Priser for Azure Data Explorer

Hurtig og skalerbar tjeneste til dataudforskning

En Azure Data Explorer-klynge er et par bestående af en maskin- og dataadministrationsklynge, som bruger flere Azure-ressourcer, f.eks. Azure Linux VM'er og Storage. De relevant omkostninger til VM'er, Azure Storage, Azure Networking og Azure-belastningsjustering faktureres direkte til kundens abonnement.

Azure Data Explorer-klynger faktureres pr. minut. Azure Data Explorer opkræver dig for hver VM i klyngen og for Azure Data Explorer-priser for nogle komponenter i en klynge. Azure Data Explorer-prisen er proportionel med antallet af VM vCore, der kører i maskinklyngen.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Azure Data Explorer-priser

Komponent Pay as you go Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Azure Data Explorer-priser $- $-
$-
Azure Data Explorer-avance faktureres ikke for klynger på udviklingsniveauet. For klynger med Engine V3-prøveversionen faktureres Azure Data Explorer-avance ikke før den 17. maj 2021.

Forekomster

Azure Data Explorer tilbyder to typer instansserier, afhængigt af dit behov for arbejdsbelastninger. Lagringsoptimerede instanser er ideelle til de arbejdsbelastninger, der kræver færre forespørgsler på store mængder data. Beregningsoptimerede instanser passer til mange forespørgsler med en mindre datastørrelse.

Developer-niveau

Brug udviklerniveauet til udvikling og test af applikationer. Udviklerniveauet omfatter ikke en serviceniveauaftale og bør ikke bruges til applikationer i et produktionsmiljø.

Instans vCPU'er Storage Support og SLA  Pay as you go Reserveret i 1 år* Reserveret i 3 år*
D11 v2 2 76 GB Ingen $- $-
$-
E2a v4 2 18 GB Ingen $- $-
$-

* Priserne inkluderer reserverede instanser for både Azure Data Explorer og Compute

Azure Data Explorer fakturerer også for udgifter til lager og netværk

Lagringsoptimerede instanser

Hvis du vil anslå dine Azure Data Explorer-omkostninger, skal du gå til siden omkostningsestimering.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Data Explorer

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Data Explorer.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Data Explorer-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

 • Vi opkræver en Azure Data Explorer-pris for hurtig dataindtagelse, caching, forespørgsler og administrationsfunktionerne i Azure Data Explorer. Opkrævningen er direkte proportionel med antallet af maskin-vCores i Azure Data Explorer-klyngen.
 • Du kan vælge at køre alle de maskinnoder, du ønsker. Antallet af maskinklynger afhænger af, hvor mange data du indtager og af dine krav til ydeevnen for forespørgsler. Du kan også bruge funktionen til automatisk skalering i Azure Data Explorer til at ændre antallet af maskinnoder op eller ned. Antallet og typen af noder til dataadministration vælges automatisk for dig afhængigt af dit behov for dataindtagelse. Noder til dataadministration er VM'er af typen D3 v2 eller D13 v2.
 • Azure Data Explorer-klynger kører maskinnoder og dataadministrationsnoder. Afhængigt af dit behov for arbejdsbelastninger kan du vælge antallet af maskinadministrationsnoder. Tjenesten vælger automatisk typen og antallet af dataadministrationsnoder. For maskinnoder bliver du faktureret for Azure VM-omkostninger samt Azure Data Explorer-priser.

  Som eksempel kan vi antage, at du kører en Azure Data Explorer-klynge i 100 timer i Det østlige USA 2. Lad os antage, at du vælger 8 D13 v2-instanser for maskinnoder, og tjenesten vælger automatisk 2 D3 v2-instanser for dataadministrationsnoderne. Faktureringen vil se ud på følgende måde:

  Maskinnoder:
  VM-omkostninger for 8 D13 v2-instanser – 100 timer x 8 instanser x $0.598/timer = $478.4
  Azure Data Explorer-pris for 8 D13 v2-instanser – 100 timer x 8 instanser x 8 vCores/instans x $0.11/vCore = $704

  Dataadministrationsnoder:
  VM-omkostninger for 2 D3 v2-instanser – 100 timer x 2 instanser x $0.229/time = $45.8

  Den samlede omkostning til at køre denne Azure Data Explorer-klynge i 100 timer vil være: $1228.2

  Afhængigt af din dataopbevaringspolitik vil der også påløbe opkrævning for netværk og lager, da du bruger Azure Data Explorer.

 • Når ADX-klyngen stoppes/afbrydes midlertidigt, tages alle beregningsressourcer ud af drift. Alle lagerartefakter bevares fortsat, og når ADX-klyngen startes igen, udrulles beregning med de samme lagerartefakter. Når klyngerne stoppes, faktureres kunderne kun for underliggende lagerkonti. ADX-avance beregnes kun for Engine-beregningsressourcer, og når klyngen stoppes, opkræves ADX-avance ikke.
 • Tjenesten Dataadministration udrulles som en del af udrulningen af ADX-klynger og er ansvarlig for implementeringen af pipelines til dataindtagelse og baggrundsopgaver til hygiejne for Engine-tjenesten. Instanser af tjenesten Dataadministration bruger den gældende SKU-størrelse fra Da_v4-serien, når det er muligt, og avance for denne tjeneste faktureres ikke.
 • Alle de ressourcer, som Azure Data Explorer bruger såsom VM'er, lager og ADX-avance, er kvalificeret til rabat for reserverede instanser. Reserverede instanser af Azure Data Explorer hjælper dig især med at spare penge, idet der tilbydes en rabat, hvis du forudbetaler for klargjort gennemløb i ét eller tre år. Der ydes en faktureringsrabat på reserverede instanser, og de påvirker ikke kørselstilstanden af dine ressourcer. Du kan købe reserverede instanser af Azure Data Explorer på Azure Portal. Hvis du vil vide mere om dette, skal du læse dokumentationen til Azure Data Explorer.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.