Priser for Azure Data Explorer

Hurtig og skalerbar tjeneste til dataudforskning

Azure Data Explorer er en yderst skalerbar og sikker analysetjeneste, der gør det muligt at udforske strukturerede og ustrukturerede data, så du får lynhurtig indsigt. Azure Data Explorer er optimeret til ad hoc-forespørgsler og giver omfattende dataudforskning i ubehandlede, ustrukturerede og delvist strukturerede data, så du lynhurtigt kan få indsigt i dataene. Forespørgsler oprettes i et moderne og intuitivt forespørgselssprog, som giver hurtige og avancerede ad hoc-forespørgselsfunktioner i store mængder af varierede data.

Tjenestefunktioner

Prisfastsættelsesfunktioner

En Azure Data Explorer-klynge er et par bestående af en maskin- og dataadministrationsklynge, som bruger flere Azure-ressourcer, f.eks. Azure Linux VM'er og Storage. De relevant omkostninger til VM'er, Azure Storage, Azure Networking og Azure-belastningsjustering faktureres direkte til kundens abonnement.

Azure Data Explorer-klynger faktureres pr. minut. Azure Data Explorer opkræver dig for hver VM i klyngen og for Azure Data Explorer-priser for nogle komponenter i en klynge. Azure Data Explorer-prisen er proportionel med antallet af VM vCore, der kører i maskinklyngen.

Prisoplysninger

Komponent Pay as you go Reserveret i 1 år
(besparelse i %)**
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)**
Azure Data Explorer-priser $- $- $-

Forekomster

Azure Data Explorer tilbyder to typer instansserier, afhængigt af dit behov for arbejdsbelastninger. Lagringsoptimerede instanser er ideelle til de arbejdsbelastninger, der kræver færre forespørgsler på store mængder data. Beregningsoptimerede instanser passer til mange forespørgsler med en mindre datastørrelse.

Developer-niveau

Brug udviklerniveauet til udvikling og test af applikationer. Udviklerniveauet omfatter ikke en serviceniveauaftale og bør ikke bruges til applikationer i et produktionsmiljø.

Instans QPU'ER Hukommelse (GB) Support og SLA  Pay as you go Reserveret i 1 år
(besparelse i %)**
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)**
Dev D11 v2 2 75 GB SSD Ingen $- $- $-

Lagringsoptimerede instanser

Instans vCPU'er Storage Pris på Linux-VM Azure Data Explorer-priser Samlet pris for betalt efter forbrug Reserveret i 1 år
(besparelse i %)**
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)**
DS13v2 8 1 TB SSD $- $- $- $- $-
DS13v2 8 2 TB SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 3 TB SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 4 TB SSD $- $- $- $- $-

* Azure Data Explorer fakturerer også for udgifter til lager og netværk

Beregningsoptimerede instanser

Instans vCPU'er Storage Pris på Linux-VM Azure Data Explorer-priser Samlet pris for betalt efter forbrug Reserveret i 1 år
(besparelse i %)**
Reserveret i 3 år
(besparelse i %)**
D11 v2 2 76 GB SSD $- $- $- $- $-
D12 v2 4 153 GB SSD $- $- $- $- $-
D13 v2 8 307 GB SSD $- $- $- $- $-
D14 v2 16 614 GB SSD $- $- $- $- $-

* Azure Data Explorer fakturerer også for udgifter til lager og netværk

** Priserne inkluderer reserverede instanser for både Azure Data Explorer og Compute

Hvis du vil anslå dine Azure Data Explorer-omkostninger, skal du gå til siden omkostningsestimering.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.

Ofte stillede spørgsmål

 • Vi opkræver en Azure Data Explorer-pris for hurtig dataindtagelse, caching, forespørgsler og administrationsfunktionerne i Azure Data Explorer. Opkrævningen er direkte proportionel med antallet af maskin-vCores i Azure Data Explorer-klyngen.
 • Du kan vælge at køre alle de maskinnoder, du ønsker. Antallet af maskinklynger afhænger af, hvor mange data du indtager og af dine krav til ydeevnen for forespørgsler. Du kan også bruge funktionen til automatisk skalering i Azure Data Explorer til at ændre antallet af maskinnoder op eller ned. Antallet og typen af noder til dataadministration vælges automatisk for dig afhængigt af dit behov for dataindtagelse. Noder til dataadministration er VM'er af typen D3 v2 eller D13 v2.
 • Azure Data Explorer-klynger kører maskinnoder og dataadministrationsnoder. Afhængigt af dit behov for arbejdsbelastninger kan du vælge antallet af maskinadministrationsnoder. Tjenesten vælger automatisk typen og antallet af dataadministrationsnoder. For maskinnoder bliver du faktureret for Azure VM-omkostninger samt Azure Data Explorer-priser.

  Som eksempel kan vi antage, at du kører en Azure Data Explorer-klynge i 100 timer i Det østlige USA 2. Lad os antage, at du vælger 8 D13 v2-instanser for maskinnoder, og tjenesten vælger automatisk 2 D3 v2-instanser for dataadministrationsnoderne. Faktureringen vil se ud på følgende måde:

  Maskinnoder:
  VM-omkostninger for 8 D13 v2-instanser – 100 timer x 8 instanser x $0.598/timer = $478.4
  Azure Data Explorer-pris for 8 D13 v2-instanser – 100 timer x 8 instanser x 8 vCores/instans x $0.11/vCore = $704

  Dataadministrationsnoder:
  VM-omkostninger for 2 D3 v2-instanser – 100 timer x 2 instanser x $0.229/time = $45.8

  Den samlede omkostning til at køre denne Azure Data Explorer-klynge i 100 timer vil være: $1228.2

  Afhængigt af din dataopbevaringspolitik vil der også påløbe opkrævning for netværk og lager, da du bruger Azure Data Explorer.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Data Explorer

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis