Spring over navigation

Priser for Azure Purview

Maksimer forretningsværdien med samlet datastyring

Azure Purview er en tjeneste til samlet datastyring, som hjælper dig med at få mest muligt forretningsværdi ud af hybriddata. Med Purview Data Map kan du automatisere scanning og klassificering af data i stor skala. Purview Data Catalog muliggør selvbetjent datasøgning, hvilket sætter fart på BI, analyse og maskinel indlæring.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Azure Purview Data Map

Azure Purview Data Map danner grundlag for administrationen af datastyring i et cloudmiljø. Data Map gemmer metadata, afstamning, klassificeringer og andre anmærkninger, der er knyttet til dataaktiver, og imødekommer anmodninger om disse oplysninger via Apache Atlas-API'er eller via de programmer, der er bygget på Data Map, herunder Data Catalog. En søgeanmodning om de dataaktiver, der er mærket som følsomme, eller en gengivelse af en afstamningsgraf i Data Catalog er eksempler på en anmodning, der betjenes af Data Map.

Data Map udfyldes automatisk i cloudmiljøet og holdes opdateret med scanning af datakilder, der er registreret med Purview-kontoen. Scanningerne kan konfigureres til også at klassificere data på baggrund af metadata og indholdskontrol. Data Map leveres med indbyggede funktioner (f.eks. Resource Sets) til optimering af lagringen af dataaktiver.

Fleksibelt Data Map

By default, a Purview account is provisioned with a Data Map of at least 1 Capacity Unit. 1 Capacity Unit supports requests of up to 25 data map operations per second and includes storage of up to 2 GB of metadata about data assets.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

A data map operation is a create, read, update, or delete of an entity in the Data Map. Examples of an entity include a data asset or a lineage relationship between two data assets. A search request may require multiple operations depending on the assets returned and complexity of the request. Storage size of an entity may vary in size depending on the type of entity and annotations associated with the entity.

Data Map requires an additional Capacity Unit for every 2 GB of metadata storage required. For example, a Data Map with 2 GB of metadata storage is billed at 1 Capacity Unit per hour. If the addition of new data assets increases the size to 2.1 GB, the Data Map is billed at 2 Capacity Unit per hour.

Ikke tilgængelig Pris
Kapacitetsenhed $- per 1 Capacity Unit Hour
Free in Preview Starting August 16, 2021 until Further Notice

Note: To encourage trial of the Elastic Data Map, we are providing all customers free usage of Data Map from August 16, 2021 until the end of public preview.


Automatiseret scanning og klassificering

Faktureringen af den automatiserede udfyldelse af Data Map er serveruafhængig og baseret på varigheden af scannings- eller dataindtagelsesjob. Varigheden af disse job kan variere, afhængigt af antallet af scannede systemer, dataaktiverne i de scannede systemer, antallet af valgte klassificeringer, formen af dataene og ydeevnen for det scannede system.

Scannings- eller dataindtagelsesjob omfatter scanning efter metadata og udtrækning af afstamning, klassificering baseret på metadata eller indholdskontrol samt automatisk indtagelse af enheder fra en Purview-klient (Azure Data Factory). Dette omfatter ikke tilføjelse eller ændringer af enheder ved hjælp af Apache Atlas, som i stedet faktureres på baggrund af de kapacitetsenheder, der er baseret på anmodningsbelastning, hvad angår handlinger pr. sekund.

Ikke tilgængelig Pris
Til Power BI online Gratis i forbindelse med prøveversionen
Til SQL Server i det lokale miljø Gratis i forbindelse med prøveversionen
Til andre datakilder $- pr. 1 vCore-time

Bemærk! Azure Purview klargør en lagerkonto og en Azure Event Hubs-konto som administrerede ressourcer i det abonnement, som Purview-kontoen er klargjort i. Dette er påkrævet for at understøtte forbedrede sikkerhedsfunktioner under scanning. Dette kan medføre særskilte gebyrer, som i de fleste tilfælde ikke overstiger 2 % af gebyrerne for scanning. Se afsnittet om administrerede ressourcer i Azure Portal i ressource-JSON'en for Azure Purview.

Bemærk! Kunder, der bruger Azure Purview til at styre data i andre cloudmiljøer (f.eks. AWS, GCP), skal muligvis betale yderligere gebyrer på grund af dataoverførsler og API-kald, der er knyttet til publicering af metadata i Azure Purview Data Map. Gebyret varierer efter område. Se fakturerings- og administrationskonsollen i AWS Management Console for at få vist opkrævningerne i forbindelse med scanning af data i AWS.


Andre funktioner

Resource Set er en indbygget funktion i Data Map, som bruges til at optimere lagring og søgning efter de dataaktiver, der er knyttet til partitionerede filer i datasøer. Faktureringen for behandlingen af de dataaktiver, der er angivet for ressourcesættet, er serveruafhængig og baseret på varigheden af behandlingen, der kan variere, afhængigt af ændringen i partitionerede filer og den ressourcesætprofil, der er konfigureret.

Ikke tilgængelig Pris
Resource Set $- pr. 1 vCore-time
Gratis i forbindelse med prøveversionen

Bemærk! Som standard køres behandlingen af ressourcesæt hver 12. time for alle de systemer, der er konfigureret til scanning med til/fra-knappen for ressourcesættet aktiveret.

Azure Purview Data Catalog

Purview Data Catalog er et program, der er bygget på Data Map, til brugere af forretningsdata, datateknikere og brugere til at søge efter data, identificere datarelationer samt tildele forretningskontekst både hurtigt og nemt.

Service Funktioner Pris
C0
 • Søg og gennemse dataressourcer
 • Forretningsordliste, visualisering af afstamning og katalogindsigt
Medfølger Data Map
C1
 • Forretningsarbejdsprocesser
Gratis i forbindelse med prøveversionen
D0
 • Catalog Insights
 • Indsigt i identificering af følsomme data
Gratis i forbindelse med prøveversionen

Eksempel:

In addition to the above, here is more information about how pricing works after preview ends to help estimate costs.

Data Map can scale capacity elastically based on the request load. Request load is measured in terms of data map operations per second. As a cost control measure, a Data Map is configured by default to elastically scale up to a peak of 8 times the steady state capacity.

For dev/trial usage:

Data Map (Always on): 1 capacity unit x Pris per capacity unit per hour x 730 hours per month

Scanning (Pay as you go): Total duration (in minutes) of all scans in a month / 60 min per hour x 32 vCore per scan x $- per vCore per hour

Resource Set: Total duration (in hours) of processing resource set data assets in a month * Pris per vCore per hour

The total cost per month for Azure Purview = cost of Data Map + cost of Scanning + cost of Resource Set

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Ofte stillede spørgsmål

 • I prøveversionen faktureres du ikke for den fleksible datatilknytning. Data Catalog og Data Insights er i øjeblikket også gratis som prøveversion. Når prøveperioden er forbi, faktureres du kun for Purview Data Map-kapacitetsenheder og -scanning. Hvis du vil begynde at bruge Azure Purview, skal du klargøre Data Map. Det pågældende Data Map faktureres pr. kapacitetsenhed (gennemløb og metadatalager). Du bliver faktureret for Data Map, fra du har klargjort Data Map, til du fjerner klargøringen af forekomsten af Azure Purview. Automatisk scanning og klassificering faktureres pr. serveruafhængig vCore-time. Scanning af udvalgte Power BI- og SQL Server-ressourcer er gratis i forbindelse med prøveversionen. Du kan finde flere oplysninger under følgende Ofte stillede spørgsmål. Data Catalog er gratis i forbindelse med prøveversionen. Priserne på Data Catalog annonceres senere.
 • Du betaler kun pr. vCore-timers scanninger, som du bruger. Forbruget rundes op til nærmeste minut. Scanning af Power BI- og SQL Server-ressourcer er gratis i forbindelse med prøveversionen. Du kan se flere oplysninger nedenfor. Der er ingen trinvise gebyrer for connectors til forskellige datalagre.
 • I forbindelse med prøveversionen omfatter Azure Purview gratis scanning og klassificering til SQL Server i det lokale miljø, som kan forbindes til Azure Purview via scanning og klassificering af kørsel, der hostes i det lokale miljø. Alle andre SQL Servers, der bruger cloudkørslen, dækkes ikke af denne gratis scanning.
 • I forbindelse med prøveversionen omfatter Azure Purview gratis scanning og klassificering for Power BI-onlinelejere med administrative API'er, der er aktiveret til brug af Azure Purview. Power BI Premium i det lokale miljø understøttes ikke i forbindelse med prøveversionen.
 • Data Map er et kort over dataressourcer, som er knyttet til metadata og afstamning forbundet til dataressourcer. En kapacitetsenhed er et klargjort sæt ressourcer, som holder dit Data Map kørende. En kapacitetsenhed kan understøtte ca. 25 handlinger pr. sekund og omfatter 2 GB metadatalager. Denne kapacitet bruges i brugeroplevelser i Azure Purview Studio eller API'er til Apache Atlas.
 • Data Map gemmer virksomhedens metadata og tekniske metadata samt afstamning, der er knyttet til dataaktiver i et søgbart grafformat. Søgbart graflager i GB er metadatalageret. 2 GB metadatalager er inkluderet i en enkelt Data Map-kapacitetsenhed.
 • Du kan klargøre et Data Map med et kapacitetsenhedsantal på 1 eller derover. Data Map-metadatalageret skaleres lineært i intervaller på 2 GB pr. klargjort kapacitetsenhed. Kapaciteten af Data Map kan ikke ændres efter klargøring.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner