Priser for Azure Cosmos DB

Hurtig NoSQL-database med åbne API'er uanset størrelse

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure Cosmos DB i 12 måneder.

Udvikl hurtigt og nemt apps i en hvilken som helst skala med den fuldt administrerede NoSQL-databasetjeneste, der tilbyder garanteret hastighed og tilgængelighed, automatisk og øjeblikkelig skalerbarhed og API'er med åben kildekode. Azure Cosmos DB tilbyder omkostningseffektive prismodeller til apps i enhver størrelse – lige fra udvikling/test til produktion.

Priser

Azure Cosmos DB faktureres i henhold til klargjort gennemløb og forbrugt lagerplads pr. time.

Klargjort gennemløb giver mulighed for læsning og skrivning på et enkeltcifret millisekund og en global tilgængelighed på 99,999 %, som understøttes af SLA'er. Det er ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger, der kræver en garanteret lav ventetid og høj tilgængelighed. Nye konti er berettiget til at få et gennemløb på 400 anmodningsenheder pr. sekund og 5 GB lager pr. måned på niveauet Free i Azure Cosmos DB.

 • Standard (manuelt) anbefales til forudsigelige arbejdsbelastninger, og når der ønskes direkte planlægning og administration af gennemløbskapacitet. Gennemløb kan skaleres manuelt op eller ned efter behov med fakturering baseret på det samlede antal anmodningsenheder pr. sekund, der klargøres hver time, begyndende ved 400 anmodningsenheder/sek.
 • Autoskalering anbefales til uforudsigelige arbejdsbelastninger, eller når administration af kapacitet ikke ønskes eller ikke er mulig. Angiv en brugerdefineret grænse for gennemløb, og bliv kun faktureret for det antal anmodningsenheder/sek., der bruges hver time, begyndende ved 400 anmodningsenheder/sek. eller 10 % af din brugerdefinerede grænse for gennemløb.

Lager faktureres som GB, der forbruges af SSD-understøttede data og indeks på tværs af alle de Azure-områder, som din database distribueres igennem.

Klargjort dataoverførselshastighed

Klargjort gennemløb giver mulighed for læsning og skrivning på et enkeltcifret millisekund og en global tilgængelighed på 99,999 %, som understøttes af SLA'er. Der findes to modeller for klargjort gennemløb: standard og autoskalering.

Klargjort standardgennemløb (manuelt)

Ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger med forudsigelige trafikmønstre. Med klargjort gennemløb er der ressourcer, som er dedikeret til dine arbejdsbelastninger, og der garanteres en ventetid på et enkeltcifret millisekund og en tilgængelighed på 99,999 % af en SLA.

Klargjort gennemløb kan konfigureres manuelt i din Cosmos-objektbeholder eller -database enten ved hjælp af Azure Portal eller programmatisk ved hjælp af API. Du faktureres pr. time for det maksimale antal anmodningsenheder pr. sekund, der er klargjort i din objektbeholder eller database.

Klargjort gennemløb – enhed (100 anmodningsenheder/sek. pr. time) Pris
100 anmodningsenheder/sek. for en konto med et enkelt område 1 x $-
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, enkelt masterkonto med N > 1 områder N områder x $-
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, multimasterkonto med N > 1 områder* N x $-

Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Cosmos-objektbeholdere og databaser kræver et klargjort gennemløb på mindst 400 anmodningsenheder/sek.

* Prisen for flere områder, multimasterkonti, der er oprettet før den 1. december 2019, er (N områder + 1) x $-

Du kan estimere dit behov for klargjort gennemløb ved hjælp af værktøjet til kapacitetsplanlægning i Azure Cosmos DB (dvs. beregneren af anmodningsenheder).

Klargjort gennemløb for autoskalering

Ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger med uforudsigelige trafikmønstre. Med autoskalering (tidligere kendt som autopilot) garanteres dine arbejdsbelastninger en ventetid på et enkeltcifret millisekund og en tilgængelighed på 99,999 % af en SLA. Du angiver en brugerdefineret grænse for gennemløb, så baseres faktureringen på antallet af anmodningsenheder pr. sekund, som bruges hver time med et minimum på 400 anmodningsenheder/sek. eller 10 % af din grænse for gennemløb.

Klargjort gennemløb for autoskalering – enhed (100 anmodningsenheder/sek. pr. time) Pris
100 anmodningsenheder/sek. for autoskalering, konto i et enkelt område $-
100 anmodningsenheder/sek. for autoskalering, flere områder, enkeltmasterkonto med N-områder N-områder x $-, hvor N > 1
100 anmodningsenheder pr. sekund, flere områder, multimasterkonto med N områder N-områder x $-, hvor N > 1

Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation.

Reserveret kapacitet for klargjort standardgennemløb

Med priserne på reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB kan du nyde godt af omkostningsbesparelser på op til 65 % og SLA'er med øget tilgængelighed, samtidig med at det tunge arbejde med kapacitetsplanlægning reduceres. Reservér klargjort standardgennemløb for et eller tre år med en engangsbetaling, og del det reserverede klargjorte gennemløb på tværs af alle områder, API'er, konti og abonnementer under en given tilmelding. Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation.

1 års reservation 3 års reservation
Gennemløb Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder
Pris/besparelser Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Første 50.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 450.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 2,5 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-

Alt gennemløb, som du klargør ud over din reserverede kapacitet, faktureres til standardsatserne for klargjort gennemløb.

Forbrugt lagerplads

Azure Cosmos DB tilbyder ubegrænset transaktionsmæssig og analytisk lager (prøveversion), som faktureres i forhold til GB af SSD-understøttet logisk lager, der bruges af data og indeks på tværs af alle de områder, som er valgt til geo-replikering. Hvis du f.eks. replikerer en Azure Cosmos DB-konto på tværs af tre områder, betaler du for de samlede lagringsomkostninger for hver af de tre områder.

Dine data administreres på to specifikke lagerniveauer – transaktion og analyse (prøveversion) – med arbejdsbelastninger, der fungerer på baggrund af de samme logiske data uden at forstyrre hinanden. Transaktionslageret er altid aktiveret som standard, men du skal eksplicit aktivere analyselageret (prøveversion) i din Cosmos-objektbeholder.

Du kan bruge værktøjet til kapacitetsplanlægning for at estimere dine lagringsbehov.

Forbrugt lagerplads Pris
1 GB forbrugt transaktionslager (række) $- pr. måned
1 GB forbrugt analyselager (kolonne) – prøveversion $- pr. måned

I forbindelse med transaktionslager er der ingen yderligere opkrævning for IOPS (input/output-handlinger pr. sekund). I forbindelse med analyselager (prøveversion) faktureres lagertransaktioner som følger:

Analytiske lagertransaktioner Prøveversion

Transaktioner Pris
Skrivehandlinger (pr. 10,000 handlinger) $-
Læsehandlinger (pr. 10,000 handlinger) $-

Flere områder og tilgængelighedszoner

Azure Cosmos DB er en fuldt administreret databasetjeneste med nøglefærdig global distribution  og gennemsigtig multimasterreplikering. Du kan når som helst tilføje og fjerne områder fra din Azure Cosmos DB-konto. Det gennemløb, som du konfigurerer for forskellige databaser og objektbeholdere, er reserveret i de områder, der er tilknyttet din konto.

Ud over en konfiguration med flere områder kan du nu aktivere zoneredundans, når du vælger et område, der skal tilknyttes din Azure Cosmos-database. Zoneredundans sikrer yderligere redundans inden for et givet område ved at replikere data på tværs af flere zoner i det pågældende område. Redundans af tilgængelighedszoner er tilgængelig til konti med et enkelt område og konti med flere områder, hvor skrivning i flere områder er aktiveret.

Prøv Azure Cosmos DB gratis

Der er en række forskellige måder at komme gratis i gang på med Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB – niveauet Free. Udvikl og test programmer, eller kør mindre produktionsarbejdsbelastninger gratis i Azure-miljøet. Kom i gang: Aktivér niveauet Free for en ny konto for at få et gennemløb på 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB lager gratis hver måned i kontoens levetid.
Gratis Azure-konto. Er du ny bruger af Azure? Udvikl og test et program før produktion med Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester. Kom i gang: Prøv Azure Cosmos DB og andre Azure-tjenester som en del af en 12-måneders gratis Azure-konto. Få $200 i kredit i 30 dage, og nyd godt af 400 RU/s klargjort gennemløb og 5 GB lagring pr. måned i et år.)
30 dage gratis. Kør en Azure Cosmos DB-database uden produktion i en begrænset periode. Kom i gang: Drag fordel af en tidsbegrænset, globalt distribueret Azure Cosmos DB-oplevelse helt gratis og uden Azure-abonnement via Prøv Azure Cosmos DB gratis. Du kan forny et ubegrænset antal gange.
Lokal emulator til Azure Cosmos DB Test programmer fra din lokale maskine uden at oprette et Azure-abonnement eller pådrage dig nogen omkostninger. Kom i gang: Download den gratis Azure Cosmos DB-emulator fra din lokale Windows-maskine. Når du er tilfreds med din database, kan du udrulle den ved at pege på en Azure Cosmos DB-instans i cloudmiljøet.

Support og SLA 

 • Teknisk support er tilgængelig via Azure Support til priser fra $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • Azure Cosmos DB er tilgængelig i alle Azure-områder, herunder offentlige cloudmiljøer, clouds til offentlige myndigheder og DoD-clouds. Du kan få mere at vide ved at gå til Azure-tjenesternes side med tilgængelighed efter område.
 • SLA – Azure Cosmos DB garanterer en tilgængelighed på mindst 99,99 % for databaser i et enkelt område og en tilgængelighed på 99,999 % for databaser i flere områder samt omfattende SLA'er, der dækker ventetid, gennemløb og ensartethed. Få mere at vide.

Ofte stillede spørgsmål

 • Anmodningsenheder er valutaen for databasehandlinger i Azure Cosmos DB. Alle handlinger – skrivninger, opdateringer, læsninger og forespørgsler – forbruger ressourcer til CPU, hukommelse og IOPS. Der påløber gebyr for disse ressourcer, hvilket udtrykkes i anmodningsenheder. Klargjort gennemløb er den samlede gennemløbskapacitet for databasehandlinger og angives som anmodningsenheder pr. sekund (anmodningsenheder/sek.). Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå til siden anmodningsenheder i Azure Cosmos DB.
 • Du faktureres pr. time for det klargjorte gennemløb, udtrykt i anmodningsenheder pr. sekund (anmodningsenheder/sek.), som du angiver for din database eller objektbeholder.

  Klargjort standardgennemløb for en separat objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i Det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort standardgennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for en database (et sæt objektbeholdere):

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Med autoskalering (tidligere kaldet "autopilot") kan du angive en grænse for maksimalt klargjort gennemløb i anmodningsenheder/sek., som databasen eller objektbeholderen kan skalere til. Du faktureres derefter for brugt klargjort gennemløb i anmodningsenheder/sek. begyndende ved 400 anmodningsenheder pr. sekund eller 10 % af dit maksimum. Hvis du f.eks. angiver et maksimum på 8.000 anmodningsenheder/sek., skalerer Azure Cosmos DB automatisk mellem 800 og 8.000 anmodningsenheder/sek. på baggrund af det faktiske forbrug.
 • Når niveauet Free er aktiveret for en ny Azure Cosmos DB-konto, får du de første 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB lager gratis i hele kontoens levetid. Når du bruger delte gennemløbsdatabaser, kan du desuden oprette op til 25 objektbeholdere, der deler 400 anmodningsenheder/sek. på databaseniveauet (maks. 5 delte databaser pr. konto på niveauet Free). Du kan maksimalt have én konto på niveauet Free pr. Azure-abonnement, og du skal tilmelde dig, når du opretter kontoen.
 • For konti på niveauet Free får du de første 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB lager gratis hver måned. Al klargjort gennemløb og lager ud over de 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB faktureres til de almindelige priser på Azure Cosmos DB. De 400 anmodningsenheder/sek. gælder for klargjort standardgennemløb, klargjort gennemløb for autoskalering og multimaster (skrivninger i flere områder).

  Rabatten for Gratis niveauet anvendes på kontoniveau. Hvis en konto i en måned f.eks. havde et samlet antal på 400 anmodningsenheder pr. sekund og tre områder med 5 GB i hvert område, faktureres kontoen for 800 anmodningsenheder pr. sekund (400 anmodningsenheder pr. sekund x 3 områder – 400 anmodningsenheder pr. sekund) og 10 GB lager (5 GB x 3 områder – 5 GB) for hver time i måneden. Hvis priserne for anmodningsenheder pr. sekund og lager er forskellige i områderne, ydes rabatten i forhold til det område, kontoen blev oprettet i.

 • Når du vælger, at en Cosmos-konto (med databaser og objektbeholdere) skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer tre områder: Det østlige USA, Det nordlige Europa og Det østlige Asien, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Når du vælger, at anvende objektbeholdere, der spænder over flere geografiske områder, faktureres du for det klargjorte gennemløb og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Du faktureres for det klargjorte gennemløb.
 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Du faktureres for det maksimalt klargjorte gennemløb for en givet time.

  Hvis du f.eks. forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 anmodningsenheder/sek. til 1.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 1.000 anmodningsenheder/sek.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST-API’en til at opskalere eller nedskalere det klargjorte gennemløb (dvs. anmodningsenheder pr. sekund) for hver objektbeholder eller database.

 • Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB hjælper dig med at spare penge, da der tilbydes en rabat, hvis du forudbetaler ét eller tre års klargjort gennemløb. Reserveret kapacitet giver en faktureringsrabat og påvirker ikke ressourcernes kørselstilstand. Du kan købe reserveret kapacitet til Azure Cosmos DB på Azure Portal. Hvis du vil have mere at vide om reserveret kapacitet, skal du læse dokumentationen til Azure Cosmos DB.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis