Priser for Azure Active Directory

Identitets- og adgangsstyring til skyen

Azure Active Directory er en omfattende, lettilgængelig skyløsning til id- og adgangsstyring, som kombinerer centrale katalogtjenester, avanceret identitetsstyring og adgangsstyring til programmer. Azure Active Directory indeholder desuden en omfattende standardbaseret platform, der giver udviklere mulighed for at føje adgangskontrol til deres programmer på grundlag af centraliseret politik og regler.

Prisoplysninger

Azure Active Directory tilbydes på fire niveauer: Gratis, Basic, Premium P1 og Premium P2. Den gratis udgave er inkluderet i et Azure-abonnement. Basis- og Premium-versionerne er tilgængelige via en Microsoft Enterprise Agreement, Open-volumenlicensprogrammet og programmet for leverandører af cloudløsninger. Azure- og Office 365-abonnenter kan også købe Azure Active Directory Basic og Premium P1 og P2 online. Log på her for at købe.

Gratis Basis Premium P1 Premium P2 Office 365-apps
Almindelige funktioner
Katalogobjekter1 500.000 objektbegrænsning Ingen objektbegræsning Ingen objektbegræsning Ingen objektbegræsning Ingen objektbegræsning
Bruger- og gruppeadministration (tilføj/opdater/slet)/brugerbaseret klargøring, enhedsregistrering Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Enkeltlogon (SSO) 10 apps pr. bruger2 (forudintegreret SaaS og udviklerintegrerede apps) 10 apps pr. bruger2 (gratis niveau + Application Proxy-apps) No Limit (gratis, Basic-niveauer + skabeloner til integration af selvbetjeningsapp4) No Limit (gratis, Basic-niveauer + skabeloner til integration af selvbetjeningsapp4) 10 apps pr. bruger2 (forudintegreret SaaS og udviklerintegrerede apps)
B2B-samarbejde6 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Selvbetjeningsændring af adgangskoder for cloudbrugere Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Connect (synkroniseringsmotor, der overfører mapper i det lokale miljø til Azure Active Directory) Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Sikkerheds- og anvendelsesrapporter Basic-rapporter Basic-rapporter Avancerede rapporter Avancerede rapporter Basic-rapporter
Premium- og Basic-funktioner
Gruppebaseret adgangsstyring og klargøring Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Selvbetjeningsnulstilling af adgangskoder for cloudbrugere Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Virksomhedsbranding (loginsider/tilpasning af adgangspanel) Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Programproxy Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
SLA Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Premium-funktioner
Avancerede gruppefunktioner7 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Nulstilling/ændring/oplåsning af adgangskode ved selvbetjening med tilbageførsel af adgangskode i det lokale miljø Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Enhedsobjekter synkroniseres tovejs mellem mapper i det lokale miljø og i Azure AD (tilbageskrivning til enhed) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Multi-Factor Authentication (i clouden og i det lokale miljø (MFA Server)) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Bruger-CAL til Microsoft Identity Manager3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Opdagelse af cloudapp8 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Connect Health5 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Automatisk adgangskodefornyelse for gruppekonti Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Betinget adgang på baggrund af gruppe og placering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Betinget adgang på baggrund af enhedens tilstand. Tillad adgang fra administrerede enheder. Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Partnerintegration af identitetsstyring fra tredjepart Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Vilkår for anvendelse Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Begrænset adgang til SharePoint Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Begrænset adgang til OneDrive for Business Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Identitetsbeskyttelse Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Privileged Identity Management Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Partnerintegration af MFA fra tredjepart Prøveversion Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Adgangsvurderinger Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Integration med Microsoft Cloud App Security Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Azure Active Directory Join – kun Windows 10-funktioner
Knyt en enhed til Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello til Azure AD, Bitlocker-administratorgenoprettelse Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Automatisk tilmelding til MDM-system, Bitlocker-genoprettelse ved selvbetjening, flere lokale administratorer til Windows 10-enheder via Azure AD Join, Roaming efter virksomhedens tilstand Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig

1 Standardforbrugskvoten er 50,000 objekter. Et objekt er en post i katalogtjenesten, der angives med sit entydige navn. Et eksempel på et objekt er en brugerindtastning, der anvendes til godkendelsesformål. Hvis du har brug for en større kvote end standardkvoten, skal du kontakte Support. Objektgrænsen på 500 K gælder ikke for Office 365, Microsoft Intune eller andre online betalingstjenester fra Microsoft, hvis mappetjenester er afhængige af Azure Active Directory.

2 Med Azure AD Free og Azure AD Basic kan slutbrugere, der har fået adgang til SaaS-apps, få adgang vha. enkeltlogon til op til 10 apps. Administratorer kan konfigurere enkeltadgang og ændre brugeradgang til forskellige SaaS-apps, men adgang vha. enkeltlogon er kun tilladt for 10 apps pr. bruger ad gangen. Alle Office 365-apps tælles som én app.

3 Softwarerettigheder til Microsoft Identity Manager Server tildeles sammen med Windows Server-licenser (alle versioner). Da Microsoft Identity Manager kører på Windows Server-operativsystemet, kan Microsoft Identity Manager installeres og bruges på serveren, så længe der kører en gyldig, licenseret kopi af Windows Server. Der kræves ingen andre separate licenser til Microsoft Identity Manager Server.

4 Integration af selvbetjening for ethvert program, der understøtter SAML-, SCIM- eller formularbaseret godkendelse ved hjælp af skabelonerne i programgallerimenuen. Du kan finde flere oplysninger i denne artikel.

5 Den første overvågningsagent kræver mindst én licens. Hver ekstra agent kræver 25 ekstra trinvise licenser. Agenter, der overvåger AD FS, AD Connect og AD DS, anses for at være separate agenter.

6 Azure AD gør B2B-samarbejde muligt for at aktivere brugen af et udvalgt sæt af Azure AD-funktioner til navngivne gæstebrugere. En gæstebruger er en person uden for din organisation, som inviteres til din Azure AD-lejer. Gæstebrugere er ikke medarbejdere, kontraktansatte eller agenter på stedet, som er ansat af dig eller dine associerede selskaber. Nogle funktioner er gratis, men i forbindelse med alle betalte Azure AD-funktioner skal gæstebrugere have licens som følger: med hver licens, du ejer til en medarbejder eller ikke-gæstebruger i din lejer til Azure AD-version, kan du også invitere op til fem navngivne gæstebrugere til lejeren. De funktioner, du kan udvide til disse gæstebrugere, afhænger af hvilken Azure AD-udgave du køber. Der opkræves intet gebyr for invitation af en navngivet gæstebruger samt for tildeling af ham/hende til et program i Azure AD. Dette gælder for op til ti apps pr. navngivet gæstebruger. Azure AD's "gratis" version indeholder også andre funktioner, såsom tre grundlæggende rapporter, der også er gratis for navngivne gæstebrugere. I forbindelse med betalte Azure AD-funktioner, der gives til navngivne gæstebrugere, skal lejeren, der inviterer, bruge det rette antal licenser til Basic eller Premium P1 eller Premium P2 for at dække navngivne gæstebrugere i den første licens: fem brugere, som beskrevet ovenfor. En licens til Azure AD gør det f.eks. muligt for op til fem navngivne gæstebrugere at få adgang til gruppebaseret adgangsstyring og klargøring. Til den 6. navngivne gæstebruger skal du bruge en licens mere til Azure AD Basic. På samme måde giver én Azure AD Premium P1-licens mulighed for at op til fem navngivne gæstebrugere kan bruge funktionen til multifaktorgodkendelse (plus diverse Azure AD Basic-funktioner). Til den 6. navngivne gæstebruger, der bruger MFA, skal du bruge en anden licens til Azure AD Premium P1.

7 Advanced Group indeholder dynamiske grupper, delegering af tilladelser til gruppeoprettelse, politik for gruppenavngivning, udløb af grupper, retningslinjer for brug og standardklassificering.

8 Hvis du vil have adgang til søgefunktionerne i cloudappen, skal du gå til https://portal.cloudappsecurity.com/ og logge på med dine Azure AD P1-legitimationsoplysninger. Azure AD P2-kunder behøver ikke angive legitimationsoplysninger. De omdirigeres automatisk.

Basis

Denne udgave, som er udviklet til medarbejdere, der primært bruger ét program, leverer programadgang i clouden og selvbetjeningsløsninger til identitetsadministration. Med Basic-udgaven af Azure Active Directory får du funktioner til forbedring af produktiviteten og reducering af omkostningerne, som f.eks. gruppebaseret adgangsadministration, selvbetjent nulstilling af adgangskode for cloudprogrammer og Azure Active Directory Application Proxy (til udgivelse af webapplikationer i det lokale miljø ved hjælp af Azure Active Directory), der alt sammen underbygget af en SLA på virksomhedsniveau på 99,9 % oppetid.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakt din Enterprise Agreement-repræsentant $1 bruger pr. måned*

*Årlig forpligtelse

Premium P1

Med Azure Active Directory Premium, som er udviklet til at styrke organisationer, der har brug for mere omfangsrig identitets- og adgangsstyring, får du funktionsrige indstillinger til identitetsadministration på virksomhedsniveau. Samtidig får brugere i hybridmiljøer adgang til funktioner i det lokale miljø og i clouden. Denne udgave omfatter alt, hvad du har brug for, til informationsmedarbejdere og identitetsadministratorer i hybridmiljøer med henblik på adgang til programmer, selvbetjening til identitetsadministration (IAM) og sikkerhed i clouden.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakt din Enterprise Agreement-repræsentant $6 bruger pr. måned*

*Årlig forpligtelse

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 indeholder alle funktioner i alle andre Azure Active Directory-versioner og er forbedret med egenskaber til avanceret identitetsbeskyttelse og privilegeret identitetsstyring.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakt din Enterprise Agreement-repræsentant $9 bruger pr. måned*

*Årlig forpligtelse

Azure AD B2B-samarbejde

Azure AD gør B2B-samarbejde muligt for at aktivere brugen af et udvalgt sæt af Azure AD-funktioner til gæstebrugere, der er inviteret ind i Azure AD-lejeren. Nogle funktioner er gratis, men i forbindelse med alle betalte Azure AD-funktioner skal gæstebrugere have licens som følger: med hver licens, du ejer til en medarbejder eller ikke-gæstebruger i din lejer til Azure AD-version, kan du også invitere op til 5 gæstebrugere til lejeren. Funktionerne, du kan give til gæstebrugerne, vil afhænge af den Azure AD-version, du køber.

  • Det er gratis at invitere en gæstebruger og tildele ham/hende til et program i Azure AD med op til ti programmer pr. gæstebruger. Azure AD Free-versionen indeholder også andre funktioner, såsom tre grundlæggende rapporter, der også er gratis for gæstebrugere.
  • I forbindelse med betalte Azure AD-funktioner, der gives til gæstebrugere, skal lejeren, der inviterer, bruge det rette antal licenser til Basic eller Premium P1 eller Premium P2 for at dække gæstebrugere i den første licens: Fem brugere, som beskrevet ovenfor. En licens til Azure AD gør det f.eks. muligt for op til 5 gæstebrugere at få adgang til gruppebaseret adgangsstyring og klargøring. Til den 6. gæstebruger skal du bruge en licens mere til Azure AD Basic. Ligeledes gør en licens til Azure AD Premium P1 det muligt for op til fem gæstebrugere at bruge Multi-factor Authentication-funktionen (samt alle Azure AD Basic-funktioner). Til den 6. gæstebruger, der bruger MFA, skal du bruge en anden licens til Azure AD Premium P1.

Access Control til Azure AD

Access Control til Azure AD er gratis.

Har du allerede Azure Active Directory Premium? Du kan administrere dine licenser her.

Support og SLA 

  • Teknisk support til Azure Active Directory Gratis, Basic og Premium er tilgængelig via Azure Support til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • Serviceniveauaftale (SLA): Azure Active Directory Basic og Premium garanterer en månedlig tilgængelighed på 99,9 %. Gratis tjenester, f.eks. Azure Active Directory Gratis og Access Control, har ingen SLA. Du kan finde flere oplysninger på siden Azure SLA.

Ofte stillede spørgsmål

  • Du skal have et abonnement på Azure eller Office 365. Du kan bruge et eksisterende abonnement eller købe et nyt og derefter logge på Office 365-portalen med dine legitimationsoplysninger for at købe Azure AD-licenser. I denne video forklares, hvordan du gør.

  • Du administrerer licenser til Basis, Premium P1 eller P2 eller Enterprise Mobility Security til Azure Active Directory ved at logge på her med dine legitimationsoplysninger.

  • Licenser til Enterprise Mobility & Security E3 indbefatter Azure Active Directory Premium P1, og licenser til Enterprise Mobility & Security E5 indbefatter Azure Active Directory Premium P2.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Active Directory

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Beskyt din virksomhed med Azure Active Directory Premium