Spring over navigation

Priser for Azure Backup

Simplify data protection and protect against ransomware

Azure Backup er en Azure-baseret tjeneste, du kan bruge til at sikkerhedskopiere (eller beskytte) og gendanne dine data i Microsoft-cloudmiljøet.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Sikkerhedskopiering af Azure-VM'er og servere i det lokale miljø

Nedenstående priser gælder, når du bruger en af følgende komponenter til at sikkerhedskopiere dine VM'er eller fysiske servere – Azure IaaS VM Backup, Azure Backup (MARS)-agent, System Center DPM eller Microsoft Azure Backup Server (MABS).

Størrelsen på de sikkerhedskopierede data bestemmer prisfastsættelsen på Azure Backup for hver beskyttede instans før komprimering og kryptering.

 • I forbindelse med virtuelle maskiner (VM'er) er størrelsesberegningen baseret på VM'ens faktiske (anvendte) størrelse. Dette er summen af alle data i VM'en, eksklusive det midlertidige lager.
 • Ved sikkerhedskopiering af filer og mapper bestemmes datastørrelsen af størrelsen af filerne og mapperne, der er konfigureret til sikkerhedskopiering.
 • Ved sikkerhedskopiering af SQL Server bestemmes datastørrelsen af størrelsen af databaserne, der er konfigureret til sikkerhedskopiering.

Du har fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)prøveversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Hvis du aktiverer gendannelse på tværs af områder, opgraderer vi sikkerhedskopilageret fra GRS til geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS). Gebyrer for lager er adskilt fra omkostningerne for beskyttede instanser af Azure Backup.

Størrelse af hver instans Pris på Azure Backup pr. måned
Instans < eller = 50 GB $- + anvendt lager
Instans er > 50 GB, men < eller = 500 GB $- + anvendt lager
Instans er > 500 GB $- for hvert 500 GB-faktureringstrin + anvendt lager

Eksempel: Hvis du har data på 1,2 TB i en instans, vil prisen være $- plus anvendt lager. Du opkræves $- for hver af de to 500 GB-intervaller og $- for de resterende 200 GB data.

Sikkerhedskopilager

Sikkerhedskopilager er et pålideligt sæt lagerkonti med automatisk skalering, der administreres Azure Backup og er isoleret fra kundelejere for at give yderligere sikkerhed. Gebyrer for lager er adskilt fra omkostningerne for beskyttede instanser af Azure Backup.

Alle sikkerhedskopidata, der er beskyttet af Azure Backup, overføres som standard til niveauet Standard. Ved sikkerhedskopiering med længerevarende opbevaring (månedlig og årlig sikkerhedskopiering med opbevaring i mere end 6 måneder) har du mulighed for at flytte dem til niveauet Arkiv. Få mere at vide.

På niveauet Standard har du fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)forhåndsversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Hvis du aktiverer gendannelse på tværs af områder, opgraderer vi sikkerhedskopilageret fra GRS til geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS).

Dine sikkerhedskopidata kan flyttes til niveauet Arkiv via politikken1 eller ved at køre bestemte PowerShell-kommandoer på udvalgte sikkerhedskopier.

Niveauet Standard Niveauet Arkiv
LRS $- pr. GB $- pr. GB
ZRSPrøveversion $- pr. GB I/T
GRS $- pr. GB $- pr. GB
RA-GRS $- pr. GB $- pr. GB
1Tilgængelig til sikkerhedskopiering af Azure PostgreSQL i dag

Tidlig sletning

Ud over prisen pr. GB pr. måned er alle sikkerhedskopieringsdata, som flyttes til niveauet Arkiv, omfattet af en periode for tidlig sletning fra Arkiv på 180 dage. Denne pris beregnes forholdsmæssigt. Hvis en sikkerhedskopi f.eks. flyttes til niveauet Arkiv, og der derefter udføres en "Stop beskyttelse og slet data" på den tilknyttede datakilde, opkræves der et gebyr for tidlig sletning for 135 (180 minus 45) dage med Sikkerhedskopilager på niveauet Arkiv.

Rehydrering

Gendannelse fra niveauet Standard for Sikkerhedskopilager er gratis og medfører ikke gebyrer for transaktioner eller udgående data. Når du gendanner data fra niveauet Arkiv, opkræves der dog et engangsgebyr for datahentning. Gebyrerne er de samme, som dem, der opkræves for datahentning for Azure Blob-lager. Få mere at vide.

Sikkerhedskopiering af SQL Server på Azure-VM'er

Størrelsen på de sikkerhedskopierede data inden komprimering og krypteringbestemmer prisen for anvendelse af Azure Backup for SQL Server på Azure-VM'er.

 • Når du sikkerhedskopierer SQL Server, der kører på en Azure-VM, bestemmer størrelsen på de databaser, der er konfigureret til sikkerhedskopiering, størrelsen af hver enkelt instans.
 • Når du sikkerhedskopierer tilgængelighedsgrupper for SQL Server, bestemmer størrelsen på de databaser, der er konfigureret til sikkerhedskopiering på en tilgængelighedsgruppe, størrelsen af hver enkelt instans.

Du har fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)prøveversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Gebyrer for lager er adskilt fra omkostningerne for beskyttede instanser af Azure Backup.

Størrelse af hver instans Pris på Azure Backup pr. måned
Instans < eller = 500 GB $- + anvendt lager
Instans er > 500 GB $- for hvert 500 GB-faktureringstrin + anvendt lager

Eksempel: Hvis du har data på 1,2 TB i en instans, vil prisen være $- plus anvendt lager. Du bliver opkrævet $- for to 500 GB-faktureringstrin og $- for de resterende data på 200 GB.

Sikkerhedskopilager

Azure Backup bruger BLOB-lager til at gemme dine sikkerhedskopier. Du har fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)prøveversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Gebyrer for lager er adskilt fra omkostningerne for beskyttede instanser af Azure Backup.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lager i GB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB

Sikkerhedskopiering af SAP HANA på Azure-VM'er

Størrelsen på de sikkerhedskopierede data inden komprimering og kryptering bestemmer prisfastsættelsen ved anvendelse af Azure Backup til SAP HANA-databaser på Azure-VM'er. I øjeblikket understøttes sikkerhedskopiering kun for opskalering af installationer, dvs. SAP HANA-server på en enkelt Azure-VM.

Du har fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)prøveversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Både LRS og GRS er Block Blob Storage. Gebyrer for lager er adskilt fra prisen på Azure Backup.

Størrelse af hver instans Pris på Azure Backup pr. måned
Instans < eller = 500 GB $- + anvendt lager
Instans > 500 GB $- for hvert 500 GB-faktureringstrin + anvendt lager

Eksempel: Hvis du har data på 1,2 TB i en instans, vil prisen være $- plus anvendt lager. Du opkræves $- for hver af de to 500 GB-intervaller og $- for de resterende 200 GB data.

Sikkerhedskopilager

Azure Backup bruger blok-blob-lager til at sikkerhedskopiere dine instanser. Du har fleksibiliteten til at vælge mellem lokal redundant lagring (LRS), zonebaseret redundant lager (ZRS)prøveversion eller geo-redundant lagring (GRS) af dine sikkerhedskopier. Både LRS og GRS er Block Blob Storage.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lager i GB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB

Sikkerhedskopiering af Azure Files

Azure Backup tilbyder en løsning til administration af snapshots til beskyttelse af Azure Files. De snapshotdata, der oprettes af Azure Backup, findes på din Storage-konto, og der påløber gebyrer for lagring af snapshots. Disse data flyttes ikke til en Recovery Services-samling.

En beskyttet instans af Azure Files defineres som den Storage-konto, hvor sikkerhedskopierede Azure Files-shares opbevares.

 • Den samlede størrelse af alle understøttede Azure Files-shares på en lagerkonto bestemmer forekomstens størrelse, når der bruges administration af snapshots af Azure Files.
 • Azure Backup bruger snapshots af Azure Files-shares til oprettelse af genoprettelsespunkter.
Størrelse af hver instans Pris på Azure Backup pr. måned
Instans er > 250 GB $-
Instans < eller = 250 GB 60 % rabat på prisen pr. måned for Beskyttede instanser i Azure Files

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Azure Backup

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure Backup.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure Backup-materiale.

Oversigt på højt niveau

 • Den nye prismodel for Azure Backup består af to komponenter:

  • Beskyttede instanser: Det er den primære faktureringsenhed for Azure Backup. Kunder betaler for antallet af instanser, der er beskyttet med Azure Backup-tjenesten
  • Lager: Kunder kan vælge mellem lokalt redundant lager (LRS) og geo-redundant lager (GRS) for backupboksen. Nettoprisen for lager afhænger af mængden af data, der lagres med tjenesten.

  Disse to komponenter vises som elementer på en separat linje på den månedlige Azure-regning.

 • En beskyttet instans henviser til computeren, en fysisk eller virtuel server, du anvender til at konfigurere sikkerhedskopien til Azure. En instans er beskyttet, så snart du konfigurerer en politik for sikkerhedskopiering til computeren, serveren eller databasen og opretter en sikkerhedskopi af dataene. Efterfølgende kopier af de sikkerhedskopierede data ændrer mængden af anvendt lager, men yderligere sikkerhedskopier lægges ikke til antallet af beskyttede instanser. Nogle almindelige eksempler på beskyttede instanser er virtuelle maskiner, programservere og computere, der kører på Windows-operativsystem. Eksempel:

  • En virtuel maskine, der kører Hyper-V eller Azure IaaS Hypervisor Fabric. Gæsteoperativsystemet for disse virtuelle maskiner kan være Windows Server eller Linux.
  • En programserver med en fysisk eller virtuel maskine, der kører Windows Server og arbejdsbelastninger med data, der skal sikkerhedskopieres. Typiske arbejdsbelastninger er Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics og File Server-rollen i Windows Server. Hvis du vil sikkerhedskopiere eller beskytte disse arbejdsbelastninger, har du behov for Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager (DPM).
  • En computer, der kører Windows-operativsystemet.
  • SQL Server, der omfatter alle databaser på serveren.

  Hvis du vælger at sikkerhedskopiere en Hypervisor-struktur for en virtuel maskine og den beværtede arbejdsbelastning, bliver Hypervisor-strukturen og den beværtede arbejdsbelastning behandlet som særskilte beskyttede instanser og faktureres uafhængigt af hinanden.

 • Nej, fra et faktureringsmæssigt perspektiv klassificeres instanser i tre kategorier, afhængigt af størrelsen på instansen. Prisen på en beskyttet instans afhænger af, hvordan instansen er kategoriseret i pristabellen ovenfor. Bemærk, at priserne i tabellen ovenfor ikke inkluderer lager, som afregnes separat.

 • Kunder opkræves ikke for eventuelle gendannelseshandlinger eller udgående netværksbåndbredde (udgang), der er forbundet med gendannelseshandlinger.

 • De nye priser gælder for alle Azure Backup-kunder.

Beskyttede instanser

 • Nej, forbrug beregnes forholdsmæssigt på baggrund af det antal dage i måneden, som instansen er blevet beskyttet.

 • Alle data, der gemmes ved hjælp af Azure Backup, faktureres pr. sikkerhedskopilager i henhold til de priser, der er angivet ovenfor, for den tid, som dataene opbevares i Azure Backup i. En længere opbevaring har dog ingen indflydelse på den softwarepris for beskyttede instanser, som du betaler. Bemærk, at du skal have den nyeste Azure Backup-agent installeret på maskinen for at være sikker på denne funktionsmåde.

 • Så længe dine data opbevares vha. Azure Backup, skal du betale for både Beskyttede instanser og Storage. Din regning for Beskyttede instanser er baseret på størrelsen af den sidste backup, du har udført, inden du besluttede at stoppe beskyttelsen. Din regning for Storage er baseret på den samlede datamængde, der er gemt i Backup-samlingen for den pågældende instans.

  Tag f.eks. backup af en virtuel maskine på 100 GB. Gebyret for Beskyttet instans er $- pr. måned. Hver dag tilføjes der 1 GB data, og dataene opbevares i 120 dage, og du opkræves separat for Storage for denne mængde. Hvis du efter en måned beslutter dig for at stoppe beskyttelsen af den virtuelle maskine, men gerne vil opbevare dataene i Azure Backup, bliver du opkrævet $- pr. måned, indtil du udtrykkeligt har slettet backupdataene.

 • Ja, Azure Backup-agenten skal opgraderes til den nyeste version, før du kan få fordel af de nye priser. Hvis du bruger en ældre agent, vil det have en negativ indflydelse på størrelsen af de beskyttede instanser, der faktureres.

 • De nye priser gælder for alle Azure Backup-kunder.

Priser for backuplager

 • Alle data, der gemmes ved hjælp af Azure Backup, faktureres pr. sikkerhedskopilager i henhold til de priser, der er angivet ovenfor.

 • Det afhænger af, hvilken type lager du vælger til din backupboks. Lagermulighederne for backupboksen er: Lokalt redundant lager (LRS) eller geo-redundant lager (GRS).

 • Ja. Backupdataene i hver enkelt boks faktureres til den relevante pris for lokalt redundant og geo-redundant blok-blob-lager for det område, boksen er placeret i. Kunden har fuld kontrol over sin Azure Storage-regning med de boksvalg, der er truffet.

 • Den totale mængde backupdata, som opbevares i Azure Backup (backendstørrelsen) for en specifik beskyttet forekomst, kan ændres i forhold til følgende faktorer:

  • Opbevaringsperiode for backupdata
  • Nettotilgangen af data, der lagres i hvert genoprettelsespunkt
  • Komprimeringsniveau for backupdata
  • Hyppighed af planlagte backups
  • Alle tilknyttede backupmetadata
 • Backupboksens dashboardside viser det samlede antal data fra den maskine, der er tilknyttet boksen. Den viser også, hvilken type lager der anvendes til backupboksen.

 • Som det er tilfældet i forbindelse med de aktuelle priser, skal du ikke betale for lagertransaktioner i Azure Backup. Disse er inkluderet som en del af den softwarepris, du betaler.

Netværkspriser

 • ExpressRoute-gebyrer er ikke omfattet af Azure Backup. Kunden skal fortsat betale særskilt for Azure Backup og for ExpressRoute på baggrund af den porthastighed, der er valgt.

Eksempler

 • Primær maskine Arbejdsbelastning Størrelse af beskyttet instans Faktureret beløb*
  1 Windows-vært Windows Server 2012 (backup af filer/mappe) 300 GB $- pr. måned
  3 Windows-værter Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1.300 GB
  400 GB
  $-/måned
  $-/måned
  $-/måned
  1 Windows-klientmaskine Windows 8.1 (backup af filer/mappe) 25 GB $-/måned
  1 virtuel Hyper-V-maskine Backup af virtuel maskine 30 GB $-/måned
  1 virtuel Azure IaaS-maskine Backup af virtuel maskine 250 GB $-/måned
  1 Windows-gæstemaskine Windows Server 2012 (backup af filer/mappe) 120 GB $-/måned
  1 Windows-gæstemaskine Separat Microsoft SQL Server 600 GB $-/måned
  3 Windows-gæstemaskiner Microsoft SQL Server-klynge:
  • Maskine 1: 50 databaser
  • Maskine 2: 75 databaser
  • Maskine 3: 20 databaser
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $- pr. måned +
  $- pr. måned +
  $- pr. måned

  BEMÆRK! Hvis databaserne flyttes rundt i klyngen, bruges størrelsen på backuptidspunktet til beregningerne

  5 Windows-gæstemaskiner Komplet SharePoint-farm med frontend, indholdsdatabase osv… 1.300 GB $- pr. måned (SharePoint-farmstørrelse > 1.000 GB og < 1.500 GB)

  BEMÆRK! En SharePoint-farm er en særlig enhed, og den faktureres på baggrund af den samlede størrelse af beskyttede data i farmen.

  * Azure Storage faktureres desuden på baggrund af backupvalg
 • Når de 250 GB SQL Server-databaser beskyttes i Azure Backup, behandles SQL Server som en beskyttet instans. Da størrelsen på den beskyttede instans er større end 50 GB men mindre end 500 GB, er prisen $- pr. måned. Hvis der også tages backup af den virtuelle maskine til Azure Backup, tælles den som en anden beskyttet instans. Da størrelsen på den virtuelle maskine er mellem 50 GB og 500 GB, er prisen også $- pr. måned.

  Backup af virtuelle maskiner og backup af gæstearbejdsbelastninger afregnes uafhængigt af hinanden.

 • Ja, når du bruger MAB-serveren til at sikkerhedskopiere data i det lokale miljø, vil du stadig blive opkrævet servicegebyret pr. sikkerhedskopiering. Men siden dataene kun sikkerhedskopieres i det lokale miljø, vil du ikke blive opkrævet Azure Storage-gebyrer.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner