You can provision throughput for:

 1. Cosmos DB container. Depending on the choice of data model or API, a Cosmos DB container can be a collection (e.g., MongoDB, SQL), a graph (e.g., Gremlin), or a table (e.g., Cassandra, Azure Table storage). Containers in Cosmos DB are horizontally partitioned and can elastically scale to deliver unlimited amount of throughput and storage.
 2. Cosmos DB database. The throughput configured on the database is shared across all the containers of the database. You can choose to explicitly exclude certain containers from database provisioning and instead provision throughput for those containers at container level.
Granularity of provisioning Minimum throughput (RU/s) Scale up/down increments (RU/s) Maximum throughput Scope
Single region write Multiple region write Single region write Multiple region write
Container* 400 400 100 100 Unlimited The partitioned container for which the throughput is provisioned
Database** 10K 10K 1,000 1,000 Unlimited All the throughput is shared among all the partitioned-containers within the database (excluding the containers for which the throughput is explicitly provisioned for)

* A Cosmos DB container maps to the following: a Cosmos DB collection while using SQL API, a MongoDB collection while using MongoDB API, a table while using Cassandra or Table storage APIs, or a graph while using Gremlin API.

** A Cosmos DB database maps to the following: a database while using SQL or MongoDB APIs, a keyspace while using Cassandra API or a database account while using Gremlin or Table storage APIs.

Elastically scaling reads and writes across the globe

You can add/remove Azure regions anywhere in the world to your Cosmos DB database account at any time. The throughput that you have configured for various Cosmos DB databases and containers is guaranteed to be reserved in each of the Azure regions associated with your Cosmos DB database account.

SSD-backed storage

Your data and index are durably stored on the SSD-backed storage and replicated (across one or more Azure regions associated with your Cosmos DB database account). In addition to the throughput that you provision every hour, you are also billed for each GB of storage that you actually consume for your data and index.

Prisoplysninger

Enhed Pris
SSD-lager (pr. GB) $- GB pr. måned
Reserved RUs/second (per 100 RUs, 400 RUs minimum) $-
Provisioned Throughput (multiple write regions) - 100 RU/sec $-
Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Azure Cosmos DB reserved capacity for additional savings

Reserved capacity based pricing of Cosmos DB offers even more cost savings (up to 65% discount), provides even more stringent availability SLAs (beyond the 99.999) and eases the burden of capacity planning away from you. For a one-time upfront fee, you can reserve provisioned throughput for one or three years at a significant discount. Any throughput that you provision in excess of your reserved capacity is billed at standard provisioned throughput rates. Reserved capacity can be shared for throughput provisioned across all regions, all APIs, all accounts and all subscriptions under a given enrollment. Minimum reserved capacity is 100K RU/s. For more information, see documentation page

1 Year Reservation 3 Year Reservation
Throughput Single region write Multiple region write Single region write Multiple region write
Price/Savings Price per 100 RU/s
(savings over PAYG)
Price per 100 RU/s
(savings over PAYG)
Price per 100 RU/s
(savings over PAYG)
Price per 100 RU/s
(savings over PAYG)
First 100k RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Next 400k RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Next 2.5M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Try Azure Cosmos DB for Free

 • Azure Cosmos DB Local (Downloadable Version): Download the free Azure Cosmos DB Local to develop and test applications using Azure Cosmos DB from your local machine. Once you’re satisfied with how your application works, you can deploy it by just changing your configuration to point to an Azure Cosmos DB instance in the cloud.
 • Azure Free Account: Try Azure Cosmos DB as a part of Azure Free Account.
 • Try Azure Cosmos DB for Free: Enjoy a time-limited, globally distributed Azure Cosmos DB experience without a subscription, free of charge and commitment via Try Azure Cosmos DB for Free.
 • Learn more about TCO savings with Cosmos DB over on-prem and self-managed NoSQL clusters in the cloud.

Hvor kan jeg få mere at vide om, i hvilke områder Azure Cosmos DB er tilgængeligt?

Azure Cosmos DB findes alle de steder, hvor Azure er, inklusive i offentlige, myndigheds-, nationale og DoD-clouds. Du kan få mere at vide ved at gå til Azure-tjenesternes side med tilgængelighed efter område.

Support og SLA

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cosmos DB, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • SLA – Vi garanterer mindst 99,99 % tilgængelighed for databaser i enkeltområde og 99,999 % for databaser i flere områder for kørsel af anmodninger og udførelse af handlinger i Azure Cosmos DB. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • I Azure Cosmos DB udtrykkes klargjort gennemløb i anmodningsenheder pr. sekund. Du kan opfatte en anmodningsenhed som en form for gennemløbsvaluta, som du bruger til at reservere en mængde garanterede ressourcer (hukommelse, CPU, IOPS), der er tilgængelige pr. sekund. Hver enkelt handling i Azure Cosmos DB – skrive, læse, opdatere, forespørge – forbruger CPU, hukommelse og IOPS. Det vil sige, alle handling forbruger ressourcer, som udtrykkes i anmodningsenheder. Besøg siden Anmodningsenheder i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureres på baggrund af det klargjorte gennemløb (anmodningsenheder/sek.), der er blevet klargjort til din Azure Cosmos DB-objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere, f.eks. en database, baseret på en timetakst for den tid, hvor den var klargjort.

  Klargjort gennemløb for en individuel objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort gennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny, ubegrænset objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for et sæt af objektbeholdere:

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Når du vælger, at objektbeholdere skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer 3 områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • When you choose to operate containers that span across geographic regions, you are billed for the throughput and storage for each container in every region and the data transfer between regions. You will be billed for regular Request Units if your container or database is provisioned for a single write region. Alternately, you will be billed for multi-master request units, if you provision multiple write regions for your containers or database. Whether its single write region, or multiple write regions, Cosmos DB allows you to read data from any region.

  Single region write

  As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. You choose to write only to the container in US West. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Multiple region write

  As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput and you want the ability to write to the containers in all four regions from your globally distributed app. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  For the two above examples, let’s also assume that you egress 100GB of data every month from the container in West US to replicate data into East US, North Europe and East Asia. You are billed for egress as per data transfer rates. See the Cosmos DB FAQ in documentation.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres den faste takst for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Hvis du forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 RU/s til 1.000 RU/s og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 RU/s, faktureres du for to timer med 1.000 RU/s.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST API til at opskalere eller nedskalere antallet af anmodningsenheder for hver objektbeholder på din Azure Cosmos DB-konto.

 • Vi anbefaler altid, at der bruges "ubegrænsede" objektbeholdere for at opnå ubegrænset skalering og fleksibilitet. Ubegrænsede objektbeholdere deles vandret, og med Azure Cosmos DB kan du elastisk, gennemsigtigt og automatisk skalere gennemløb og lagerplads for et ubegrænset antal objektbeholdere. "Faste" objektbeholdere kan kun skaleres op til 10.000 anmodningsenheder og tilbyder maksimalt 10 GB SSD-lagerplads. Og endelig kan du ikke dele gennemløb mellem et sæt "faste" objektbeholdere.
 • Følg den vejledning, der er beskrevet her, for at få den bedste ydeevne og den mest optimerede lagerplads.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis