Priser for Azure Cosmos DB

Globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure Cosmos DB i 12 måneder.

Azure Cosmos DB er Microsofts database med flere modeller, der distribueres globalt. Azure Cosmos DB er udviklet fra bunden med global distribution og horisontal skalering for øje. Den tilbyder nøglefærdig global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner ved at skalere og replikere dine data på gennemskuelig vis, uanset hvor brugerne er. Du kan skalere dataoverførselshastighed og lager verden over på en fleksibel facon og kun betale for den dataoverførselshastighed og det lager, du har brug for. Med Azure Cosmos DB får du garanti for virkelig kort ventetid overalt i verden, flere veldefinerede konsistensmodeller til finjustering af ydeevnen og høj tilgængelighed med funktionalitet, der understøtter flere websteder – det hele understøttes af omfattende, brancheførende serviceniveauaftaler.

Azure Cosmos DB er fuldstændig skemaagnostisk og indekserer derfor automatisk alle data, uden at du behøver at håndtere skema- og indeksadministrationen. Den kan også håndtere flere modeller og understøtter som standard dokument-, nøgleværdi-, graf- og kolonnefamiliedatamodeller. Med Azure Cosmos DB kan du få adgang til dine data med API'er efter eget valg, eftersom SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøgleværdi), Gremlin (graf) og Cassandra (kolonne-serie) alle sammen understøttes som standard.

Azure Cosmos DB-funktioner
Nøglefærdig global distribution med multimasterfunktion Tilgængelig
Global tilgængelighed (alle Azure-områder, herunder de amerikanske myndigheder, DoD og Kina) Tilgængelig
Flere modeller, understøttelse af flere API’er med udvidede forespørgsler og automatisk indeksering Tilgængelig
Virkelig kort ventetid for læsning og skrivning understøttet af SLA Tilgængelig
Omfattende SLA'er
 • Tilgængelighed af SLA
 • Gennemløbs-SLA
 • Konsistens-SLA
 • Ventetids-SLA
Tilgængelig
Sikkerhed
 • End-to-end-datakryptering (inaktive og aktive)
 • IP- og VNET-isolering
 • Adgangskontrol og autorisation
Tilgængelig
Elastisk og ubegrænset skalering
 • Ingen grænser for gennemløb og lager
 • Øjeblikkelig skalering, der reducerer de samlede ejeromkostninger for NoSQL-databaser i det lokale miljø og for IaaS-hostede NoSQL-databaser
Tilgængelig
Certificering af omfattende overholdelse af angivne standarder, der svarer til Azures overholdelse af angivne standarder Tilgængelig

Overblik over priser

Klargjort dataoverførselshastighed

Din Azure Cosmos DB-databasekonto kan distribueres på tværs af et eller flere Azure-områder. Mens alle de områder, der er knyttet til din databasekonto, kan behandle læsninger, kan din databasekonto også konfigureres, så alle områder behandler skrivninger (multimaster), eller så nøjagtig ét område behandlinger skrivninger (enkeltmaster).

I Azure Cosmos DB faktureres du for det klargjorte gennemløb og brugte lager på timebasis. Gennemløbet udtrykkes som en gennemløbsvaluta, der kaldes Anmodningsenheder pr. sekund. Når anmodningsenhederne er klargjort, kan de bruges synonymt på tværs af forskellige databasehandlinger (for eksempel indsættelser, læsninger, erstatninger, upserts, sletninger, forespørgsler osv.). Du kan via programmering (eller via Azure Portal) konfigurere det gennemløb, du har brug for, og elastisk skalere det klargjorte gennemløb til enhver tid.

Klargøring med forskellig granularitet

Du kan klargøre gennemløb med forskellig granularitet for:

 1. Cosmos DB-objektbeholder. Afhængigt af valg af datamodel eller API kan en Cosmos DB-objektbeholder være en samling (f.eks. MongoDB, SQL), en graf (f.eks. Gremlin) eller en tabel (f.eks. Cassandra eller Azure Table Storage). Objektbeholdere i Cosmos DB er vandret partitionerede og kan skaleres elastisk for at levere en ubegrænset gennemløbsmængde og lager.
 2. Cosmos DB-database. Det gennemløb, der er konfigureret i databasen, deles på tværs af alle databasens objektbeholdere. Du kan vælge eksplicit at udelukke bestemte objektbeholdere fra databaseklargøring og i stedet klargøre gennemløb for de pågældende objektbeholdere på objektbeholderniveau.
Klargøringsgranularitet Minimumgennemløb Op-/nedskaleringsintervaller (anmodningsenhed(er)) Maksimumgennemløb Rammer
Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder
Objektbeholder* 400 400 100 100 Ubegrænset Den partitionerede objektbeholder, som gennemløbet klargøres for
Database** 400 400 100 100 Ubegrænset Hele gennemløbet deles af alle de partitionerede objektbeholdere i databasen (undtagen de objektbeholdere, gennemløbet er eksplicit klargjort for)

* En Cosmos DB-objektbeholder knyttes til følgende: En Cosmos DB-samling under brug af SQL-API, en MongoDB-samling under brug af MongoDB-API, en tabel under brug af Cassandra- eller Table Storage-API eller en graf under brug af Gremlin-API.

** En Cosmos DB-database knyttes til følgende: en database under brug af SQL- eller MongoDB-API, et keyspace under brug af Cassandra-API eller en databasekonto under brug af Gremlin- eller Table storage-API.

Skalerer læsninger og skrivninger elastisk over hele verden

Du kan til enhver tid tilføje Azure-områder til og fjerne Azure-områder fra din Cosmos DB-databasekonto hvor som helst i verden. Der er garanti for, at det gennemløb, du har konfigureret for forskellige Cosmos DB-databaser og -objektbeholdere, er reserveret i hvert enkelt af de Azure-områder, der er knyttet til din Cosmos DB-databasekonto.

SSD-baseret lager

Dine data og dit indeks gemmes varigt i det SSD-baserede lager og replikeres (på tværs af et eller flere Azure-områder, der er knyttet til din Cosmos DB-databasekonto). Ud over det gennemløb, du klargør hver time, faktureres du også for hver GB lager, du faktisk bruger til dine data og dit indeks.

Prisoplysninger

Enhed Pris
SSD-lager (pr. GB) $- GB pr. måned
Klargjort gennemløb (skrivninger til et enkelt område) pr. 100 anmodningsenheder/sek. $-
Klargjort gennemløb (skrivninger til flere områder) pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund $-
Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Reserveret Azure Cosmos DB-kapacitet for yderligere besparelser

Prisen for Cosmos DB baseret på reserveret kapacitet giver en endnu større besparelse (op til 65 % rabat) og endnu strengere tilgængeligheds-SLA'er (over 99,999) og fritager dig for kapacitetsplanlægning. For et engangsvederlag, som betales på forhånd, kan du reservere klargjort gennemløb i ét eller tre år med en betydelig rabat. Alt gennemløb, som du klargør ud over din reserverede kapacitet, faktureres til standardsatserne for klargjort gennemløb. Reserveret kapacitet kan deles for gennemløb, der er klargjort på tværs af alle områder, alle API'er, alle konti og alle abonnementer under en given tilmelding. Reservekapaciteten starter ved 20.000 anmodningsenheder pr. sekund. Hvis du vil købe reserveret kapacitet, skal du gå til dokumentationssiden.

1 års reservation 3 års reservation
Gennemløb Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder
Pris/besparelser Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
(besparelser over PAYG)
Første 50.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 450.000 anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Næste 2,5 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-
Over 3 mio. anmodningsenheder pr. sekund $- $- $- $- $- $- $- $-

Prøv Azure Cosmos DB gratis

 • Azure Cosmos DB Emulator (gratis): Download den gratis Azure Cosmos DB Emulator for at udvikle og teste programmer vha. Azure Cosmos DB på din lokale maskine. Når du er tilfreds med, hvordan programmet fungerer, kan du udrulle det ved blot at ændre konfigurationen, så den peger på en Azure Cosmos DB-instans i clouden.
 • Gratis Azure-konto: Prøv Azure Cosmos DB som en del af den gratis Azure-konto.
 • Prøv Azure Cosmos DB gratis: Drag fordel af en tidsbegrænset, global distribueret Azure Cosmos DB-oplevelse uden abonnement, gratis og uden binding via Prøv Azure Cosmos DB gratis.
 • Få mere at vide om reduktion af de samlede ejeromkostninger med Cosmos DB over NoSQL-klynger i det lokale miljø og IaaS-hostede NoSQL-databaser i cloudmiljøet.

Hvor kan jeg få mere at vide om, i hvilke områder Azure Cosmos DB er tilgængeligt?

Azure Cosmos DB er tilgængelig i alle Azure-områder, herunder offentlige cloudmiljøer, clouds til offentlige myndigheder og DoD-clouds. Du kan få mere at vide ved at gå til Azure-tjenesternes side med tilgængelighed efter område.

Support og SLA 

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cosmos DB, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • SLA – Vi garanterer mindst 99,99 % tilgængelighed for databaser i enkeltområde og 99,999 % for databaser i flere områder for kørsel af anmodninger og udførelse af handlinger i Azure Cosmos DB. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • I Azure Cosmos DB reserverer du gennemløb (i enten en database eller en objektbeholder) og betaler kun for det reserverede gennemløb for en givet time. Kundens fordel ved den model, der er baseret på klargjort gennemløb, er en garanteret ydeevne og elasticitet uanset skalering. Den model, der er baseret på klargjort gennemløb, giver Cosmos DB mulighed for at tilbyde høj tilgængelighed og garanteret lav ventetid samt garanteret hurtigt gennemløb på en måde, der ikke afhænger af skaleringen. Det reserverede gennemløb er angivet i anmodningsenheder pr. sekund. Alle dokumenthandlinger i Azure Cosmos DB, herunder skrivninger, opdateringer, læsninger, forespørgsler og opdateringer, forbruger CPU, hukommelse og IOP'er. Det vil sige, at alle handlinger medfører et antal anmodninger, som udtrykkes i anmodningsenheder. Gå til siden Anmodningsenheder i Azure Cosmos DB for at få mere at vide.

 • Du faktureres på baggrund af det klargjorte gennemløb udtrykt i anmodningsenheder/sek., der er blevet reserveret til din Azure Cosmos DB-database eller -objektbeholder, baseret på en timetakst for den tid, hvor den var klargjort.

  Klargjort gennemløb for en individuel objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort gennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for en database (et sæt objektbeholdere):

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Når du vælger, at en Cosmos-konto (med databaser og objektbeholdere) skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer 3 områder: det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Når du vælger, at anvende objektbeholdere, der spænder over flere geografiske områder, faktureres du for det klargjorte gennemløb og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Du faktureres for det klargjorte gennemløb.

  Skrivning til flere områder

  Lad os antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer tre områder – det østlige USA, det nordlige Europa og det østlige Asien, der alle har det samme lager og gennemløb, og du vil kunne skrive til objektbeholderne i alle fire områder fra dit globalt distribuerede program. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA (skrivning til flere områder) 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i yderligere tre områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet (skrivning til flere områder) (3 + 1) * 10tusinde anmodningsenheder/sek. * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også i det ovenstående eksempel antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, det nordlige Europa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Du faktureres for det maksimalt klargjorte gennemløb for en givet time.

  Hvis du f.eks. forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 anmodningsenheder/sek. til 1.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 1.000 anmodningsenheder/sek.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST-API’en til at opskalere eller nedskalere det klargjorte gennemløb (dvs. anmodningsenheder pr. sekund) for hver objektbeholder eller database.

 • Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB hjælper dig med at spare penge, fordi du betaler forud for ét eller tre års klargjort gennemløb i Cosmos DB og dermed opnår en rabat på det klargjorte gennemløb i Cosmos DB for databaser og objektbeholdere (tabeller/samlinger/grafer). Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB med en bindingsperiode på ét eller tre år, som betales på forhånd, kan reducere dine Cosmos DB-omkostninger i betydelig grad i forhold til den almindelige pris. Reserveret kapacitet giver en faktureringsrabat og påvirker ikke Cosmos DB-ressourcernes kørselstilstand. Du kan købe reserveret kapacitet til Cosmos DB i Azure Portal. Se mere om reserveret kapacitet i dokumentationen til Cosmos DB.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis