Spring over navigation

Priser for Data Factory

Azure Data Factory hjælper dig med at oprette, planlægge, overvåge og administrere datapipelines. En datapipeline består af aktiviteter, der kan flytte data mellem lagre i det lokale miljø og i cloudmiljøet og transformere data for at producere oplysninger, der er tillid til.

Prisoplysninger

Prisen for Data Factory-forbrug beregnes på baggrund af følgende faktorer:

Med Data Factory V2 betaler du for orkestrering af datapipeline (efter aktivitetskørsel) og pr. time for de beregningsressourcer, der bruges til dataflytning og -transformation (se afsnittene om dataflytning og SSIS nedenfor). Alle datafabriksegenskaber (orkestrering, dataflytning og andre) udføres i et Data Factory-cloudmiljø eller i et lokalt IR-miljø.

OrkestreringPrøveversion

Kørsler Prøveversion Pris Eksempler
Aktivitetskørsler (Azure Integration Runtime) De første 50.000 aktivitetskørsler – $- pr. 1.000 kørsler
Efter 50.000 aktivitetskørsler – $- pr. 1.000 kørsler
kopieringsaktivitet, der flytter data fra en Azure-blob til en Azure SQL-database, eller Hive-aktivitet, der kører Hive-script på en Azure HDInsight-klynge.
Aktivitetskørsler (lokalt IR-miljø) $- pr. 1.000 kørsler kopieringsaktivitet, der flytter data fra en SQL Server-database i det lokale miljø til Azure-blob, eller gemt procedureaktivitet, der kører en gemt procedure i en SQL Server Database i det lokale miljø.
Handlingerne opret/hent/opdater/slet for alle ADF-enheder (pipeline, datasæt, pipelinekørsler etc.) er gratis i forbindelse med den offentlige prøveversion.

DataflytningPrøveversion

Azure Data Factory kan kopiere data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. Efterhånden som din datavolumen eller behovet for gennemløb i forbindelse med dataflytning stiger, kan Azure Data Factory skaleres til at imødekomme disse behov. Få mere at vide om, hvordan du bruger dataflytningsenheder til at få en mere effektiv dataflytning.

Bemærk!
Der kan påløbe dataoverførselsgebyrer, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Se flere oplysninger.

Dataflytning (Azure Integration Runtime) $- pr. time
Dataflytning (lokalt IR-miljø) $- pr. time
Udførelse og overvågning af alle aktiviteter (f.eks. opslag, GetMetaData etc.), eksklusive databevægelser, er gratis i forbindelse med den offentlige prøveversion.

Beregningsressourcer for SQL Server-integrationstjenester gennem Azure-SSIS IR-miljøPrøveversion

Data Factory-IR (kun i cloudmiljø) understøtter kørslen af SSIS-pakker. SSIS-forbrug faktureres pr. time og understøtter SSIS Standard-egenskaber vha. virtuelle maskiner (VM'er) i A- og D-serien. Få flere oplysninger om VM'er i A- og D-serien.

VM i SSIS Standard A-serie V2

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for licens inkl. prøveversion Pris på prøveversion med Azure Hybrid Benefit (procentvis besparelse)
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

SSIS Enterprise A-series V2 VM

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for licens inkl. prøveversion Pris på prøveversion med Azure Hybrid Benefit (procentvis besparelse)
SSIS A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $-
SSIS A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $-
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

VM i SSIS Standard D-serie V2

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for licens inkl. prøveversion Pris på prøveversion med Azure Hybrid Benefit (procentvis besparelse)
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

SSIS Enterprise D-series V2 VM

Instans Kerner RAM Midlertidigt lager Pris for licens inkl. prøveversion Pris på prøveversion med Azure Hybrid Benefit (procentvis besparelse)
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Inaktive pipelines

Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive. Der opkræves $- pr. måned for en inaktiv pipeline.

Ofte stillede spørgsmål

 • En aktivitet er et trin i en pipeline. Udførelsen af hver aktivitet kaldes en kørsel.

  Du kan f.eks. bruge en kopieringsaktivitet til at kopiere data fra en lokal SQL Server til et Azure Blob Storage. Benyt derefter en Hive-aktivitet, der kører et Hive-script på en Azure HDInsight-klynge, til at behandle/transformere data fra BLOB-lageret for at producere outputdata.

 • Pipelines, der ikke er tilknyttet en udløser, og som har haft nul kørsler i en uge, betragtes som inaktive.

 • IR-miljøet er infrastrukturen til dataintegration i forbindelse med dataflytning og -transformation.

  Ved dataflytning flytter IR-miljøet data mellem kilde- og destinationsdatalagre og understøtter samtidig indbyggede forbindelseskomponenter, formaterer konvertering, kolonnetilknytning og højtydende og skalerbar dataoverførsel.

  Ved transformation leverer IR-miljøet den nødvendige funktionalitet til at kunne udføre SSIS-pakker. IR-miljøet understøtter desuden distribution og overvågning af transformationsaktiviteter, der kører i en række beregningstjenester som f.eks. Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server og mange flere.

  Kunder kan installere en eller flere IR-instanser efter behov, når de skal flytte og transformere data. IR-miljøet kan køre på et offentligt Azure-netværk eller på et privat netværk (lokalt, Azure Virtual Network eller AWS VPC).

 • Ja. Hvis aktiviteten anvender Azure-tjenester, f eks. HDInsight, faktureres disse tjenester separat til deres pris pr. tjeneste.

 • Ja. Du skal betale for instansen af SQL Azure-instansen for at være vært for SSIS-kataloget på Azure. Du kan enten bruge en eksisterende SQL Azure Database-server eller oprette en ny til den under dette abonnement.

 • Azure Hybrid Benefit til SQL Server hjælper dig også med at få mere ud af dine SQL Server-licenser på Azure SQL Server Integration Services. Kunder med aktiv Software Assurance til Enterprise Edition og Standard Edition pr. kernelicens er kvalificeret til Azure Hybrid Benefit, hvis de vælger at flytte disse licenser til cloudmiljøet. Azure Hybrid Benefit til SQL Server er ikke begrænset til et specifikt licensprogram, men du skal have en aktiv Software Assurance-dækning.

  Du kan aktivere Azure Hybrid Benefit via Azure Portal ved at vise, at du har tilstrækkelige aktive licenser med Software Assurance.

  * Besparelser er baseret på 8 vCore forretningskritiske administrerede instanser i området Det østlige USA, der kører 730 timer pr. måned. Besparelser beregnes på baggrund af den fulde pris (licens inkluderet) i forhold til den reducerede pris (vha. Azure Hybrid Benefit til SQL Server), som inkluderer Software Assurance-prisen for SQL Server Enterprise Edition. De faktiske besparelser kan variere afhængigt af område, instansstørrelse, ydeevneniveau samt Software Assurance-niveau. Priser er gældende fra december 2017. Priserne kan ændres.

 • Nej. Licenser skal bruges i det lokale miljø eller i cloudmiljøet. Kunder har en henstandsperiode på 180 dage, hvor de kan bruge licenser i både det lokale miljø og i cloudmiljøet for at lette overførslen.

 • Nej. Azure Hybrid Benefit kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

 • Hvis du vil bruge Azure Hybrid Benefit til SQL Server, skal du have en aktiv Software Assurance. Hvis din Software Assurance udløber, og du ikke fornyer den, flyttes du til prisen på Inklusive licens i forhold til den respektive SKU.

Prisoplysninger

Prisen for Data Factory-forbrug beregnes på baggrund af følgende faktorer:

 • Aktivitetsfrekvensen (høj eller lav). En aktivitet med lav frekvens udføres ikke mere end én gang om dagen (f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt). En aktivitet med høj frekvens udføres mere end én gang om dagen (f.eks. hver time eller hvert 15. minut). Du kan få flere oplysninger i afsnittet Orkestrering af aktiviteter nedenfor.
 • Her kører aktiviteterne (i cloudmiljøet eller i det lokale miljø). Se afsnittet Dataflytning nedenfor.
 • Uanset om en pipeline er aktiv eller ej. Se afsnittet Inaktive pipelines nedenfor.
 • Uanset om du kører en aktivitet igen. Se afsnittet Kørsel af aktiviteter igen nedenfor.

Orkestrering af aktiviteter

Lav frekvens Høj frekvens
Aktiviteter, der kører i cloudmiljøet

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en Azure-blob til en Azure SQL Database; Hive-aktivitet, der kører Hive-script på en Azure HDInsight-klynge).
$- pr. aktivitet pr. måned $- pr. aktivitet pr. måned
Aktiviteter, der kører i det lokale miljø, og som involverer et lokalt IR-miljø

(eksempler: kopieringsaktivitet, der flytter data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til Azure-blob; lagret procedureaktivitet, der kører en lagret procedure i en SQL Server Database i det lokale miljø).
$- pr. aktivitet pr. måned $- pr. aktivitet pr. måned

Bemærk!

 • Ved forbrug ud over 100 aktiviteter/måned modtages en rabat på 20 % for scenarier med både lav og høj hyppighed.
 • De første 5 aktiviteter med lav hyppighed i en måned er gratis for varianter både i clouden og i det lokale miljø.

Dataflytning

Azure Data Factory kan kopiere data mellem flere datalagre på en sikker, pålidelig, højtydende og skalerbar måde. Efterhånden som din datavolumen eller behovet for gennemløb i forbindelse med dataflytning stiger, kan Azure Data Factory skaleres til at imødekomme disse behov. I vejledningen til kopiering af aktivitetsydelse kan du få mere at vide om, hvordan du bruger dataflytningsenheder til at få en mere effektiv dataflytning.

Dataflytning mellem datalagre i cloudmiljøet $- pr. time
Dataflytning, når et lager i det lokale miljø er involveret $- pr. time
Bemærk!
Der kan påløbe dataoverførselsgebyrer, som vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Du kan få flere oplysninger om pris for dataoverførsler.

Inaktive pipelines

Du skal angive en aktiv databehandlingsperiode vha. et dato-/tidsinterval (start- og sluttidspunkt) for hver pipeline, du installerer i Azure Data Factory. Pipelinen anses for at være aktiv i den angivne periode, selvom dens aktiviteter rent faktisk ikke kører. Den anses for at være inaktiv på alle andre tidspunkter.

Der opkræves $- pr. måned for en inaktiv pipeline.

Pipelines, der er inaktive en hel måned, faktureres med den gældende "inaktive pipelinetakst" for den pågældende måned. Pipelines, der er inaktive en del af en måned, faktureres for deres inaktive perioder i forhold til det antal timer, de er inaktive i den pågældende måned. Hvis en pipeline f.eks. har startdato og starttidspunktet 1/1/2016 kl. 12:00 og slutdato og sluttidspunktet 1/20/2016 kl. 12:00, anses pipelinen for at være aktiv i de pågældende 20 dage og inaktiv i 11 dage. Gebyret for den inaktive pipeline ($-) beregnes forholdsmæssigt for 11 dage.

Hvis en pipeline ikke har en angivet aktiv databehandlingsperiode (et start- og sluttidspunkt), anses den for at være inaktiv.

Kørsel af aktiviteter igen

Aktiviteter kan køres igen efter behov (f.eks. hvis datakilden ikke var tilgængelig under den planlagte kørsel). Prisen for at køre aktiviteter igen afhænger af den lokation, hvor aktiviteten køres. Prisen på kørsel af aktiviteter i cloudmiljøet igen er $- pr. 1.000 gentagen kørsel. Prisen på kørsel af aktiviteter i det lokale miljø igen er $- pr. 1.000 gentagen kørsel.

Eksempel

Lad os antage, at du har en datapipeline med følgende to aktiviteter, der køres én gang om dagen (lav frekvens):

 1. En kopieringsaktivitet, der kopierer data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til en Azure-blob.
 2. En Hive-aktivitet, der kører et Hive-script på en Azure HDInsight-klynge.

Lad os antage, at det tager 2 timer om dagen at flytte data fra en SQL Server Database i det lokale miljø til et Azure-bloblager. I følgende tabel vises de omkostninger, der er knyttet til denne pipeline:

Første aktivitet (kopiering af data fra det lokale miljø til Azure)
Omkostninger pr. dataflytning (pr. måned) 30 dage pr. måned
2 timer pr. dag
$-
$-
Orkestrering af aktivitetsomkostning (pr. måned) $-
Subtotal (pr. måned) $-
Anden aktivitet (et Hive-script, der kører på Azure HDInsight)
Omkostninger pr. dataflytning (pr. måned) $-
Orkestrering af aktivitetsomkostning (pr. måned) $-
Subtotal (pr. måned) $-
Aktiviteter i alt (pr. måned) $-

Du kan også bruge Data Factory-prisberegner til at beregne gebyrer for dette scenarie.

Bemærk!

 • Der er intet gebyr for de første fem aktiviteter i cloudmiljøet og i det lokale miljø. I forbindelse med ovennævnte gebyrer antages det, at du allerede har brugt fem aktiviteter i cloudmiljøet og i det lokale miljø pr. måned (i andre pipelines).
 • Azure Storage- og HDInsight-tjenesterne faktureres separat iht. de gældende priser pr. tjeneste.

Support og SLA

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan
 • Vi garanterer, at vi mindst i 99,9 % af tiden vil behandle forespørgsler om udførsel af handlinger mod Data Factory-ressourcer.
 • Vi garanterer, at alle aktiviteter i mindst 99,9 % af tiden vil starte inden for 4 minutter af deres planlagte udførelsestider.
 • Du kan få mere at vide om SLA på siden SLA.

Ofte stillede spørgsmål

 • Aktiviteterne definerer de handlinger, der skal udføres i forbindelse med dine data. Hver enkelt aktivitet tager nul eller flere datasæt som input og producerer et eller flere datasæt som output. En aktivitet er en orkestreringsenhed i Azure Data Factory.

  Du kan f.eks. bruge en kopieringsaktivitet til at orkestrere kopiering af data fra et datasæt til et andet. På samme måde kan du bruge en Hive-aktivitet til at køre en Hive-forespørgsel i forbindelse med en Azure HDInsight-klynge for at transformere eller analysere dine data. Med Azure Data Factory får du en lang række datatransformations- og dataflytningsaktiviteter. Du kan også vælge at oprette en brugerdefineret .NET-aktivitet for at køre din egen kode.

 • En pipeline er en logisk gruppering af aktiviteter. Pipelines kan være aktive i en brugerdefineret periode (start- og sluttidspunkter). Pipelines er inaktive på alle andre tidspunkter.
 • Ja. Hvis aktiviteten anvender Azure-tjenester, f eks. HDInsight, faktureres disse tjenester separat til deres pris pr. tjeneste.

 • Der er to typer omkostninger, når du foretager en datakopi. For det første repræsenteres de beregningsressourcer, som bruges til at foretage kopien, af dataflytningsmåleren. Der findes cloudversioner og versioner i det lokale miljø af dataflytningsmåleren, og dataflytning i det lokale miljø er billigere, fordi en del af den beregning, der er tilknyttet kopien, udføres af dine egne ressourcer i det lokale miljø. Gebyrer for dataflytning sker forholdsmæssigt pr. minut og rundes op. En datakopi, der tager 41 minutter og 23 sekunder at beregne, medfører f.eks. et gebyr for 42 minutter.

  Derudover kan der påløbe dataoverførselsgebyrer, der vises som en separat udgående dataoverførselslinje på din faktura. Gebyrer for udgående dataoverførsel påløber, når data flyttes ud af Azure-datacentre. Du kan få flere oplysninger om pris for dataoverførsler.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Data Factory

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto