Spring over navigation

Priser for Azure Cosmos DB

Globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Azure Cosmos DB i 12 måneder.

Azure Cosmos DB er Microsofts database med flere modeller, der distribueres globalt. Azure Cosmos DB er udviklet fra bunden med global distribution og horisontal skalering for øje. Den tilbyder nøglefærdig global distribution på tværs af et hvilket som helst antal Azure-regioner ved at skalere og replikere dine data på gennemskuelig vis, uanset hvor brugerne er. Du kan skalere dataoverførselshastighed og lager verden over på en fleksibel facon og kun betale for den dataoverførselshastighed og det lager, du har brug for. Med Azure Cosmos DB får du garanti for virkelig kort ventetid overalt i verden, flere veldefinerede konsistensmodeller til finjustering af ydeevnen og høj tilgængelighed med funktionalitet, der understøtter flere websteder – det hele understøttes af omfattende, brancheførende serviceniveauaftaler.

Azure Cosmos DB er fuldstændig skemaagnostisk og indekserer derfor automatisk alle data, uden at du behøver at håndtere skema- og indeksadministrationen. Den kan også håndtere flere modeller og understøtter som standard dokument-, nøgleværdi-, graf- og kolonnefamiliedatamodeller. Med Azure Cosmos DB kan du få adgang til dine data med API'er efter eget valg, eftersom SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nøgleværdi), Gremlin (graf) og Cassandra (kolonne-serie) alle sammen understøttes som standard.

Ubegrænset fleksibilitet, elasticitet og skalerbarhed

Azure Cosmos DB er en flermodeldatabase. Alt efter hvilken datamodel og API du vælger, når du opretter en Azure Cosmos DB-samling, -tabel eller -graf, er de alle internt knyttet til en Azure Cosmos DB-objektbeholder. Azure Cosmos DB vil gennemsigtigt, automatisk og elastisk skalere gennemløb og lagerplads for dens objektbeholdere, når du programmeringsmæssigt klargør mere (eller mindre) gennemløb, eller når objektbeholderens lagerplads vokser (eller reduceres). Med Azure Cosmos DB kan du klargøre gennemløb for en enkelt objektbeholder såvel som for et sæt af objektbeholdere, som gør det muligt for de objektbeholdere at dele det klargjorte gennemløb. I en Azure Cosmos DB-database kan du når som helst programmeringsmæssigt eller via portalen gøre følgende:

 1. Klargør gennemløb for en objektbeholder.
 2. Klargør gennemløb for et sæt af objektbeholdere samlet, som alle vil dele gennemløbet.

Klargøring af gennemløb for enkelte objektbeholdere vil garantere reservationen af gennemløb for den bestemte objektbeholder, hvilket understøttes af SLA'en for gennemløb. På den anden side gør klargøring af gennemløb for et sæt af objektbeholdere det muligt for dig at dele gennemløbet mellem alle objektbeholderne. Det er værd at bemærke, at du på din Azure Cosmos DB-databasekonto kan mikse og matche de objektbeholdere, som deler gennemløbet mellem sig, og de objektbeholdere, som har et dedikeret gennemløb klargjort til sig. Du kan programmeringsmæssigt og når som helst øge (opskalere) eller reducere (nedskalere) det klargjorte gennemløb for enten enkelte objektbeholdere eller et sæt af klargjorte objektbeholdere for elastisk at skalere ændringerne af din arbejdsbelastning og kun betale for det gennemløb, du har konfigureret.

Prisoplysninger

Enhed Pris
SSD-lager (pr. GB) $- GB pr. måned
Reserverede anmodningsenheder pr. sekund (pr. 100 anmodningsenheder, minimum 400 anmodningsenheder) $-
Du skal betale standardoverførselstakster. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timer pr. måned.

Klargjort dataoverførselshastighed

Klargjort gennemløb faktureres som anmodningsenheder pr. sekund. Anmodningsenheder er en veldefineret valuta for fakturering af gennemløb for forskellige læse-, skrive- og forespørgselshandlinger på en Azure Cosmos DB-objektbeholder. Med Azure Cosmos DB betaler du kun for det gennemløb (anmodningsenheder), du har klargjort, og de data i GB, der er lagret på SSD-diskene.

Klargjort gennemløb for en objektbeholder: Hver enkelt objektbeholder med klargjort gennemløb faktureres pr. time for det gennemløb, der klargøres, i intervaller på 100 anmodningsenheder/sek. med et minimum på 400 anmodningsenheder/sek. og den data, der lagres (i GB). Det hele understøttes af omfattende, brancheførende serviceniveauaftaler.

API Minimumgennemløb Skaler intervaller Omfang af klargjort gennemløb
SQL 400 anmodningsenheder pr. samling Intervaller af 100 anmodningsenheder Den samling, som gennemløbet klargøres for
MongoDB 400 anmodningsenheder pr. samling Intervaller af 100 anmodningsenheder Den samling, som gennemløbet klargøres for
Cassandra 400 anmodningsenheder pr. tabel Intervaller af 100 anmodningsenheder Den tabel, som gennemløbet klargøres for
Tabel 400 anmodningsenheder pr. tabel Intervaller af 100 anmodningsenheder Den tabel, som gennemløbet klargøres for
Gremlin 400 anmodningsenheder pr. graf Intervaller af 100 anmodningsenheder Den graf, som gennemløbet klargøres for

Klargjort gennemløb for et sæt objektbeholdere: Ud over at klargøre gennemløbet for en bestemt objektbeholder, afhængigt af datamodellen eller API'en, kan du også dele klargjort gennemløb på tværs af et sæt af objektbeholdere ved at konfigurere gennemløb i databasen, f.eks. SQL eller MongoDB, på databasekontoen, f.eks. Gremlin eller Table og nøgleområdet, f.eks. Cassandra. En database (eller en databasekonto eller et nøgleområde) kan indeholde et sæt af objektbeholdere, som alle deler det klargjorte gennemløb med den overordnede objektbeholder, og et sæt af objektbeholdere, som hver især har sit eget dedikerede klargjorte gennemløb. Til forskel fra en objektbeholder, som har fået tildelt et dedikeret gennemløb, har de objektbeholdere, som deler gennemløbet mellem sig, ikke et krav om et mindste antal anmodningsenheder pr. sekund hver især. Hver enkelt database (eller databasekonto eller nøgleområde) med klargjort gennemløb faktureres pr. time for det gennemløb, der klargøres, i intervaller på 10.000 anmodningsenheder/sek. med et minimum på 50.000 anmodningsenheder/sek. og den data, der lagres (i GB). Det hele understøttes af omfattende, brancheførende serviceniveauaftaler.

API Minimumgennemløb Skaler intervaller Omfang af klargjort gennemløb
SQL 50.000 anmodningsenheder pr. database Intervaller af 10.000 anmodningsenheder Database. Alt gennemløb deles blandt samlingerne i databasen, bortset fra de samlinger, hvor gennemløbet udtrykkeligt klargøres for dem
MongoDB 50.000 anmodningsenheder pr. database Intervaller af 10.000 anmodningsenheder Database. Alt gennemløb deles blandt samlingerne i databasen, bortset fra de samlinger, hvor gennemløbet udtrykkeligt klargøres for dem
Cassandra 50.000 anmodningsenheder pr. nøgleområde Intervaller af 10.000 anmodningsenheder Nøgleområde. Alt gennemløb deles blandt tabellerne i nøgleområdet, bortset fra de tabeller, hvor gennemløbet udtrykkeligt klargøres for dem
Tabeller 50.000 anmodningsenheder pr. databasekonto Intervaller af 10.000 anmodningsenheder Databasekonto. Alt gennemløb deles blandt tabellerne på databasekontoen, bortset fra de tabeller, hvor gennemløbet udtrykkeligt klargøres for dem
Gremlin 50.000 anmodningsenheder pr. databasekonto Intervaller af 10.000 anmodningsenheder Databasekonto. Alt gennemløb deles blandt graferne på databasekontoen, bortset fra de grafer, hvor gennemløbet udtrykkeligt klargøres for dem

Elastisk skalering af gennemløb over hele verden

Azure Cosmos DB-databaser kan distribueres globalt for at hjælpe dig med nemmere at udvikle apps med den størst tænkelige skalering. Det betyder, at alle dine data automatisk replikeres til de angivne områder. Din app fungerer stadig med et logisk slutpunkt, mens dine data automatisk betjenes fra det område, der ligger tættest på dine brugere, vha. en intuitiv programmeringsmodel til datakonsistens og høj tilgængelighed. Globalt distribuerede objektbeholdere faktureres ud fra den lagerplads, der bruges i hvert område, og den klargjorte dataoverførselshastighed til hver Azure Cosmos DB-beholder, der ganges med antallet af områder, der er tilknyttet en Azure Cosmos DB-databasekonto. Der opkræves standardpriser for dataoverførsel for replikering af data mellem områder.

Du kan prøve Azure Cosmos DB gratis

 • Azure Cosmos DB Emulator (gratis): Download den gratis Azure Cosmos DB Emulator for at udvikle og teste programmer vha. Azure Cosmos DB på din lokale maskine. Når du er tilfreds med, hvordan programmet fungerer, kan du udrulle det ved blot at ændre konfigurationen, så den peger på en Azure Cosmos DB-instans i clouden.
 • Gratis Azure-konto: Prøv Azure Cosmos DB som en del af den gratis Azure-konto.
 • Prøv Azure Cosmos DB gratis: Få fordel af en tidsbegrænset, global distribueret Azure Cosmos DB-oplevelse uden abonnement, gratis og uden binding via Prøv Azure Cosmos DB gratis.

Hvor kan jeg få mere at vide om, i hvilke områder Azure Cosmos DB er tilgængeligt?

Azure Cosmos DB findes alle de steder, hvor Azure er, inklusive i offentlige, myndigheds-, nationale og DoD-clouds. Du kan få mere at vide ved at gå til Azure-tjenesternes side med tilgængelighed efter område.

Support og SLA

 • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cosmos DB, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • SLA – Vi garanterer mindst 99,99 % tilgængelighed for databaser i enkeltområde og 99,999 % for databaser i flere områder for kørsel af anmodninger og udførelse af handlinger i Azure Cosmos DB. Du kan få mere at vide om vores SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • I Azure Cosmos DB udtrykkes klargjort gennemløb i anmodningsenheder pr. sekund. Du kan opfatte en anmodningsenhed som en form for gennemløbsvaluta, som du bruger til at reservere en mængde garanterede ressourcer (hukommelse, CPU, IOPS), der er tilgængelige pr. sekund. Hver enkelt handling i Azure Cosmos DB – skrive, læse, opdatere, forespørge – forbruger CPU, hukommelse og IOPS. Det vil sige, alle handling forbruger ressourcer, som udtrykkes i anmodningsenheder. Besøg siden Anmodningsenheder i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureres på baggrund af det klargjorte gennemløb (anmodningsenheder/sek.), der er blevet klargjort til din Azure Cosmos DB-objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere, f.eks. en database, baseret på en timetakst for den tid, hvor den var klargjort.

  Klargjort gennemløb for en individuel objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort gennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny, ubegrænset objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for et sæt af objektbeholdere:

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Når du vælger, at objektbeholdere skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer 3 områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres den faste takst for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Hvis du forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 RU/s til 1.000 RU/s og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 RU/s, faktureres du for to timer med 1.000 RU/s.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er eller REST API til at opskalere eller nedskalere antallet af anmodningsenheder for hver objektbeholder på din Azure Cosmos DB-konto.

 • Vi anbefaler altid, at der bruges "ubegrænsede" objektbeholdere for at opnå ubegrænset skalering og fleksibilitet. Ubegrænsede objektbeholdere deles vandret, og med Azure Cosmos DB kan du elastisk, gennemsigtigt og automatisk skalere gennemløb og lagerplads for et ubegrænset antal objektbeholdere. "Faste" objektbeholdere kan kun skaleres op til 10.000 anmodningsenheder og tilbyder maksimalt 10 GB SSD-lagerplads. Og endelig kan du ikke dele gennemløb mellem et sæt "faste" objektbeholdere.
 • Følg den vejledning, der er beskrevet her, for at få den bedste ydeevne og den mest optimerede lagerplads.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cosmos DB

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis