Priser for Azure Cosmos DB

Fuldt administreret globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure Cosmos DB i 12 måneder.

Udvikl programmer i realtid, der altid kører, i en hvilken som helst skala med Azure Cosmos DB, som er en fuldt administreret, globalt distribueret databasetjeneste flere modeller og en høj tilgængelighed på 99.999 % samt læse- og skriveventetider på encifrede millisekunder overalt i verden – alt sammen understøttet af omfattende Serviceniveauaftaler. Opnå en mere enkel appudvikling og boost udviklernes produktivitet med integrerede standardcloudfunktioner, herunder fem konsistensmodeller, automatisk indeksering og flere datamodeller og API'er.

Migrer nemt data fra databaser af typen MongoDB, Gremlin, Cassandra og Etcd uden at ændre dit program, og kør driftsanalyser i realtid med Apache Spark-connector og Jupyter Notebooks (prøveversion), der oprindeligt er indbygget i Azure Cosmos DB. Du betaler kun for det, du har brug for, ved at skalere gennemløb og lager elastisk og øjeblikkeligt uden nogen begrænsninger.

Priser

Azure Cosmos DB faktureres i henhold til klargjort gennemløb og forbrugt lagerplads pr. time.

Klargjort gennemløb udtrykkes som anmodningsenheder pr. sekund (RU/s) og kan bruges til forskellige databasehandlinger (f.eks. indsættelser, læsninger, erstatninger, upserts, sletninger, forespørgsler osv.). 1 anmodningsenhed pr. sekund er f.eks. tilstrækkelig til behandling af en læsning pr sekund af 1K element, som med tiden bliver konsekvent, og 5 anmodningsenheder pr. sekund er tilstrækkelig til behandling af én skrivning pr sekund af 1K element.

Lagring faktureres for hver GB, der bruges til dine SSD-sikkerhedskopierede data og indeks.

Klargjort dataoverførselshastighed

Det minimale klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller database er 400 anmodningsenheder/sek., hvilket svarer til 1 milliarder læsninger pr. måned. Du kan klargøre gennemløb og skalere elastisk i intervaller på 100 anmodningsenheder/sek. (svarende til 267,8 millioner læsninger pr. måned) og skalere op til hundredmillioner anmodningsenheder/sek. elastisk når som helst, mens du samtidig opretholder SLA'erne. Du faktureres pr. time for det maksimale gennemløb, der er klargjort i din objektbeholder eller database. Din konto kan konfigureres til at acceptere skrivninger i flere områder (multimaster) eller i et enkelt område (enkelt master).

Manuel konfigurering af klargjort gennemløb

Klargjort gennemløb kan konfigureres manuelt i din Cosmos-objektbeholder eller -database enten ved hjælp af Azure Portal eller programmatisk ved hjælp af API.

Klargjort gennemløb – enhed (100 anmodningsenheder/sek. pr. time) Pris
100 anmodningsenheder/sek. for en konto med et enkelt område 1 x $-
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, enkelt masterkonto med N > 1 områder N områder x $-
100 anmodningsenheder pr. sekund, multimasterkonto med N > 1 områder, der er oprettet før den 1. december 2019.* (N områder +1) x $-
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, multimasterkonto med N > 1 områder, der er oprettet mellem den 1. december 2019 og den 29. februar 2020 (kampagne)* (N områder) x $-

Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Cosmos-objektbeholdere og databaser kræver et klargjort gennemløb på mindst 400 anmodningsenheder/sek.

*Opret en ny Azure Cosmos DB-konto inden den 29. februar 2020, og få op til 33 % rabat på skrivninger i flere områder for udvalgte Azure-områder i hele din kontos levetid. Der er gældende begrænsninger.

Du kan estimere dit behov for klargjort gennemløb ved hjælp af værktøjet til kapacitetsplanlægning i Azure Cosmos DB (dvs. beregneren af anmodningsenheder).

Automatisk konfigurering af klargjort gennemløb med Autopilot Prøveversion

Med Autopilot-tilstanden skalerer dine objektbeholdere og databaser automatisk klargjort gennemløb på baggrund af mønstre for arbejdsbelastninger og opretholder SLA'erne, uden at du manuelt skal administrere kapaciteten eller håndtere takstbegrænsninger. Dette er bedst til uforudsigelige, sjældne eller bølgende arbejdsbelastninger. I takt med at dit program foretager anmodninger til din Cosmos-objektbeholder eller -database, justerer Autopilot-tilstanden automatisk og øjeblikkeligt det klargjorte gennemløb på baggrund af arbejdsbelastningens behov.

Autopilot-gennemløb – enhed (100 anmodningsenheder/sek. pr. time) Pris
100 Autopilot-anmodningsenheder pr. sekund, konto med enkelt område $-
100 Autopilot-anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, enkeltmasterkonto med N områder N-områder x $-, hvor N > 1
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, multimasterkonto med N områder N-områder x $-, hvor N > 1

Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation.

Reserveret kapacitet for klargjort gennemløb

Med priserne på reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB kan du nyde godt af omkostningsbesparelser på op til 65 % og SLA'er med øget tilgængelighed, samtidig med at det tunge arbejde med kapacitetsplanlægning eller -administration reduceres. Reservér klargjort gennemløb for et eller tre år med en engangsbetaling, og del det reserverede klargjorte gennemløb på tværs af alle områder, API'er, konti og abonnementer under en given tilmelding. Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation.

1 års reservation 3 års reservation
Gennemløb Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder
Pris/besparelser Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Første 50.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 450.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 2,5 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-

Alt gennemløb, som du klargør ud over din reserverede kapacitet, faktureres til standardsatserne for klargjort gennemløb.

Forbrugt lagerplads

Azure Cosmos DB tilbyder ubegrænset transaktions- og analyselager (prøveversion). Lagring faktureres som GB af den lokale SSD-sikkerhedskopierede logiske lagring, der bruges af dine data og indekser på tværs af alle de områder, hvor du bruger Azure Cosmos DB. Hvis du f.eks. replikerer en Azure Cosmos DB-konto på tværs af tre områder, betaler du for de samlede lagringsomkostninger for hver af de tre områder.

Dine data administreres på to specifikke lagerniveauer – transaktion og analyse (prøveversion) – med arbejdsbelastninger, der fungerer på baggrund af de samme logiske data uden at forstyrre hinanden. Transaktionslageret er altid aktiveret som standard, men du skal eksplicit aktivere analyselageret (prøveversion) i din Cosmos-objektbeholder.

Du kan bruge værktøjet til kapacitetsplanlægning for at estimere dine lagringsbehov.

Forbrugt lagerplads Pris
1 GB forbrugt transaktionslager (række) $- pr. måned
1 GB forbrugt analyselager (kolonne) – prøveversion $- pr. måned

I forbindelse med transaktionslager er der ingen yderligere opkrævning for IOPS (input/output-handlinger pr. sekund). I forbindelse med analyselager (prøveversion) faktureres lagertransaktioner som følger:

Analytiske lagertransaktioner Prøveversion

Transaktioner Pris
Skrivehandlinger (pr. 10,000 handlinger) $-
Læsehandlinger (pr. 10,000 handlinger) $-

Flere områder og tilgængelighedszoner

Azure Cosmos DB er en fuldt administreret databasetjeneste med nøglefærdig global distribution  og gennemsigtig multimasterreplikering. Du kan tilføje områder til din Azure Cosmos-konto og fjerne dem når som helst. Det gennemløb, som du konfigurerer til forskellige Azure Cosmos-databaser og objektbeholdere, er reserveret i de områder, der er tilknyttet din Cosmos-konto.

Ud over en konfiguration med flere områder kan du nu aktivere zoneredundans, når du vælger et område, der skal tilknyttes din Azure Cosmos-database. Zoneredundans sikrer yderligere redundans inden for et givet område ved at replikere data på tværs af flere zoner i det pågældende område. Redundans af tilgængelighedszoner er tilgængelig til konti med et enkelt område og konti med flere områder, hvor skrivning i flere områder er aktiveret.

Gennemløb – enhed (100 anmodningsenheder/sek. pr. time) Pris
100 anmodningsenheder/sek., konto med enkelt område 1 x $-
100 anmodningsenheder/sek., N>1 områder, enkelt område kan skrive N x $-
100 anmodningsenheder/sek., N>1 områder, alle områder kan skrive (N + 1) x $-
100 anmodningsenheder/sek., N>1 områder, alle områder kan skrive, med tilgængelighedszoner aktiveret (N + 1) x $-

Prøv Azure Cosmos DB gratis

Udvikl og test produktionsklare apps fra din lokale maskine med den lokale emulator for Azure Cosmos DB Download den gratis Azure Cosmos DB-emulator fra din lokale Windows-maskine. Når du er tilfreds med din database, kan du udrulle den ved at pege på en Azure Cosmos DB-instans i cloudmiljøet.
Er Azure nyt for dig og vil du gerne teste en app før produktionen? Prøv Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester med en gratis Azure-konto Prøv Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester som en del af en 12-måneders gratis Azure-konto. Få $200 i kredit i 30 dage, og nyd godt af 400 RU/s klargjort gennemløb og 5 GB lagring pr. måned i et år.)
Opret og kør en global Azure Cosmos DB-database uden binding i 30 dage med Prøv Azure Cosmos DB gratis. Drag fordel af en tidsbegrænset, globalt distribueret Azure Cosmos DB-oplevelse helt gratis og uden Azure-abonnement via Prøv Azure Cosmos DB gratis. Du kan forny et ubegrænset antal gange.

Support og SLA 

 • Teknisk support er tilgængelig via Azure Support til priser fra $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • Azure Cosmos DB er tilgængelig i alle Azure-områder, herunder offentlige cloudmiljøer, clouds til offentlige myndigheder og DoD-clouds. Du kan få mere at vide ved at gå til Azure-tjenesternes side med tilgængelighed efter område.
 • SLA – Vi garanterer en tilgængelighed på mindst 99,99 % for databaser i et enkelt område og 99,999 % for databaser i flere områder i forbindelse med vellykket behandling af anmodninger og udførelse af handlinger i Azure Cosmos DB. Derudover tilbyder vi andre omfattende SLA'er, som dækker ventetid, gennemløb, konsistens og høj tilgængelighed. Du kan få mere at vide ved at besøge siden for SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • I Azure Cosmos DB reserverer du gennemløb (i enten en database eller en objektbeholder) og betaler kun for det reserverede gennemløb for en givet time. Kundens fordel ved den model, der er baseret på klargjort gennemløb, er en garanteret ydeevne og elasticitet uanset skalering. Den model, der er baseret på klargjort gennemløb, giver Cosmos DB mulighed for at tilbyde høj tilgængelighed og garanteret lav ventetid samt garanteret hurtigt gennemløb på en måde, der ikke afhænger af skaleringen. Det reserverede gennemløb er angivet i anmodningsenheder pr. sekund. Alle dokumenthandlinger i Azure Cosmos DB, herunder skrivninger, opdateringer, læsninger, forespørgsler og opdateringer, forbruger CPU, hukommelse og IOP'er. Det vil sige, at alle handlinger medfører et antal anmodninger, som udtrykkes i anmodningsenheder. Gå til siden Anmodningsenheder i Azure Cosmos DB for at få mere at vide.

 • Du faktureres på baggrund af det klargjorte gennemløb udtrykt i anmodningsenheder/sek., der er blevet reserveret til din Azure Cosmos DB-database eller -objektbeholder, baseret på en timetakst for den tid, hvor den var klargjort.

  Klargjort gennemløb for en individuel objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort gennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for en database (et sæt objektbeholdere):

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Med Autopilot (som i øjeblikket er en prøveversion) faktureres du pr. time til den grundlæggende pris på dit valgte niveau og det maksimalt klargjorte gennemløb i Autopilot-tilstand, som allokeres pr. time, på baggrund af mønstrene for dine arbejdsbelastninger. Klargjort gennemløb udtrykkes som anmodningsenheder pr. sekund (anmodningsenheder/sek.).
 • Når du vælger, at en Cosmos-konto (med databaser og objektbeholdere) skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer tre områder: Det østlige USA, Det nordlige Europa og Det østlige Asien, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Når du vælger, at anvende objektbeholdere, der spænder over flere geografiske områder, faktureres du for det klargjorte gennemløb og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Du faktureres for det klargjorte gennemløb.

  Skrivning til flere områder

  Lad os antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer tre områder – det østlige USA, det nordlige Europa og det østlige Asien, der alle har det samme lager og gennemløb, og du vil kunne skrive til objektbeholderne i alle fire områder fra dit globalt distribuerede program. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA (skrivning til flere områder) 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i yderligere tre områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet (skrivning til flere områder) (3 + 1) * 10tusinde anmodningsenheder/sek. * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også i det ovenstående eksempel antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, det nordlige Europa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

  Indtil den 29. februar 2020 modtager nye Azure Cosmos DB-konti op til 33 % rabat på skrivninger i flere områder (multimaster) i hele kontoens levetid. Kun kvalificerede nye konti. Kontiene skal oprettes mellem den 1. december 2019 og den 29. februar 2020. Tilbuddet gælder kun for skrivninger i flere områder. Både geo-redundans og skrivninger i flere områder skal være aktiveret under kontoindstillingerne. Den faktiske rabat kan variere på baggrund af antallet af valgte områder.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Du faktureres for det maksimalt klargjorte gennemløb for en givet time.

  Hvis du f.eks. forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 anmodningsenheder/sek. til 1.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 1.000 anmodningsenheder/sek.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST-API’en til at opskalere eller nedskalere det klargjorte gennemløb (dvs. anmodningsenheder pr. sekund) for hver objektbeholder eller database.

 • Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB hjælper dig med at spare penge, fordi du betaler forud for ét eller tre års klargjort gennemløb i Cosmos DB og dermed opnår en rabat på det klargjorte gennemløb i Cosmos DB for databaser og objektbeholdere (tabeller/samlinger/grafer). Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB med en bindingsperiode på ét eller tre år, som betales på forhånd, kan reducere dine Cosmos DB-omkostninger i betydelig grad i forhold til den almindelige pris. Reserveret kapacitet giver en faktureringsrabat og påvirker ikke Cosmos DB-ressourcernes kørselstilstand. Du kan købe reserveret kapacitet til Cosmos DB i Azure Portal. Se mere om reserveret kapacitet i dokumentationen til Cosmos DB.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis