Priser for Azure Cosmos DB

Hurtig NoSQL-database med åbne API'er uanset størrelse

Quickly and easily develop apps at any scale with fully managed NoSQL database service offering guaranteed speed and availability, automatic and instant scalability, and open source APIs. Azure Cosmos DB offers cost-effective pricing models for apps of any size, from dev/test to production.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Prisen på alle databasehandlinger er normaliseret og angivet som anmodningsenheder. Azure Cosmos DB tilbyder to databasehandlingsmodeller:

 • Klargjort gennemløb måles som anmodningsenheder pr. sekund og faktureres pr. time. Det giver mulighed for læsning og skrivning på et enkeltcifret millisekund og en global tilgængelighed på 99,999 %, som understøttes af SLA'er. Det er ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger, der kræver en garanteret lav ventetid og høj tilgængelighed. Du kan vælge mellem to indstillinger for kapacitetsadministration: Klargjort standardgennemløb og klargjort autoskaleringsgennemløb.
 • Serveruafhængige fakturaer for de anmodningsenheder, der bruges til hver databasehandling. Serveruafhængighed gør det nemt at køre spidsbelastninger, der ikke har en konstant trafik. Funktionen kan håndtere øget trafik efter behov uden ressourceplanlægning eller -administration.

Lager faktureres som GB, der forbruges af SSD-understøttede data og indeks på tværs af alle de Azure-områder, som din database distribueres til. To sikkerhedskopier leveres gratis, og yderligere kopier faktureres som samlede GB af lagrede data. Sikkerhedskopilager er tilgængeligt som enten periodisk eller fortløbende.

 • Periodisk sikkerhedskopiering er som standard aktiveret med to omkostningsfri sikkerhedskopier, og yderligere kopier faktureres som det totale antal GB lagrede data.
 • Hvis Fortløbende sikkerhedskopiering (forhåndsversion) er aktiveret faktureres funktionen som det antal GB data, der gendannes pr. instans.

Klargjort dataoverførselshastighed

Klargjort gennemløb giver mulighed for læsning og skrivning på et enkeltcifret millisekund og en global tilgængelighed på 99,999 %, som understøttes af SLA'er. Det er ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger, der kræver en garanteret lav ventetid og høj tilgængelighed. Nye konti er berettiget til at få et gennemløb på 400 anmodningsenheder pr. sekund og 5 GB lager pr. måned på niveauet Free i Azure Cosmos DB.

Der er to muligheder for kapacitetsadministration for klargjort gennemløb: klargjort autoskaleringsgennemløb og klargjort standardgennemløb. Det, du vælger, afhænger din arbejdsbelastnings forudsigelighed, og om du vil administrere kapaciteten manuelt.

Klargjort standardgennemløb (manuelt)

Administrer kapacitet direkte med det klargjorte standardgennemløb. Denne mulighed er ideel til store, kritiske arbejdsbelastninger med forudsigelige trafikmønstre.

Når der startes med minimum 400 anmodningsenheder pr. sekund, kan et klargjort standardgennemløb konfigureres manuelt i din objektbeholder eller database ved hjælp af Azure Portal eller programmatisk ved hjælp af en API. Du faktureres en timepris for de anmodningsenheder pr. sekund, der er klargjort for din objektbeholder eller database.

Klargjort standardgennemløb Anmodningsenheder pr. sekund pr. time i alt Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
Konto med skrivning til et enkelt område 100 anmodningsenheder pr. sekund x 1 område $-
Konto med skrivning til et enkelt områder, fordelt på tværs af N områder (eksklusive tilgængelighedszoner*) 100 anmodningsenheder pr. sekund x N områder $-
Konto med skrivning til et enkelt område med områder, der bruger tilgængelighedszoner 100 anmodningsenheder pr. sekund x 1,25 x N zoner $-
Konto med skrivning til flere områder (tidligere kaldet "multimaster") med N-områder* (med eller uden tilgængelighedszoner) 100 anmodningsenheder pr. sekund x N områder $-
Du skal betale standardoverførselstakster.

Der skal klargøres et gennemløb på minimum 400 anmodningsenheder pr. sekund for Azure Cosmos DB-objektbeholdere og -databaser.

* Se afsnittet "Tilgængelighedszone" nedenfor for at få flere oplysninger.

** Prisen for konti med skrivning til flere områder, der er oprettet før den 1. december 2019, er (N områder + 1) x $-

Du kan estimere dit behov for klargjort gennemløb ved hjælp af værktøjet til kapacitetsplanlægning i Azure Cosmos DB (beregneren af anmodningsenheder)

Reserveret kapacitet for klargjort standardgennemløb

Med priserne på reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB kan du nyde godt af omkostningsbesparelser på op til 65 % og SLA'er med øget tilgængelighed, samtidig med at det tunge arbejde med kapacitetsplanlægning reduceres. Reservér et klargjort standardgennemløb startende ved 5.000 anmodningsenheder pr. sekund for et eller tre år med en engangsbetaling, og del det reserverede klargjorte gennemløb på tværs af alle områder, API'er, konti og abonnementer under en given tilmelding.

Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over tilgængelige reservationsstørrelser og afspejler ikke alle muligheder. Gå til Azure Portal for at få vist alle muligheder for reserveret kapacitet.

1-årig periode 3-årig periode
Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder Skrivning til et enkelt område Skrivning til flere områder
Anmodningsenheder for reserveret kapacitet pr. sekund (anmodningsenheder pr. sekund) Årlig pris Årlig pris Årlig pris Årlig pris
5,000 $3504 $-
$7008 $-
$3504 $-
$7008 $-
20,000 $14016 $-
$28032 $-
$14016 $-
$28032 $-
50,000 $35040 $-
$70080 $-
$35040 $-
$70080 $-
100,000 $70080 $-
$140160 $-
$70080 $-
$140160 $-
300,000 $210240 $-
$420480 $-
$210240 $-
$420480 $-
500,000 $350400 $-
$700800 $-
$350400 $-
$700800 $-
1,000,000 $700800 $-
$1401600 $-
$700800 $-
$1401600 $-
Anmodningsenheder bestemmes af det Azure-område, som de bruges i. Se reservationsrabatten pr. område for at få yderligere oplysninger. Der vises oplysninger om besparelser på købsskærmen på Azure Portal.

Alle klargjorte gennemløb, hvor anmodningsenheder pr. sekund ligger ud over det købte beløb for reserveret kapacitet, faktureres til de almindelige priser for klargjorte gennemløb.

Klargjort dataoverførselshastighed

Klargjort gennemløb giver mulighed for læsning og skrivning på et enkeltcifret millisekund og en global tilgængelighed på 99,999 %, som understøttes af SLA'er. Det er ideelt til store, kritiske arbejdsbelastninger, der kræver en garanteret lav ventetid og høj tilgængelighed. Nye konti er berettiget til at få et gennemløb på 400 anmodningsenheder pr. sekund og 5 GB lager pr. måned på niveauet Free i Azure Cosmos DB.

Der er to muligheder for kapacitetsadministration for klargjort gennemløb: klargjort autoskaleringsgennemløb og klargjort standardgennemløb. Det, du vælger, afhænger din arbejdsbelastnings forudsigelighed, og om du vil administrere kapaciteten manuelt.

Klargjort gennemløb for autoskalering

Fjern behovet for manuelt at administrere kapaciteten for dine store, kritiske arbejdsbelastninger, og opnå omkostningsfordele, når trafikmønstrene er uforudsigelige. Du angiver en brugerdefineret gennemløbsgrænse (der starter ved 4.000 anmodningsenheder) enten ved hjælp af Azure Portal eller programmatisk ved hjælp af en API. Faktureringen baseres på det maksimale antal anmodningsenheder pr. sekund, som bruges hver time mellem 10 og 100 % af din grænse for gennemløb.

Klargjort gennemløb for autoskalering Anmodningsenheder pr. sekund pr. time i alt Pris pr. 100 anmodningsenheder pr. sekund
Konto med skrivning til et enkelt område 100 anmodningsenheder pr. sekund x 1,5 x 1 område $-
Konto med skrivning til et enkelt område, hvor data er fordelt på tværs af flere områder (med eller uden tilgængelighedszoner*) 100 anmodningsenheder pr. sekund x 1,5 x N områder $-
Konto med skrivning til flere områder (tidligere kaldet multimaster), fordelt på tværs af flere områder 100 anmodningsenheder pr. sekund x N områder $-
* Der opkræves ikke et separat gebyr for tilgængelighedszoner med klargjort autoskaleringsgennemløb.

Autoskalering blev tidligere kaldt "autopilot".

Der skal minimum klargøres 4.000 anmodningsenheder/sek. for klargjort gennemløb i forbindelse med autoskalering. Du kan finde flere oplysninger på siden med dokumentation.

Serverfri Prøveversion

Serveruafhængig gør det nemt at køre arbejdsbelastninger med lav trafik. Det kan håndtere uregelmæssige stigninger efter behov uden ressourceplanlægning eller administration, og der opkræves kun for anvendte ressourcer pr. databasehandling uden minimum. Da serveruafhængighed er en faktureringsmodel med betaling pr. anmodning uden minimumhandlinger og anmodningsenheder, er det en god mulighed for at køre små programmer, der ikke har konstant trafik.

Serverfri Anmodningsenheder i alt Pris pr. 1 mio. anmodningsenheder
Serveruafhængige anmodningsenheder 1,000,000 $-
Serveruafhængige anmodningsenheder med tilgængelighedszone 1,000,000 x 1,25 $-

Storage

Azure Cosmos DB tilbyder ubegrænset transaktionsmæssig og analytisk lager, som faktureres i forhold til GB af SSD-understøttet logisk lager, der bruges af data og indeks på tværs af alle de områder, som er valgt til geo-replikering. Hvis du f.eks. replikerer en Azure Cosmos DB-konto på tværs af tre områder, betaler du for de samlede lagringsomkostninger for hver af de tre områder.

Dine data administreres på to specifikke lagerniveauer – transaktion og analyse – med arbejdsbelastninger, der fungerer på baggrund af de samme logiske data uden at forstyrre hinanden. Transaktionslageret er som standard altid aktiveret, men du skal eksplicit aktivere analyselageret i din Azure Cosmos DB-objektbeholder for at kunne bruge Azure Synapse Link til at foretage analyse af data i Azure Cosmos DB.

Klargjort gennemløb skaleres relativt i forhold til transaktionslageret i rater af ti anmodningsenheder pr. sekund for hver 1 GB lager. Hvis du vil estimere dine lagerkrav, skal du bruge kapacitetsplanlægningsværktøjet og sikre dig, at du har klargjort tilstrækkeligt gennemløb til at opfylde lagerbehovene.

Forbrugt lagerplads GB i alt Pris
Transaktionslager (række) 1 GB $- pr. måned
Analyselager (kolonne) 1 GB $- pr. måned

Sikkerhedskopilager

Konti kan vælge enten periodisk eller fortløbende sikkerhedskopiering. Som standard aktiveres periodisk sikkerhedskopiering på alle konti, og to sikkerhedskopier af dine data gemmes uden beregning. Periodiske sikkerhedskopier af data kan konfigureres til at være geografiske, lokale eller zonerobuste. Du kan finde flere oplysninger i den tekniske dokumentation.

Lager til periodisk sikkerhedskopiering GB i alt Pris pr. GB
Lagrede periodiske sikkerhedskopidata (2 kopier) GB pr. kopi Gratis pr. måned
Lagrede periodiske sikkerhedskopidata (>2 kopier) GB pr. kopi $- pr. måned

Fortløbende sikkerhedskopiering (forhåndsversion) kan aktiveres i stedet for periodisk sikkerhedskopiering på konti ved hjælp af enten Core (SQL) API eller API'en til MongoDB. Når funktionen er aktiveret, faktureres sikkerhedskopier på månedsbasis på baggrund af den samlede mængde data, der lagres på tværs af alle de valgte Azure-områder. Tidsbestemt gendannelse fra dataene med fortløbende sikkerhedskopiering faktureres som det totale antal GB data, der gendannes til det primære skriveområde.

Lager til fortløbende sikkerhedskopiering GB i alt Pris pr. GB
Få fortløbende sikkerhedskopiering (forhåndsversion) af data Antal GB x valgte Azure-områder $- pr. måned
Tidsbestemt gendannelse (forhåndsversion) GBs $- pr. måned

Analytiske lagertransaktioner

I/O-transaktioner (input/output) for analyselager faktureres efter antallet af handlinger.

Transaktioner Operations Pris
Skrivehandlinger – analyselager 10,000 $-
Læsehandlinger – analyselager 10,000 $-
Hvis du vil have et mere detaljeret estimat over analyselagerhandlinger til din arbejdsbelastning, skal du bruge værktøjet til kapacitetsplanlægning og se i dokumentationen for analyselagerpriser til Azure Cosmos DB for at få flere oplysninger.

Note: Transactional storage pricing is not impacted by analytical storage usage.

Flere områder

Azure Cosmos DB tilbyder garanteret lav ventetid og høj tilgængelighed via læsninger i flere regioner og skrivninger i flere områder (tidligere "multimaster") på tværs af et Azure-område eller alle Azure-områder. Du kan når som helst tilføje og fjerne områder fra din Azure Cosmos DB-konto. Effekten på fakturering af flere områder er, at klargjort gennemløb og forbrugt lager multipliceres med hvert af de områder, der er knyttet til din konto.

Tilgængelighedszoner

Du kan aktivere tilgængelighedszoner, når du vælger områder, der skal knyttes til din Azure Cosmos DB-konto i Azure Portal. Det sikrer yderligere redundans inden for et givet område ved at replikere data på tværs af flere zoner i det pågældende område. De Azure-områder, der er kvalificeret som tilgængelighedszoner, er: UK South, Southeast Asia, East US, East US 2, Central US, West Europe, West US 2, Japan East, North Europe, France Central, and Australia East.

Effekten på faktureringen er:

 • For konti med skrivning til et enkelt område, der bruger klargjort standardgennemløb, multipliceres anmodningsenheder pr. sekund med en faktor på 1.25 i hvert område, der er udpeget som en tilgængelighedszone
 • For konti med serveruafhængighed i et enkelt område, multipliceres anmodningsenheder med en faktor på 1.25
 • For konti med skrivning til flere områder (tidligere "multimaster"), der bruger klargjort gennemløb, er der ingen effekt på faktureringen

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Cosmos DB

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Cosmos DB.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Cosmos DB-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

 • Anmodningsenheder er valutaen for databasehandlinger i Azure Cosmos DB. Alle handlinger – skrivninger, opdateringer, læsninger og forespørgsler – forbruger ressourcer til CPU, hukommelse og IOPS. Der påløber gebyr for disse ressourcer, hvilket udtrykkes i anmodningsenheder. Klargjort gennemløb er den samlede gennemløbskapacitet for databasehandlinger og angives som anmodningsenheder pr. sekund (anmodningsenheder/sek.). Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå til siden anmodningsenheder i Azure Cosmos DB.
 • Du faktureres pr. time for det klargjorte gennemløb, udtrykt i anmodningsenheder pr. sekund (anmodningsenheder/sek.), som du angiver for din database eller objektbeholder.

  Klargjort standardgennemløb for en separat objektbeholder:

  Hvis du opretter en Azure Cosmos DB-databasekonto i Det østlige USA 2 med to objektbeholdere med et klargjort standardgennemløb på henholdsvis 500 anmodningsenheder/sek. og 700 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 1.200 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 12 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du øger hver enkelt objektbeholders kapacitet med 500 anmodningsenheder/sek., og du desuden opretter en ny objektbeholder, der bruger 20.000 anmodningsenheder/sek., er din samlede klargjorte kapacitet 22.200 anmodningsenheder/sek. (1.000 anmodningsenheder/sek. + 1.200 anmodningsenheder/sek. + 20.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: $- x 222 = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 1.200 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 22.200 anmodningsenheder/sek.

  Klargjort gennemløb for en database (et sæt objektbeholdere):

  Hvis du opretter en konto i det østlige USA 2 med to Cosmos DB-databaser (med et sæt af objektbeholdere under hver) med et klargjort gennemløb på henholdsvis 50.000 anmodningsenheder/sek. og 70.000 anmodningsenheder/sek., har du et samlet klargjort gennemløb på 120.000 anmodningsenheder/sek. Du faktureres således for 1200 x $- = $-/time.

  Hvis dit gennemløbsbehov ændres, og du ændrer hver enkelt databases klargjorte gennemløb med 10.000 anmodningsenheder/sek., vil den overordnede klargjorte kapacitet være 140.000 anmodningsenheder/sek. (60.000 anmodningsenheder/sek. + 80.000 anmodningsenheder/sek.). Din faktura ændres derefter som følger: 1400 * $- = $-/time.

  På en måned med 720 timer viser din månedlige faktura: 500 x $-/time + 220 x $-/time = $- + $- = $- pr. måned, hvis det klargjorte gennemløb for 500 timer var 120.000 anmodningsenheder/sek., og det klargjort gennemløb for de resterende 220 timer var 140.000 anmodningsenheder/sek.

 • Med autoskalering (tidligere kaldet "autopilot") kan du angive en grænse for maksimalt klargjort gennemløb i anmodningsenheder/sek., som databasen eller objektbeholderen kan skalere til. Du faktureres derefter for brugt klargjort gennemløb i anmodningsenheder/sek. begyndende ved 400 anmodningsenheder pr. sekund eller 10 % af dit maksimum. Hvis du f.eks. angiver et maksimum på 8.000 anmodningsenheder/sek., skalerer Azure Cosmos DB automatisk mellem 800 og 8.000 anmodningsenheder/sek. på baggrund af det faktiske forbrug.
 • Når niveauet Free er aktiveret for en ny Azure Cosmos DB-konto, får du de første 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB lager gratis i hele kontoens levetid. Når du bruger delte gennemløbsdatabaser, kan du desuden oprette op til 25 objektbeholdere, der deler 400 anmodningsenheder/sek. på databaseniveauet (maks. 5 delte databaser pr. konto på niveauet Free). Du kan maksimalt have én konto på niveauet Free pr. Azure-abonnement, og du skal tilmelde dig, når du opretter kontoen.
 • For konti på niveauet Free får du det første klargjorte gennemløb på 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB lager gratis hver måned. Al klargjort gennemløb og lager ud over de 400 anmodningsenheder/sek. og 5 GB faktureres til de almindelige priser på Azure Cosmos DB. De 400 anmodningsenheder pr. sekund gælder for klargjort standardgennemløb, klargjort autoskaleringsgennemløb og skrivning til flere områder (multimaster). Niveauet Free er ikke tilgængeligt for serveruafhængighed

  Rabatten for Gratis niveauet anvendes på kontoniveau. Hvis en konto i en måned f.eks. havde et samlet antal på 400 anmodningsenheder pr. sekund og tre områder med 5 GB i hvert område, faktureres kontoen for 800 anmodningsenheder pr. sekund (400 anmodningsenheder pr. sekund x 3 områder – 400 anmodningsenheder pr. sekund) og 10 GB lager (5 GB x 3 områder – 5 GB) for hver time i måneden. Hvis priserne for anmodningsenheder pr. sekund og lager er forskellige i områderne, ydes rabatten i forhold til det område, kontoen blev oprettet i.

 • Når du vælger, at en Azure Cosmos DB-konto (med databaser og objektbeholdere) skal spænde over geografiske områder, faktureres du for gennemløbet og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Som et eksempel kan vi antage, at du har en objektbeholder i det vestlige USA, der er klargjort med et gennemløb på 10.000 anmodningsenheder i sekundet og et lager på 1 TB data denne måned. Lad os antage, at du tilføjer tre områder: Det østlige USA, Det nordlige Europa og Det østlige Asien, som alle har samme lager og gennemløb. Din samlede månedlige faktura bliver (hvis vi antager, at der er 31 dage i en måned):

  Element Forbrug (måned) Sats Månedlige omkostninger
  Faktura for gennemløb for objektbeholder i det vestlige USA 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for gennemløb i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 10 tusinde anmodningsenheder i sekundet * 24 * 31 $- pr. 100 anmodningsenheder pr. time $-
  Faktura for lagring for objektbeholder i det vestlige USA 1 TB $- pr. GB $-
  Faktura for lagring i 3 yderligere områder – det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet 3 * 1 TB $- pr. GB $-
  Total $-

  Lad os også antage, at der udgår 100 GB data hver måned fra objektbeholderen i det vestlige USA for at replikere data i det østlige USA, Nordeuropa og Asien og Stillehavsområdet. Du faktureres for udgangen i overensstemmelse med satserne for dataoverførsel.

 • Når du vælger, at anvende objektbeholdere, der spænder over flere geografiske områder, faktureres du for det klargjorte gennemløb og lageret for de enkelte objektbeholdere i alle områder og for dataoverførsel mellem områderne. Du faktureres for det klargjorte gennemløb.
 • Lagerkapacitet faktureres i enheder af den maksimale lagrede mængde data pr. time, i GB, over en månedlig periode. Hvis du f.eks. har brugt 100 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og 50 GB i den anden halvdel, faktureres du for, hvad der svarer til et forbrug på 75 GB lagerplads i den pågældende måned.

 • Du faktureres for hver time, som objektbeholderen eller databasen findes, uanset brug, eller hvis objektbeholderen eller databasen er aktiv i mindre end én time. Hvis du f.eks. opretter en objektbeholder eller database og sletter den fem minutter senere, bliver du faktureret for én enhedstime.

 • Du faktureres for det maksimalt klargjorte gennemløb for en givet time.

  Hvis du f.eks. forøger det klargjorte gennemløb kl. 9:30 fra 400 anmodningsenheder/sek. til 1.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 400 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 1.000 anmodningsenheder/sek.

  Hvis du forøger det klargjorte gennemløb for en objektbeholder eller et sæt af objektbeholdere kl. 9:30 fra 100.000 anmodningsenheder/sek. til 200.000 anmodningsenheder/sek. og derefter sænker det klargjorte gennemløb kl. 10:45 tilbage til 100.000 anmodningsenheder/sek., faktureres du for to timer med 200.000 anmodningsenheder/sek.

 • Du kan bruge Azure Portal, en af de understøttede SDK'er, ARM-skabelon, PowerShell, Azure CLI eller REST-API'en til at opskalere eller nedskalere det klargjorte gennemløb (dvs. anmodningsenheder pr. sekund) for hver objektbeholder eller database.

 • Reserveret kapacitet i Azure Cosmos DB hjælper dig med at spare penge, da der tilbydes en rabat, hvis du forudbetaler ét eller tre års klargjort gennemløb. Reserveret kapacitet giver en faktureringsrabat og påvirker ikke ressourcernes kørselstilstand. Du kan købe reserveret kapacitet til Azure Cosmos DB på Azure Portal. Hvis du vil have mere at vide om reserveret kapacitet, skal du læse dokumentationen til Azure Cosmos DB.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.